Z gmin

Rozstrzygnięto konkurs na „Najładniejszy ogród wiejski”

Rozstrzygnięto konkurs na „Najładniejszy ogród wiejski”

Z gmin
Jednym z elementów zadania „Babcia wie lepiej - powrót do tradycyjnych ogrodów naszych dziadków” w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” było przeprowadzenie konkursu na „Najładniejszy ogród wiejski”. Nagrody w postaci roślin nektarodajnych i dyplomy rozdano pod koniec września w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gniezno, którewręczyła wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka oraz Maria Brykczyńska, prezes „Siedliska”. Konkurs ogłoszony został w maju tego roku i adresowany był do mieszkańców Gminy Gniezno. Komisja konkursowa w składzie: Rafał Skweres, kierownik Referatu ds. ochrony środowiska, rolnictwa i spraw lokalnych w Urzędzie Gminy Gniezno, Paulina Święcichowska, architekt krajobrazu, właściciel firmy zajmującej się projektowaniem ogrodów „Ogrody Pauliny” i Maria Bryk
Umowy oficjalnie podpisane. Środki na drogi płyną do wrzesińskich samorządów

Umowy oficjalnie podpisane. Środki na drogi płyną do wrzesińskich samorządów

Z gmin
Nie ma już przeszkód, by dokonać stosownych przelewów na konta wrzesińskich samorządów: miejskiego i powiatowego, na sfinansowanie budowy dróg lokalnych. We wrzesińskim ratuszu podpisano umowy z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem. Fundusz Dróg Samorządowych to rządowe narzędzie, które umożliwia dotowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, takie jak drogi powiatowe czy gminne. Choć utworzony został ustawą z końca października 2018 roku, to pierwsze rozstrzygnięcia w zakresie oceny wniosków, które składały samorządy, przypadły przed wyborami parlamentarnymi. W ostatnich dniach symboliczne czeki na dofinansowania w całej Wielkopolsce rozwoził po samorządach wojewoda wielkopolski wraz z lokalnymi posłami PiS. Wnioski samorządów rozpatrują z
Zmiana decyzji w sprawie karetki

Zmiana decyzji w sprawie karetki

Rotator, Z gmin
Podjęta we wrześniu tego roku decyzja Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna w sprawie dotacji na zakup karetki dla gnieźnieńskiego szpitala wydaje się już ostateczna. Jeszcze w sierpniu tego roku burmistrz zażądał od szpitala zwrotu dotacji. Teraz, 16 września wydał decyzję o umorzeniu zobowiązania z tego tytułu. Cała sprawa dotyczy roku 2018, kiedy Gmina Trzemeszno podpisała umowę z gnieźnieńskim szpitalem w sprawie dofinansowania zakupu karetki w wysokości 130 tys. złotych. Karetka miała trafić i trafiła do podstacji w Trzemesznie. Stosowną uchwałę w tej sprawie na wniosek burmistrza Trzemeszna przegłosowała Rada Miejska. Koszt karetki miał wynosić ponad 345 tys. zł. Uroczyste przekazanie nowego samochodu nastąpiło w Trzemesznie 14 października 2018 roku, czyli w gorącym okres
Przejazd będzie bezpieczniejszy… Tylko kiedy?

Przejazd będzie bezpieczniejszy… Tylko kiedy?

Rotator, Z gmin
Ta sprawa już dawno – mówiąc kolokwialnie – powinna być „załatwiona”. Niestety, nie jest. Powracamy do sprawy niestrzeżonego przejazdu kolejowego w Żydowie (gmina Czerniejewo, powiat gnieźnieński), przez który przebiega odcinek drogo powiatowej 2160P, łączącej Czerniejewo z Żydowem. Podróżujący, zmuszeni na swojej trasie pokonywać ten właśnie przejazd kolejowy, od dłuższego czasu zwracali uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu. Mimo obietnic, prawie rok temu składanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, do dzisiaj sprawa ta nie zostałazałatwiona. O tej sprawie pisaliśmy w listopadzie 2018 roku. Wówczas podróżujący, jak i władze samorządowe gminy Czerniejewo, alarmowali, iż ten intensywnie uczęszczany niestrzeżony przejazd na skutek wykonanego remontu stał się przejazd
Rada Kultury wybrała przewodniczącą

Rada Kultury wybrała przewodniczącą

Z gmin
Powołana przez Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna Rada Kultury zaczęła pracę. We wtorek, 24 września odbyło się jej pierwsze posiedzenie, na którym rada ukonstytuowała się. W salce posiedzeń trzemeszeńskiego ratusza K. Dereziński oraz Benedykt Nitka, przewodniczący Rady Miejskiej pogratulowali zebranym podjęcia się nowych obowiązków. Inicjatorką powstania rady była radna *Renata Buzała*, która jednak mimo propozycji objęcia funkcji przewodniczącej rady odmówiła z uwagi na nadmiar obowiązków. Krzysztof Dereziński zaznaczył, że przy wyborze osób do pracy w Radzie Kultury kierował się ich dorobkiem artystycznym i sukcesami osiągniętymi na polu kulturalnym. Podkreślił, że lista osób jest ciągle otwarta i jeżeli będzie taka potrzeba, ogłosi odpowiednie zarządzenie. Na przewodnicz
Bolesław Zawalicz – Mowiński Honorowym Obywatelem Gminy Trzemeszno

