Shadow

Budżet zrównoważony i proinwestycyjny, z myślą o środkach zewnętrznych

{CAPTION}
W czwartek, 29 grudnia podczas sesji Rady Gminy Łubowo jednogłośnie i bezdyskusyjnie radni przyjęli projekt budżetu na 2017 rok. – Jest to budżet zrównoważony i proinwestycyjny – podkreślał Andrzej Łozowski, wójt gminy Łubowo. – Mamy zaplanowanych sporo inwestycji, które w tej chwili już są po przetargach, sporo również jest przygotowywanych, myślę tutaj głównie o projektach unijnych, o które aplikowaliśmy i o które jeszcze będziemy aplikować – zapowiedział włodarz gminy.
Uchwalenie budżetu gminy Łubowo na 2017 rok bezpośrednio zostało poprzedzone głosowaniem nad przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024, którą radni również przegłosowali pozytywnie. Dochody gminy w 2017 roku zaplanowano w kwocie 27 603 046 zł, przy wydatkach wynoszących prawie 29 799 346 zł. Deficyt budżetu wyniesie 2 196 300 zł i ma zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy wynosi 4 700 000 zł (17,2 % dochodów).
Przy planowaniu budżetu na 2017 rok, przede wszystkim w kontekście prowadzenia inwestycji, gmina Łubowo duże nadzieje związała z sukcesywnym pozyskiwaniem środków zewnętrznych. – Sztandarowym przedsięwzięciem jest projekt na 36 hektarów terenów inwestycyjnych przy węźle Łubowo; projekt ten jest już po ocenie formalnej, czekamy na ocenę merytoryczną; sądzę, że do końca stycznia to nastąpi i będziemy mogli ogłosić przetarg na wykonanie tej inwestycji o wartości prawie 17 milionów złotych. Drugim projektem unijnym będzie ścieżka rowerowa wraz z infrastrukturą na trasie Strychowo – Owieczki o długości około 3 km; wartość tego przedsięwzięcia to ok. 2 milionów złotych i tutaj również czekamy na ocenę merytoryczną. Następny projekt, również o wartości około 2 milionów złotych, dotyczy modernizacji oczyszczalni w Łubowie. Po przetargu jest również projekt unijny na drogę w Pierzyskach, od drogi do Leśniewa do centrum Pierzysk. Realizowane będą dwa boiska ze sztucznej trawy w ramach Lokalnej Grupy Działania: boisko w Łubowie, przy kościele na bazie istniejącego już boiska asfaltowego i nowe boisko w Fałkowie, przy szkole; przy okazji uporządkujemy resztę terenu przy szkole w Fałkowie. Pilotujemy również projekt na kwotę 2 milionów złotych z przeznaczeniem na renowację dachu, elewacji, okien i drzwi i wszystkich ruchomości wewnątrz w drewnianym kościele pw. św. Mikołaja; przygotowujemy również wniosek w ramach WRPO na remont wieży kościoła w Lednogórze. Tych zadań jest sporo – podkreślał wójt Andrzej Łozowski dodając, że oprócz projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, gmina planuje również wiele przedsięwzięć w ramach środków własnych, m.in. budowę dróg gminnych, chodników, kontynuację budowy kanalizacji, remonty świetlic wiejskich i placów zabaw; obok kwot zaplanowanych na bieżące utrzymanie, duże sumy pójdą tradycyjnie na nowe inwestycje (na przykład współrealizowane wspólnie z powiatem gnieźnieńskim modernizacje odcinków dróg powiatowych) lub na kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich; gmina przygotowuje się również do budowy pełnowymiarowej, profesjonalnej hali sportowej w Łubowie. – Patrzymy też długofalowo i generalnie zależy nam na miejscach pracy. Już dzisiaj rozmawiamy z kilkoma firmami, jeżeli chodzi o Specjalną Strefę Ekonomiczną, staramy się tych inwestorów już powoli przyciągać do naszej gminy – mówił włodarz Łubowa.
Projekt budżetu na 2017 rok został przyjęty jednogłośnie. W grudniowej sesji Rady Gminy Łubowo uczestniczył komplet radnych.
(ks)