Z gmin

W niechanowskiej parafii następne inwestycje

W niechanowskiej parafii następne inwestycje

Z gmin
Kolejnych wyzwań podjął się ksiądz kanonik Andrzej Ziółkowski, proboszcz niechanowskiej parafii. Po naprawie muru dookoła kościoła w Niechanowie, przyszedł czas na wymianę ławek, a kolejną będzie naprawa trzech zabytkowych ołtarzy. Remont muru wymusił na nas jego fatalny stan, właśnie w tej części okalającej świątynię. Stwarzał on zagrożenie dla przechodzących tamtędy mieszkańców. Musieliśmy podjąć jak najszybszą decyzję o jego naprawie. Powstał projekt i za zgodą pani konserwator mogliśmy przystąpić do działań. Realizacji podjęła się firma Mieczysława Geperta z Niechanowa. Prace rozbiórkowe wykonała natomiast firma Stanisława Piotrowskiego, który też jest z naszej parafii. Remont trwał prawie cztery tygodnie, gdyż trzeba było nawet stworzyć nowy fundament, a całą konstrukcję trzeba było
Uhonorują bohaterów września 1939 roku

Uhonorują bohaterów września 1939 roku

Z gmin
Rada Miejska Trzemeszna podjęła 31 lipca trzy uchwały związane ze zbliżającą sie 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych Położonych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno złożyło wniosek o przyznanie Henrykowi Nowakowi medalu za zasługi dla Gminy Trzemeszno. Henryk Nowak mieszka w Kamieńcu, jest synem Czesława Nowaka. W 1939 r. pomimo młodego wieku pomagał ojcu w wykonywaniu zadań ochrony obiektu i tym przysłużył się sprawie Obrony Narodowej. Ojciec pełniąc staż przy wodociągach miejskich korzystał z pomocy syna, co ówcześnie było praktyką powszechną. W porze obiadowej stawiał go na posterunku. Przeszkolił z zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią, nakazał czujność i „surowo zakazał zabawy pistoletem”. Henryk Nowak pełnił służbę ochro
Burmistrz bez entuzjazmu, co do Rady Kultury

Burmistrz bez entuzjazmu, co do Rady Kultury

Rotator, Z gmin
Informowaliśmy już o wniosku Renaty Buzały, przewodniczącej komisji społecznej Rady Miejskiej Trzemeszna o powołanie gminnej Rady Kultury. Wniosek radnej przegłosowano pozytywnie 31 lipca na sesji Rady Miejskiej. Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna był wówczas na urlopie. Po jego powrocie zapytaliśmy gospodarza gminy o jego zdanie na ten temat. Zgodnie z założeniami działalność Gminnej Rady Kultury obejmowałby takie zadania jak: opiniowanie strategii rozwoju miasta i gminy w zakresie kultury, opiniowanie projektów budżetu miasta w części dotyczącej kultury, inicjowanie dialogu na temat rozwoju tej dziedziny życia społecznego, wskazywanie kierunków i priorytetów polityki kulturalnej miasta, podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia współpracy pomiędzy podmiotami działającym
Nowe schody na wiadukt? Miały być do 14 czerwca. Września nalicza odsetki

Nowe schody na wiadukt? Miały być do 14 czerwca. Września nalicza odsetki

Z gmin
Ani w pierwszym, ani nawet w drugim terminie, wykonawca budowy nowych schodów na wiadukt w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni, nie zmieścił się. I nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Mieszkańcy czekają, schody są już postawione ale… brak barierek. Pamiętające lata 60. schody na wiadukt w ciągu ulicy Paderewskiego, przez lata były bardzo mocno eksploatowane przez mieszkańców rozbudowujących się osiedli nad Zalewem Wrzesińskim. To dogodna droga do centrum miasta dla setek wrześnian. Niestety, schody stwarzały zagrożenie z powodu złego stanu technicznego, zatem władze Wrześni postanowiły rozebrać je i w tym samym miejscu wybudować nowe. Wyłoniony w przetargu wykonawca, miał skończyć inwestycję do 14 czerwca, ale na przeszkodzie stanął grunt, na którym obiekt miał zostać posadowiony. - Na etapie
Zmiana skarbnika, wizerunek gminy i więcej za wychowawstwo…

Zmiana skarbnika, wizerunek gminy i więcej za wychowawstwo…

Z gmin
W środę, 7 sierpnia radni Rady Gminy Gniezno na sesji przyjęli jednogłośnie kilka uchwał, w tym dotyczące oświaty, m.in. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Modliszewku i wzroście kwoty za wychowawstwo w szkołach i przedszkolach w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela, która teraz wyniesie 300 zł.Ponadto w wolnych wnioskach wywiązało się kilka tematów do dyskusji dotyczących m.in. zmian kadrowych w urzędzie, o wizerunku gminy i o zwiększeniu środków finansowych na remonty dróg. *Zmiana skarbnika* Na obradach o zachodzące zmiany kadrowe w urzędzie gminy, a w szczególności na stanowisku skarbnika zapytała wójt Marię Suplicką radna Maria Brykczyńska. Wójt odpowiedziała, że od 1 września nastąpi zmiana na stanowisku skarbnika, ale kandydata na to stanowisko przedstawi w późniejszy
Gmina Kłecko zaciągnie kredyt

