Shadow

Wydarzenia

„Polska była, jest i będzie”

„Polska była, jest i będzie”

Wydarzenia
Te słowa wykrzyczane przez Wojciecha Bąka, skatowanego przez żołnierzy niemieckich w 1939 roku stały się jego ostatecznym dowodem patriotyzmu. W sobotę, 8 października 2016 roku te same słowa ponownie zabrzmiały w miejscu kaźni Wojciecha Bąka, podczas uroczystości upamiętniającej tego wybitnego Polaka. Uroczystości upamiętniające W. Bąka, sołtysa Kozłowa, społecznika, uczestnika walk narodowowyzwoleńczych odbyły się przy nowym pomniku poświęconym tej postaci . Pomnik wraz z tablicą informacyjną stanął w Kozłowie, gdzie W. Bąk mieszkał i gdzie został zamęczony przez żołnierzy okupanta. - Pro memoria, a właściwie ku pamięci - takie jest przesłanie i głęboki sens dzisiejszej uroczystości. Dzisiejszy dzień zapisuje piękną i ważną kartę w historii Kozłowa i Gminy Trzemeszno. Utrwalamy bowiem ...
Nowe nazwy skwerów i promenad

Nowe nazwy skwerów i promenad

Rotator, Wydarzenia
Na najbliższej sesji, 28 września radni mają podjąć pięć uchwał dotyczących nazewnictwa ulic. W Gnieźnie pojawi się „Promenada Niepodległości”, „Promenada Batalionu Parasol” czy aleja „Szarych Szeregów”. Radny Marek Zygmunt zauważył, że nazwanie terenu dookoła jeziora Jelonek „Promenadą Niepodległości” nie wiąże się w tym miejscu w żaden sposób z historycznością naszego grodu. Pierwsza propozycja wskazuje, żeby skwer przy ul. 3 Maja nazwać „Zesłańców Sybiru”. Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy upamiętniającej Sybiraków i nazwanie ich imieniem godnego miejsca w centrum miasta wystąpił Związek Sybiraków Oddział Poznań, Koło Gniezno, podając m.in. następujące uzasadnienie, że Sybir pochłonął wiele istnień, setkom tysięcy nie było dane wrócić do Ojczyzny. Ci, którym się to udało, do dziś wspom...
Znakowanie zabytków sakralnych

Znakowanie zabytków sakralnych

Rotator, Wydarzenia
Przez prawie dwa tygodnie były prowadzone prace przy znakowaniu zabytków ruchomych na terenie katedry gnieźnieńskiej oraz kościołów i kaplic. Pierwszy etap prewencyjnego zabezpieczenia bezcennych obiektów stanowiących element zasobów dziedzictwa kulturowego całego narodu został zakończony. Tym samym zrealizowany zostanie główny cel związany ze wzrostem bezpieczeństwa często bezcennych obiektów sakralnych użytkowanych w codziennym życiu dwóch największych świątyń katolickich województwa wielkopolskiego: katedr w Gnieźnie i Poznaniu. Dzięki współpracy przedstawicieli Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Muzeów Archidiecezjalnych w Gnieźnie i Poznaniu, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wielkopolskiej policji możliwe było, w ramach rządowego programu ograniczania...
Przy „stole rozmów” o konflikcie w szpitalu?

Przy „stole rozmów” o konflikcie w szpitalu?

Wydarzenia
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 20 września w sali konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie swoje obrady kontynuowała Rada Społeczna ZOZ. Tym razem jednak spotkanie – w przeciwieństwie do przerwanych tydzień wcześniej obrad – przebiegło w spokojnej atmosferze, bez mocnych słów, słownych przepychanek i wzajemnych oskarżeń, a konkluzją niespełna półgodzinnego posiedzenia stał się wniosek Jerzego Berlika, przewodniczącego RS ZOZ o podjęcie kroków w celu poszukania kompromisu, a tym samym próbę zażegnania konfliktu, który wytworzył się między lekarzami a dyrekcją ZOZ. W kolejnym posiedzeniu poświęconym sytuacji w gnieźnieńskim szpitalu, uczestniczyło zdecydowanie mniej osób, aniżeli podczas ostatniego spotkania. Obok członków Rady Społecznej (bez trzech członków) w spotkani...
Bardzo słodki jubileusz

Bardzo słodki jubileusz

Wydarzenia
W sobotę, 24 września, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie na gości czekały okolicznościowa ekspozycja, jubileuszowa atmosfera i figura świętego Ambrożego, patrona pszczelarskiej braci. To właśnie tutaj pszczelarzom, członkom Koła Pszczelarzy Gniezno przyszło świętować 120-lecie istnienia. Jednak uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w pobliskim kościele garnizonowym. Zaproszenie na jubileusz skierowano do władz powiatowych, Gniezna i gnieźnieńskiej gminy. Nie zabrakło parlamentarzystów i ich przedstawicieli. Dotarli również przedstawiciele służb rolnych. Obecni byli członkowie gnieźnieńskiego koła, także ich koledzy z kół sąsiednich z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Nie obyło się bez pszczelarzy z Wągrowca i Pobiedzisk. - Dotrwaliśmy do jubileuszu i świętujemy...
Miasteczko Ruchu Drogowego już działa

