Wydarzenia

Co z tym Szlakiem Piastowskim?

Co z tym Szlakiem Piastowskim?

Rotator, Wydarzenia
O kondycji tego produktu turystycznego, tak mocno związanego z Gnieznem i regionem debatowali naukowcy oraz przedstawiciele samorządów z województwa Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego, przez których tereny ten szlak biegnie. Od 2011 roku Szlak Piastowski funkcjonuje w nowej, rozszerzonej formule obejmując miasta, które wcześniej na jego trasie się nie znajdowały. Ile jest tych Piastów w obecnym szlaku? Echa tych zmian nie milkną, a tezy zwolenników i przeciwników zmian ciągle rozbrzmiewają. Jak podkreślają gospodarze spotkania, czyli naukowcy z Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, wobec licznych sporów, które narosły w kwestii przebudowy szlaku, potrzeba dialogu na neutralnym gruncie. „Debata przeprowadzona na neutralnym, apolitycznym gruncie, przyczyni się do rozwia
Cztery „hitowe” firmy

Cztery „hitowe” firmy

Rotator, Wydarzenia
Gospodarczo-Samorządowy Hit Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej za rok 2016 otrzymały cztery firmy z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Uroczysta gala odbyła się 5 marca w poznańskiej auli UAM, a laureaci spotkali się z władzami powiatu i dziennikarzami 14 marca w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Tym razem cztery statuetki powędrowały do firm z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Statuetkę Hit otrzymała firma Complet Chmielewscy oraz PPHU Lismar (Rubinowy Hit), Centrum Finansowo-Doradcze FINexpert (tym razem Rubinowy Hit z dwiema gwiazdami) oraz Biuro Rachunkowe Profit (Rubinowy Hit z gwiazdą). W siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z władzami powiatu - starostą Beatą tarczyńską i Jerzym Berlikem - wicestarostą oraz zastępcą dyrektor wydziału promocji starostwa, Agnieszką Rzempałą
Nowe zasady zbiórki odpadów

Nowe zasady zbiórki odpadów

Rotator, Wydarzenia
Już nie z wyznaczonych terenów, a spod samych nieruchomości – tak spółka Urbis od kwietnia do listopada będzie odbierać odpady zielone, o czym poinformował w zeszłym tygodniu na konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim Jarosław Grobelny, zastępca prezydenta. Na terenie Gniezna, decyzją Rady Miasta, zmienił się regulamin utrzymania czystości i tym samym zasady bezpłatnej zbiórki. - Osobom, które mimo wszystko będą składować odpady w nieprzeznaczonych do tego miejscach, grozi mandat w wysokości nawet do 500 zł - poinformował Tomasz Francuszkiewicz, komendant Straży Miejskiej. Od kwietnia do listopada zacznie obowiązywać nowy sposób odbioru odpadów zielonych. Z uwagi na troskę o estetykę miasta będą one odbierane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych na osiedlach: Arkuszewo,
Prezentacja książki „Nauczanie Prymasa”

Prezentacja książki „Nauczanie Prymasa”

Rotator, Wydarzenia
W sobotę, 18 marca w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie odbyła się prezentacja książki ks. abp Józefa Kowalczyka pt. „Nauczanie Prymasa. Wywiady i wypowiedzi medialne. Listy pasterskie i okolicznościowe 2010-2014.” W prezentacji książki udział wzięli m.in. abp Sławoj Leszek Głódź z Gdańska, bp Jan Tyrawa z Bydgoszczy, bp Andrzej Dziuba z Łowicza, bp Edward Janiak oraz bp senior Stanisław Napierała z Kalisza. Obecna była także była premier Hanna Suchocka, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz przyjaciele i współpracownicy autora m.in. abp senior Henryk Muszyński i bp senior Bogdan Wojtuś. Przybyłych gości powitał abp Wojciech Polak, prymas Polski, który m.in. powiedział, że Chrystus posłał księdza arcybiskupa nie tylko do ludu Bożego kościoła gnieźnieńskiego, ale pop
Spotkanie z posłami PO

Spotkanie z posłami PO

Wydarzenia
W zeszłym tygodniu w ramach akcji Wielkopolskich Spotkań Obywatelskich „Przyjdź, porozmawiajmy o programie!” do Gniezna zawitali posłowie Platformy Obywatelskiej: Joanna Mucha i Grzegorz Raniewicz oraz lokalny poseł Paweł Arndt. ** W spotkaniu z parlamentarzystami udział wzięli m.in. lokalni samorządowcy i działacze PO, sympatycy Platformy oraz mieszkańcy. Dyskusję rozpoczęła J. Mucha, która na początku podziękowała za zaproszenie do Gniezna i od razu poprosiła o zadawanie konkretnych pytań, bo według niej jest to najlepsza forma dyskusji. Pytania dotyczyły m.in. planów wprowadzenia przez PiS dwukadencyjności w samorządach, nowej ordynacji wyborczej, reformy oświaty i możliwości zawiązania zjednoczonej opozycji przeciwko PiS. J. Mucha odpowiedziała, że w Polsce jest 102 prezy
Forum samorządowe dotyczące rodziny

