Wydarzenia

Diagnoza i oferta

Diagnoza i oferta

Wydarzenia
Diagnoza współczesnych potrzeb lokalnego rynku pracy i stworzenie optymalnej oferty dostosowującej proces kształcenia do potrzeb pracodawców to główny cel konferencji zaplanowanej 12 września. Na temat „Przeszłość – teraźniejszość - przyszłość szkolnictwa zawodowego i rynku pracy w powiecie gnieźnieńskim” uczestnicy konferencji będą dyskutować w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (ul. Słowackiego) od godziny 10. Problem szkolnictwa zawodowego dotyczy całego kraju. Jeśli nie podejmiemy działań promujących szkolnictwo zawodowe, to liczba szkół w powiecie, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe zostanie zredukowana. Prowadzimy analizy, jak wybrnąć z tego kłopotu. Kierowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego złożyłem na ręce dotychczasowego dyrektora CKP - Sylwe
Na ratunek pszczołom. W projekcie domki dla pszczół i „stołówki miododajne”

Na ratunek pszczołom. W projekcie domki dla pszczół i „stołówki miododajne”

Wydarzenia
Podczas konferencji prasowej 29 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie przedstawiono działania w zakresie ochrony pszczół. Zaprezentowano m.in. nowy plakat związany z rozpoczętym projektem. W konferencji prasowej udział wzięli: starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński, Maria Suplicka - wójt gminy Gniezno, Maciej Smaruj, reprezentujący pasiekę hodowlaną z Modliszewa, Małgorzata Rakowska, nauczyciel i wychowawca z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Małgorzata Kania, kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej w Gnieźnie. Poinformowano też o projekcie ekologiczno - edukacyjnym realizowanym przez gnieźnieński MOS – „Chrońmy pszczoły”. W jego ramach już jesienią pojawią się na terenie miasta i powiatu gnieźnieńskiego m.in. domki dla pszczół i „stołówki miododajne”. Projekt ukierunkowany jest
Nowy rok szkolny w miejskich szkołach

Nowy rok szkolny w miejskich szkołach

Wydarzenia
W poniedziałek, 2 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2019-2020. W miejskich szkołach w Gnieźnie uczyć się będzie5 tys. 300 uczniów, w tym 648 pierwszoklasistów. Do przedszkoli będzie uczęszczać 2002 dzieci. Na rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Gnieźnie dyrektor Hanna Kowalska powitała wszystkich uczniów, w tym tych najmłodszych, którzy przyszli do szkoły po raz pierwszy. Jak powiedziała, pociąg, który rusza w nowy rok szkolny wzbogacił się o kolejne dwa wagoniki, do których wsiadły dzieci z pierwszych klas. Pierwszoklasiści otrzymali także drobne upominki na dobry początek nauki. Podczas inauguracji roku szkolnego w „piątce” pamiętano o 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, która przypada 1 września i minutą ciszy uczczono poległych i pomordowanych w czas
Powiat rozpoczął rok szkolny w „Chrobrym”

Powiat rozpoczął rok szkolny w „Chrobrym”

Wydarzenia
W poniedziałek, 2 września w auli I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020. Uroczystości zaczęły się jednak mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza kanonika Andrzeja Grzelaka w Bazylice Prymasowskiej. Do auli I LO, na inaugurację, na którą zaprosili starosta Piotr Gruszczyński oraz dyrektor szkoły Paweł Matkowski dotarli m.in. absolwenci i obecni uczniowie, dyrekcja I LO i grono pedagogiczne, parlamentarzyści i przedstawiciele biur parlamentarnych, władze samorządowe powiatu i Gniezna, dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych, władze lokalnych uczelni, służby mundurowe, radni, szefowie jednostek i wydziałów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Starosta powiatu gnieźnieńskiego, Piotr Gruszczyński ż
Starostwo Powiatowe: Połączenia autobusowe zapewnione

