Z gmin

W poszukiwaniu dróg do działek

W poszukiwaniu dróg do działek

Rotator, Z gmin
W czwartek, 27 lipca na terenie sołectwa Ostrowite, gmina Trzemeszno, odbyła się wizja lokalna w celu sprawdzenia możliwości dojazdu do działek będących własnością Gminy Trzemeszno, a dzierżawionych przez rolników indywidualnych. Na miejscu okazało się, że jedna z dróg jest zaorana i rośnie na niej zboże. Wizja lokalna została zwołana na wniosek radnego Przemysława Woźnego. Temat dojazdu do działek został wywołany uchwałą przygotowaną przez Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie przetargów ustnych ograniczonych na pięć lat. Wśród wymienionych w projekcie uchwały działek znajduje się m.in. pięć działek w miejscowości Ostrowite. P. Woźny miał wątpliwości, czy do wszystkich wymienionych działek jest możliwy do
To samo kuratorium, a różna interpretacja przepisów?

To samo kuratorium, a różna interpretacja przepisów?

Rotator, Z gmin
Po raz kolejny wracamy do tematu dotyczącego likwidacji oddziału przedszkolnego w Kołaczkowie. Poseł Zbigniew Dolata twierdzi, że nie należy likwidować tego oddziału, ponieważ przepisy z marca tego roku go nie dotyczą. Inaczej twierdzi Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo, który decyzję dalszego funkcjonowania placówki podjął w oparciu o informację z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Zastanawia fakt, kto ma rację? Za miesiąc dzieci pójdą do innych oddziałów w gminie Witkowo, czy zostaną w kołaczkowskim przedszkolu? Przypomnijmy, Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo kilkakrotnie podkreślał, że jeżeli będzie taka możliwość prawna to przedszkole w Kołaczkowie pozostanie na dotychczasowych warunkach. - Napisaliśmy kilkustronicowe pismo do Kuratorium, czekam
W gminie Czerniejewo rusza budowa ścieżek rowerowych

W gminie Czerniejewo rusza budowa ścieżek rowerowych

Z gmin
W poniedziałek, 10 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Czerniejewo o dofinansowanie w wysokości 1 780 882,45 zł do projektu „Zintegrowany niskoemisyjny transport powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo”. Projekt pod nazwą „Zintegrowany niskoemisyjny transport powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji oszacowana została
Radni o wydatkach na OSP i inwestycjach gminnych

Radni o wydatkach na OSP i inwestycjach gminnych

Z gmin
W środę, 19 lipca radni Gminy Gniezno, członkowie Komisji Rewizyjnej przeanalizowali wydatkowanie na cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, zapoznali się z wykonaniem i realizacją gminnych inwestycji oraz wpływami z podatku od środków transportowych **Pierwszy temat, którym zajęli się radni dotyczył wpływów i ściągalności podatku od środków transportowych. Paweł Jesiołowski, przewodniczący komisji przedstawił radnym dane dotyczące podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2017 roku. Przekazał, że należność podatku od środków transportowych wynosi od osób fizycznych 215 tys. 367 zł, a od osób prawnych 50 tys. 933 zł. Kwota podatku wpłacona przez podatników będącymi osobami fizycznymi to 108 tys. 537 zł, a będących osobami prawnymi to 26 tys. 984 zł. Kwota zale
Narada z sołtysami i włodarzami osiedli

Narada z sołtysami i włodarzami osiedli

Z gmin
W Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się niedawno narada sołtysów, przewodniczących Zarządów Osiedli, przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich i prezesów Kółek Rolniczych. Tematem spotkania były sprawy związane m.in. z akcją żniwną, omówiono organizację tegorocznych dożynek, które odbędą się 20 sierpnia na stadionie miejskim. Ponadto burmistrz Marian Gadziński przedstawił informację na temat planowanych inwestycji. Marek Biadasz, prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Witkowie przedstawił informację dotyczącą przygotowania spółdzielni do kampanii żniwnej. Jak wynika z relacji prezesa, jest ona dostatecznie przygotowana, a sprzęt, który czeka w gotowości, żeby pomóc rolnikom jest wystarczający. Prezes nie podał tegorocznej ceny za usługę, jest ona ustalana indywidualnie w
Jeszcze ponad 4000 klepek do przybicia

