Wydarzenia

Zatruty rok dla Gniezna

Zatruty rok dla Gniezna

Rotator, Wydarzenia
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu opublikował dane za rok 2016 dotyczące liczby przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu. To właśnie ziarna tego pyłu ulatują z kominów i wchłaniane są przez płuca. Jak wynika z raportu, rok 2016 był dla Gniezna zły i niebezpieczny. Pył PM10 to małe ziarenka o średnicy do 10 mikrometrów, które powstają w wyniku spalania w piecach węgla, drewna i biomasy, a także pracy silników wysokoprężnych w samochodach, szczególnie tych, bez filtrów cząstek stałych. W pyle występują cząsteczki siarki, metali ciężkich, dioksyny, alergeny i wielopierścieniowe węglowodory. Wdychanie tego pyłu jest szczególnie niebezpieczne i drażliwe dla oczu (zapalenie spojówek) i układu oddechowego (podrażnienia nosa, gardła i płuc). Rozporząd
Poszukiwany wiceprzewodniczący Ryszard Niemann?

Poszukiwany wiceprzewodniczący Ryszard Niemann?

Wydarzenia
Od kilku miesięcy wiceprzewodniczący Rady Miasta Gniezna Ryszard Niemann nie uczestniczy w posiedzeniach komisji i sesjach. Przewodniczący rady Michał Glejzer kilka razy już pytał radnych, czy mają jakieś wieści o jego zastępcy, bo trudno się z nim skontaktować, nie odbiera telefonów, a on uważa, że dobry obyczaj nakazuje usprawiedliwić swoją nieobecność. Radny Jerzy Lubbe zwrócił przewodniczącemu uwagę, że nie ma żadnych podstaw prawnych, aby dyscyplinować wiceprzewodniczącego, a jego wypełnienie mandatu oceniąwyborcy w następnych wyborach, jeśli oczywiście będzie startował. Na sesji 25 stycznia w punkcie zapytania i wolne głosy przewodniczący Michał Glejzer (PO) pytał radnych, czy mają jakiekolwiek informacje dotyczące jednego z jego zastępców Ryszarda Niemanna (ZG – Gniezno
Ponad milion złotych kary za wycięcie drzew

Ponad milion złotych kary za wycięcie drzew

Rotator, Wydarzenia
Firma radnego powiatu gnieźnieńskiego Rajmunda Gąsiorka po zakupie zabytkowego parku wraz z zabudowaniami folwarcznymiw Stanisławowie (gmina Września) przystąpiła do, jak to określił sam przedsiębiorca, „porządkowania terenu”. Rozbiórkę zabudowań uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, jednak wycięcie 119 drzew, w tym pomnika przyrody było nielegalne. Teraz przyjdzie za to zapłacić duże pieniądze. Zabytkowy park wraz z umiejscowionymi w nim zabudowaniami folwarcznymi zakupiła spółka Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Gąsiorek Sp. j. z siedzibą w Czerniejewie. Partnerem w spółce jest Rajmund Gąsiorek, radny powiatu gnieźnieńskiego. Na początku 2016 roku na terenie parku doszło do rozbiórki zabudowań folwarcznych, a następnie do wycinki drzew. Jak się okazuje, rozbiórka zabudo
Co miłośnikom sportu przyniesie 2017 rok w Gnieźnie?

Co miłośnikom sportu przyniesie 2017 rok w Gnieźnie?

Wydarzenia
Odpowiedzi na to pytanie szukali radni zasiadający w Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta Gniezna. Na swoje posiedzenie zaprosili przedstawicieli klubów sportowych działających na terenie miasta oraz miejskich urzędników. Rok 2017 ma obfitować w wiele sportowych wydarzeń, niektóre odbywają się cyklicznie i mają międzynarodowy charakter, a niektóre będą w Gnieźnie debiutować lub powrócą po przerwie, jak np. udział gnieźnieńskich żużlowców w rozgrywkach ligowych. Niestety, nie wszyscy zaproszeni przedstawiciele klubów pojawili się na posiedzeniu komisji, jednak słuchając kilku przybyłych organizatorów wydarzeń sportowych, będzie czym się emocjonować. - Przygotowujemy się jako miasto do bardzo dużej imprezy – zwrócił się do radnych Waldemar Rewers z Zespołu ds. Sportu U
Komisja rewizyjna podsumowała ubiegły rok

Komisja rewizyjna podsumowała ubiegły rok

Wydarzenia
Przed sesją zebrała się Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Podczas bardzo krótkich (około 10 minut) obrad 24 stycznia, jednogłośnie przyjęto między innymi roczne sprawozdanie z działalności tej komisji za rok 2016. Zastępca przewodniczącego komisji Leszek Figaj już na początku spotkania zaproponował, by chwilą ciszy uczcić pamięć ojca Roberta Andrzejewskiego, przewodniczącego wspomnianej komisji. Komisja rewizyjna w zakresie swojego działania ma sprawy dotyczące kontroli działalności Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu powiatu,
Jeździsz koleją z Gniezna? Szykuj się na duże zmiany

