Shadow

Burmistrz Wrześni dziękuje mieszkańcom i szykuje propozycję dla przedsiębiorców

W niełatwym czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z przenoszeniem się koronawirusa w Polsce, burmistrz Wrześni dziękuje mieszkańcom miasta za obywatelską postawę oraz obiecuje lokalnym przedsiębiorcom pomoc w złagodzeniu problemów wynikłych z zakazów i obostrzeń jakie niesie ze sobą stan zagrożenie epidemiologicznego.
Na początku chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom Gminy Września za poważne i odpowiedzialne potraktowanie zaleceń władz sanitarnych. Postępując w ten sposób działamy dla dobra nas wszystkich. Świadczy to o tym, że mieszkańcy nie lekceważą informacji przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia, wojewodę, Sanepid i inne służby odpowiedzialne za działania podejmowane w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Do tych wszystkich, którzy ignorują te zalecenia mogę tylko zaapelować, aby jak najszybciej porzucili takie lekkomyślne działania – pisze w liście do mieszkańców Tomasz Kałużny, burmistrz Wrześni. Przypomniał, że jego urząd, jako jeden z pierwszych w Polsce, rozumiejąc potrzebę chwili, zawiesił działalność publicznych szkół i przedszkoli nie czekając na decyzje szczebla centralnego (rząd RP podjął taką decyzję dopiero dzień później). – Sugerujemy mieszkańcom by ocenić, czy sprawy, z którymi pojawiają się w urzędach są pilne oraz niezbędnie konieczne do rozwiązania w najbliższym czasie – dodaje burmistrz zachęcając jednocześnie do korzystania z telefonów do urzędu oraz kontaktu internetowego. Ponieważ magistrat został zamknięty dla mieszkańców, niezbędne wnioski mogą oni składać przy wejściu głównym po skorzystaniu z dzwonka.
Przy okazji Tomasz Kałużny zwrócił się do lokalnych przedsiębiorców, zdając sobie sprawę, jakie znaczenie ma ich działalność dla regionu i jego finansów. – Niewątpliwie odczuje to budżet miasta i lokalna gospodarka. Dlatego tak istotna jest pomoc przedsiębiorcom oraz utrzymanie miejsc pracy. Jako Burmistrz Wrześni wraz z innymi gminami wystąpiłem do premiera z prośbą o pilne podjęcie niezbędnych działań. Liczymy wraz z przedsiębiorcami, na wprowadzenie rozwiązań systemowych (ustaw), które dałyby nowe możliwości w zakresie udzielania pomocy lokalnym przedsiębiorcom – informuje. Jak dodaje, z przepisów prawa wynika możliwość odraczania czy umarzania zaległości podatkowych na wniosek podatnika, ale burmistrz liczy na dużo większe wsparcie rządowe. – Mam nadzieję, że ze względu na sytuację pojawią się konkretne i oczekiwane przez wszystkich rozwiązania ze strony rządu i Sejmu. Na bieżąco śledzimy informacje na stronach rządowych tak, aby w sposób optymalny wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia ograniczające straty lokalnych firm wynikające z trwającej pandemii. Pamiętajmy jednak, że mniejsze wpływy z podatków oznaczają mniej środków na utrzymanie szkół, przedszkoli, utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, świadczenia pomocy społecznej i inne codzienne potrzeby mieszkańców. Dlatego wszystkie decyzje dotyczące tych kwestii trzeba podejmować bardzo roztropnie – apeluje. ALEKSANDER KARWOWSKI