Wydarzenia

„Program 500 plus pozwala godnie żyć”

„Program 500 plus pozwala godnie żyć”

Wydarzenia
W środę, 9 listopada w Gnieźnie odbyło się Forum Samorządowe na temat „Polityki rodzinnej z perspektywy polityki państwa oraz samorządów terytorialnych”. Omawiano m.in. funkcjonowanie i zalety Programu Rodzina 500 plus z perspektywy samorządu gminnego. Obecny na forum Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomniał, że kiedy program był jeszcze omawiany w trakcie prac sejmowych budził wiele kontrowersji, m.in. że Polacy przepiją te pieniądze, nie trafią one do dzieci, ale okazało się, że nie ma masowego marnotrawienie tych środków. - Od początku mówiliśmy, że te obawy są nieuzasadnione, że najlepszymi przyjaciółmi swoich dzieci są ich rodzice i to nie my, urzędnicy powinniśmy decydować o tym, na co Polacy mają wydawać pieniądze z progr
Rada o odwołaniu dyrekcji szpitala

Rada o odwołaniu dyrekcji szpitala

Wydarzenia
Do przewodniczącego Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie wpłynęły dwa wnioski o wyrażenie przez radę społeczną opinii popierającej odwołanie dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie z pełnienia dotychczasowych funkcji. Pierwszy wniosek w formie pisemnej złożył Tadeusz Purol, członek zwyczajny RS ZOZ. Drugi wniosek, takiej samej treści, w formie ustnej złożyła Maria Suplicka, etatowy członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Na podstawie obydwu wniosków powstała uchwała, w treści zawierająca poparcie odwołania Krzysztofa Bestwiny z funkcji dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie i w takim kształcie została poddana głosowaniu w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Społecznej ZOZ, 20 października. Jak argumentowali autorzy obydwu wniosków, Rada Społeczna ZOZ wi
Mieszkańcy rozdysponowali Budżet Obywatelski. Na co przeznaczyliśmy pół miliona złotych?

Mieszkańcy rozdysponowali Budżet Obywatelski. Na co przeznaczyliśmy pół miliona złotych?

Rotator, Wydarzenia
Kwota 500 tys. złotych będzie przeznaczona w przyszłym roku na dwa zwycięskie projekty. W tym roku głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gnieźnie cieszyło się jednak mniejszym zainteresowaniem mieszkańców niż w roku ubiegłym. Budżety Obywatelskie rozbłysły w Polsce przed kilku laty. Była to odpowiedź samorządów na często spotykane niezadowolenie ze strony mieszkańców, co do nikłej ich partycypacji w decyzjach inwestycyjnych władz. Jak zauważyły wyrastające intensywnie w Polsce tzw. „ruchy miejskie”, samo wybieranie radnych to ciągle za mało demokracji. Czas wpływać na decyzje urzędników w kwestii tego, co powstanie w naszej okolicy. Budżet Obywatelski jest pierwszym, małym krokiem do wsłuchania się w potrzeby mieszkańców i aktywizowania ich do wymyślania projektów potrzebnych mias
Witamy w gronie naszych pracowników…

Witamy w gronie naszych pracowników…

Wydarzenia
W czwartkowy poranek, 27 października w Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie uroczyście przekazano nowe wyposażenie przez partnerską firmę Clavey. Wartość sprzętu to ponad 21 tys. złotych. Zdaniem dyrektora CKP Sylwestra Sipa, jest to niezbędny sprzęt do kształcenia uczniów w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych w klasie I. To sprzęt pomiarowy służący również do ręcznej obróbki metalu i montażu. Uczniów w tej klasie patronackiej mamy 15 i mając 8 kompletów, każda z par otrzyma sprzęt i będzie za niego odpowiedzialna. Uczniowie zatem będą mogli samodzielnie pracować, co znacznie poprawi komfort pracy i jakość nauki zawodów - powiedział dyrektor CKP. Piotr Kuźniak, kierownik Działu Rekrutacji, Szkoleń i Rozwoju w firmie Clavey, podczas przekazywania zaak
Volkswagen rozpoczął działalność

Volkswagen rozpoczął działalność

Rotator, Wydarzenia
Konferencją prasową w poniedziałek, 24 października rozpoczęło się otwarcie nowego zakładu Volkswagena Craftera w podwrzesińskich Białężycach. Za stołem prezydialnym zasiedli: Andreas Renschler, członek zarządu koncernu Volkswagen, Jens Ocksen, prezes zarządu Volkswagen Poznań, Tadeusz Kościński, wiceminister rozwoju, Eckhard Schulz, przewodniczący zarządu marki Volkswagen, burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny oraz starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz. Nowa marka Craftera jest oparta na najnowocześniejszych technologiach i w spełnia wszystkie ekologiczne wymogi. Chciałbym podziękować całej załodze, bo dzięki niej udało się w rekordowym tempie wybudować fabrykę - mówił Andreas Renschler. Natomiast wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński podkreślił, że inwestycja Volkswagena będzie miała wpływ
Rolnicy przeciwko CETA

