Shadow

Burmistrz Trzemeszna apeluje

Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna wydał 24 marca do mieszkańców Trzemeszna apel w związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną w Polsce.
W trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Trzemeszno oraz przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, apeluję o ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania w miejscach publicznych, szczególnie przez osoby starsze oraz znajdujące się w grupie ryzyka – podkreślił burmistrz. Apel dotyczy również respektowania zaleceń służb sanitarnych, medycznych, obsługi sklepów o przestrzeganiu zasad higieny, myciu rąk, zachowania zalecanych odległości, stosowanie indywidualnych środków ochronnych – rękawiczek, maseczek, objęcia pomocą sąsiedzką osób starszych, chorych, samotnych, ograniczenia załatwiania osobiście w bankach, na poczcie i w innych instytucjach spraw, które można załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną. W Urzędzie Miejskim Trzemeszna i Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście będą załatwiane tylko sprawy pilne. Kontakt telefoniczny 61 415 – 41 – 65, poczta elektroniczna: ops-trzemeszno@serv-net.pl <mailto:ops-trzemeszno@serv-net.pl>
W Urzędzie Miejskim Trzemeszna sprawy bieżące można załatwić korzystając z: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, adres skrytki ePUAP: /rfh40vu164/SkrytkaESP, kontaktu telefonicznego 61 415 – 43 – 06 i poczty elektronicznej: sekretariat@trzemeszno.pl <mailto:sekretariat@trzemeszno.pl>
– Bieżące informacje dla mieszkańców znajdują się na stronie internetowej Gminy Trzemeszno. Jednocześnie, w związku obostrzeniami, które zostały wprowadzone dla dobra nas wszystkich, proszę o cierpliwość i wyrozumiałość – apeluje K. Dereziński. (kar)