Shadow

Burmistrz zleci audyt zatrudnienia w ratuszu

Radny Kacper Lipiński na jednej z sesji Rady Miejskiej Trzemeszna złożył interpelację, w której dopytywał o strukturę i liczbę zatrudnionych urzędników w Urzędzie Miejskim. Odpowiedź jakiej mu udzielono i kolejne działania radnego zaowocowały jego kolejną interpelacją złożoną 26 lutego w sprawie ograniczenia zatrudnienia w lokalnym ratuszu. Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna w odpowiedzi na tę interpelację zapowiada audyt urzędu pod tym kątem.
Przypomnijmy, podczas sesji Rady Miejskiej 26 lutego radny przedstawił prezentację, na której porównał funkcjonowanie urzędów gminy Trzemeszno i Witkowo. Z tego porównania wynika, że trzemeszeński urząd liczy 67 urzędników, natomiast w Witkowie jest ich 34, do tego należy jednak doliczyć 4,5 etatu obsługi administracyjnej placówek oświatowych. W Witkowie osoby administrujące oświatą zatrudnione są w szkołach (4,5 etatu), w Trzemesznie zajmuje się tym specjalny Referat Obsługi Jednostek Administracyjnych – 10 etatów. Na prezentacji porównano również obie gminy pod względem liczby mieszkańców (Trzemeszno 13 922, Witkowo 13 489), powierzchni (Trzemeszno 175 km kw., Witkowo 184 km kw.), a także budżetu (Trzemeszno 68 703 242, Witkowo 66 430 000 zł). Kacper Lipiński wskazywał na dużą różnicę w wydatkowaniu środków na administrację publiczną pomiędzy samorządami. W przypadku Trzemeszna jest to kwota 6 603 945 zł, a Witkowa 4 789 423 zł. Mówił również o dużej dysproporcji przy porównaniu wielkości środków na inwestycje. W bieżącym roku Witkowo zamierza wydać na nie 38% budżetu, Trzemeszno tylko 3,58%.
W odpowiedzi na interpretację burmistrz napisał, że porównywanie zatrudnienia w samorządach jest możliwe, ale przy specyfice każdej jednostki samorządu terytorialnego może prowadzić do mylnych wniosków. – Dziękuję Panu za jednoznaczną, przemyślaną krytykę zarządzania Gminą przez moją osobę. Lubię, gdy krytykuje się mnie publicznie, a nie za plecami. Pana interpelację biorę sobie „głęboko do serca” – podkreślił burmistrz. Dalej K. Dereziński informuje, że po likwidacji Zespołu Obsługi Szkół, Urząd Miejski przejął pracowników ZOS, a po przejęciu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych musiał zatrudnić kolejną osobę. Także po zmianach związanych z restrukturyzacją, a później likwidacją Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, urząd przejął kolejnych 3 pracowników zajmującymi się Administracją Domów Mieszkalnych. Łącznie daje to 11 etatów. – To oczywiście przy prostym, nie wnikliwym porównaniu nadal jest niekorzystne dla organu wykonawczego Gminy Trzemeszno. Aby porównać kwestie proszę przyjrzeć się ilości decyzji w najważniejszych kwestiach. Zgodnie z Pana sugestią zlecę audyt struktury zatrudnienia w Urzędzie Miejskim Trzemeszna – napisał K. Dereziński.
RENATA PAŁUCKA