Shadow

„Być jak Adam Borys”

We wtorek, 27 marca miała miejsce niezwykła uroczystość, poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie. Nowy sztandar „wymusiła” reforma oświaty. Dotychczasowe Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie, które przestało istnieć, a z nim sztandar, przeszło do historii. „Stary” symbol szkoły będzie złożony w archiwum szkoły. Na szczęście Szkoła Podstawowa, która powstała na bazie gimnazjum została z dotychczasowym patronem.
Nowy sztandar poświęcono w kościele św. Mikołaja w  Witkowie, a dokonał tego ks. Stanisław Goc. Symbolicznego wbicia gwoździ dokonali fundatorzy i przedstawiciele honorowego komitetu nadania sztandaru: Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo, Piotr Jóźwik, przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie, Artur Stefaniak i Mikołaj Michalski, były i obecny przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 i byłego Gimnazjum im. Adama Borysa, ks. Stanisław Goc, prof. Hubert Borys, syn patrona szkoły, Marian Łukowski, dyrektor szkoły i Arleta Bekas, wicedyrektor szkoły, Joanna Rzetelska, członek Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie, Weronika Ostrowska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel prezesa Banku Spółdzielczego w Witkowie, Tomasz Nowak, kierownik Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, przedstawiciel firmy „Jan Grad” z Witkowa oraz przedstawiciel emerytowanych pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Witkowie. Marian Gadziński w imieniu fundatorów przekazał sztandar Marianowi Łukowskiemu wyrażając przekonanie, że będzie on symbolem tożsamości, oddania Ojczyźnie oraz umocni w całej społeczności poczucie jedności i przynależności do świata idei wyznawanych przez Adama Borysa. Następnie Marian Łukowski przekazał sztandar uczniom z pocztu sztandarowego. Dalsza część uroczystości miała miejsce w szkole. Marian Łukowski podkreślił, że nowy sztandar jest dla całej społeczności symbolem Polski, małej Ojczyzny, a także znakiem łączącym kolejne pokolenia uczniów. – Od dziś szkoła nie jest tylko miejscem do korespondencji. Ma nie tylko patrona, ma imię i symbol patriotyzmu, którego wzorcem był Adam Borys, ceniący w życiu pracowitość i pilność w nauce oraz człowieczeństwo oparte o wartości chrześcijańskie – mówił m.in. M. Łukowski. Były życzenia od gości oraz nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursów zorganizowanych w ramach obchodów Dni Patrona, odbywających się pod hasłem: „Być jak Adam Borys”. Marian Gadziński m.in. podkreślił, że w życiu szkoły sztandar odgrywa bardzo ważną rolę, a dla niego samego to wielkie wyróżnienie i duma z tego, że miał zaszczyt go przekazać. Natomiast syn patrona podziękował uczniom za godne reprezentowanie jego ojca. Po oficjalnych uroczystościach goście i społeczność szkolna obejrzeli program artystyczny. Głównym przesłaniem montażu słowno-muzycznego była prezentacja sylwetki patrona, jako wzorca osobowego dla młodego pokolenia i wartości, jakie cenił w życiu.
EWA SOCHA