Shadow

Budżet obywatelski do podziału

W Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się niedawno spotkanie z wnioskodawcami zgłoszonych propozycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na rok 2018. Spotkanie miało na celu ustalenie kolejności zadań, które przeszły pozytywną weryfikację formalno-merytoryczną.
Specjalnie powołany zespół zakwalifikował dziesięć projektów, w kolejności: „Zagospodarowanie terenu wokół stawku gminnego w Sołectwie Malenin”, „Zagospodarowanie działki gminnej poprzez utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sołectwie „Dla każdego cos fajnego, dla dużego i małego”, „Urządzenie miejsc postojowych na terenie przy cmentarzu w Mielżynie”, Oświetlone przejścia dla pieszych! Z korzyścią dla wszystkich mieszkańców!, „Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Chłądowo”, „Fajny Zakątek” – stworzenie strefy integracji i rekreacji na terenie obiektu sportowego dla mieszkańców sołectwa Jaworowo i okolic, „Budowa boisk do koszykówki ulicznej (streetball) na istniejących obiektach sportowych”, „FAMILY PARK” – Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno­-Wypoczynkowego z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie, „Zwiększenie skuteczności ratownictwa i zmniejszenie strat popożarowych poprzez wyposażenie witkowskich strażaków w sprzęt termowizyjny” oraz „Budowa całorocznej bazy ratownictwa wodnego – dalej zwaną bazą ratowniczą”. W spotkaniu wziął udziałŁukasz Scheffs, zastępca burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. Głosowanie odbywać się będzie od 2 do 16 października 2017 r. Karty do głosowania mogą zostać przekazane w następujący sposób: wrzucenie do urny, która znajdować się będzie w siedzibach: Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1, Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a, Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul. Jasnej 38, Szkole Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej 14, (budynkach szkoły A i B.), Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie przy ul. Poznańskiej 47, które z dniem 1 września 2017 r. zostało przekształcone w Szkołę Podstawową im. Adama Borysa, budynek dawnego Gimnazjum),  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie przy ul. Warszawskiej 29, Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie przy ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych jednostek lub przesłanie pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok” do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo, ewentualnie drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie Gminy i Miasta Witkowo, w zakładce Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok. (es)