Wydarzenia

CUW Powiatu Międzychodzkiego drogowskazem dla władz Powiatu Gniezno

CUW Powiatu Międzychodzkiego drogowskazem dla władz Powiatu Gniezno

Wydarzenia
Starosta powiatu międzychodzkiego Rafał Litke oraz dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych Dariusz Nowak, spotkali się z Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego podczas wizyty studyjnej zorganizowanej w Gnieźnie 29 października. Rozmowy pomiędzy włodarzami obu powiatów były odpowiedzią na niedawne spotkanie pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z samorządowcami Powiatu Międzychodzkiego, dotyczące funkcjonowania oraz organizacji Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie. Podstawowym celem rewizyty w Gnieźnie było określenie możliwości utworzenia podobnej jednostki organizacyjnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego,**która mogłaby przejąć obowiązki administrowania m.in. placówkami oświatowymi, przede wszystkim w obszarze zarządzania finansami i obsługi. Wszystkie „za” i „prze
Miasto sprzedaje kolejne nieruchomości

Miasto sprzedaje kolejne nieruchomości

Rotator, Wydarzenia
Cztery kolejne miejskie nieruchomości pójdą pod młotek w Gnieźnie. Właściciela zmienią prawdopodobnie działki na Starym Mieście i Dalkach. Sprzedany ma być też zabytkowy budynek z pruskiego muru przy ul. Warszawskiej, w którym przez lata funkcjonowało schronisko dla bezdomnych zwierząt. Nieruchomości, które być może niebawem zmienią właściciela, ulokowane są przy ulicach: Łąkowej, Gajowej, Warszawskiej i św. Wawrzyńca. Pierwsza z wymienionych zabudowana jest kamienicą, która nadaje się w ocenie Urzędu Miasta Gniezna do rozbiórki. Remont obiektu w ocenie magistratu jest nieopłacalny, a sama działka nie będzie mogła być zabudowana. „Nieruchomość nie posiada prawa zabudowy, gdyż linia zabudowy wynikająca z planu przebiega w odległości 35,0 m od linii rozgraniczającej pas drogowy, zatem wykra
Szkoła Cechowa pamięta. Uczniowie uczcili pamięć mistrza dłuta Franciszka Burka

Szkoła Cechowa pamięta. Uczniowie uczcili pamięć mistrza dłuta Franciszka Burka

Wydarzenia
„Szkoła pamięta”, to ogólnopolska akcja, którą wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej. W jej ramach uczniowie polskich szkół poznają historię jednego z lokalnych bohaterów, dzięki któremu możemy wszyscy cieszyć się wolnością. Uczniowie Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie, bez specjalnych zachęt ze strony pedagogów, 25 października uczcili pamięć wybitnego, starszego kolegi, który lata wcześniej dokonywał za pomocą stolarskiego dłuta rzeczy pięknych i ważnych dla lokalnej społeczności, ale także odznaczał się bohaterską postawą, biorąc udział w powstaniu wielkopolskim. To ostatnie wydarzenie w jego biografii miało prawdopodobny wpływ na jego zesłanie do obozu koncentracyjnego w Dachau. - Chciałbym, aby w roku ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy
Radni poznali wyniki z egzaminów w miejskich szkołach

Radni poznali wyniki z egzaminów w miejskich szkołach

Wydarzenia
Na posiedzeniu komisji oświaty 23 października zastępca prezydenta Michał Powałowski i dyrektor Wydziału Edukacji Marian Pokładecki przedstawili radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Gniezna za rok szkolny 2018/2019, w tym wyniki z egzaminów klas ósmych. Jak poinformował dyrektor M. Pokładecki, do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego przystąpiło 582 uczniów uzyskując średnio wynik 58,70%, do egzaminu z matematyki 581 uczniów uzyskując średni wynik 47,78%, do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 577 uczniów uzyskując średnio 57,46%, a do egzaminu z języka niemieckiego przystąpiło 5 uczniów uzyskując średnio 34,80%. Natomiast do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w tym roku przystąpiło 519 uczniów uzyskując średnio z języka polskiego 56,19%, nato
Temat lekcji: pamięć i człowieczeństwo

Temat lekcji: pamięć i człowieczeństwo

Rotator, Wydarzenia
Czy grób, na którym nie pali się znicz i nie leży na nim żaden kwiat oznacza, że nie jest on wart uwagi i pamięci o losie tych, którzy w nim spoczywają? Oczywiście, że tak nie jest. I o tym, że jest zupełnie inaczej wiedzą uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie. Zaciekawieni historią tragicznie zmarłego kolegi, absolwenta ich szkoły sprzed 20 lat, postanowili przy wsparciu grona pedagogicznego zadbać o grób chłopaka, który będąc ich rówieśnikiem, dziś spoczywa w grobie jeszcze niedawno przeznaczonym do likwidacji. Święto Zmarłych to czas, gdy nad grobami bliskich spotykają się rodziny i przyjaciele zmarłych, by w chwili zadumy, ciepłego światła lamp i zniczy, przywołać wspomnienie o tych, których dziś nie ma. Nie wszystkie groby jednak - oprócz liści spadających w tym
Działalność Miejskiej Rady Seniorów

Działalność Miejskiej Rady Seniorów

Wydarzenia
Na posiedzeniu komisji polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego 22 października radni Rady Miasta Gniezna mieli okazję wysłuchać sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Seniorów, które przedstawił m.in. jej przewodniczący Henryk Kot. Przypomnijmy, Miejska Rada Seniorów działa od 2015 roku i została powołana uchwałą Rady Miasta Gniezna. W pierwszej kadencji przewodniczącą rady była Danuta Wiśniewska, a przewodniczącym drugiej kadencji został Henryk Kot. Obecnie rada liczy 13 członków, którzy są przedstawicielami środowisk osób starszych oraz organizacji, które działają na rzecz seniorów. Do zadań rady należy w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta Gniezna dotyczących seniorów, formułowanie wniosków w sprawach dotyczących seniorów, inic
Enea – nowy patron wspierający kształcenie w zawodzie elektryka

Enea – nowy patron wspierający kształcenie w zawodzie elektryka

Wydarzenia
Uroczyste podpisanie umowy patronackiej przez dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie Marię Magdalenę Nowak oraz dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Enea SA Anetę Pelczarską, dyrektora Oddziału Dystrybucji Poznań Enea Operator Jarosława Popowskiego, a także wiceprezesa ds. pracowniczych w Enei Serwis Piotra Bogusławskiego miało miejsce 23 października. Potrzeba podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz jego dostosowania do potrzeb nieustannie zmieniającego się rynku pracy, stanowią podstawę formalizacji współpracy w zakresie patronatu obejmującego m.in. wsparcie procesu dydaktycznego, realizację szkolenia praktycznego uczniów kształcących się w zawodzie elektryka, dostęp do nowoczesnych technologii i procesów, czy organiz
O zatrudnianiu cudzoziemców

O zatrudnianiu cudzoziemców

Wydarzenia
Zaprezentowanie możliwości zatrudniania cudzoziemców z Unii Europejskiej i spoza niej to główny cel spotkania, które odbyło się 23 października. Dodatkowo dyskutowano również na temat kształcenia cudzoziemców w polskim systemie oświaty. O zagadnieniach tych dyskutowano w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (ul. Słowackiego 45/47), a wspomniane spotkanie przygotowane zostało przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie dla przedsiębiorców z terenu powiatu gnieźnieńskiego. - We wrześniu zorganizowaliśmy spotkanie dotyczące kształcenia zawodowego dla osób, które mają następnie podjąć pracę w gnieźnieńskich firmach. To cykl spotkań z pracodawcami, które organizuje starostwo i Powiatowy Urząd Pracy. To kolejne spotkanie w tym cyklu, a dotyczące zatrudniania
Jak zapowiadali, tak zrobili. Mieszkańcy przygotowali koncepcję terenów przy ul. Konopnickiej

Jak zapowiadali, tak zrobili. Mieszkańcy przygotowali koncepcję terenów przy ul. Konopnickiej

Rotator, Wydarzenia
Tak jak zapowiadali wcześniej, mieszkańcy domów przy ulicy M. Konopnickiej w Gnieźnie, przyszli na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, by osobiście zaapelować do władz miasta i radnych, o wsłuchanie się w ich głos, pomysły i problemy południowej części miasta. Nie przyszli jednak z pustymi rękoma i zaprezentowali własną koncepcję zagospodarowania terenów po dawnych obiektach sportowych klubu „Stella”, które w przyszłości miasto chce sprzedać pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Aby nie zabudowywać blokami klina dawnych terenów rekreacyjno-sportowych, mieszkańcy nowych i starych domów przy ul. M. Konopnickiej zebrali prawie 1000 podpisów. Skierowali oni swój protest do prezydenta miasta, by ten wsłuchał się w głos mieszkańców i dokonał starań, by ten teren
„To szkoła przyjazna, ale wymagająca…”

„To szkoła przyjazna, ale wymagająca…”

Wydarzenia
Podczas obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 21 października uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, gdzie w szkolnej bibliotece dyrektor Beata Czechańska podczas prezentacji omówiła nie tylko zadania dotyczące nauczania i wychowania, ale też w organizacji i stosunków międzyludzkich. Najpierw na forum komisji dyrektorka liceum poinformowała, że szkoła dysponuje biblioteką szkolną o bogatym zbiorze książkowym i medialnym, salą gimnastyczną, aulą, 15 salami pełnowymiarowymi, 4 salkami do zajęć fitness i aerobiku, ale stwierdziła również, że nie wszystkie sale wyposażone są w pomoce dydaktyczne. - W szkole zatrudnionych jest 33 pracowników pedagogicznych na pełnych etatach i 7 na niepełnych. W szkole pracuje pedagog