Z gmin

Czy w Kłecku przybędzie nowy wóz strażacki?

Czy w Kłecku przybędzie nowy wóz strażacki?

Z gmin
Podczas obrad Rady Miejskiej Gminy Kłecko 10 stycznia samorządowcy wypowiedzieli się m.in. w kwestii wprowadzenia do planu wydatków na ten rok 450 000 złotych na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kłecko. To warunek dofinansowania (Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Kłecka jednostka musiała złożyć wniosek oraz wykazać wkład wynoszący minimum 450 000 złotych. Postępowanie przetargowe i zakup samochodu przeprowadzi gmina po otrzymaniu dofinansowania i zawarciu stosownych umów w tym zakresie. - Ta sesja zwołana została głównie w tym temacie. Ta zmiana w budżecie związana jest z zadaniem, które chcemy podjąć jako gmina, czyli zakupu ciężkiego wozu strażackiego, co podniesie bezpieczeństwo mieszkańcó
Konkurs o parkach krajobrazowych

Konkurs o parkach krajobrazowych

Z gmin
W czwartek, 9 stycznia w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się III etap XIX edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W tym etapie zwanym „parkowym” wzięli udział uczniowie z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Wilczynie – Wilczogórze, Szkoła Podstawowa w Powidzu, Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, Szkoła Podstawowa w Budzisławiu Kościelnym oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie. Wszystkie te szkoły znajdują się na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Konkurs odbył się pod patronatem Mariana Gadzińskiego, burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. Po podsumowaniu punktów komisja konkursowa ogłosiła wyniki: I miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzisławiu Kościelnym, II miejsce przypadło uczniom Szkoły Podstawow
Gminny Żłobek w Łubowie już otwarty!

Gminny Żłobek w Łubowie już otwarty!

Rotator, Z gmin
W czwartek, 2 stycznia uroczyście do użytku oddany został Gminny Żłobek w Łubowie. Tym samym na terenie gminy Łubowo oficjalnie zaczęła funkcjonować pierwsza placówka dedykowana najmłodszym mieszkańcom. Żłobek w Łubowie powstał w pomieszczeniach istniejącego obiektu handlowego o powierzchni około 250 m kw., który ponad dwa lata temu został przejęty przez gminę. Na adaptację budynku pod placówkę Gmina Łubowo otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 800 tys. zł z rządowego programu „Maluch Plus”. W ramach dofinansowania wykonano prace remontowo – modernizacyjne wewnątrz obiektu. Został zagospodarowany także teren wokół żłobka: powstały miejsca parkingowe i plac zabaw. Dodatkowo zakupiono wyposażenie, w tym m.in. meble, stoliki, krzesełka, zabawki, czy pomoce do zajęć edukacyjnych. Gmina
Trzemeszno bez budżetu, będą za to „kulturalne” stypendia

Trzemeszno bez budżetu, będą za to „kulturalne” stypendia

Rotator, Z gmin
W poniedziałek, 30 grudnia odbyła się budżetowa sesja Rady Miejskiej Trzemeszna. Minmo że uchwalenie budżetu to jedno z najważniejszych zadań dla samorządu, na obrady przybyło tylko 10 radnych. Wobec braku jednej trzeciej składu rady, jej przewodniczący Benedykt Nitka złożył wniosek o wykreślenie z planu obrad budżetu na 2020 rok. Zdaniem przewodniczącego rady tak poważne decyzje powinien podejmować cały skład rady miejskiej. Stanowisko B. Nitki poparli obecni radni. Za zdjęciem uchwały budżetowej na rok 2020 zagłosowali jednomyślnie. Nieobecni byli: Daniel Bisikiewicz, Grzegorz Koperski, Tadeusz Pawlak, Rafał Nawrocki i Maciej Dalewski, ten ostatni dotarł na obrady w późniejszym terminie. Radni nie zgodzili się także na wniosek Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna o włączenie
Gmina Niechanowo z „niełatwym” budżetem na rok 2020, jednak wójt obiecuje, że nie będzie to rok przestoju

Gmina Niechanowo z „niełatwym” budżetem na rok 2020, jednak wójt obiecuje, że nie będzie to rok przestoju

Rotator, Z gmin
Pierwszy raz w swojej kadencji jako wójt Gminy Niechanowo, Szymon Robaszkiewicz przedstawił radnym swój autorski projekt budżetu gminy na rok 2020. Jak zaznacza – z długami, które zostały po poprzednim włodarzu gminy, zbudowanie dokumentu nie było zadaniem łatwym, jednak optymistycznie podchodzi do rozwoju samorządu w tym roku i kolejnych latach. Podczas głosowania nad dokumentem nie zabrakło wątpliwości, bowiem kiedy radni już uchwalili budżet, przewodniczący poinformował, że wcześniej zaszły w nim pewne korekty. W okresie między świętami bożonarodzeniowymi, a Nowym Rokiem, w niechanowskim Urzędzie Gminy miała miejsce jedna z najważniejszych w roku sesji. Radni pochylili się nad projektem budżetu gminy na rok 2020, który pierwszy raz przygotował osobiście Szymon Robaszkiewicz, wójt gminy
Małe wnioski, wielki problem, czyli fikcja trzemeszeńskiego budżetu

