Shadow

Rotator

Są pieniądze na trzy respiratory, radni jednomyślni

Są pieniądze na trzy respiratory, radni jednomyślni

Rotator, Wydarzenia
W Starostwie Powiatowym 20 marca na nadzwyczajnej sesji spotkali się radni, by między innymi uchwalić zmiany w uchwale budżetowej na ten rok, w tym przesunięcie środków na zakup trzech respiratorów. Sprawę zmian przedstawiła na forum rady Aleksandra Piątkowska - Radom, skarbnik powiatu. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zadecydował, że kieruje całą wartość rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 290 000 złotych między innymi na działania prozdrowotne. Jest zabezpieczona dotacja dla ZOZ w kwocie 200 000 złotych i przekazana zostanie ona na zakup 2 respiratorów przyłóżkowych i jednego transportowego. Nie mamy obecnie żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o płynność finansową. Wszyscy pracownicy są w pełnej gotowości i działamy, chociaż cały czas obowiązuje nas program oszczędnościowy - powiedział...
Koronawirus: stają fabryki w Gnieźnie i Wrześni

Koronawirus: stają fabryki w Gnieźnie i Wrześni

Rotator, Wydarzenia
Na dwa tygodnie wstrzymana została produkcja w zakładach koncernu Volkswagen we Wrześni i Velux w Gnieźnie. Wcześniej pracownicy koncernów apelowali o zawieszenie produkcji w obawie o możliwość zarażenia się rozprzestrzeniającym wirusem. Oba zakłady to jedni z największych pracodawców w swoich regionach. Spadek europejskiej sprzedaży, wzrastające zapasy w Europie, jak również niedobory zaopatrzeniowe z powodu sytuacji związanej z koronawirusem (COVID-19) oznaczają, że produkcja okien dachowych będzie zawieszona od 29 marca br. na okres minimum dwóch tygodni – informuje w komunikacie Velux Polska. Chodzi o zakłady produkcyjne tej firmy w Namysłowie i Gnieźnie. Łącznie pracuje w nich 1500 osób, które na 2 tygodnie zostały odesłane do domów. - Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że możemy chwilo...
Kiszkowo ma plan na nieczynny dworzec kolejowy

Kiszkowo ma plan na nieczynny dworzec kolejowy

Rotator, Z gmin
Gmina Kiszkowo przejęła od PKP dawny dworzec kolejowy wraz z przyległym terenem. Zaniedbane nieruchomości mają znowu zacząć tętnić życiem i służyć lokalnej społeczności. Nieczynny od lat budynek dworca przysparzał lokalnemu samorządowi wielu kłopotów. Zdewastowane obiekty, o które nie dbała kolejowa spółka, stały się miejscem włamań i zniszczeń. Parkowano tam także nielegalnie samochody oraz podrzucano odpady. Sama gmina miała tu związane ręce, bowiem PKP nie były skłonne mimo próśb i wezwań, do zagospodarowania swojego majątku. W związku z tym samorząd postanowił przejąć nieruchomości, by przywrócić im funkcję użytkową na rzecz mieszkańców gminy. - Jako gmina staraliśmy się od lat o przejęcie tych obiektów i te starania zostały zwieńczone podpisanie aktu notarialnego – cieszy się Tadeusz...
Rusza rozbudowa Centrum Kultury „eSTeDe”

Rusza rozbudowa Centrum Kultury „eSTeDe”

Rotator, Wydarzenia
Umowa z Zakładem Budowlanym GRINBUD na wykonanie robót budowlanych w związku z rozbudową Centrum Kultury „Scena To Dziwna” przy ul. Roosevelta w Gnieźnie została podpisana 23 marca. Przypomnijmy, dzięki tym działaniom jesienią tego roku zakończona zostanie inwestycja, a w związku z tym między innymi nowoczesna sala widowiskowa wraz z salami prób dla sekcji i zespołów oraz galeria. Nowe oblicze zyska także teren wokół budynku, gdzie zaplanowano urządzenie strefy seniora i placu zabaw dla dzieci. Wszystkie prace zrealizowane będą w ramach zamówienia pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i infrastrukturą techniczną”, realizując projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności in...
Karetki pogotowia będą wyjeżdżać od strony ul. Sienkiewicza

Karetki pogotowia będą wyjeżdżać od strony ul. Sienkiewicza

Rotator, Wydarzenia
Tak zadecydowała Rada Powiatu Gnieźnieńskiego na wniosek Zarządu Powiatu. Ta zmiana ma pozwolić łatwiej sprzedać budynek dawnej przychodni, na którym ciąży służebność przejazdu karetek do swojej siedziby i poprawić bezpieczeństwo ich wyjazdu do interwencji. Zabytkowa willa, dawniej przychodnia lekarska przy ulicy Wyszyńskiego, to jedna z nieruchomości powiatu, już od wielu lat przeznaczona do zbycia. Jednak chętnych na atrakcyjną nieruchomość brak. Powodem ma być służebność przejazdu przez teren nieruchomości dla karetek pogotowia, których baza umiejscowiona jest w tyle działki. To odstrasza potencjalnych kupców, którzy chcieliby obiekt wraz z przyległym terenem zagospodarować do własnych celów. To uniemożliwiają całą dobę przejeżdżające tuż przy budynku karetki. Stąd pomysł, by pojazdom ...
Radni nie odpuszczają kryteria szczepień