Jeździsz koleją z Gniezna? Szykuj się na duże zmiany

Rotator, Wydarzenia
Do 2022 roku kolejarze mają wydać nawet 66 mld zł na inwestycje torowe. Część z tej ogromnej kwoty zostanie zainwestowana w Gnieźnie i na szlakach kolejowych przez Gniezno przebiegających. Szykują się remonty torów do Poznania i Mogilna, do Wrześni, a przez 2 lata z Gniezna pojedziemy pociągiem do Warszawy. Jak podkreślają kolejarze, takich pieniędzy do zainwestowania w polską kolej jeszcze nie było. Za 66 miliardów złotych ma zostać wyremontowanych 8,5 tys. km linii kolejowych, co stanowi połowę wszystkich czynnych linii na terenie kraju. Kolejarze się spieszą i inwestują w remonty, a część dotknie także gnieźnian korzystających z tego środka lokomocji. Właśnie ogłoszono na drodze negocjacji, że niebawem rusza remont drugiego toru na odcinku Gniezno – Września. Prace pozwolą
W szpitalu toczą się kontrole…

W szpitalu toczą się kontrole…

Rotator, Wydarzenia
Nie milkną echa konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Poradni Chirurgicznej oraz Pracowni Endoskopii. Procedura konkursowa, przeprowadzona przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie latem ubiegłego roku, znalazła się w przysłowiowym „ogniu kontroli”. Poszczególne organy – m.in. Wojewoda Wielkopolski i Najwyższa Izba Kontroli sprawdzają, czy przedmiotowy konkurs został przeprowadzony właściwie, zgodnie z obowiązującym prawem. Zdaniem m.in. gnieźnieńskich lekarzy oferta złożona przez Aleksandra Sowiera (SOWMED) w ogóle nie powinna zostać przyjęta. Dlaczego? Przypomnijmy, latem ubiegłego roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie ogłosił konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjne
Uczcili wyzwolenie Gniezna

Uczcili wyzwolenie Gniezna

Rotator, Wydarzenia
W sobotę, 21 stycznia przed pomnikami na cmentarzu przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie spotkały się środowiska lewicowe oraz kilkudziesięciu mieszkańców miasta, aby oddać hołd poległym i pomordowanym żołnierzom w czasie II wojny światowej. ** Wyzwolenie Gniezna 21 stycznia 1945 roku jest bezspornym faktem historycznym. Po 5 latach okupacji przez hitlerowskie Niemcy Armia Radziecka wyzwoliła nasze miasto. W 72. rocznicę wyzwolenia Gniezna oddajemy hołd i cześć wszystkim poległym i pomordowanym żołnierzom oraz ofiarom cywilnym w czasie II wojny światowej. Spotkaliśmy się dzisiaj na cmentarzu, w miejscu refleksji, zadumy, spokoju i modlitwy. Jestem przekonany, że dzisiaj zebrani w tym duchu oddają cześć wszystkim poległym i pomordowanym, którzy przyczynili się do wyzwolenia naszego
„Nie bawmy się życiem…”

„Nie bawmy się życiem…”

Rotator, Wydarzenia
We wtorkowy wieczór,17 stycznia zaplanowano Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP w Niechanowie, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury. Wśród zaproszonych osób znaleźli się wójt Gminy Niechanowo (prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Niechanowie), Eugeniusz Zamiar, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Mariusz Dębski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie Jacek Kowalski, wiceprezesi Zarządu Oddziału Gminnego - Tadeusz Tomaszewski i Mirosław Jankowski, proboszcz niechanowskiej parafii ksiądz kanonik Andrzej Ziółkowski oraz Marek Kosmala, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, reprezentujący starostę powiatu gnieźnieńskiego. Oprócz zarządu OSP dotarli druhny i druhowie niechanowskiej j
Gnieźnieńskie Dni Judaizmu z wizytą najlepszego muzeum Europy

Gnieźnieńskie Dni Judaizmu z wizytą najlepszego muzeum Europy

Rotator, Wydarzenia
Gnieźnieńskie Dni Judaizmu z wizytą najlepszego muzeum Europy Niezwykły wymiar miały w Gnieźnie tegoroczne Dni Judaizmu. Święto ustanowione przez kościół katolicki, by zgłębiać i ponownie odkrywać więzi z judaizmem co roku ma w Gnieźnie podniosłą oprawę, jednak tegoroczna odsłona poznawania religii i kultury miała wymiar nie tylko duchowy, ale także namacalny. Do Gniezna przyjechała ekspozycja Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wyróżnionego tytułem Najlepszego Muzeum Europy 2016 i pomogła lepiej poznać żydowski świat, którego ślady są także w Gnieźnie. To już dwudziesty Dzień Judaizmu w Polsce – mówi abp Wojciech Polak, prymas Polski, który był gościem ostatniego dnia obchodów odbywających się w Instytucie Kultury Europejskiej. – Ten dialog nie zaczął się 20 lat temu, on za