Shadow

Burmistrz docenił nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniającym się w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycielom Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo wręczył nagrody finansowe. Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił także rolę szkoły i nauczyciela w przekazywaniu wiedzy uczniom. Nagrody przyznane przez burmistrza Witkowa otrzymali: Marzena Lemańczyk, Magdalena Kazecka, Hanna Pustelnik – nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, Irena Nowak – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie. Trzech nauczycieli Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie: Anna Brząkowska, Eliza Marcinkowska i Hanna Tyll – Kasprzak oraz dwóch nauczycieli Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie: Beata Prusinowska i  Elżbieta Zielińska. Ponadto podczas uroczystości odbyło się ślubowanie Elwiry Wasiewicz, nauczyciela z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, która w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskała stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego. Nagrody i awans wręczono w obecności Łukasza Scheffsa, zastępcy burmistrza gminy i miasta Witkowo, Piotra Jóźwika, przewodniczącego rady Miejskiej Witkowa, Tadeusza Śliweckiego, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej, Marzeny Polak, inspektora oświaty w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo oraz dyrektorów placówek oświatowych wyróżnionych nauczycieli. Burmistrz Marian Gadziński w swoim wystąpieniu podkreślił także rolę szkoły i nauczyciela w przekazywaniu wiedzy uczniom. Wskazał jednocześnie, że dobra edukacja musi iść w parze z wychowaniem, a to sprawia, że wręcz niezbędna jest współpraca szkoły; nauczycieli i rodziców, którzy także muszą uczestniczyć w tym procesie. Ponadto wyróżnionym nauczycielom oraz obecnym na uroczystości dyrektorom złożył najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za trud, poświęcenie i codzienną pracę.