Rolnicy przeciwko CETA

Wydarzenia
„CETA to nóż w plecy polskiego rolnictwa” - z takim hasłem protestowali rolnicy, którzy w ubiegłym tygodniu zebrali się przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. W blisko stuosobowej grupie silną reprezentację, ponieważ złożoną z około pięćdziesięciu osób, stanowili rolnicy z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Protest przeciwko podpisaniu przez polski rząd umowy ratyfikacyjnej CETA odbywał się w poniedziałek, 17 października przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. W trakcie manifestacji na ręce wicewojewody Marleny Maląg została złożona petycja do premier Beaty Szydło. „Podpisanie umowy CETA zniszczy polskie zdrowe rolnictwo, rodzimy przemysł i handel oraz zdegraduje środowisko, zostaną zniszczone miejsca pracy, z powodu nędzy nastąpi dalsza emigracja Polaków. Obce korp
Bili rekord i uczyli (się) ratować

Bili rekord i uczyli (się) ratować

Rotator, Wydarzenia
Nie tylko uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie włączyli się w ogólnopolską akcję pobicia rekordu Guinnessa w resuscytacji krążeniowo-oddechowej (pomysłodawcą jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). Do akcji przystąpili między innymi również gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, służby mundurowe - straż, policja, Służba Więzienna (funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Gębarzewie przybyli nawet ze służbowym psem), ratownicy medyczni, „goprowcy”, pracownicy GOSiR. W akcji uczestniczyły 103 osoby, a odbyła się ona dzień przed Europejskim Dniem Przywracania Czynności Serca. Bicie rekordu polegało na jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji, na jak największej liczbie fantomów, a co za tym idzie, przez jak największą liczbę osób. – Kiedy jeden z moich pracowni
Forum Gospodarcze w Gnieźnie

Forum Gospodarcze w Gnieźnie

Wydarzenia
W piątek, 21 października w Hotelu ibis Styles odbyło się pierwsze Forum Gospodarcze, w którym udział wzięli przedsiębiorcy z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych. Wojciech Kruk, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej powiedział, że to forum jest dobrą okazją do wymiany poglądów dotyczących rozwoju gospodarczego regionu, a także sposobnością do wypracowania wspólnych, praktycznych rozwiązań, które temu rozwojowi będą sprzyjały. Przedsiębiorców na Forum Gospodarcze powitał Wojciech Kruk, prezydent WIPH i Piotr Gruszczyński, wiceprezydent WIPH, który powiedział, że jest to pierwsze takie wydarzenie w naszym regionie i nie ostatnie. - Nadrzędnym celem tego spotkania jest stworzenie platformy dialogu, wzajemnej wymiany doświadczeń i informacj
„Te Dzieje Gniezna powstały z ducha wielkopolskiego”

„Te Dzieje Gniezna powstały z ducha wielkopolskiego”

Rotator, Wydarzenia
Tymi słowami opisał proces tworzenia nowej monografii Gniezna prof. Józef Dobosz, który jako redaktor naukowy stał za przygotowaniem książki traktującej o historii Gniezna od zarania dziejów do roku 2000. „Dzieje Gniezna” to swoista pieczęć obchodów 1050-lecia chrztu Polski i prezent dla miasta i mieszkańców, za wkład w dziejową rolę w historii Polski. Publikacja „Dzieje Gniezna Pierwszej Stolicy Polski” to monumentalne dzieło mające 820 stron i prawie 200 fotografii. Jest odpowiedzią na pewną pustkę wydawniczą dotyczącą kompleksowego opisania dziejów Gniezna, bo warto nadmienić, że poprzednia opasła monografia miasta została wydana w roku 1965 w innych okolicznościach politycznych i społecznych. Praca ta pod redakcją Jerzego Topolskiego była odpowiedzią na zapotrzebowanie związane z uroc
Powstanie „sieć szpitali”. Co to oznacza dla Gniezna?

Powstanie „sieć szpitali”. Co to oznacza dla Gniezna?

Rotator, Wydarzenia
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jedną z większych zmian ma być m.in. wprowadzenie rozwiązania polegającego na utworzeniu tzw. sieci szpitali. O szczegółach tej koncepcji – na czym miałaby polegać i z jakimi wiązałaby się konsekwencjami dla szpitala powiatowego w Gnieźnie – w ubiegłym tygodniu mówił poseł Krzysztof Ostrowski (Prawo i Sprawiedliwość). Rok 2017 będzie rokiem przełomowym dla leczenia szpitalnego w Polsce, planowanych jest sporo zmian – zapowiada poseł Krzysztof Ostrowski. - W 2017 roku wejdzie w życie nowa ustawa, która wprowadzi tzw. sieć szpitali: mają być wyszczególnione szpitale różnych poziomów na terenie kraju, które będą miały w sposób ciągły i systematyczny, na dobrym poziomie zapewnione finan