Z gmin

„Mieszkanie +” w Trzemesznie

„Mieszkanie +” w Trzemesznie

Rotator, Z gmin
Gmina Trzemeszno jako jedyna w powiecie gnieźnieńskim jest zainteresowana rządowym programem „Mieszkanie+”. W minionym tygodniu w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie samorządowców z Jerzym Frydlewiczem, dyrektorem regionalnym z Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości, instytucji zarządzającej programem. Program rządowy przeszedł pewne modyfikacje, o których rozmawiano na spotkaniu. Nowe zasady mówią m.in. o tym, że obecnie może on być realizowany jedynie w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Dodatkowym wymogiem przystąpienia do „Mieszkania+” jest także sporządzenie analizy efektywności przedsięwzięcia. Taki dokument jest dość kosztowny. Jednak jest szansa, aby Gmina Trzemeszno opracowała go wraz z innymi samorządami i otrzymała na ten cel znaczną dotację z ministerstwa. Minist
Noworoczne Spotkanie Ludzi Wielkich Serc

Noworoczne Spotkanie Ludzi Wielkich Serc

Z gmin
W sobotę, 2 lutego odbyło się Noworoczne Spotkanie Ludzi Wielkich Serc. Uroczysta gala, która już na dobre wpisała się w kalendarz cyklicznych wydarzeń gminy Czerniejewo, w tym roku odbyła się w Domu Socjalnym w Żydowie. **Noworoczne Spotkanie Ludzi Wielkich Serc to zainaugurowana przed trzema laty przez władze samorządowe Miasta i Gminy Czerniejewo uroczysta gala, która w założeniu ma być chwilą poświęconą na podsumowanie roku poprzedniego i przedstawienie planów na rok bieżący, a jednocześnie ma być także swoistym podziękowaniem wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wspierają współmieszkańców w podejmowanych przedsięwzięciach i przyczyniają się do sukcesywnego rozwoju gminy. W tym roku Noworoczne Spotkanie Ludzi Wielkich Serc odbyło się w Domu Socjalnym w Żydowie i - podobnie jak
Dzień Seniora w Łubowie

Dzień Seniora w Łubowie

Z gmin
Wspierają i pocieszają, gdy wymaga tego sytuacja, a swoim doświadczeniem i mądrością życiową pomagają w wielu trudnych sytuacjach. O seniorach – bo o nich tu mowa – pamiętają władze Gminy Łubowo, które każdego roku organizują tradycyjne spotkanie, będące doskonałą okazją do powiedzenia „dziękuję”. Imprezę dla seniorów przygotowują pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej Gminy i Urzędu Gminy Łubowo. Dzień Seniora w Łubowie na stałe wpisał się w kalendarz imprez gminnych. I za każdym razem seniorzy z Łubowa i okolic dowodzą, że choć najstarsi wiekiem – wciąż są młodzi duchem - bardzo chętnie uczestniczą w organizowanym rokrocznie wydarzeniu. W środę, 6 lutego w hali sportowej w Łubowie z wójtem Andrzejem Łozowskim spotkało się ponad 300 osób. Uroczystość rozpocz
Składy ustalone, przewodniczący wybrani

Składy ustalone, przewodniczący wybrani

Z gmin
Podczas popołudniowej sesji 30 stycznia, Rady Miejskiej Gminy Kłecko, 14 radnych ustaliło składy osobowe aż trzech komisji: gospodarczej, społecznej i bezpieczeństwa. Wybrano także przewodniczących tych komisji. W przypadku Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa ich pracami pokieruje Rafał Kowalczyk - przewodniczący nowego Klubu Radnych „Gmina Kłecko Perłą Wielkopolski”. Natomiast na przewodniczącą Komisji Społecznej wybrano Ewę Maćkowiak, również z tego klubu radnych. Na początku sesji przewodniczący RMG Kłecko Michał Stosio poinformował o utworzeniu Klubu Radnych „Gmina Kłecko Perłą Wielkopolski” (jest w nim 8 radnych na łączną liczbę 15 rajców miejskich). Zanim doszło do wyboru członków i przewodniczącego Komisji Gospodarczej, wiceprzewodniczący rady Jan Borkowicz zaproponował, by w pun
Wolność wyboru szkoły

Wolność wyboru szkoły

Rotator, Z gmin
Czy będą zwolnienia nauczycieli w następnym roku szkolnym? Ile będzie trzeba wydać z budżetu gminy, żeby spełnić warunki zapisane w karcie nauczyciela? Jak podzielić uczniów, żeby reforma oświaty związana z likwidacją gimnazjów jak najmniej ich dotknęła? Czy dyrektorom szkół uda się porozumieć i sprawiedliwie podzielić godziny lekcyjne, by zapewnić pracę każdemu? Z odpowiedziami na te pytania trzeba będzie trochę poczekać, czas nagli, do końca marca trzeba te kwestie rozstrzygnąć, a pomimo kilku spotkań w tym temacie nadal brak jest konkretnych odpowiedzi... Na ten temat dyskutowano również podczas niedawno odbytej komisji Oświaty Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej w Witkowie. Radni analizowali temat ewentualnych zwolnień nauczycieli w dwóch, z trzech szkół podstawowych funkcjonujących n
Ufff. W końcu zmiana warty w straży pożarnej w Modliszewie…

