Shadow

Wydarzenia

Inhalacja po gnieźnieńsku, czyli co wdychamy spacerując ulicami miasta?

Inhalacja po gnieźnieńsku, czyli co wdychamy spacerując ulicami miasta?

Rotator, Wydarzenia
Odwołane zajęcia w szkołach, ostrzeżenia władz, by nie wychodzić z domów i zamykać okna. To skutki smogu, czyli zwiększonego stężenia zanieczyszczonego powietrza. Przez kilka noworocznych dni Polskie miasta zakryła szczelna warstwa trujących pyłów. Powód? Mrozy i brak wiatru. Polacy by dogrzać domy wrzucali do pieców słabej jakości opał, w tym m.in. śmieci, tekstylia czy opony. Wszystko, co długo się pali. To większy problem trapiący nasz kraj. Także Gniezno nie jest wolne od duszących pyłów wdzierających się w nasze płuca. Jak wynika z publikacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) - „Raport o stanie środowiska za rok 2015”, w województwie wielkopolskim jakość powietrza systematycznie poprawia się, na co wpływ ma zmniejszenie emisji z sektora przemy...
Fantomy trafiły do szkół

Fantomy trafiły do szkół

Wydarzenia
Sprzęt do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, za ponad 10 000 złotych przekazało Starostwo Powiatowe w Gnieźnie pięciu placówkom oświatowym. Fantomy Little Family Pack otrzymali dyrektorzy: I LO, II LO, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych (to szkoły z Gniezna) i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie. To nie tylko propagowanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, to także wymóg czasu, gdyż obecnie ratownictwo medyczne jest na takim poziomie, że wsparcie takim sprzętem szkół będzie tylko korzyścią. Mam nadzieję, że dzięki temu „nieśmiałość” w udzielaniu pierwszej pomocy zostanie przełamana i młody człowiek będzie wiedział, jak to zrobić, nie będzie się bał, że może swoim działaniem zaszkodzi osobie po...
Niedziela nie aż tak święta. Kościół policzył wiernych

Niedziela nie aż tak święta. Kościół policzył wiernych

Rotator, Wydarzenia
Rokrocznie w jedną z niedziel października lub listopada w polskich kościołach liczeni są, nie tyko wierni przychodzący do świątyni na mszę świętą, ale także wszyscy przystępujący do komunii świętej. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował raport za rok 2015. Jak wypadli w nim wierni diecezji gnieźnieńskiej? Nieznaczny wzrost – tak mówią o ogólnopolskich danych zaprezentowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego socjologowie i sam dyrektor ISKK ks. dr Wojciech Sadłoń. Chodzi o procent osób uczestniczących w niedzielnej mszy św. i przystępujących do komunii św. ze wszystkich odnotowanych jako katolicy. W 2015 roku w skali kraju wystąpił wzrost, jednak na tyle niewielki, że statystycy nie mówią o trwałym przełamaniu spadkowego trendu, który notowany jes...
Na razie nikt nie złożył wniosku…

Na razie nikt nie złożył wniosku…

Rotator, Wydarzenia
Do naszej redakcji przyszedł czytelnik Franciszek Idzikowski, który korzysta z usług przychodni Vivax, w nowej siedzibie przy ulicy Podkomorskiej w Gnieźnie. Pytał, czy możemy zająć się tematem, gdyż wiele osób pieszo korzysta z odcinka od pobliskiego przystanku autobusów MPK przy ulicy Roosevelta do wspomnianej przychodni. Powstała nowa przychodnia i nie ma nawet chodników, by dojść do tej placówki zdrowia. Pobocze tej ulicy z jednej strony jest w fatalnym stanie. Jestem emerytem i korzystanie z tego pobocza w czasie mrozów jest bardzo uciążliwe, gdyż jest ono oblodzone, a oprócz tego parkuje tu dużo samochodów. Kiedy jest lód, trudno dojść do nowej siedziby przychodni, a korzystają z jej usług także osoby starsze i niepełnosprawne - powiedział na miejscu wizji lokalnej czytel...
Życzenia i medale

Życzenia i medale

Wydarzenia
W czwartek, 12 stycznia w gościnnych progach sali katechetycznej parafii pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Gnieźnie oraz Stowarzyszenia Katyń - Sekcja Gniezno. ** W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gnieźnieńskich parlamentarzystów. Posła Pawła Arndta reprezentował dyrektor jego biura Łukasz Kaszyński, poseł Paulinę Hennig - Kloskę dyrektor Artur Kuczma, a senatora Roberta Gawła dyrektor Adam Galus. Ponadto przybyli m.in. prezydent Tomasz Budasz, zastępca prezydenta Michał Powałowski, przewodniczący Rady Miasta Michał Glejzer, wójt Gminy Mieleszyn Janusz Kamiński i Jan Socha, prezes Towarzystwa Miłośników Gniezna. Przybyłe osoby złożyły życze...
Brak propozycji dla PAROC to zaniedbanie