Forum samorządowe dotyczące rodziny

Wydarzenia
W piątek, 17 marca w sali sesyjnej gnieźnieńskiego Ratusza odbyło się kilkugodzinne forum samorządowe „Karta dużej rodziny - wyższy poziom świadomości”. W forum udział wzięła m.in. Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, Wojciech Zarzycki, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i prezydent Tomasz Budasz. ** Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” m.in. powiedziała, że Karta Dużej Rodziny jest wyrazem dostrzeżenia i uznania wartości pracy opiekuńczej i wychowawczej, jaką wykonują rodzice trojga lub więcej dzieci. - Dzieci są podstawowym bogactwem społeczeństwa, zapewniają jego długofalowe trwanie, rozwój i wzrost gospodarczy. Obecnie w Polsce rodzi się ich za mało, żeby zapewnić prostą zastępowalność pokoleń, d
Kolejna skarga grupy lekarzy… Tym razem do ministerstwa!

Kolejna skarga grupy lekarzy… Tym razem do ministerstwa!

Rotator, Wydarzenia
Na początku stycznia bieżącego roku, gdy jeszcze skargę lekarzy na dyrektora ZOZ badałaKomisja Rewizyjna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego – kolejna skarga wystosowana została do Ministerstwa Zdrowia. Tym razem jednak grupa lekarzy skarżyła nie dyrekcję szpitala, a... Wojewodę Wielkopolskiego. Skarga lekarzy na Wojewodę Wielkopolskiego dotyczyła odpowiedzi wojewody na pismo Komisji Rewizyjnej RPG odnośnie zgodności działalności podmiotu leczniczego SOWMED w gnieźnieńskim szpitalu z wpisem do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, który to rejestr prowadzi wojewoda. *Lekarze skarżą wojewodę* Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone skardze dyrektora ZOZ odbyło się 1 grudnia. Wówczas obrady zostały odroczone do momentu uzyskania odpowiedzi od wojewody w spr
Skarga uznana za zasadną. PiS przegrało z lekarzami?

Skarga uznana za zasadną. PiS przegrało z lekarzami?

Rotator, Wydarzenia
Radni powiatowi z Platformy Obywatelskiej, „Wielkopolan”, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Ziemi Gnieźnieńskiej – Gniezna XXI większością głosów, przy 14 za, uznali skargę złożoną przez gnieźnieńskich chirurgów na dyrektora ZOZ Krzysztofa Bestwinę za zasadną. Przeciwnych było 10 radnych z PiS oraz wicestarosta Jerzy Berlik z PSL, a 2 radnych PSL wstrzymało się od głosu. Starosta Beata Tarczyńska uważa, że skarga powinna zostać jednak odrzucona, a konkursu nie należy powtarzać, bo został przeprowadzony zgodnie z prawem. Przypomnijmy, przedmiotowa skarga została przesłana przez lekarzy - sygnatariuszy 5 października 2016 roku do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w przedmiocie nieprawidłowości związanych z przeprowadzeniem oraz następstwami postępowania konkursowego na świadcz
Nauczyciele będą strajkować

Nauczyciele będą strajkować

Rotator, Wydarzenia
W piątek, 31 marca odbędzie się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Strajkujący domagają się podwyżek płac o 10% i zapewnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej, że w okresie przeprowadzania reformy oświaty nie będzie zwolnień pracowników. W Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim łącznie do strajku przystąpi 11 placówek oświatowych na 43, które podlegają zarządowi oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gnieźnie. O szczegółach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej poinformowała Anna Brodnicka, prezes oddziału ZNP w Gnieźnie. Pani prezes przypomniała, że 20 grudnia 2016 roku Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę o wszczęciu sporu zbiorowego z pracodawcami, który jest związany przede wszystkim z żądaniami dotyczącymi spraw płacowych oraz ze sprawami kadrowymi. Sprawa pł
Umowa na Inżyniera Kontraktu już podpisana

Umowa na Inżyniera Kontraktu już podpisana

Wydarzenia
W czwartek, 2 marca pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie a firmą WIERTCONSULTING została podpisana umowa, dotycząca wykonywania obowiązków inżyniera kontraktu inwestycji, polegającej na rozbudowie gnieźnieńskiego szpitala. Tym samym zatrzymana przed laty inwestycja oficjalnie zyskała zespół, który zajmie się nadzorem budowlanym, czyli zarządzaniem i kontrolą nad wykonywanymi pracami. Kto owe prace będzie wykonywać? Jeżeli wszystko przebiegać będzie zgodnie z założonym przez ZOZ planem, wykonawca robót budowlanych znany będzie pod koniec marca. Przypomnijmy, przetarg na usługi nadzoru budowlanego został ogłoszony w październiku ubiegłego roku. W ramach tego postępowania wyłoniony miał zostać oferent, pełniący*funkcję Inżyniera Kontraktu*, którego zadaniem będzie zarząd