Shadow

„BYĆ KOBIETĄ w 2022 roku”

Pod takim hasłem w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 29 października odbyło się wydarzenie „Dziś dla Jutra”. To cykl spotkań antydyskryminacyjnych, podczas których mieszkanki i mieszkańcy Gniezna mogą spotkać się z zaproszonymi gośćmi na panelach dyskusyjnych związanych z różnymi tematami życia codziennego.
Rok temu dyskutowano na temat sytuacji osób LGBT+ oraz osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Tegoroczna edycja „Dziś dla Jutra”dotyczyła Praw Kobiet w Polsce oraz aktywności kobiet w działalności publicznej tj. w radach sołeckich, samorządach osiedlowych, samorządach gminnych oraz organizacjach pozarządowych. Prelekcje wygłosili: posłanki – Anita Kucharska – Dziedzic i Katarzyna Ueberhan, poseł Tadeusz Tomaszewski oraz Kamil Janiak, Emilia Majeryk iDominika Filipek. Biorąc pod uwagę ilość kobiet pełniących funkcję sołtysek, przewodniczących zarządów osiedli, radnych gmin, wójtów, burmistrzów i ich zastępców, skarbniczek oraz kierowniczek ośrodków pomocy społecznej to 52,8 % tych funkcji pełnią kobiety w gminie Czerniejewo i 47,1% w gminie Gniezno. Najmniej, bo zaledwie 34,2% w gminie Łubowo i Kiszkowo. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. radni: Sylwia Przybylska, Zdzisław Kujawa, Tadeusz Purol, Stanisław Dolaciński oraz Mariusz Mądrowski – członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Wydarzenie prowadziła Aleksandra Szczepaniak z Młodej Lewicy, która była współorganizatorką tego spotkania wraz z Nową Lewicą i Biurem Poselskim Tadeusza Tomaszewskiego.(kar)