Shadow

Burmistrz Witkowa oddał swój stołek

„Zostań burmistrzem Witkowa na jeden dzień” – to inicjatywa zorganizowana przez Mariana Gadzińskiego, burmistrza Gminy i Miasta Witkowo w ramach zbiórki pieniędzy na terapię genową dla Tymoteusza Kamińskiego, który cierpi na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. Zwyciężczynią internetowej licytacji była Anna Przespolewska – Wojciechowska, która do objęcia funkcji burmistrza wytypowała swojego syna Kacpra, przeznaczając na szczytny cel ponad dwa tysiące złotych.
Całodniowa wizyta ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie odbyła się 17 lutego w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo. Podczas „pełnienia zaszczytnej funkcji burmistrza” Kacper z bliska przyglądał się pracy burmistrza, siedząc w fotelu włodarza gminy, spotkał się z pracownikami magistratu oraz radnymi Rady Miejskiej Witkowa. Witkowianin wziął udział m.in. w spotkaniu dotyczącym upamiętnienia witkowian uczestniczących w Powstaniu Wielkopolskim oraz posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej Witkowa, gdzie wysłuchał wystąpień prezesów witkowskich klubów sportowych. Ponadto wraz z Markiem Wiatrowskim, zastępcą burmistrza przyjrzał się realizacji gminnych inwestycji oraz odwiedził Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na pamiątkę zakończenia wizyty w urzędzie Kacper otrzymał medal okolicznościowy wybity z okazji 655-lecia istnienia miasta, album będący biografią Adama Borysa ps. „Pług” – dowódcy batalionu Armii Krajowej „Parasol” oraz kilka upominków. Władze Witkowa nie wykluczają kolejnych takich akcji „Zostań burmistrzem Witkowa na jeden dzień”. (es)