Bolesław Zawalicz – Mowiński Honorowym Obywatelem Gminy Trzemeszno

Rotator, Z gmin
Gmina Trzemeszno kontynuuje ideę odznaczania pośmiertnie godnością Honorowego Obywatelstwa Gminy Trzemeszno wybitnych trzemesznian, którzy swoją postawą i oddaniem w sposób szczególny zasłużyli się dla Polski. W obliczu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Rada Miejska Trzemeszna 25 września nadała pośmiertnie Honorowe Obywatelstwo Gminy Trzemeszno przedwojennemu wójtowi Bolesławowi Zawalicz - Mowińskiemu. Wniosek w tej sprawie złożyło Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Historycznych Położonych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno. Dotychczas postać wójta Trzemeszna była zupełnie nieznana, warto zatem przytoczyć jego życiorys załączony do uzasadnienia uchwały.Jego autorem jest dr Andrzej Leśniewski. Bolesław Wojciech Jan Zawalicz - Mowiński był wójtem Trzemeszna, współtwórcą struktur O
Podsumowano budżet na półmetku

Podsumowano budżet na półmetku

Z gmin
Podczas sesji 30 września radni gminni zapoznali się z realizacją budżetu Gminy Niechanowo za pierwsze półrocze. Na forum rady taką informację przekazała skarbnik Emilia Błaszkowska. Po stronie dochodów za pierwsze sześć miesięcy 2019 roku znalazła się kwota ponad 14 500 000 złotych, po stronie wydatków - prawie 14 200 000 złotych. Dochody bieżące zrealizowano w 55,30 % - powyżej 14 500 000 złotych, a dochodów majątkowych nie było (planowano między innymi dochody ze sprzedaży majątku w kwocie ok. 400 000 złotych). Wykonanie dochodu ogółem to ponad 14 500 000 złotych, czyli 50,44 %. Z tego dochody własne wynoszą ponad 3 000 000 złotych, czyli 21 %. Część wyrównawcza subwencji stanowiła 11,9 % (ponad 1 700 000 złotych), część oświatowa subwencji ogólnej - nieco ponad 23,1 % (ponad 3 300 000
Rodzice znowu walczą o budowę przedszkola w Jankowie Dolnym

Rodzice znowu walczą o budowę przedszkola w Jankowie Dolnym

Rotator, Z gmin
Jankowo Dolne to wieś w gminie Gniezno. Już od 2016 roku rodzice walczą o rozbudowę szkoły podstawowej o oddziały przedszkolne. W zeszłym roku został przygotowany projekt budowy przedszkola, a w budżecie gminy zapisano milion złotych na ten rok, żeby ruszyć z budową. Kolejne dwa miliony złotych na tę inwestycję zostały zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata. Jednak na wniosek wójt Marii Suplickiej radni przegłosowali zmiany budżetowe i przeznaczyli 400 tys. zł na wyposażenie nowej szkoły podstawowej w Zdziechowie i 600 tys. zł na inne cele oświatowe, czyli na opłatę za pobyt dzieci z gminy w przedszkolach Miasta Gniezna. Patryk Zych, przewodniczący Rady Rodziców z delegacją rodziców przybył protestować na obrady 26 września przeciwko takim niekorzystnym dla ich dzieci
W Kłecku na razie bez zastępcy burmistrza

W Kłecku na razie bez zastępcy burmistrza

Z gmin
Podczas obrad Rady Miejskiej Gminy Kłecko, 28 września samorządowcy wysłuchali informacji o realizacji budżetu gminnego za pierwsze półrocze. Na forum rady burmistrz Adam Serwatka przedstawił również nową strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko. Wrzesień był miesiącem, kiedy zacząłem finalizować pewne rozwiązania i zmiany organizacyjne, które zapowiadałem od dłuższego czasu. W kampanii wyborczej podkreślałem, że jednym z priorytetów działania w tej kadencji będzie reorganizacja pracy w gminie, poszukanie i udoskonalenie rozwiązań, które pomogą nam przygotować się do kolejnych wyzwań. Dlatego pojawiły się konkretne referaty zajmujące się danymi obszarami. Ta reorganizacja jest w fazie początkowej. Zaczynając od zastępcy burmistrza, obecnie to stanowisko nie jest obsadzone i
Balony poszybowały w niebo

Balony poszybowały w niebo

Z gmin
W piątek, 20 września społeczność Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie obchodziła Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to ustanowiłpolskiSejm w 2013 roku.  W Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka świętowanie rozpoczęto od udekorowania holu kolorowymi balonikami, które przypominały wszystkim o tym radosnym święcie. Na dzieci czekało mnóstwo niespodzianek. Już od samego rana w przedszkolu rozbrzmiewała wesoła muzyka i panowała radosna atmosfera. Po śniadaniu, wszystkie dzieci zebrały się wsali „Króliczków”, gdzie czekały na nie liczne atrakcje. Lucyna Korzycka, dyrektor przedszkola życzyła przedszkolakom samych pogodnych dni, wiele radości i spełnienia marzeń. Następnie dzieci 5-6-letnie z oddziału „Króliczki” przygotowały wesoły program artystyczny. Były to specjalnie na tę o