Radni nie odpuszczają kryteria szczepień

Rotator, Wydarzenia
Mimo uchylenia przez wojewodę wielkopolskiego dwóch uchwał Rady Miasta Gniezna, które wprowadzały kryterium zaszczepienia przy rekrutacji do żłobka i gminnych przedszkoli, radni nie odpuszczają. Zostanie wniesiona skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Walka o utrzymanie kryterium trwa. O kryterium w procesie rekrutacji zadecydowali radni 19 grudnia ubiegłego roku. Była to odpowiedź na apel m.in. Artura de Rosier, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który apelował do wielkopolskich samorządów o wprowadzanie kryterium szczepień w procesie rekrutacji. - Odbieramy ten fakt z obawą o zdrowie i życie dzieci niezaszczepionych, ale też innych wielkopolskich dzieci, których dobro jest zagrożone w przypadku przebywania w ...
O nieodpłatnej pomocy prawnej

O nieodpłatnej pomocy prawnej

Rotator, Wydarzenia
W środę, 26 lutego w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem była realizacja zadania „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowanie zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2020 roku”. Jak na wstępie przypomniała przewodnicząca Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska Grażyna Kozanecka, stowarzyszenie od ponad 20 lat prowadzi nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców. - Gdy Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło ustawę dotyczący nieodpłatnych porad prawnych, przystąpiliśmy do realizacji tych programów i od 2017 roku działamy na terenie powiatu, udzielając porad prawnych. Wygraliśmy jako organizacja pozarządowa trzy punkty, skupiające w swoim za...
Radny chce zaoszczędzić na etatach w urzędzie miejskim

Radny chce zaoszczędzić na etatach w urzędzie miejskim

Rotator, Z gmin
Radny Kacper Lipiński na jednej z sesji Rady Miejskiej Trzemeszna złożył interpelację, w której dopytywał o strukturę i liczbę zatrudnionych urzędników w Urzędzie Miejskim. Odpowiedź jakiej mu udzielono i kolejne działania radnego zaowocowały jego kolejną interpelacjązłożoną 26 lutego w sprawie ograniczenia zatrudnienia w lokalnym ratuszu. Zdaniem K. Lipińskiego można w ten sposób poszukać w gminie oszczędności. Podczas sesji Rady Miejskiej 26 lutego radny przedstawił prezentację, na której porównał funkcjonowanie urzędów gminy Trzemeszno i Witkowo. Z tego porównania wynika, że trzemeszeński urząd liczy 67 urzędników, natomiast w Witkowie jest ich 34, do tego należy jednak doliczyć 4,5 etatu obsługi administracyjnej placówek oświatowych. W Witkowie osoby administrujące oświatą zatrudnione...
Likwidacja, reorganizacja, czyli co czeka dzieci mieszkające w Domu Dziecka w Trzemesznie

Likwidacja, reorganizacja, czyli co czeka dzieci mieszkające w Domu Dziecka w Trzemesznie

Rotator, Wydarzenia
Dom Dziecka w Trzemesznie czekają zmiany i to tak naprawdę jedyna pewna informacja, jaką mogli usłyszeć obecni na sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 27 lutego. Czy to będzie likwidacja, czy reorganizacja, a może łączenie z Domem Pomocy Społecznej lub rewolucyjny pomysł przeniesienia do Trzemeszna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tego jeszcze nie wiadomo. Piotr Gruszczyński, starosta powiatu gnieźnieńskiego mówił, że Zarząd Powiatu dopiero pracuje nad różnymi koncepcjami i wariantami. O niepewnej sytuacji Domu Dziecka w Trzemesznie, który funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny „Droga do Domu” mówiono dzień wcześniej na sesji Rady Miejskiej Trzemeszna. Burmistrz Krzysztof Dereziński zapowiedział wówczas, że wybiera się na sesję powiatu, gdzie wyrazi swoje zaniepokojenie ...
Koniec kolejek w wydziale komunikacji?

Koniec kolejek w wydziale komunikacji?

Rotator, Wydarzenia
Zapewne już wszyscy mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego i nie tylko, zauważyli wzmożony ruch w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego, który trwa od ponad dwóch miesięcy. Spowodowane jest to niedawnymi zmianami w Prawie o ruchu drogowym, a te z kolei zmianami w Ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Nakazują one starostom nakładać kary na tych właścicieli pojazdów, którzy nie dokonają rejestracji pojazdów sprowadzonych z rynku Unii Europejskiej w ciągu 30 dni od dnia ich sprowadzenia. Dotyczy to pojazdów, które nie są nowe. W przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Polsce starosta jest obowiązany nałożyć taką karę na zbywcę (dotychczasowego właściciela) za niezawiadomienie o zbyciu pojazdu oraz na nabywcę (nowego właściciela)...