Miasteczko Ruchu Drogowego już działa

Wydarzenia
W Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźnie 16 września odbyło się uroczyste otwarcie profesjonalnego Miasteczka Ruchu Drogowego, które placówce ufundował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu. Koszt miasteczka wyniósł około 50 tys. zł. Obecny na otwarciu Piotr Gruszczyński, dyrektor WORD w Poznaniu poinformował, że miasteczko zostało wyposażone m.in. w znaki drogowe, automatyczny sygnalizator świetlny i tor przeszkód. - Dziś otwieramy duże powiatowe miasteczko, przy współudziale pana prezydenta, bo trzeba było przygotować wcześniej plac. Miasteczko ma służyć dzieciom do nabywania praktyki w poruszaniu się po drogach. To miasteczko pozwoli dzieciom poznawać znaki i przepisy drogowe. Obok zabawy będzie też okazja do nauki prawidłowego zachowania na drodze - powiedział dyrektor P. Gruszczy...
Mniej za śmieci i przejazdy MPK?

Mniej za śmieci i przejazdy MPK?

Wydarzenia
Radni Rady Miasta Gniezna Jerzy Lubbe i Janusz Brzuszkiewicz z klubu radnych „Samorządni” na konferencji prasowej w czwartek, 22 września w Ratuszu przedstawili propozycje, jak obniżyć mieszkańcom opłaty za śmieci i za przejazdy komunikacją miejską, w szczególności do szkoły i do pracy. Pieniądze na te dwa cele miałyby pochodzić z budżetu na promocję miasta. - Promocja w naszym rozumieniu to 70 tysięcy mieszkańców, którzy są zadowoleni z faktu zamieszkiwania w mieście przyjaznym i otwartym na ich potrzeby - zaznaczył J. Brzuszkiewicz. Najpierw radny Jerzy Lubbe poinformował, że poddał analizie ceny odbioru odpadów selektywnych w gminach ościennych; w siedmiu gminach od osoby miesięcznie płaci się 10 zł (Gmina Gniezno, Łubowo, Niechanowo, Trzemeszno, Września, Miłosław i Kołaczkowo), w dwó...
W hołdzie ofiarom napaści sowieckiej

W hołdzie ofiarom napaści sowieckiej

Wydarzenia
W sobotę, 17 września w 77. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę m.in. kombatanci, harcerze, żołnierze, służby mundurowe, parlamentarzyści, samorządowcy, młodzież szkolna i mieszkańcy podczas uroczystości patriotycznej w Parku Miejskim im. Generała Władysława Andersa uczcili ofiary 17 września 1939 roku. Uroczystość zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie rozpoczęła się mszą św. w kościele garnizonowym, po której uczestnicy obchodów w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych i orkiestry powiatowej przeszli ulicami miasta do Parku Miejskiego przed tablicę pamięci. Wicestarosta Jerzy Berlik podziękował przybyłym delegacjom za uczczenie pamięci ofiar i powiedział, że każdego roku mieszkańcy spotykają się w tym naznaczonym historią dniu, aby upamiętnić t...
Uroczystość przy Krzyżu Katyńskim

Uroczystość przy Krzyżu Katyńskim

Wydarzenia
W godzinach porannych, w 77. rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, w sobotę, 17 września zorganizowało uroczystość patriotyczną przy tablicy pamięci Krzyż Katyński w kościele farnym. W obchodach udział wzięli m.in. przedstawiciele parlamentarzystów, samorządowcy i mieszkańcy. Tragiczną dla Polaków historię września 1939 roku przypomniał Janusz Sekulski, prezes TMLiKPW. - Napad sowietów na Polskę 17 września 1939 roku był zaskoczeniem dla Polski. Byliśmy zdezorganizowani, wywiad II Rzeczypospolitej nie miał złudzeń co do natury władzy bolszewickiej po 1920 roku, mimo to nie poznał treści tajnego protokółu o nieagresji z 23 sierpnia 1939 roku pomiędzy sowietami, a III Rzeszą. Napadu dokonano przez kresy wschodnie II Rzeczypo...
Miało być uroczyście, wyszło żenująco

Miało być uroczyście, wyszło żenująco

Wydarzenia
Na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Trzemeszna podjęto uchwałę o nadaniu pośmiertnie honorowego obywatelstwa Trzemeszna Wojciechowi Bąkowi z Kozłowa, społecznikowi, patriocie zamęczonemu przez niemieckie wojska okupacyjne w 1939 roku. Niestety, nawet przy tak doniosłym temacie nie obyło się podczas obrad bez złośliwości i wzajemnych zarzutów. Sesję zwołano w środę, 14 września. W jej programie znalazła się wyżej wspomniana uchwała oraz uchwała w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Wojciecha Bąka. (O tej inicjatywie pisaliśmy szeroko tydzień temu). Obrady sesyjne poprzedziły debaty w komisjach działających w radzie. Właśnie podczas posiedzenia komisji doszło do ożywionej dyskusji dotyczącej m.in. trybu zwołania sesji. - Czy trzeba było aż sesji nadzwyczajnej, aby to załatwić – p...