Z gmin

Plac 21 Stycznia w Czerniejewie zmieni nazwę

Plac 21 Stycznia w Czerniejewie zmieni nazwę

Z gmin
Ustawa dekomunizacyjna nie ominęła Czerniejewa. Już niebawem swoją nazwę zmieni plac w centrum miasteczka, który jeszcze dziś nosi miano Placu 21 Stycznia. Okazuje się jednak, że nowa nazwa, zaproponowana przez Wojewodę Wielkopolskiego, nie do końca znajduje akceptację. Przypomnijmy, obowiązek zmiany nazw ulic wywołała tzw. ustawa dekomunizacyjna, czyli ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, uchwalona przez Sejm 1 kwietnia 2016 roku (weszła w życie 2 września 2016 roku). Samorządy miały rok na dokonywanie zmian. Od września 2017 roku do listopada 2017 roku to wojewodowie, jeśli nie zrobiły tego samorządy, mieli dokończyć dekomunizację. Okazuje się, że ustawa dekomunizacyjna nie ominęła ta
W Gurowie mężczyzna wpadł do szamba

W Gurowie mężczyzna wpadł do szamba

Rotator, Z gmin
Takiego weekendu nikt nie spodziewał się w Gurowie (gmina Niechanowo). Jak opowiadają mieszkańcy budynków przy skrzyżowaniu dróg, dramat zaczął się już w piątkową (12 stycznia) noc. Mąż powiedział mi, że coś nagle huknęło około godziny 22 na placu zabaw przed domem, ale nikt niczego nie zauważył wczesnym rankiem. Później, w sobotę okazało się, że zawaliło się szambo tuż przy placu zabaw, które pobudowane zostało z funduszy unijnych. Chcieliśmy zgłosić interwencję pod numer 112. Jednak, jak się później okazało policja poinformowała wójta i na miejsce dotarł pracownik z Urzędu Gminy w Niechanowie, który zobaczył przechyloną ławkę i chciał ją ratować. Razem z nią wpadł do głębokiego szamba. Gdyby nie szybka interwencja naszej pani sołtys, to ten nieszczęśnik by się w tym szambie u
Karol Nowak o podwyżce: „Czujemy się kiwani”

Karol Nowak o podwyżce: „Czujemy się kiwani”

Z gmin
Zastępca burmistrza Wrześni Karol Nowak nie kryje, że zaproponowana przez Urbis podwyżka cen za tonę odpadów zmieszanych jest w odczuciu samorządu wygórowana. Pyta o przejrzystość tego wyliczenia i zapowiada interwencję w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z K. Nowakiem rozmawia Aleksander Karwowski. *Dla Wrześni podwyżka o 28,57 % za tonę odpadów niezmieszanych dostarczonych do Lulkowa jest nie do przyjęcia. Dlaczego nie przyjmujecie argumentacji spółki Urbis, która wyliczyła, że taki stopień wzrostu opłat jest zasadny?* *- *Nasz brak akceptacji propozycji - w zasadzie trudno tu mówić o propozycji, ale o fakcie podniesienia cen o blisko 29 procent przez prezydenta Gniezna - wynika z tego, że nadal oczekujemy i nie możemy uzyskać, mimo wielu prób, konkretnych, jasnych
Jest parowóz, peron – teraz będzie dworzec z makietą

Jest parowóz, peron – teraz będzie dworzec z makietą

Z gmin
W 2015 roku przy ulicy Kaliskiej we Wrześni stanął skład kolei wąskotorowej. Przy stylizowanym peronie nazwanym „Września Miasto” wyrosły elementy infrastruktury kolejowej, jak np. semafor, dworcowy zegar czy pompa wodna, ale największą atrakcją okazał się zakupiony w Gnieźnie parowóz. To pierwszy etap upamiętnienia historii wąskotorowej Wrzesińskiej Kolei Powiatowej. Teraz przyszedł czas na etap drugi. Historia wrzesińskiej wąskotorówki sięga roku 1898, kiedy zainaugurowano połączenie do Borzykowa (później dalej do Pyzdr) oraz do Kleparza (później nawet do Arcugowa i Gniezna) wraz z licznymi odgałęzieniami do okolicznych wsi. Choć z biegiem lat sama kolej była sukcesywnie likwidowana, a tory rozbierane, to przetrwała niemal do końca lat 70. XX wieku. Przed kilku laty pojawiła
Ulica 22 Stycznia zostaje w Trzemesznie

Ulica 22 Stycznia zostaje w Trzemesznie

Rotator, Z gmin
Wojewoda Wielkopolski uznał argumenty trzemeszeńskiego samorządu i pozostawił niemal niezmienioną nazwę ulicy 22 Stycznia nakazując dodać do tej nazwy rok 1863 – czyli rok wybuchu powstania styczniowego. Nowa nazwa ulicy 22 Stycznia 1863 r. nadana przez wojewodę obowiązuje od 11 stycznia 2018 roku. Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, budowli, ulic itp., samorządy miały czas na zmiany w tym zakresie do 2 września 2017 roku, po tej dacie kompetencje do dokonywania stosownych zmian przejęli wojewodowie. W Trzemesznie samorząd z własnej inicjatywy zmienił nazwę ul. XX-lecia PRL na ul. Parkową. Jednak nazwa 22 Stycznia według trzemeszeńskiego samorządu nawiązywała do wybuchu powstania styczniowego
Rekordowa Orkiestra Świątecznej Pomocy w Trzemesznie!

