Shadow

Budżet miasta w dobie Polskiego Ładu. „Będzie obciążony wielką niewiadomą”

333 mln złotych wydatków i 303 mln złotych dochodów. Różnica między tymi kwotami będzie zniwelowana kredytem i środkami niewykorzystanymi w tym roku. Tak najkrócej prezentuje się projekt budżetu Gniezna na 2022 rok. Jak zapewnia prezydent Tomasz Budasz – duże środki w nowym roku zostaną skierowane na inwestycje, by w czasach napędzającej się inflacji i powszechnej drożyzny, nakręcić lokalną gospodarkę. Wielką niewiadomą są straty, jakie poniesie budżet miasta na skutek wprowadzenia przez rząd Polskiego Ładu. – Zakładamy, że wpływy do budżetu z podatku od osób fizycznych będą znacznie niższe. O ile? Trudno nam to dziś ocenić – rozkłada ręce włodarz miasta.
Budowanie projektu budżetu Gniezna na kolejny rok, tym razem było znacznie trudniejsze niż miało to miejsce dotychczas. Praktycznie z tygodnia na tydzień w minionych miesiącach rosły: inflacja, ceny paliw i wytwarzania energii. Trudno w takich realiach ustalić, jakie tak naprawdę będą wpływy do miejskiej kasy, a już zupełnie trudno oszacować o ile wzrosną jeszcze wydatki. Jak pokazuje także sytuacja na rynku budowlanym, trudno też samorządom przeprowadzić część inwestycji. Ceny za materiały budowlane i samą robociznę poszybowały wysoko w górę. W dodatku planowane zapisy tzw. Polskiego Ładu wpłyną na znaczny spadek dochodów samorządów. Jak wylicza Związek Miast Polskich, Gniezno w ramach tego rządowego programu może tracić nawet 18,5 mln złotych rocznie z powodu zmniejszenia wpływów z podatku PIT, a w ciągu 10 lat społeczności lokalne w Polsce stracą nawet 145 mld złotych. – Ten budżet obarczony jest wysoką niewiadomą, ponieważ wpływ na niego będzie mieć inflacja i galopujące ceny – jak wzrost cen gazu, prądu czy paliwa – mówi Tomasz Budasz, prezydent Gniezna, który 9 grudnia przedstawił dziennikarzom projekt budżetu na przyszły rok. – Ale wpływ na kształt budżetu będzie miał również wprowadzony przez rząd Polski Ład. Zakładamy, że wpływy do budżetu z podatku od osób fizycznych będą znacznie niższe. O ile? Trudno nam to dziś ocenić – nie kryje prezydent. Stąd upór władz miasta, by utrzymać dużą skalę inwestycji, które pomogą lokalnym przedsiębiorcom i ich pracownikom.
Inwestycje, inwestycje…
W roku 2022 miasto nie będzie zwalniać z inwestycjami. Co więcej, środków na nie będzie więcej niż w roku bieżącym. O ile w 2021 roku do rozdysponowania były 33 mln zł, to już w roku następnym ma to być aż 49 mln złotych. W ocenie prezydenta, w obecnej sytuacji gospodarczej jest to działanie zasadne. – To racjonalna decyzja. Miasto jest odpowiedzialne za inwestycje, bo w ten sposób nakręcamy lokalną gospodarkę i koniunkturę. Tym samym zapewniamy miejsca pracy. Nawet mała inwestycja, za kwotę 50 czy 100 tys. złotych, jest dla małej lokalnej firmy tak samo ważna, jak np. kosztowna rozbudowa szkoły – zauważa Tomasz Budasz. Zatem w roku 2022 możemy się spodziewać m.in. inwestycji drogowych. W zapisie projektu budżetu zanotowano np. utworzenie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Roosevelta (planowanej w tym roku, ale oferty przewyższały możliwości finansowe miasta), rozbudowę ulicy Żwirki i Wigury (chodniki i wyznaczenie trasy rowerowej), dalszą przebudowę ul. Wolności, kompleksową modernizację ulicy Rycerskiej (chodniki, miejsca parkingowe, trasa rowerowa), budowę chodników na ul. Gombrowicza i Kawiary (do Cechowej) oraz przebudowę chodników na ul. Grzybowo (od ronda Chrztu Polski, aż do szpitala – 1,1 mln zł). Co ważne, w nowym roku miasto zleci przygotowanie dokumentacji dla kolejnych inwestycji drogowych, m.in. rozbudowy ul. Wierzbiczany, budowy ul. bł. Kozala, budowy parkingu na ul. Dalkoskiej, czy poszerzenia przepustu i mostka na ul. Ludwiczaka.
