Shadow

Wydarzenia

Trzydziestoletni bieg po tartan. Radni nie odpuszczają i walczą o budowę bieżni, a w tle batalii sypie się basen

Trzydziestoletni bieg po tartan. Radni nie odpuszczają i walczą o budowę bieżni, a w tle batalii sypie się basen

Wydarzenia
Po raz drugi w ostatnim czasie radni miejscy w Gnieźnie zaapelowali do urzędników i prezydenta Tomasza Budasza o budowę profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej. Jak podkreślają, to wstyd, że miasto wielkości Gniezna nie ma takiego obiektu i nie pozwala kształcić postawy w bieganiu na bezpiecznej bieżni, kiedy biega ulicami kilkuset, jeśli nie kilka tysięcy gnieźnian. Moda na bieganie ma być polem do zagospodarowania. - Od 32 lat o to walczę – mówi radny Zdzisław Kujawa i apeluje o wpisanie inwestycji do powstającej strategii rozwoju sportu. Jednak naprzeciw marzeniom staje smutna rzeczywistość – rozsypujący się (dosłownie) basen. Temat został poruszony ponownie na posiedzeniu Komisji Kultury Fizycznej i Sportu działającej w ramach Rady Miasta Gniezna. Niestety, apel nie został wysłuchany p
Nie tylko pijani kierowcy

Nie tylko pijani kierowcy

Wydarzenia
Służby publiczne mają obowiązek przynajmniej raz w roku składać sprawozdania na forum Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Podczas czwartkowych (27 lutego) obrad rady analizowano stan bezpieczeństwa publicznego w Gnieźnie i powiecie za zeszły rok. Prokurator Radosław Krawczyk, zastępca Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie wskazał, że odnotowano więcej spraw, ale wzrost wynika głównie z dokonywanych zmian przepisów. - W przestępstwach przeciwko mieniu obserwujemy wzrost postępowań dotyczących przestępstw popełnianych za pośrednictwem internetu. Pojawiło się wyłudzanie danych osobowych za pośrednictwem podstępnych zabiegów i na bazie uzyskanych danych osób pokrzywdzonych zakładane są rachunki bankowe i wyłudzanie od firm pożyczkowych - pożyczek, kredytów, zakupów ratalnych. Przestępstwa tradycyjne po
Karetki pogotowia będą wyjeżdżać od strony ul. Sienkiewicza

Karetki pogotowia będą wyjeżdżać od strony ul. Sienkiewicza

Rotator, Wydarzenia
Tak zadecydowała Rada Powiatu Gnieźnieńskiego na wniosek Zarządu Powiatu. Ta zmiana ma pozwolić łatwiej sprzedać budynek dawnej przychodni, na którym ciąży służebność przejazdu karetek do swojej siedziby i poprawić bezpieczeństwo ich wyjazdu do interwencji. Zabytkowa willa, dawniej przychodnia lekarska przy ulicy Wyszyńskiego, to jedna z nieruchomości powiatu, już od wielu lat przeznaczona do zbycia. Jednak chętnych na atrakcyjną nieruchomość brak. Powodem ma być służebność przejazdu przez teren nieruchomości dla karetek pogotowia, których baza umiejscowiona jest w tyle działki. To odstrasza potencjalnych kupców, którzy chcieliby obiekt wraz z przyległym terenem zagospodarować do własnych celów. To uniemożliwiają całą dobę przejeżdżające tuż przy budynku karetki. Stąd pomysł, by pojazdom
Narada roczna strażaków w Gnieźnie

Narada roczna strażaków w Gnieźnie

Wydarzenia
W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie imienia mł. bryg. Marka Wegnera 28 lutego odbyła się narada roczna. Podczas narady komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie st. kpt. Mariusz Dębski przedstawił sprawozdanie z działalności gnieźnieńskich strażaków za 2019 rok, omawiając działalność operacyjno – szkoleniową, kontrolno – rozpoznawczą, kwatermistrzowsko – techniczną, finansową oraz kadrowo – organizacyjną. Omówiona została także organizacja szkoleń i ćwiczeń Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w ramach doskonalenia zawodowego. Jak poinformował komendant, w roku 2019 zanotowano ogółem 1720 interwencji, w tym 403 pożary, 1132 miejscowe zagrożenia i 185 alarmy fałszywe. W porównaniu do roku 2018 ilość interwencji w 2019 r. zmalała. Ponadto
Radni nie odpuszczają kryteria szczepień

Radni nie odpuszczają kryteria szczepień

Rotator, Wydarzenia
Mimo uchylenia przez wojewodę wielkopolskiego dwóch uchwał Rady Miasta Gniezna, które wprowadzały kryterium zaszczepienia przy rekrutacji do żłobka i gminnych przedszkoli, radni nie odpuszczają. Zostanie wniesiona skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Walka o utrzymanie kryterium trwa. O kryterium w procesie rekrutacji zadecydowali radni 19 grudnia ubiegłego roku. Była to odpowiedź na apel m.in. Artura de Rosier, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który apelował do wielkopolskich samorządów o wprowadzanie kryterium szczepień w procesie rekrutacji. - Odbieramy ten fakt z obawą o zdrowie i życie dzieci niezaszczepionych, ale też innych wielkopolskich dzieci, których dobro jest zagrożone w przypadku przebywania w
O nieodpłatnej pomocy prawnej

