Z gmin

Zacny jubileusz „na bogato” w Trzuskołoniu

Zacny jubileusz „na bogato” w Trzuskołoniu

Z gmin
W sobotni wieczór, 9 czerwca w świetlicy wiejskiej w Trzskołoniu obchodzono hucznie jubileusz półwiecza istnienia Koła Gospodyń Wiejskich „Wspólnie” (najbardziej dopomógł Urząd Gminy w Niechanowie). Przybyło wielu zaproszonych osób, od parlamentarzystów, przez władze gminy, po przedstawicieli organizacji rolniczych. Dotarła również Maria Dykszak, która organizowała w tej wsi wspomniane koło gospodyń i była jego pierwszą instruktorką Początkowo koło liczyło 46 członkiń.  To już pół wieku. Obecnie w naszym klubie jest 20 członkiń. Jednak najwięcej działo się na początku. Jeśli nie można było dostać wówczas kurcząt czy paszy, to można było je dostać w kole. Panie chętnie działały. Na pożyczonej kuchence elektrycznej od pani Bronisławy Walczakowej prowadzone były kursy gotowania i pieczenia.
Strzelali do kura

Strzelali do kura

Z gmin
W połowie czerwca w miłej i sportowej atmosferze na strzelnicy w Orchowie odbył się turniej strzelecki o tytuł Króla Kurkowego KBS Witkowo AD 2018. Strzelanie rozpoczął hetman witkowskiego bractwa uroczystą zbiórką i wspólnym odśpiewaniem hymnu brackiego, a następnie król kurkowy KBS Witkowo, Marek Sucholas oddał strzał z armaty. Srzelmistrz Roman Bąk omówił warunki bezpieczeństwa poszczególnych strzelań. Zaszczytny tytuł najcelniejszym strzałem wywalczył brat Wiesław Goll. Tytuł I rycerza zdobył brat Marian Szeszycki, natomiast II rycerzem został brat Maciej Chosiński. W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez króla kurkowego KBS Witkowo z zeszłego roku Marka Sucholasa, miejsca wywalczyli w kolejności: brat Paweł Lisiak, brat Marian Szeszycki i brat Marian Musielski. W strzelaniu do tarcz
Jednomyślnie za absolutorium w Mieleszynie

Jednomyślnie za absolutorium w Mieleszynie

Z gmin
W piątek, 8 czerwca obradowała Rada Gminy Mieleszyn. Najważniejszym punktem było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Januszowi Kamińskiemu, wójtowi gminy. Radni byli jednomyślni w tej sprawie. Z przedstawionego przez J. Kamińskiego sprawozdania wynika, że dochody gminy zrealizowane zostały w wysokości 17 789 043,48 zł, co stanowi 98,99% planowanych wpływów. Natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości 17 543 683,79 zł, co stanowi 94,88%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 982 301,64 zł. W ubiegłym roku udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji. Przede wszystkim pobudowano sieć gazową w Mieleszynie – I etap za 144 588 zł. W ramach inwestycji drogowych zmod
Ludzie niechciani, czyli mieszkańcy budynku socjalnego

Ludzie niechciani, czyli mieszkańcy budynku socjalnego

Rotator, Z gmin
Lokatorzy budynku socjalnego w Jastrzębowie, gmina Trzemeszno, zdaniem pozostałych mieszkańców tej miejscowości demoralizują dzieci i młodzież, spożywają alkohol w miejscach publicznych i nie pozwalają dzieciom na korzystanie z boiska wiejskiego. Interpelację w tej sprawie do burmistrza Trzemeszna złożył radny Tadeusz Pawlak. ** Budynek, a raczej schronisko socjalne powstało w budynku po byłej szkole podstawowej w Jastrzębowie w 2013 roku. Schronisko znajduje się w centrum wsi, sąsiaduje z boiskiem i z placem zabaw dla dzieci. Jest to budynek, w których kwaterowane są osoby zalegające z opłatami za zajmowane przez siebie dotychczas lokale, są to często osoby borykające się z różnymi problemami, nie tylko finansowymi. Funkcjonuje tutaj 15 mieszkań, na parterze i na piętrze. Na każdym poz
Co się dzieje na nielegalnym wysypisku śmieci w gminie Czerniejewo?

Co się dzieje na nielegalnym wysypisku śmieci w gminie Czerniejewo?