Gmina Kłecko zaciągnie kredyt

Z gmin
W środę, 31 lipca, od godziny 17 radni miejscy Gminy Kłecko wysłuchali dwóch informacji - o pracach komisji rady i działalności burmistrza między sesjami. Radni podczas obrad jednogłośnie zadecydowali o zaciągnięciu kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowego deficytu budżetu kłeckiej gminy. Wśród projektów uchwał znalazły się między innymi te dotyczące: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłecko na lata 2019-2032 i zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący. Wśród kolejnych nie zabrakło też wspomnianej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. - Ten kredyt długoterminowy został zaplanowany wcześniej i jest związany z realizacjami zadań inwestycyjnych z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury technicznej. W nawale różnych procedur jest on przez
Profil zaufany w Trzemesznie

Profil zaufany w Trzemesznie

Z gmin
W trzemeszeńskim ratuszu został uruchomiony punkt potwierdzania profili zaufanych ePUAP. Punkt znajduje się na parterze budynku urzędu przy ul. Dąbrowskiego 2 w biurze podawczym. Dzięki platformie ePUAP można korzystać z usług administracji publicznej z dowolnego miejsca o dowolnej godzinie, bez wychodzenia z domu. Niezbędny jest komputer z dostępem do internetu oraz właśnie potwierdzony Profil Zaufany. Usługa ta jest świadczona bezpłatnie. Profil Zaufany zastępuje odręczny podpis i jest odpowiednikiem płatnego, bezpiecznego podpisu elektronicznego. Profil Zaufany jest przypisany do konkretnej osoby, a każdy podpisany tym profilem dokument, wymaga podania jednorazowego hasła, dzięki czemu jest to operacja bezpieczna. Przesłanie dokumentu podpisanego Profilem Zaufanym jest równoznaczne z
Kłopoty z windą w przychodni

Kłopoty z windą w przychodni

Z gmin
Budynek gminny w Trzemesznie przy ulicy Langiewicza 2 został wiele lat temu wyposażony w windę zewnętrzną, o co zabiegały niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej mieszczące się w tym budynku. To pozwala osobom niepełnosprawnym na dotarcie m.in. do gabinetu dentystycznego. W ostatnim czasie pojawiły się jednak liczne uwagi co do jej funkcjonowania. Przekonał się o tym m.in. mieszkaniec Trzemeszna poruszający się na wózku inwalidzkim, który z uwagi na nieczynną windę nie mógł dostać się na umówioną wizytę do dentysty. Tylko dzięki pomocy m.in. ratowników medycznych z podstacji pogotowia ratunkowego, którzy wnieśli pacjenta, do wizyty doszło. Temat windy został poruszony także podczas sesji rady miejskiej 31 lipca. Benedykt Nitka, przewodniczący rady informował, że w sprawie windy także inter
Jest wizualizacja trzemeszeńskiego dworca

Jest wizualizacja trzemeszeńskiego dworca

Rotator, Z gmin
Trzemeszno już od kilku lat żyje wiadomością, iż PKP SA zamierza wyremontować dworzec kolejowy. PKP są jest po przetargu na tę inwestycję, ale umowy z wykonawcami jeszcze nie podpisano. Władze PKP SA ogłosiły przetarg na remont i przebudowę trzech zabytkowych dworców – Złotniki Kujawskie, Trzemeszno i Mogilno. Prace, w wyniku których zabytkowe obiekty odzyskają dawny blask mają według PKP zająć nieco ponad rok. Trzemeszno leży przy linii kolejowej nr 353 relacji Poznań Wschód – Dziarnowo. Dworzec z 1872 r. jest objęty ochroną konserwatorską. Zaplanowano tutaj całkowitą wymianę stropów, wykonanie nowych ścian nośnych, powiększenie otworów drzwiowych z nadprożami, remont elewacji. Wtórna dobudówka od strony wschodniej zostanie wyburzona. Przebudowany zostanie układ wnętrz. Na parterze znaj
Radni przyjrzeli się inwestycji w Zdziechowie

Radni przyjrzeli się inwestycji w Zdziechowie

Z gmin
Od kilku lat jest już realizowana inwestycja oświatowa w Zdziechowie w gminie Gniezno pod nazwą Zespół Szkolno-Przedszkolny. W tym roku zostanie oddany do użytku najbardziej wyczekiwany obiekt, czyli budynek szkoły podstawowej. Realizacji tej części inwestycji oraz wydatkom na nią przyjrzeli się radni Rady Gminy Gniezno w środę, 24 lipca na posiedzeniu komisji rewizyjnej. Koszt całej inwestycji ma wynieść prawie 29 mln zł. Przypomnijmy, inwestycja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zdziechowie została podzielona na kilka etapów. Pierwszy etap to wybudowanie przedszkola, które do użytku zostało oddane w 2016 roku, a jego koszt to 6 mln 244 tys. 973 zł. Drugi etap to hala sportowa oddana do użytku w 2018 roku, a jej koszt to 7 mln 952 mln 763 zł. W tym roku do dyspozycji uczniów zostanie oddany