Shadow

Z gmin

Strażacy, to ludzie o wielkich sercach na dłoni

Strażacy, to ludzie o wielkich sercach na dłoni

Rotator, Z gmin
Niedawno odbyła się uroczystość jubileuszowa, obchody 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie, gmina Witkowo, której prezesem jest dh Karina Wawrzyniak. Spotkanie odbyło się przed miejscową remizą, oprócz zaproszonych gości licznie zgromadzili się również mieszkańcy gminy i miasta Witkowo potwierdzając tym samym szacunek dla strażaków. Najważniejszym fundamentem ochotniczej służby strażackiej jest fakt, że strażacy, to ludzie o wielkich sercach na dłoni, gotowi do bezinteresownej pomocy każdego dnia – powiedzieli m.in. zaproszeni goście w swoich wystąpieniach. Podziękowania za ich trud, wkład i zaangażowanie w budowanie strażackiej społeczności w swoich przemówieniach podkreślali także poseł Tadeusz Tomaszewski oraz Marek Wiatrowski, zastępca burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. ...
Wspominano powstańców wielkopolskich

Wspominano powstańców wielkopolskich

Z gmin
W poniedziałek, 19 września w Domu Kultury w Trzemesznie odbyło się kameralne spotkanie miłośników historii. Na zaproszenie DK oraz stowarzyszenia Trzemeszeńscy Patrioci, do Trzemeszna przyjechał Maciej Elantkowski - historyk, znakomity mówca i pracownik Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie oraz członek Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Bellum”. Gość opowiadało tym, jaki wpływ na życie, tożsamość i walkę powstańców wielkopolskich miała I wojna światowa. Wystąpienie Macieja Elantkowskiego zostało poprzedzone filmem pt. „Wielkopolanie w walkach o przynależność Kresów Wschodnich do II Rzeczypospolitej”, przygotowanym przez uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie: Łukasza Bartza, Miłosza Kaniewskiego, Marcelinę Kachniarz ...
Gmina Gniezno podpisała umowę na budowę kanalizacji sanitarnej

Gmina Gniezno podpisała umowę na budowę kanalizacji sanitarnej

Z gmin
W środę, 21 września Maria Suplicka, wójt Gminy Gniezno podpisała umowę z firmą z Karniszewa na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji, przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym. Inwestycja dotyczy działek o numerach: 64/6, 60/3, 60/11, 60/2, 64/2, 66/9, 66/10, 67 z obrębu miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno oraz działek z numerami: 25/3, 25/2, 28/2w kierunku miejscowości Woźniki. Zakres zamówienia dotyczy budowy ponad 1 km sieci kanalizacyjnej w układzie tłocznym i grawitacyjnym wraz z jedną przepompownią ścieków oraz przyłączami do posesji. Wartość inwestycji wynosi prawie 1,2 mln zł i w całości jest realizowana w ramach otrzymanej subwencji z budżetu państwa. Planowane zakończenie inwestycji to grudzień 2022 roku. (obk)
Trzemeszno kibicuje Ilonie Krawczyńskiej w Tańcu z Gwiazdami

Trzemeszno kibicuje Ilonie Krawczyńskiej w Tańcu z Gwiazdami

Rotator, Z gmin
Od czterech tygodni trzemesznianie co poniedziałek z wyjątkowym zaangażowaniem śledzą losy turnieju „Taniec z Gwiazdami”, a to za przyczyną startującej w nim rodowitej trzemesznianki – Ilony Krawczyńskiej. W czwartek, 15 września ekipa Polsatu wraz z Iloną Krawczyńską i jej tanecznym partnerem Robertem Rowińskim odwiedzili Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Kilińskiego, do której uczęszczała gwiazda programu. Tradycją programu „Taniec z Gwiazdami” jest prezentacja osób w nim występujących w charakterze gwiazd. Dlatego celem wizyty ekipy programu było stworzenie relacji z pobytu Ilony Krawczyńskiej w jej rodzinnych stronach. Ta niecodzienna wizyta była także wspaniałym wydarzeniem dla całej społeczności szkoły. Turniejowa para zaprezentowała kilka układów tanecznych, a także przeprowadziła kr...
Dewastacja ewangelickiego cmentarza. Na miejscu zostawiono prowokacyjne wiadomości

Dewastacja ewangelickiego cmentarza. Na miejscu zostawiono prowokacyjne wiadomości

Rotator, Z gmin
Kilkadziesiąt zniszczonych nagrobków zastali 6 września rano mieszkańcy wsi Sędziwojewo koło Wrześni na starym cmentarzu ewangelickim. Nekropolia była od lat mozolnie pracą społeczną porządkowana z roślinności i zapomnienia, jednak teraz została po prostu zniszczona. Na miejscu znaleziono wiadomości, które mają sugerować, że czynu mogły dokonać dzieci.  Cmentarz w podwrzesińskim Sędziwojewie powstał w II połowie XIX wieku, podobnie jak wiele innych nekropolii przeznaczonych dla mieszkańców wyznania ewangelickiego. Przez lata zapomniany zaczął znikać z oczu przechodniów pochłaniany z roku na rok przez naturę. Jednak inicjatywy społeczne z terenu powiatu wrzesińskiego postanowiły takie cmentarze uporządkować i przywrócić cześć oraz pamięć zmarłym mieszkańcom tych ziem. Sukcesywnie w ramach ...
Płaczkowo chce stać się samodzielnym sołectwem