O nieodpłatnej pomocy prawnej

Rotator, Wydarzenia
W środę, 26 lutego w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem była realizacja zadania „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowanie zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2020 roku”. Jak na wstępie przypomniała przewodnicząca Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska Grażyna Kozanecka, stowarzyszenie od ponad 20 lat prowadzi nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców. - Gdy Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło ustawę dotyczący nieodpłatnych porad prawnych, przystąpiliśmy do realizacji tych programów i od 2017 roku działamy na terenie powiatu, udzielając porad prawnych. Wygraliśmy jako organizacja pozarządowa trzy punkty, skupiające w swoim za
Mieszkańcy pytają przed rewitalizacją ulicy Rzeźnickiej

Mieszkańcy pytają przed rewitalizacją ulicy Rzeźnickiej

Wydarzenia
Nadspodziewanym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta z mieszkańcami, którzy chcieli uzyskać informacje o rozpoczynającej się niebawem rewitalizacji ulicy Rzeźnickiej w Gnieźnie. Do połowy października zdegradowana ulica zamieni się w reprezentacyjny deptak z dopuszczonym ruchem samochodowym (tzw. woonerf). Spotkanie w Starym Ratuszu cieszyło się nadkompletem publiczności. Z mieszkańcami spotkali się gestorzy sieci, które będą przy okazji remontu ulicy wymieniane oraz Jarosław Grobelny, wiceprezydent Gniezna wraz z Alicją Orzeł, kierowniczką Referatu Dróg Gminnych w Urzędzie Miejskim. Ulica Rzeźnicka znajduje się w ścisłym centrum starówki, w terenie silnie zurbanizowanym, stąd zainteresowanie okolicznych mieszkańców jest jak najbardziej zrozumiałe, także to
Rekord został ciężko wypracowany

Rekord został ciężko wypracowany

Wydarzenia
Rozliczony został tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uzbierano w Gnieźnie ponad 344 000 złotych (około 100 000 złotych więcej niż w zeszłym roku), czyli padł kolejny rekord! Jak stwierdził w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Sportowej podczas spotkania podsumowującego styczniowy finał 25 lutego Kazimierz „Tinkers” Kubów, szef sztabu, ten rekord nie przyszedł „z kapelusza”. Między innymi także samorządy w powicie gnieźnieńskim wspierały „orkiestrę”. Efekty prawie nieoczekiwane. O 100 000 złotych jest wynik lepszy niż w zeszłym roku, pokazuje jak bardzo ludzie otwierają się na tę akcję. Pomagamy naszym najbliższym, naszym dzieciom - wskazał Piotr Gruszczyński, starosta powiatu gnieźnieńskiego. Prezydent Gniezna Tomasz Budasz natomiast powiedział: - Wielki rekord, wi
Likwidacja, reorganizacja, czyli co czeka dzieci mieszkające w Domu Dziecka w Trzemesznie

Likwidacja, reorganizacja, czyli co czeka dzieci mieszkające w Domu Dziecka w Trzemesznie

Rotator, Wydarzenia
Dom Dziecka w Trzemesznie czekają zmiany i to tak naprawdę jedyna pewna informacja, jaką mogli usłyszeć obecni na sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 27 lutego. Czy to będzie likwidacja, czy reorganizacja, a może łączenie z Domem Pomocy Społecznej lub rewolucyjny pomysł przeniesienia do Trzemeszna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tego jeszcze nie wiadomo. Piotr Gruszczyński, starosta powiatu gnieźnieńskiego mówił, że Zarząd Powiatu dopiero pracuje nad różnymi koncepcjami i wariantami. O niepewnej sytuacji Domu Dziecka w Trzemesznie, który funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny „Droga do Domu” mówiono dzień wcześniej na sesji Rady Miejskiej Trzemeszna. Burmistrz Krzysztof Dereziński zapowiedział wówczas, że wybiera się na sesję powiatu, gdzie wyrazi swoje zaniepokojenie
Koniec kolejek w wydziale komunikacji?

Koniec kolejek w wydziale komunikacji?

Rotator, Wydarzenia
Zapewne już wszyscy mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego i nie tylko, zauważyli wzmożony ruch w Wydziale Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego, który trwa od ponad dwóch miesięcy. Spowodowane jest to niedawnymi zmianami w Prawie o ruchu drogowym, a te z kolei zmianami w Ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Nakazują one starostom nakładać kary na tych właścicieli pojazdów, którzy nie dokonają rejestracji pojazdów sprowadzonych z rynku Unii Europejskiej w ciągu 30 dni od dnia ich sprowadzenia. Dotyczy to pojazdów, które nie są nowe. W przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Polsce starosta jest obowiązany nałożyć taką karę na zbywcę (dotychczasowego właściciela) za niezawiadomienie o zbyciu pojazdu oraz na nabywcę (nowego właściciela)