Shadow

Bycie członkiem OSP, to nie tylko wyjazdy alarmowe

Pomysł na organizację sobotniego wydarzenia (2 października) zainicjowała druhna Patrycja Depczyńska – opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Spotkanie w remizie przy ulicy Nowej w Witkowie stanowiło inaugurację roku szkoleniowego dla zrzeszonej młodzieży, która podsumowała dotychczas zdobyte umiejętności oraz wiedzę o pożarnictwie i ratownictwie. Była to również doskonała okazja na pozyskanie nowych członków do MDP i samego stowarzyszenia OSP.
 Z tej okazji przygotowano interesujący program, który rozpoczął pokaz na temat zagrożenia pożarowego wynikającego z użytkowania butli z gazem. Ponadto każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy przy użyciu AED. Przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Gnieźnie utworzono też stanowisko informujące o zagrożeniach w okresie grzewczym. – Bycie członkiem OSP, to nie tylko wyjazdy alarmowe do działań ratowniczo – gaśniczych, ale też działania statutowe, do których należą m.in. działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Jako straż działamy także na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym – podkreślają organizatorzy. Dzień Otwartej Strażnicy był idealnym przykładem wzorowej integracji druhen i druhów z lokalną społecznością. Inicjatywę upominkami w postaci gadżetów wsparł samorząd gminy i miasta Witkowo. (o-es)