Jeszcze ponad 4000 klepek do przybicia

Z gmin
Jak będzie wyglądał wkrótce dach na drewnianej części kościoła w Niechanowie? O tym przekonamy się już wkrótce. Najważniejszym etapem było zdjęcie gontu z dachu, twierdzi ksiądz kanonik Andrzej Ziółkowski, proboszcz niechanowskiej parafii. To zasługa górali spod Zakopanego, których czternastoosobowa grupa postanowiła zająć się naprawą gontu nad wspomnianą drewnianą, zabytkową częścią niechanowskiej świątyni. Ta grupa pracowała od rana do wieczora każdego dnia. Drewniany gont został rozebrany. Wymieniono niektóre deski i krokwie. Do tego doszły belki przy rynnach. Zdjęto krzyż z wieży, jednak w kuli pod nią nie znaleźliśmy żadnych dokumentów. Kula nosiła tylko ślady po pociskach. W tym wydarzeniu uczestniczyli między innymi wójt i przedstawiciele Rady Parafialnej. Kula będzie od
Konieczna rekultywacja wysypiska

Konieczna rekultywacja wysypiska

Rotator, Z gmin
W lipcu minął rok, od kiedy Gmina Trzemeszno nie wywozi swoich odpadów komunalnych na gminne wysypisko odpadów w miejscowości Święte. Zgodnie z nowymi przepisami trzemeszeńskie odpady trafiają do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, która powstała w Lulkowie. Oznacza to, że wysypisko stało się dla gminy obciążeniem finansowym. Koszty jego utrzymania to 4 600 zł netto na miesiąc. Kolejny krok to rekultywacja tego terenu. Przygotowaniem formalnych aspektów tego przedsięwzięcia zajmuje się na zlecenie gminy spółka Remondis Aqua Trzemeszno. Trzemeszeńskie wysypisko zostało wybudowane na 97 tys. ton odpadów, do tej pory zostało wypełnione zaledwie w połowie, trafiło tutaj niespełna 50 tys. ton odpadów. Od chwili powstania spółki Remondis Aqua Trzemeszno, czyli
73 mln zł na wrzesińskie kształcenie zawodowe

73 mln zł na wrzesińskie kształcenie zawodowe

Rotator, Z gmin
Niebagatelną kwotę otrzyma powiat wrzesiński na przygotowanie nowoczesnej bazy dla rozwoju szkolnictwa zawodowego. Za środki m.in. z Unii Europejskiej, nowoczesna baza dydaktyczna szkolnictwa zawodowego będzie wypuszczać nowe kadry, które stawią czoła zmieniającemu się rynkowi. Uroczyste podpisanie umowy między Markiem Woźniakiem, marszałkiem województwa wielkopolskiego i Dionizym Jaśniewiczem, starostą wrzesińskim było zwieńczeniem dobrego projektu przygotowanego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni. Dzięki dofinansowaniu zmodernizowane i rozbudowane zostanie Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz wybudowane od podstaw nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymisławicach. - To niebagatelna kwota, 73 mln zł dla powiatu wrzesińskiego na bar
Wieża nadal przyciąga turystów

Wieża nadal przyciąga turystów

Z gmin
*Punkt widokowy w Dusznie w gminie Trzemeszno to jedno z ulubionych miejsc letnich wycieczek turystów. Powstanie tej wieży widokowej oraz decyzja o jej odbudowie po pożarze w 2011 roku okazała się bardzo trafna.* *Duszno jest oddalone od Trzemeszna o około 6 km*Wieża znajduje się na najwyższym wzniesieniu Wału Wydartowskiego, na wysokości 167 m n.p.m., to najwyższe wzniesienie Wysoczyzny Gnieźnieńskiej. Równocześnie jest to najwyższy punkt powiatu gnieźnieńskiego oraz czwarte wzniesienie w województwie wielkopolskim. W 1942 roku Niemcy wybudowali tutaj drewnianą wieżę obserwacyjną o wysokości 70 m. W 1956 roku wieża spłonęła od uderzenia pioruna. Wkrótce po tym zdarzeniu wojsko wybudowało nową, również drewnianą wieżę o wysokości 50 m. W późniejszym czasie została zastąpiona ko
Września jest A+

Września jest A+

Rotator, Z gmin
Według Agencji Ratingowej INC Gmina Września jest bardziej wiarygodna finansowo niż Gminy Bełchatów, Police czy miasta Gdynia i Poznań. Ocena „A+” to legitymacja dla przyszłych inwestorów i sektora bankowego, że gmina posiada stabilne podstawy finansowe w perspektywie długoterminowej. To ważne w kontekście planowanych przez gminę inwestycji i dalszego rozwoju. O badanie ratingowe swoich finansów zwróciła się do agencji INC Rating sama gmina. Taka ocena jest ważną i jednoznaczną opinią niezależnego podmiotu, którego analitycy prześwietlają budżet, do zachęcenia przyszłych inwestorów oraz łatwiejszego prowadzenia rozmów z bankami w kwestii zaciągania zobowiązań w przyszłości, oczywiście tylko w przypadku, gdy analizy będą pomyślne. Przy badaniu oceniana jest rzetelność samorządu