Małe wnioski, wielki problem, czyli fikcja trzemeszeńskiego budżetu

Z gmin
W środę, 18 grudnia trzemeszeńscy radni po raz kolejny dyskutowali nad projektem budżetu na rok 2020. Co ciekawe, mało uwagi poświęcili zapisom dotyczącym utrzymania systemu unieszkodliwiania odpadów w gminie. Wiadomo jest radnym, że projekt budżetu opiera się na stawce miesięcznych opłat od mieszkańca za śmieci w wysokości 19 zł. Jest to w obecnej sytuacji fikcja, gdyż radni nie zgodzili się kilka tygodni temu na taką stawkę, pozostawiając opłatę na dotychczasowym poziomie, to jest 13 złotych. Tymczasem drastyczny wzrost opłaty za odbiór odpadów w zakładzie w Lulkowie przy pozostawieniu stawki 13 zł oznacza, że w przyszłym roku gmina do systemu z własnych środków będzie musiała dopłacić około 1 mln 700 tys. zł. *Nie ma 4 tys. dla harcerzy*** Nic zatem dziwnego, że nawet „małe kwoty” zap
Bez pieniędzy na drugi etap budowy remizy

Bez pieniędzy na drugi etap budowy remizy

Rotator, Z gmin
Trzemeszeńscy radni w większości są zgodni, że Gminy Trzemeszno nie stać w tej chwili na kontynuowanie budowy Gminnego Centrum Ratowniczego. Tak przynajmniej wynika z dyskusji, jaka odbyła się 10 grudnia na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej w sprawie omówienia wydatków budżetowych w 2020 roku. Radni pozytywnie przegłosowali wniosek, aby w budżecie gminy na przyszły rok zabezpieczyć jedynie środki na zakończenie pierwszego etapu budowy, jaki rozpoczął się w 2019 roku. Inwestycja ta już rok temu przy konstruowaniu budżetu na rok 2019 budziła duże kontrowersje. Warto przypomnieć, że początkowo inwestycja budowy „centrum” została wykreślona z budżetu na 2019 rok także z uwagi na oszczędności. Dopiero interwencja samych strażaków na jednym z posiedzeń komisji rady miejskiej zmieni
Radni wizytowali nową oczyszczalni ścieków

Radni wizytowali nową oczyszczalni ścieków

Z gmin
Radni Rady Gminy Kłecko wraz z burmistrzem Adamem Serwatką w grudniu w ramach prac Komisji Gospodarczej wizytowali oczyszczalnię ścieków w Kłecku. Przedmiotem zainteresowania radnych był postęp i poziom zaawansowania realizowanych prac oraz wizytacja nowo budowanych obiektów w ramach trwającej rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Ustronie w Kłecku. Grupę oprowadził i udzielił technicznego komentarza, w kontekście zrealizowanych robót przedstawiciel wykonawcy firmy Envirotech - kierownik robót Ryszard Wawrzyniak. Ukończenie całości robót zaplanowane jest na koniec pierwszego kwartału 2020 roku. Obecnie trwa rozruch technologiczny oczyszczalni. Ścieki dopływające kolektorem i dowożone wozami asenizacyjnymi są oczyszczane już przez zrealizowany ciąg technologiczny nowej oczyszczalni ściek
Sołectwo Pawłowo w sieci gazowej

Sołectwo Pawłowo w sieci gazowej

Z gmin
Mieszkańcy części sołectwa Pawłowo mogą już oficjalnie podłączać się do sieci gazowniczej. W samo południe, 22 listopada przy miejscowej świetlicy wiejskiej odbyła się uroczystość odpalenia znicza gazowego. Tym samym kolejna miejscowość z terenu gminy Czerniejewo znalazła się na mapie sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Gminy Czerniejewo, poznańskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa i Gazowni w Gnieźnie, wykonawcy inwestycji, a także czerniejewscy radni z Rady Miasta i Gminy oraz Rady Seniorów i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. W tym wyjątkowym momencie nie mogło zabraknąć także mieszkańców sołectwa Pawłowa na czele z Radą Solecką i sołtys Żanetą Modrzejewską. Spotkanie poprowadził Jan
Nowe hełmy dla strażaków z OSP Czerniejewo

Nowe hełmy dla strażaków z OSP Czerniejewo

Z gmin
Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniejewie wzbogaciła się o cztery hełmy strażackie. Specjalistyczny sprzęt ufundowany został przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. Hełmy oficjalnie zostały przekazane 25 listopada, podczas kameralnego spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo. W spotkaniu wzięli udział: Tadeusz Szymanek - burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, Jan Kulpiński - przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Czerniejewie, Tomasz Wiśniewski - wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, Przemysław Marzyński – dyrektor oddziału Banku w Czerniejewie oraz druhowie z OSP Czerniejewo: prezes Mirosław Kopeć i naczelnik Paweł Chmura. Spotkanie otworzył Jan Kulpiński. - Druhowie OSP w całej Polsce od wi