Shadow

Burmistrz Czerniejewa z wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok

Radni Miasta i Gminy Czerniejewo na sesji w środę, 26 sierpnia jednogłośnie udzielili burmistrzowi Tadeuszowi Szymankowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Dochody gminy wyniosły 41 mln 698 tys. 206 zł, wydatki 39 mln 319 tys. 616 zł, a nadwyżka budżetowa 2 mln 378 tys. 589 zł.
Radnym Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 rok przedstawił burmistrz Tadeusz Szymanek. Zaczął od demografii i przekazał, że gmina się nie wyludnia, bo jest więcej narodzin niż zgonów, poprzez sprzedaż działek budowlanych, bo jak poinformował włodarz są osoby, które chcą zamieszkać w gminie Czerniejewo. W ostatnim czasie atrakcyjne stały się działki budowlane we wsi Graby i we wisi Pawłowo, aż po bezrobocie, które w zeszłym roku, w gminie miało tendencję spadkową. – Uważam, że 2019 rok był dla gminy dobrym rokiem i życzyłbym sobie, żeby każdy następny rok taki był. Dziękuję wszystkim radnym, dyrektorom, kierownikom, szefom jednostek, moim współpracownikom za przygotowanie tego raportu; za to, że mogliśmy ten rok zamknąć z nadwyżką budżetową, za wiele zadań, przedsięwzięć i projektów, które zostały zrealizowanych w naszej Małej Ojczyźnie, dla naszej lokalnej wspólnoty. Czerniejewo to gmina atrakcyjnie położona w stosunku do centrów gospodarczych i kulturalnych regionu, dobrze skomunikowana, a dzięki licznym atutom środowiska naturalnego oraz rozwiniętej infrastrukturze stwarzająca korzystne warunki zamieszkania, spędzania wolnego czasu oraz prowadzenia działalności gospodarczej – mówił burmistrz T. Szymanek.
Następnie odbyła się krótka dyskusja radnych dotycząca raportu, którą rozpoczął przewodniczący Jan Kulpiński. Stwierdził on, że raport jest przejrzysty, zrozumiany, dostępny i przyjazny dla każdego obywatela, a jeżeli ktoś z mieszkańców chce się zagłębić w ten raport to otrzymuje komplet wiedzy o finansach, o działaniach w różnych dziedzinach i o gospodarce finansowej. – Rok 2019 był dobrym rokiem dla gminy Czerniejewo pod względem inwestycyjnym, finansowym i różnych przedsięwzięć – podsumował przewodniczący J. Kulpiński. Radna Iwona Małecka podziękowała wszystkim, którzy pracowali nad tym dokumentem, który według niej zawiera bardzo dużo szczegółowych informacji, które podane są w zwięzły sposób, a z którego wynika, że gmina realizuje inwestycje zgodnie z założonymi planami, dba o każdą grupę wiekową i dba o politykę mieszkaniową. Radny Sławomir Zakrzewski natomiast pogratulował burmistrzowi pomysłu połączenia raportu ze strategią rozwoju gminy i zauważył, że bardzo ważną sprawą jest to, że zmalało zadłużenie gminy. Po dyskusji nad raportem radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania za 2019 rok.
Radnym skarbnik Julita Rybak przedstawiła następnie sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Czerniejewo za 2019 rok, a z którego wynika, że dochody gminy wyniosły 41 mln 698 tys. 206 zł, wydatki 39 mln 319 tys. 616 zł, a nadwyżka budżetowa 2 mln 378 tys. 589 zł. Dochody majątkowe wyniosły 5 mln 855 tys. 099 zł, w tym sprzedaż mienia 884 tys. 484 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 6 mln 287 tys. 956 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniosło 7 mln 236 tys. 670 zł tj. 17,35% ogółu dochodów wykonanych. Wolne środki na rok 2020 po odliczeniu obsługi zadłużenia wynoszą 1 mln 361 tys. 329 zł. Po przedstawieniu przez skarbniczkę sprawozdania radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.
Gminę Czerniejewo zamieszkuje obecnie 7 tys. 325 mieszkańców. W 2019 roku było 98 urodzeń i 68 zgonów. (bk)