W roku przyszłym zacznie się także rozbiórka zniszczonej infrastruktury targowiska przy ul. Wyszyńskiego. Tzw. „ruski targ” zamieni się w pasaż handlowy, którego konstrukcja będzie mieć formę szkieletową, łatwą do ewentualnej aranżacji wnętrz (1,8 mln zł). Wyczekiwane przez lokalną społeczność są także inwestycje oświatowe. Te będą stać pod znakiem przede wszystkim rozbudowy SP nr 3, która zostanie powiększona o nowe skrzydło z 9 salami lekcyjnymi. Warta ponad 10 mln zł inwestycja ma być oddana do użytku na 1 września 2023 r. Miasto będzie się ubiegać także o środki na budowę przy tej szkole nowej hali sportowej. Modernizacja obejmie także szkoły podstawowe nr 12 i 7. „Dwunastka” przejdzie gruntowną modernizację, łącznie z modernizacją dachu i montażem na nim paneli fotowoltaicznych, wymianą okien i wykonaniem elewacji. Nową elewację dostanie też „siódemka”, ale tu na razie przygotowana zostanie dokumentacja projektowa.
Miasto w roku przyszłym zamierza także kontynuować inwestycje w tereny zieleni. Zakończona ma być modernizacja otoczenia jeziora Jelonek, rewitalizacja Doliny Pojednania (1,5 mln zł) oraz rozpocznie się modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. 3 Maja. Przy ul. Gombrowicza na Skiereszewie powstanie zieleniec z wybiegiem dla psów oraz strefami wypoczynku i ćwiczeń. Wespół ze środkami Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu rozpocznie się także rewitalizacja parku szpitala „Dziekanka”. Po jej ukończeniu, park ten będzie ogólnodostępny. W dalszym ciągu kontynuowane będą także prace modernizacyjne Miejskiego Ośrodka Kultury. Tylko w roku przyszłym miasto wyłoży na ten cel 8,8 mln złotych. Nie zabraknie także poważnych środków dla infrastruktury sportowej. Przy ul. Parkowej powstanie całoroczne centrum sportu i rekreacji („Orlik”, tory rowerowe – 4,1 mln zł), doinwestowany będzie także stadion przy ul. Wrzesińskiej (budowa odwodnienia) oraz powstanie długo wyczekiwana 6-torowa bieżnia lekkoatletyczna na stadionie przy ul. Strumykowej. Zakres prac obejmie tutaj m.in. niwelację wału ziemnego (łączny koszt prac – 2,6 mln zł). Zrealizowane mają zostać także wybrane przez mieszkańców projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego (m.in. park linowy na „łazienkach”).
Jak zapewnia prezydent, magistrat do postępowań przetargowych przystąpi jak najszybciej, by związać się umowami z potencjalnymi wykonawcami, za nim ceny rynkowe związane z inflacją osiągną naprawdę wysoki i trudny do zapłacenia pułap. Sesja rady miejskiej, w czasie której dojdzie do debaty budżetowej oraz samego głosowania nad projektem budżetu miasta na rok 2022, odbędzie się 22 grudnia. ALEKSANDER KARWOWSKI