Shadow

Budżet Obywatelski czeka na pomysły

Pula Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna na rok 2019 wyniesie 700 tys. złotych, a nie jak w poprzednich latach 500 tys. zł. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły od 3 do 27 kwietnia, weryfikacja nadesłanych wniosków będzie trwać do 25 maja, natomiast głosowanie odbędzie się pomiędzy 4, a 15 czerwca.
Wyniki głosowania mieszkańców poznamy do 25 czerwca. Karta zgłoszenia zadań do zrealizowania w ramach BOMG 2019, podobnie jak w poprzednich latach, będzie dostępna na stronie internetowej Miasta Gniezna: budzetobywatelski.gniezno.eu oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim (Gniezno, ul. Lecha 6, w godzinach urzędowania). Przypomnijmy, w zeszłym roku w wyniku głosowania zadecydowano o realizacji dwóch projektów: Strefy zabaw i wypoczynku na os. Kazimierza Wielkiego (okolice stawku) oraz Rewitalizacji oczka wodnego i przystosowania okalającego terenu do rekreacji i wypoczynku (ul. Czeremchowa). Obecnie trwaprzygotowanie dokumentacji projektowej obu przedsięwzięć, a następnie ogłoszone zostaną przetargi na realizację tych zadań. (bk)