Brak propozycji dla PAROC to zaniedbanie

Rotator, Wydarzenia
W listopadzie 2016 roku Topi Korsberg, dyrektor generalny grupy Paroc i Tomasz Smoliński, dyrektor finansowy Paroc poinformowali trzemeszeński samorząd o możliwości rozbudowy zakładu produkcyjnego w Trzemesznie, co przyniosłoby co najmniej 50 nowych miejsc pracy. Inwestorzy chcieli poznać ewentualne możliwości zachęt (ulg podatkowych) ze strony samorządu, aby to właśnie w Trzemesznie a nie w Czechach finlandzka spółka zainwestowała. Jednak do żadnych rozmów na ten temat ostatecznie nie doszło, choć obie strony mówiły o potrzebie rozstrzygnięcia tej kwestii do końca grudnia.O to dlaczego tak się stało zapytaliśmy Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna. Niedobrze się stało, że nie przygotowaliśmy nic na sesję grudniową. Tym bardziej, że jestem gorącym zwolennikiem tego, ...
Najpopularniejsze imiona w Gnieźnie? To Antoni i Lena

Najpopularniejsze imiona w Gnieźnie? To Antoni i Lena

Rotator, Wydarzenia
Sprawdziliśmy jak przedstawiają się statystyki Urzędu Stanu Cywilnego za miniony rok. Ile było urodzeń, a ile zgonów? Ile zawartych zostało związków małżeńskich? I jakie imiona rodzice nadawali swoim pociechom najchętniej? Urząd Stanu Cywilnego obsługuje mieszkańców Gniezna i gminy Gniezno. Okazuje się, że tutaj od kilku lat statystyki utrzymują się na tym samym poziomie – różnice pomiędzy poszczególnymi przypadkami wynoszą od kilku do kilkunastu osób. Jak informuje Mariusz Kabaciński, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gnieźnie, w 2016 roku sporządzonych zostało 1 274 aktów urodzenia i 1 112 aktów zgonu. - Mówimy tutaj o sporządzonych aktach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gnieźnie, a oznacza to, że niekoniecznie muszą być to urodzenia w Polsce. W tym mamy również około 150 aktó...
Międzynarodowe certyfikaty rozdane

Międzynarodowe certyfikaty rozdane

Wydarzenia
W czwartkowy poranek, 5 stycznia w Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie uroczyście wręczono międzynarodowe certyfikaty Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz książeczki spawacza uczniom, którzy zakończyli zajęcia praktyczne w CKP. Rozdano je 25 młodym osobom. Zdaniem dyrektora CKP Sylwestra Sipa, zawód spawacza to jedna z tych kalifikacji, która obecnie jest bardzo poszukiwana na rynku pracy. - Te kwalifikacje można uzyskać tylko w kształceniu nieformalnym. Dlatego staramy się doposażyć naszych uczniów w dodatkowe kwalifikacje, by absolwent szkoły był atrakcyjnym na rynku pracy. To działanie leży w naszych możliwościach organizacyjnych i dlatego zdecydowaliśmy się, by w tym kierunku kształcić. Uczniowie kształcili się w dwóch metodach - TIG i MAG, w zależności od zawodó...
Na razie do Jelonka

Na razie do Jelonka

Rotator, Wydarzenia
Z pewnością Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa nie ruszy w sezonie letnim na szlak. Jednak jej ponowne uruchomienie planowane jest na 2017 lub 2018 rok. Nie pojedzie jednak popularna wąskotorówka na całym szlaku, a nawet nie do Niechanowa. To sprawa funduszy i kiepskiego stanu torowiska. Na razie ciuchcia będzie jeździć bezpośrednio do przystanku Jelonek, nie zatrzymując się na wcześniejszym Ogrodzie Wiktorii, popularnej „Wiktoryjce”. Przypomnijmy, początek kolei to rok 1883. Wąskotorówka jest nieco starsza niż duża kolej. Przez pierwsze 10 lat była ona w rękach prywatnych - właścicieli cukrowni (najpierw jeździła w kierunku Niechanowa i do Arcugowa). Następnie po 10 latach zaczęła służyć społeczeństwu, bowiem powiat witkowski odkupił ją od właścicieli cukrowni. Władze powiatu rozb...
„Schetynówki” rozdysponowane – będą pieniądze na remont ulicy E. Orzeszkowej

„Schetynówki” rozdysponowane – będą pieniądze na remont ulicy E. Orzeszkowej

Rotator, Wydarzenia
Dobre wieści dla kierowców i pieszych uczęszczających ulicą Elizy Orzeszkowej na odcinku Zakład Opiekuńczo Leczniczy – ul. Cienista w Gnieźnie. Zakończyło się bowiem postępowanie naboru wniosków samorządów o dofinansowanie budowy lub remontu dróg lokalnych z pieniędzy rządowych. Pojęcie „schetynówki” – to zwyczajowa i przyjęta nazwa programu zainicjowanego przez byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetynę – Programu Budowy Dróg Lokalnych. Inicjatywa wynikała z potrzeb samorządów w kwestii budowy i remontów dróg, które są tzw. zadaniem własnym gminy, a na które często w budżetach samorządów nie wystarczyło pieniędzy. Gminy i powiaty dzięki projektowi dofinansowania mogły startować w konkursie i ubiegać się o środki nawet do połowy kosztów inwestycji. Pr...