Rekordowa Orkiestra Świątecznej Pomocy w Trzemesznie!

Z gmin
W Trzemesznie padł historyczny wręcz rekord zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze zebrali 46 523,32 zł. Takiej kwoty jeszcze nigdy nie udało się podczas finału WOŚP w grodzie Kilińskiego zebrać. W tym roku organizatorami finału był Hufiec ZHP im. Powstańców Wielkopolskich Trzemeszno wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Na czele sztabu stała Stanisława Szymańska, komendant hufca ZHP Trzemeszno. Głównych organizatorów wsparły licznie gminne instytucje, stowarzyszenia, zakłady pracy oraz osoby prywatne i samorządowcy. Mobilizacja trzemesznian była bardzo duża. Wolontariusze wyruszyli na ulice miasta już o godzinie 7 rano.Po godzinie 15 finał skoncentrował się na hali OSiR, zorganizowano szereg atrakcji. Przeprowadzono pokaz „ABC żeglarstwa”, zajęcia rekreac
Robicie dobrą robotę, ale…

Robicie dobrą robotę, ale…

Z gmin
Podczas niedawnej sesji budżetowej Gminy Niechanowo omawiano także dotację na 2018 rok dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Pelikan” Niechanowo. Na obrady dotarli: były prezes „Pelikana” Stanisław Mazurek oraz obecny Robert Prawniczak. Rozmawiano również o infrastrukturze, a więc o remoncie budynku klubowego (Domu Sportowca) na niechanowskich plantach oraz o planach na najbliższy rok. Prezes R. Prawniczak przedstawił także sytuację wśród drużyn młodzieżowych „Pelikana”. Prezes R. Prawniczak wskazał, że klub może nie dość dobrze „sprzedaje” swoją pracę na rzecz gminy. - Padały różne argumenty, by zmniejszyć dotację z gminy dla klubu. Jednak wiele z nich nie pokrywa się z rzeczywistością. Kluby w gminach nie mają różowo, bowiem budżety są niskie. W Łubowie walczą między innymi
W Niechanowie już powstają ścieżki

W Niechanowie już powstają ścieżki

Z gmin
Wkrótce przybędzie ścieżek rowerowych w niechanowskiej gminie i samym Niechanowie. Już widać prace między innymi na ulicy Długiej. Wszystko to w ramach budowy drogi rowerowej nie tylko na terenie Niechanowa, ale także z Gurówka i Cielimowa w ramach projektu „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Niechanowo, przebudowa pasa drogowego”. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem koniec inwestycji powinien nastąpić z końcem czerwca tego roku. Projekt obejmuje dwie budowy - w samym Niechanowie i na odcinku Gurówko-Cielimowo. Zaplanowano, że będzie to ponad 5 kilometrów wspomnianych ścieżek na terenie Niechanowa. Druga nitka to 2,9 kilometra z Gurówka do Cielimowa. W Niechanowie i niechanowskiej gminie przybędzie więc 8,1 km takich dróg pieszo-rowerowyc
Rozstanie ze spółką Remondis możliwe, ale kosztowne

Rozstanie ze spółką Remondis możliwe, ale kosztowne

Rotator, Z gmin
Gmina Trzemeszno dysponuje już analizą prawną dotyczącą możliwości odstąpienia od współpracy z firmą Remondis Aqua sp. z o.o w Warszawie, z którą wspólnie tworzy spółkę Remondis Aqua Trzemeszno. W opinii zostały wskazane sposoby, które mogą doprowadzić albo do rozwiązania spółki, albo do wyłączenia ze spółki wspólnika. Wskazano zarówno sposoby polubowne związane z koniecznością współdziałania obu wspólników, jak i rozwiązania, w których rozstrzygnięcie wyda sąd – te jednak są bardzo dla gminy ryzykowne. Jak się okazuje, kluczową sprawą jest tutaj umowa inwestycyjna, jaką gmina podpisała z Remondisem oraz umowa dzierżawy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, na mocy której Remondis stał się dzierżawcą tej infrastruktury na 25 lat. W podsumowaniu analizy napisano m.in. że z inform
„Budżet stabilny, proinwestycyjny, prorozwojowy…”

„Budżet stabilny, proinwestycyjny, prorozwojowy…”

Z gmin
W piątek, 29 grudnia radni Rady Miasta i Gminy Czerniejewo spotkali się na tzw. sesji budżetowej, podczas której jednogłośnie i niemal bezdyskusyjnie przyjęli projekt uchwały w sprawie planowanych dochodów i wydatków gminy w 2018 roku, a także w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026. Zanim jednak pochylono się nad projektem uchwały budżetowej, radni zwyczajowo wysłuchali informacji przewodniczącego rady i burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Następnie – jednogłośnie – przyjęto pakiet uchwał „roboczych”, w tym w sprawie: przyjęcia Programu wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Czerniejewo, przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla uczniów Gminy Czerniejewo, przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiu