Shadow

Wydarzenia

Zarząd Województwa Wielkopolskiego z absolutorium. To był „ostatni przewidywalny budżet”

Zarząd Województwa Wielkopolskiego z absolutorium. To był „ostatni przewidywalny budżet”

Rotator, Wydarzenia
Tak twierdzi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, który zwraca uwagę na toczący się przez samorządy kryzys gospodarczy związany z pandemią koronawirusa. Najwięcej środków w 2019 roku kosztował transport i komunikacja. To prawie połowa wszystkich wydatków. By zapełnić „skarbiec” województwa, trzeba do niego włożyć wiele środków z różnych źródeł. Aż 55% dochodów, to wpływy z podatków PIT i CIT; 33% to dotacje celowe, a reszta pochodzi z subwencji ogólnej i pozostałych dochodów. Ogółem w 2019 roku dochody budżetu Wielkopolski wyniosły 1 548 874 151,99 zł, a wydatki 1 577 343 407,27 zł. - Mamy satysfakcję z dobrze wykonanego budżetu za ubiegły rok. I dobrze ocenionego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To dobrze zainwestowane w rozwój Wielkopolski pieniądze – cieszy się mars...
Sprawca zanieczyszczenia jezior nie został ustalony

Sprawca zanieczyszczenia jezior nie został ustalony

Rotator, Wydarzenia
Mimo że próbki zanieczyszczonego jeziora jeszcze nie zostały zbadane, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu już informuje, że sprawcy tego stanu rzeczy nie udało się ustalić. O cuchnącej substancji znajdującej się w jeziorze Bystrzyckim i Popielewskim zaalarmowano odpowiednie służby 4 lipca. O zaistniałej sytuacji poinformował funkcjonariuszy policji w Trzemesznie zastępca społecznej straży rybackiej. Według zgłaszającego śmierdząca substancja przedostała się do akwenu Bystrzyca i dalej do jeziora Popielewskiego już 3 lipca. Na miejscu zjawili się także inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wykonano dokumentację procesową, pobrano próbki wody. O ich wyniki i dalsze podjęte kroki w tej sprawie zapytaliśmy WIOŚ, jak i Wody Polskie. Edyta Rynki...
To nie była równa kampania…

To nie była równa kampania…

Wydarzenia
W poniedziałek, 13 lipca w samo południe senator Paweł Arndt, posłanka Paulina Hennig - Kloska oraz starosta gnieźnieński przekazali kilka ważnych ich zdaniem spraw dotyczących minionej kampanii wyborczej i niedzielnej drugiej tury wyborów prezydenckich. Gdy kilka dni temu typowałem, jaka będzie sytuacja w Gnieźnie i powiecie zasygnalizowałem, że jesteśmy w stanie wygrać 60:40 procent w mieście i że wygramy powiat. I wpisaliśmy się w ten wynik oraz tak też się stało. Nie jesteśmy usatysfakcjonowani wynikiem ogólnopolskim, ale chciałem się odnieść do tych wydarzeń, które obserwowaliśmy od kilku tygodni. To przemysł nienawiści, kłamstwa, pomówienia i insynuacji. W to wpisała się TVP. To budowało wyobrażenia starszych wyborców. Pierwszy raz przedstawiciele rządu jeździli po miastach, powiata...
Problem porzucanych śmieci narasta

Problem porzucanych śmieci narasta

Rotator, Wydarzenia
W minionym czasie problem porzucanych śmieci poremontowych w gminie Trzemeszno narasta. W czerwcu zlokalizowano trzy takie dzikie wysypiska, gdzie wyrzucono starą elewację, styropian, folie, kartony i opakowania po materiałach budowlanych. Takiego znaleziska dokonano też w Miławie na terenie dawnego wyrobiska żwirowego. Do urzędu gminy sprawę zgłosił sołtys Kamieńska Tomasz Szafrański, którego zdaniem do porzucenia śmieci doszło pod koniec czerwca. Jak informuje Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna wszystkie przypadki zgłoszono do komisariatu policji w Trzemesznie celem ustalenie sprawcy tego procederu. Prawdopodobnie sprawcą we wszystkich trzech przypadkach jest jedna i ta sama osoba. Być może powodem porzucania śmieci poremontowych w lasach jest zniesienie przez Radę Miejską w Tr...
Nowe kadry z „Medyka” zasilają rynek pracy

Nowe kadry z „Medyka” zasilają rynek pracy

Wydarzenia
Chociaż kalendarz wskazuje, że czas wakacji się rozpoczął, to w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie trwa gorący okres. Od kilku dni i tak z przerwami do sierpnia trwać będą egzaminy zawodowe. Nowa kadra zasili szeregi pracowników służb medycznych i społecznych w takich zawodach jak: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik masażysta i florysta. W minionych latach rynek kształcenia zawodowego przeżywa swój renesans i coraz więcej młodzieży wybiera tę drogę edukacji. Szkoła wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu każdego roku uzupełnia swoją ofertę o nowe kierunki kształcenia. Nauka w szkole trwa od roku na kierunkach opiekun medyczny, dwóch lat na kierunkach technik masażysta i terapeuta zajęciowy, do 2,5 roku na kierunku technik fa...
Leczenie w nowych warunkach jeszcze w tym roku

Leczenie w nowych warunkach jeszcze w tym roku

Rotator, Wydarzenia
O zakończeniu rozbudowy i modernizacji Szpitala Pomnik Chrztu Polski przy ulicy 3 Maja rozmawiano w poniedziałek, 6 lipca. Tym razem wskazano, że początek odbioru ma nastąpić po koniec sierpnia, a lecznictwo w nowym obiekcie ma ruszyć jeszcze w tym roku. Jak poinformował Mateusz Hen, pełniący obowiązki dyrektora gnieźnieńskiej lecznicy, dwie kondygnacje są praktycznie wykończone i przystąpi się do ich sukcesywnego wyposażania. - Chcemy, by szpital rozpoczął działalność leczniczą jeszcze w tym roku. Lecznica jest w trudnej sytuacji, gdyż okres covidu spowodował, że wykonywaliśmy tylko zabiegi ratujące życie. Mamy poślizg w wykonaniu ryczałtu. To dla nas „chleb”, gdyż nie wykonując ryczałtu, nie mamy pieniędzy. Pracownicy szpitala nie mają wakacji, gdyż lipiec, sierpień, wrzesień będzie cza...
Wasz udział w tej sesji był bardzo ważny…

Wasz udział w tej sesji był bardzo ważny…

Rotator, Wydarzenia
Podczas nadzwyczajnych, środowych (30 czerwca; drugich tego dnia) wieczornych obrad Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, samorządowcy opowiedzieli się za przyjęciem dwóch uchwał - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031 i zmian w tegorocznym budżecie. Jednak jeszcze na początku sesji przewodniczący rady Dariusz Pilak przedstawił zebranym w sali sesyjnej, dlaczego przerwano południową zdalną sesję i przeniesiono ją na czwartek na godzinę 13.30 do auli I Liceum Ogólnokształcącego. Początkowo zalogowało się 16 radnych, a w czasie trwania sesji dotarło jeszcze dwoje. - Chciałbym podziękować wszystkim za poparcie wniosku o przerwanie dzisiejszej sesji w trybie zdalnym. Sesję zdalną postanowiłem zwołać na państwa prośbę, kierując się sugestiami radnych związ...
Gnieźnieński Rower Miejski. Kiedy nim pojedziemy? Znamy więcej szczegółów

Gnieźnieński Rower Miejski. Kiedy nim pojedziemy? Znamy więcej szczegółów

Rotator, Wydarzenia
100 rowerów tzw. IV generacji, 15 stacji, aplikacja na smartfony i przede wszystkim zmiana przyzwyczajeń komunikacyjnych mieszkańców. To główne założenia gnieźnieńskiego systemu wynajmu rowerów, do którego środki dokłada Unia Europejska. Gnieźnieński Rower Miejski to część większego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego”. W jego ramach powstaną niebawem nowe parkingi „Park&Ride” przy dworcu kolejowym oraz przy ul. Wrzesińskiej oraz budowa nowego dworca autobusowego przy ul. Dworcowej. Kiedy miejski rower powstanie, Gniezno dołączy do grona ok. 60 samorządów w Polsce, w których mieszkańcy mogą poruszać się publicznymi roweram...
Nowa radna zaprzysiężona

Nowa radna zaprzysiężona

Rotator, Wydarzenia
Sylwia Przybylska oficjalnie zajęła miejsce w Radzie Miasta Gniezna i zasiadać będzie w klubie Koalicja dla Pierwszej Stolicy. Zajęła tym samym miejsce Sylwii Jabłońskiej, która podjęła pracę w Urzędzie Miejskim. Zaprzysiężenie nowej radnej odbyło się podczas minionej sesji Rady Miasta Gniezna. W wyborach samorządowych w 2018 roku, startując z komitetu wyborczego Tomasza Budasza, uzyskała wynik 239 głosów. Po rezygnacji z pełnienia funkcji radnej przez Sylwię Jabłońską, która objęła stanowisko dyrektorki Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim, S. Przybylska jako kolejna z najlepszym wynikiem na liście, zajęła miejsce w gronie radnych. (ak)
Walczymy z azbestem

Walczymy z azbestem

Wydarzenia
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, tamtejszy wydział środowiska, od 2008 roku składa wnioski o dotacje, koordynuje oraz rozlicza realizację zadania mającego na celu likwidację wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu. Odbywa się to przy udziale środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz powiatowego budżetu, dalej miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego. To kolejna tego typu akcja w powiecie gnieźnieńskim, która nadal trwa.  Od 2010 roku dofinansowanie dla wnioskodawców realizacji zadania wynosi 100 procent - na demontaż i unieszkodliwienie. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego unieszkodliwiono w tym roku na składowiskach odpadów niebezpiecznych około 800 ton wyrobów zawierających azbest (z ponad 400 nieruchomości), a środki wystarczą ...