Shadow

Budżet miasta na 2019 z dużym deficytem i kredytem

Radni miejscy 19 grudnia na sesji w Starym Ratuszu większością głosów uchwalili budżet Gniezna na 2019 rok. Zaplanowane dochody to 307 mln 583 tys. 529 zł, wydatki 323 mln 930 tys. 554 zł, a deficyt 16 mln 347 tys. 025 zł i ma być pokryty kredytem. Planuje się w 2019 roku zaciągnąć kredyt w wysokości 27 mln 130 tys. zł. Prognozowane zadłużenie Gniezna na koniec 2019 roku ma wynieść 111 mln zł i stanowić będzie 36,2% planowanych dochodów przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.
Prezydent Tomasz Budasz przedstawiając radnym propozycje budżetowe na 2019 rok stwierdził, że będzie to budżet kontynuacji. – Budżet 2019 roku to jest stabilna kontynuacja. To budżet, który znowu ma największe wydatki w historii naszego miasta, bo ponad 57 milionów złotych. Ale zdecydowana większość, bo aż 44 miliony idą na kontynuację zadań rozpoczętych w 2017 i 2018 roku. To przede wszystkim przebudowa Trzech Mostów – wartość inwestycji 30 milionów, to dokończenie Starego Ratusza, dokończenie budynku przy ulicy Cyma i dokończenie parkingów przy ulicy Sportowej. Oprócz tego nie zapominamy o dalszym rozwoju i modernizacji naszego miasta. Już w tym budżecie widać pierwsze oznaki realizacji mojego programu wyborczego, są pieniądze na dokumentację związaną z cmentarzem komunalnym, rozpoczynamy rewitalizację wokół jeziora Jelonek od strony ulicy Jeziornej w ramach Budżetu Obywatelskiego. (…) To kolejne doświetlenia przejść dla pieszych, kolejne inwestycje na terenie całego miasta nie tylko wybranej jego części. To budżet kontynuacji dlatego, że kontynuuję go z moimi współpracownikami, zastępcami, całym pionem technicznym, finansowym. To dobrze przepracowany budżet, który będę mógł spokojnie realizować w roku 2019 – poinformował prezydent T. Budasz. Radni z klubu radnych „Kolacja dla Pierwszej Stolicy” uważają, że jest to budżet odważy, ale odpowiedzialny. – Jest to budżet mocny, proinwestycyjny, jest to budżet odważny, ale zarazem odpowiedzialny. Kolejny rok bardzo dużych inwestycji, prawie za 55 milionów, z tego 16 milionów ze środków zewnętrznych, a największa inwestycja to oczywiście Trzy Mosty, ale nie tylko, bo mamy inwestycje oświatowe i inne drogowe. Jest to budżet, który należy poprzeć, bo robi kolejny, duży krok dla mieszkańców jeśli chodzi o rozwój tego miasta – stwierdził radny Dariusz Banicki, przewodniczący klubu radnych „Koalicja dla Pierwszej Stolicy“. Radni z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości są zaniepokojeni coraz większym zadłużeniem miasta. – Widać, że to jest budżet kontynuacji, bo skoro na 54 miliony przeznaczone na inwestycje 45 milionów, to są kontynuacje tego co zostało rozpoczęte. Dziewięć milionów na nowe inwestycje, które będą rozpoczęte w tym roku. Kontynuacją jest też to, że budżet miasta się zadłuża, w tym roku będzie brakowało 16 milionów, które musimy pożyczyć, z czego 2,6 miliona przeznaczamy już na obsługę kredytową. Wiadomo, że im większe długi tym większe pieniądze na obsługę kredytową – zauważył radny Paweł Kamiński z PiS. Radni większością głosów – przy 18 za „Koalicji dla Pierwszej Stolicy” i 5 wstrzymujących się PiS przyjęli budżet na 2019 rok. (bk)**
**
**