Płaczkowo chce stać się samodzielnym sołectwem

Z gmin
Już po raz drugi mieszkańcy wsi Płaczkowo, gmina Trzemeszno, złożyli do trzemeszeńskiego ratusza wniosek o podział sołectwa Szydłowo, do którego należy ich wioska. Pod wnioskiem podpisało się 39 osób. Pierwszą taką próbę Płaczkowo podjęło w 2011 roku. Wówczas mieszkańcy Płaczkowa wystosowali petycję do burmistrza Trzemeszna Krzysztofa Derezińskiego oraz Rady Miejskiej, w której wnioskowali o utworzenie z ich miejscowości odrębnego sołectwa. Pod petycją podpisało się 95 osób. Główne argumenty to: równorzędna ilość mieszkańców (po około 150 osób),różny charakter obu miejscowości: Szydłowo - wieś rolnicza, Płaczkowo – popegeerowska, z czego wynikająróżne problemy i brak wzajemnego zrozumienia. W związku z tą inicjatywątrzemeszeńscy radni 20 kwietnia podjęli uchwałę o zarządzeniu konsultacji ...
Pamiętali o poległych

Pamiętali o poległych

Z gmin
W 83. rocznicę rozstrzelania Powstańców Wielkopolskich: Adama Szczepańskiego i Franciszka Świerkowskiego zorganizowano w Mielżynie uroczystości zainicjowane przez Gabrielę Szeszycką , sołtys wsi Mielżyn, gmina Witkowo. Podczas spotkania nie zabrakło m.in.członków Zgrupowania Historycznego Kompania Witkowska, członków Koła Gospodyń Wiejskich w Ruchocinku, Koło Gospodyń Wiejskich w Mielżynie, rady sołeckiej sołectwa Mielżyn oraz uczestników projektu pod nazwą „Puk puk”. Adam Szczepański (miał 39 lat), a Franciszek Świerkowski (miał lat 69 ), jako byli Powstańcy Wielkopolscy zostali aresztowani w Witkowie na Rynku i przewiezieni powozem do Mielżyna, gdzie stacjonowała załoga Wehrmachtu, w domu opieki sióstr Dominikanek. Stamtąd wyprowadzono ich do glinianki, żwirowni przy drodze na Janowo, k...
Wspomnienia poległych, o których wciąż pamiętamy.

Wspomnienia poległych, o których wciąż pamiętamy.

Z gmin
W sobotę, 10 września mieszkańcy gminy Trzemeszno spotkali się przed pomnikiem poległych w Niewolnie, upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie głos zabrał Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna. Okolicznościowy referat o poległych wygłosił dr Andrzej Leśniewski. Spotkanie zakończyło się wybrzmieniem „Roty”. Honorową wartę zaciągnęli harcerze z: 8 Drużyny Harcerskiej „Odkrywcy” im. Vasco da Gamy w Trzemesznie - dh Filip Gaca, Maksymilian Cieślicki; 10 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Polanie” im. Bolesława Chrobrego - dh Szymon Zamiar, Błażej Dereziński, Michał Kruczyński. Obecny był także komendant Hufca ZHP Trzemeszno hm. Włodzimierz Losik razem z członkiniami Komendy Hufca - phm. Martyną i Pauliną Kwi...
Podpisano umowę na termomodernizację

Podpisano umowę na termomodernizację

Z gmin
W poniedziałek, 12 września w Urzędzie Gminy Niechanowo odbyło się oficjalne zawarcie umowy z wykonawcą projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Niechanowie i w Jarząbkowie” współfinansowanego w 90 % w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza. W spotkaniu uczestniczyli: wójt Gminy Niechanowo Szymon Robaszkiewicz, skarbnik Gminy Niechanowo Emilia Błaszkowska, główny wykonawca Dominika Sieszchuła z firmy Zakład ogólnobudowlany GRINBUD, przewodnicząca Rady Gminy Niechanowo Bożena Jaworska, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niechanowo Teresa Bartz, zastępca Wójta Gminy Niechanowo Borys Bazylczuk i inspektor Urzędu Gminy Niechanowo Przemysław Strzyżewski. Do końca roku 2022 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych na obi...
Zakończyła się budowa chodnika w Jarząbkowie

Zakończyła się budowa chodnika w Jarząbkowie

Z gmin
Wraz z końcem wakacji dobiegła końca budowa chodnika w miejscowości Jarząbkowo. Wspólna inwestycja Powiatu Gnieźnieńskiego i Gminy Niechanowo realizowana była w dwóch etapach przez Powiatowy Zarząd Dróg. Całkowita wartość przedsięwzięcia, w ramach którego wykonano: przebudowę chodnika o łącznej długości około 600 m i szerokości 2 m, zjazdy do posesji z kostki betonowej, odwodnienie jezdni zlokalizowane przy chodniku z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, podjazd dla osób z niepełnosprawnościami przy szkole podstawowej, pas rozdziału wraz z nasadzeniami krzewów niskopiennych, remont schodów prowadzących do budynku szkoły - wyniosła prawie 308 tys. zł, a środki finansowe na ten cel pochodziły z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego i Gminy Niechanowo. Zadanie wykonała firma BRUK BU...