Rotator, Z gmin
Pojawiające się w ogólnopolskich mediach informacje dotyczące plagi pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów, w części przypadków tzw. nielegalnych wysypisk śmieci, sprawiły, że postanowiliśmy sprawdzić co w chwili obecnej dzieje się w sprawie nielegalnego wysypiska odpadów zlokalizowanego na terenie gminy Czerniejewo, przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie, na nieruchomościach będących własnością PKP SA. Okazuje się, że tony śmieci nadal zalegają w tym miejscu. Czynności w tej sprawie prowadzone są przez Prokuraturę Rejonową w Gnieźnie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Jak informuje Ministerstwo Środowiska, Państwowa Straż Pożarna potwierdza niepokojący wzrost statystyk dotyczących pożarów miejsc magazynowania lub składowania odpadów: w 2010 roku miało miej
Spotkanie z nefrologiem

Spotkanie z nefrologiem

Z gmin
W piątek, 25 maja w restauracji Czeremcha odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane przez trzemeszeński oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Tym razem gościem chorych na cukrzycę był lekarz nefrolog Jacek Molenda, który przygotował wykład na temat wpływu cukrzycy na pracę nerek. Cukrzyca powoduje u około 30 %t chorych tzw. cukrzycową chorobę nerek – nefropatię, która postępuje w ciągu kilku lat, aż do schyłkowej niewydolności nerek wymagającej dializ lub przeszczepu nerki.Podczas spotkania zebrani mogli dowiedzieć się jak można rozpoznać początkowe stadium nefropatii cukrzycowej oraz jak jej zapobiegać i leczyć. (kar)
Patriotyczne Dni Niechanowa

Patriotyczne Dni Niechanowa

Z gmin
Po raz kolejny gmina Niechanowo obchodziła swoje święto, a organizatorzy Dni Niechanowa przygotowali wiele ciekawych propozycji kulturalnych i sportowych. Niedzielny (27 maja) festyn był jedną z wielu imprez towarzyszących wydarzeniu. W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości obchody święta niechanowskiej gminy zaakcentowano wydarzeniami patriotycznymi. Gminny Ośrodek Kultury najpierw 12 maja zaprosił na koncert „Pieśni Patriotycznej” w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon” z Gniezna, a 17 maja podsumowano projekt „Radość Niepodległej młodością wytańczona” przygotowany przez Stowarzyszenie Rodziców Ziemi Niechanowskiej przy współpracy szkół. Dzień później w Szkole Podstawowej w Jarząbkowie zorganizowany został Dzień Rodziny i zainaugurowana została tam kilkudni
Dzikie gęsi „stołują” się na polu rolnika w Olekszynie

Dzikie gęsi „stołują” się na polu rolnika w Olekszynie

Rotator, Z gmin
Dzikie gęsi żerujące na stawach kiszkowskich są zmorą rolnika w Olekszynie. Nie pierwszy raz dzikie ptactwo wyjada ziarna z okolicznych pól, jednak w tym roku ptaki wyrządziły wyjątkowe szkody. Jak mówi Leszek Wolniewicz, rolnik z Olekszyna, z dzikimi ptakami na swoim polu miał do czynienia już wcześniej. – Jednak wcześniej jak taka gęś uszczypnęła zasiane ziarno, to mimo wszystko ono dalej rosło i dostawało czubek. Teraz gęsi kopią dołki i wybierają całe ziarno – skarży się rolnik. Jak mówi L. Wolniewicz, tegoroczny zasiew kukurydzy, który przygotował, to 1800 kg plus odżywki, a straty objęły 4 ha pola. – Nawet jednego procenta ziarna nie zostało – nie kryje żalu rolnik. Jak mówi, gęsi pojawiają się u niego rano i wieczorem, i przylatują z odległych o prawie 3 km w linii prostej kiszkow
Mistrz Ortografii wyłoniony!

Mistrz Ortografii wyłoniony!

Z gmin
*O człowieku wolności, honoru i nadziei słów kilka* – pod takim tytułem przeprowadzona zostałategoroczna edycja dyktanda Mistrz Ortografii Gminy Czerniejewo. Ortograficzne potyczki odbyły się 24 maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. Wzorem poprzednich edycji, również tegoroczne dyktando adresowane było do wszystkich, którzy ukończyli szesnasty rok życia i są mieszkańcami lub pracują na terenie gminy Czerniejewo. - Celem organizowanego przez nas konkursu ortograficznego jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców naszej gminy, sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz umiejętności pisania ze słuchu, motywowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu polskiej ortografii i interpunkcji, kształcenie nawyku prawidłowego pisania, rozwij
Wizyta gości z Rosji

Wizyta gości z Rosji

Z gmin
Miejscowości Siergijew Posad (Rosja) i Gniezno są miastami partnerskimi. Dzięki tej, trwającej od 2009 roku znajomości, delegacja z Rosji gości również na terenie gminy Łubowo, a każda z takich wizyt owocuje przemiłą atmosferą i chęcią utrzymania kontaktu. Dlatego „gościnna” inicjatywa przez Gminę Łubowo jest sukcesywnie kontynuowana i swój ciąg dalszy miała w minionym tygodniu. Na zaproszenie Wójta Gminy Łubowo właśnie do Łubowa w ubiegłym tygodniu przyjechała grupa dzieci w wieku 10 – 15 lat wraz z opiekunami z rejonu Siergijew Posad, z miejscowości Bogorodskoe. Dla całej grupy dzieci była to pierwsza wizyta w Polsce. Goście przez cały tydzień mieli możliwość poznania uroków okolicy, a także zapoznania się z obyczajami i kulturą regionu. W programie pobytu przewidziano zwiedzanie też b