Ufff. W końcu zmiana warty w straży pożarnej w Modliszewie…

Z gmin
… i nie chodzi tu jednak o zmiany personalne, ale o długo wyczekiwany nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Druhowie z OSP Modliszewo już od dawna apelowali do wójta Gminy Gniezno o pomoc w wymianie sprzętu, bowiem ich dwa wysłużone wozy marki Star miały razem… 65 lat! O sprawie beznadziejnej sytuacji sprzętowej ochotników z Modliszewa informowaliśmy w reportażu na łamach „Przemian” rok temu. Druhowie wybrali się wówczas na posiedzenie budżetowe Rady Gminy i w dramatycznym apelu prosili o pomoc we współfinansowaniu zakupu nowego pojazdu. Do tego czasu borykali się z problemami, jakie dostarczały im dwa strażackie Stary. Jeden z roku 1984, to nabytek od druhów ze Zdziechowy. Drugi to pojazd z wojskowego demobilu. Oba bardziej zasługują na honorowy spoczynek w muzeum polskiego pożarnictwa lub zabyt
Burmistrz nie będzie odwołany ze stanowiska

Burmistrz nie będzie odwołany ze stanowiska

Rotator, Z gmin
Takwynika z informacji przekazanej nam w imieniu Komisarza Wyborczego w Koninie przez starszego radcę *Dawida Liszkowskiego.Spekulacje o odwołaniu Krzysztofa Derezińskiego z funkcji burmistrza dotyczyły sprawy ukarania K. Derezińskiego karą *grzywny zakierowanie samochodem w stanie nietrzeźwym, jeszcze przed drugą turą wyborów. Kłopoty burmistrza z prawem wywołało pytanie, czy może on dalej sprawować swoją funkcję. Komisarz wyborczy mówi wprost, że tak. Przypomnijmy, ustawa o pracownikach samorządowych wyklucza zatrudnianie osób karanych za przestępstwa, bez względu na rodzaj kary. Inaczej reguluje to kodeks wyborczy, który eliminuje ze startu w wyborach, a także dalszego sprawowania funkcji wyłącznie osoby skazane na karę pozbawienia wolności. Jak wyjaśnia Dawid Liszkowski, zgodnie z art
Przedsiębiorcy kształtują miejscową gospodarkę

Przedsiębiorcy kształtują miejscową gospodarkę

Z gmin
W Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło się noworoczne spotkanie witkowskiego samorządu z przedsiębiorcami z terenu Gminy i Miasta Witkowo. Tego typu spotkania organizowane są od dwóch lat. Z każdym rokiem liczba uczestniczących w nich podmiotów wzrasta. Istota tego przedsięwzięcia sprowadza się do podsumowania minionego roku. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji realizowanych przez samorząd. Ma wtedy również miejsce prezentacja planów i zamierzeń inwestycyjnych na kolejny rok. Spotkanie jest również okazją do wymiany opinii i poglądów przez przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości. - Dla gminy Witkowo rok poprzedni rok był rokiem szczególnym, zarówno ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolski
Gmina Kłecko walczy o środki na wsparcie seniorów

Gmina Kłecko walczy o środki na wsparcie seniorów

Z gmin
Już jesienią tego roku w gminie Kłecko mogą powstać 3 placówki świadczące usługi dla seniorów: Dzienny Dom Pobytu oraz dwa Kluby Seniora - w Kłecku i Działyniu. Gmina Kłecko złożyła wnioski o dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania tych obiektów ze środków Rządowego Programu SENIOR+ oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Usługi dla seniorów, możliwość zapewnienia im opieki, spędzenia wolnego czasu bezpiecznie, twórczo i aktywnie - to jeden z priorytetów polityki społecznej gminy Kłecko. Otaczając opieką seniorów władze gminy wspierają też członków ich rodzin, którzy często sami, w związku z pracą zawodową, mają trudności w zapewnieniu właściwej opieki osobom starszym. A seniorzy w Gminie Kłecko na każdym kroku pokazują, że są aktywni, poszukują możliwości ci
Pracownicy skarżyli się na niestosowne i wulgarne odzywki

Pracownicy skarżyli się na niestosowne i wulgarne odzywki

Rotator, Z gmin
W czwartek, 31 stycznia w remizie OSP w Trzemesznie odbyło się spotkanie członków związków zawodowych Solidarność 80 i OPZZ Konfederacji Pracy działających w Paroc Polska. Spotkanie prowadzili liderzy organizacji związkowych. Uczestniczył w nich także specjalista prawa pracy Grzegorz Ilnicki, który reprezentuje związki w negocjacjach z pracodawcą. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem załogi, co było widać po wysokiej frekwencji pracowników. Wyrazili oni duże niezadowolenie z powodu braku konkretnej propozycji dotyczącej podwyżek. Związkowcy wystąpili wcześniej do pracodawcy z oczekiwaniami wzrostu płac o 800 zł netto dla każdego pracownika. Z sali padało wiele głosów, żeby nie rezygnować z tej wysokości podwyżek. Pod adresem pracodawcy padło także wiele zarzutów dotyczących ochro