Starostwo Powiatowe: Połączenia autobusowe zapewnione

Rotator, Wydarzenia
Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim pojawiły się pytania, czy będzie możliwość dojazdu do szkół autobusem publicznym? Nie ma powodu do zmartwień, ponieważ od 2 września wszystkie miejscowości będące siedzibami gmin będą skomunikowane z Gnieznem. Powiatowe linie komunikacyjne docierać będą także do szeregu mniejszych miejscowości nieuwzględnionych w powiatowym planie transportowym. Władze powiatu gnieźnieńskiego w ramach posiadanych kompetencji i środków finansowych podjęły kroki mające zapewnić możliwość dojazdu mieszkańcom poszczególnych gmin do Gniezna, w szczególności dojazdu uczniów do szkół. Zorganizowano szereg spotkań z włodarzami gmin oraz przewoźnikami, w wyniku czego powstało szereg nowych linii komunikacyjnych. - Mamy wydane zezwolenia na komunikację zbiorową, z Gniezn
Upamiętnili 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Upamiętnili 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Wydarzenia
W niedzielę, 1 września w 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej podczas obchodów w Parku im. T. Kościuszki przy pomniku „Ku czci poległych i pomordowanych w latach 1939-1945” mieszkańcy Gniezna oddali hołd poległym i pomordowanym w czasie wojny, a delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów przed pomnikiem. Uroczystość patriotyczna rozpoczęła się popołudniu od wysłuchania ostatniego komunikatu nadanego przez Polskie Radio 1 września 1939 roku, w którym wybrzmiały słowa: „A więc wojna!” i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie delegacje m.in. parlamentarzystów, władz samorządowych, kombatantów, wojskowych, harcerzy, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, służb mundurowych, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Gniezna**złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem. Tegorocznej
Z darami na Ukrainę

Z darami na Ukrainę

Wydarzenia
Pod koniec lipca członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na czele z prezesem Januszem Sekulskim przekazali dary Polakom mieszkających na Kresach Wschodnich. Towarzystwo od wielu lat przekazuje dary, ale w tym roku po raz pierwszy mieli okazję spotkać się z rodzicami i dziećmi z polskiej szkoły w Strzelczyskach. Przypomnijmy, delegacja z darami z Gniezna wyjechała na Ukrainę w piątek, 26 lipca i przebywała tam do niedzieli, 28 lipca. Prezes gnieźnieńskiego oddziału towarzystwa J. Sekulski przed wyjazdem poinformował, że wiozą m.in. artykuły papiernicze, spożywcze, środki czystości oraz buty. Dodał, że z pomocą charytatywną jeżdżą na Ukrainę już od ponad 25 lat przynajmniej raz do roku, a Polacy tam mieszkający bardzo czekają na ich przyjazd i wsparcie. Mówił,
Rozpatrzono skargę na działanie PCPR

Rozpatrzono skargę na działanie PCPR

Wydarzenia
W programie nadzwyczajnych obrad Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, we wtorek, 20 sierpnia znalazł się też punkt dotyczący rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie. Tę kwestię na forum rady (dzień wcześniej na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji) przedstawił przewodniczący komisji skarg Radosław Sobkowiak. Jest to pismo z 24 lipca tego roku, a petent wniósł skargę na działanie PCPR. W uzasadnieniu skargi wskazano „jako rodzina zastępcza doznałem chamskiego traktowania przez osoby takie, jak dyrektor PCPR. Było to systematyczne dręczenie, ubliżanie, wulgarne posądzenia i to z taką wielką agresją, nienawiścią, to po prostu bandytyzm. Doprowadzono mnie, jak i podopiecznego do załamania psychicznego. Nadal biorę tabletki uspokajające, podopieczny pr
Problem dzikich wysypisk

Problem dzikich wysypisk

Wydarzenia
*Mimo licznych interwencji Straży Miejskiej oraz wykorzystania fotopułapek, niektórzy mieszkańcy Gniezna nadal pozbywają się odpadów w sposób nielegalny, podrzucając je na tereny publiczne lub prywatne.* Od stycznia do lipca tego roku Straż Miejska w Gnieźnie przeprowadziła prawie 250 interwencji związanych z ujawnionymi podczas patrolu oraz na zgłoszenia mieszkańców wykroczeniami dotyczącymi podrzucania śmieci na terenach publicznych, terenach prywatnych oraz zaśmiecania przestrzeni publicznej. Zdołano ustalić 31 sprawców, na których nałożono mandaty karne w łącznej kwocie ponad 3,5 tys. zł. *Nie stosowano pouczeń. *Wobec 6 sprawców skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Warto tu zaznaczyć, że maksymalna wysokość mandatu, jaki może nałożyć na sprawcę Straż Miejska to 500 zł. W przypadku
Nie ma wakacji w powiatowej oświacie

Nie ma wakacji w powiatowej oświacie

Wydarzenia
Kończą się wakacje, kończą się także prace remontowe w powiatowych placówkach oświatowych. A było ich sporo w tym sezonie; najważniejsze inwestycje - planowana od kilku lat rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej do zasilania tzw. suchego pionu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie i zmiana ogrzewania w ZSP nr 2 w Gnieźnie. Wśród prac remontowych w szkołach powiatowych, szef powiatowej oświaty, pełniący obowiązki dyrektora Łukasz Kaszyński wymienia remont daszku nad wejściem do szkoły i malowanie klas lekcyjnych w ZSP w Witkowie. Jedna z następnych inwestycji, to wymiana pieca gazowego kondensacyjnego i adaptacja kotłowni w związku z przyłączeniem budynku szkoły do sieci ciepłowniczej PEC oraz malowanie sal w ZSP nr 2 w Gnieźnie. W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii