Z gmin

Budżet obywatelski do podziału

Budżet obywatelski do podziału

Z gmin
W Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się niedawno spotkanie z wnioskodawcami zgłoszonych propozycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na rok 2018. Spotkanie miało na celu ustalenie kolejności zadań, które przeszły pozytywną weryfikację formalno-merytoryczną. Specjalnie powołany zespół zakwalifikował dziesięć projektów, w kolejności: „Zagospodarowanie terenu wokół stawku gminnego w Sołectwie Malenin”, „Zagospodarowanie działki gminnej poprzez utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sołectwie „Dla każdego cos fajnego, dla dużego i małego”, „Urządzenie miejsc postojowych na terenie przy cmentarzu w Mielżynie”, Oświetlone przejścia dla pieszych! Z korzyścią dla wszystkich mieszkańców!, „Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Ch
Trwa przebudowa trzemeszeńskich ulic

Trwa przebudowa trzemeszeńskich ulic

Z gmin
W tym roku w Trzemesznie samorząd zdecydował o budowie wielu ciągów pieszych. Obecnie trwają prace przy budowie nowych chodników i ścieżek rowerowych w okolicy dworca kolejowego. Mowa tutaj o Alei Kazimierza Szymańskiego oraz ulicy Dworcowej. Na odcinku Alei K. Szymańskiego, od drogi krajowej do ul Dworcowej, zostanie położona nowa nawierzchnia. Powstanie tam ciąg pieszo – rowerowy. Jego dalsza część o szerokości 3,5 metra zostanie wybudowana na ulicy Dworcowej w kierunku Alei Odzyskania Niepodległości. Natomiast w przeciwnym kierunku, do końca ulicy Dworcowej zbudowany zostanie chodnik o szerokości 1,5 m. Zmodernizowany zostanie też mały odcinek chodnika na Al. Odzyskania Niepodległości, od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego. W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe schody
Henryk Wrzeszczyński patronem Izby Pamięci w Niewolnie

Henryk Wrzeszczyński patronem Izby Pamięci w Niewolnie

Z gmin
W piątek, 8 września w Niewolnie, gmina Trzemeszno, odbyły się uroczystości związane z 78. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Głównym punktem obchodów było nadanie imienia i odsłonięcie tablicy upamiętniającej *Henryka Wrzeszczyńskiego* – założyciela Izby Pamięci Narodowej w Niewolnie, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych. Uroczystości rozpoczęto od złożenie wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy przed pomnikiem poległych w obronie Trzemeszna oraz przy obelisku upamiętniającym pomordowanych mieszkańców Niewolna. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli przed budynek dawnej szkoły podstawowej, gdzie obecnie mieści się izba pamięci oraz świetlica wiejska. Tutaj Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna odczytał zarządzenie burmistrza Trzemeszna w sprawie nadania imienia
Sołectwo Gębarzewo, czy będzie podział?

Sołectwo Gębarzewo, czy będzie podział?

Rotator, Z gmin
Wszystko wskazuje na to, że niebawem podwójne sołectwo złożone z dwóch niewielkich miejscowości: Gębarzewa i Gębarzewka może zostać podzielone. Wniosek w tej sprawie, sygnowany przez sołtysa i Radę Sołecką Gębarzewa już trafił na biurko Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo. Gmina Czerniejewo składa się z piętnastu sołectw i miasta Czerniejewo. Wśród tych piętnastu sołectw są również takie, które zrzeszają kilka mniejszych miejscowości. Jednym z takich sołectw jest właśnie m.in. Gębarzewo (129 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały), w którego skład wchodzi także miejscowość Gębarzewko (79 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały). Na początku sierpnia do Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo wpłynął wniosek, sygnowany przez sołtysa i Radę Sołecką Gębarzewa z prośbą o rozpatr
Awanse i nominacje

Awanse i nominacje

Z gmin
W Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo 30 sierpnia odbyło się spotkanie władz gminy z kadrą kierowniczą szkół i przedszkoli oraz nauczycielami, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Burmistrz Tadeusz Szymanek podziękowałBożenie Buczkowskiej, która do 31 sierpnia – przez trzynaście lat - pełniła funkcję dyrektora Przedszkola „Wróbelek – Elemelek” Czerniejewie. Od 1 września stanowisko dyrektora Przedszkola „Wróbelek – Elemelek” objęła Katarzyna Ciesielska, wieloletni nauczyciel tej placówki. Natomiast dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czerniejewie przekształconej w związku z wdrażaną reformą edukacji z Zespołu Szkół Publicznych został – wyłoniony w drodze konkursu - dotychczasowy dyrektor Henryk Czarnecki. Dyrektorzy obydwu placówek odebrali stosowne zarządzenia powołuj
Września i region dźwigają się po „nawałnicy stulecia”. Ponad 6 mln złotych strat

Września i region dźwigają się po „nawałnicy stulecia”. Ponad 6 mln złotych strat

Rotator, Z gmin
Gmina Września i Powiat Wrzesiński były jednymi z najbardziej dotkniętych skutkami ogromnej nawałnicy, która przetoczyła się przez Wielkopolskę i Pomorze późnym wieczorem 11 sierpnia. Straty są ogromne. – Cieszmy się, że nikt nie zginął, bo to można rozważać tylko w kategoriach cudu – mówi Karol Nowak, zastępca burmistrza Wrześni. Piątek, 11 sierpnia 2017 roku z pewnością wpisał się w najcięższe wspomnienia wrześnian i mieszkańców powiatu wrzesińskiego. Nawałnica, która z niszczycielską siłą przetoczyła się przez okolicę, w zaledwie kilkanaście minut zmieniła krajobraz, do którego mieszkańcy byli przyzwyczajeni od pokoleń. Szacowanie strat, które huraganowy wiatr wyrządził w mieście, gminie i powiecie – cały czas trwa, a kwoty, które spływają od rzeczoznawców po oszacowaniu roz
Powiat wrzesiński odświeża oznaczenia zabytków

Powiat wrzesiński odświeża oznaczenia zabytków

Z gmin
Biało-niebieska tarcza skierowana ostrzem w dół jest międzynarodowym znakiem oznaczającym zabytek. Niestety, zdecydowana większość zabytków w Polsce takiego emblematu nie ma, a spełnia on ważną rolę. W powiecie wrzesińskim naprawia to Starostwo Powiatowe. Charakterystyczny emblemat zaprojektował dla UNESCO Polak Jan Zachwatowicz. Niestety, o ile jeszcze przed kilkudziesięcioma laty tarcze informacyjne o zabytku znajdowały się na większości z nich, przez lata albo skorodowały, albo zostały zdemontowane i już nie wróciły na swoje miejsce, a ich rola jest niebagatelna. Biało-niebieska tarcza jest znakiem rozpoznawczym obiektów zabytkowych (nie tylko nieruchomości, budynków, ale także zabytków ruchomych, archeologicznych, przyrody), które są chronione od roku 1954, kiedy UNESCO w p
Po wakacjach powrócili do pracy

Po wakacjach powrócili do pracy

Z gmin
W środę, 30 sierpniaodbyła się sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Pierwsze po wakacyjnej przerwie obrady zdominowały sprawozdania, w tym to najsmutniejsze – dotyczące przebiegu nawałnicy oraz akcji na rzecz usuwania jej skutków. **Tego dnia radni na początku zwyczajowo wysłuchali informacji Jana Kulpińskiego, przewodniczącego rady oraz burmistrza Tadeusza Szymanka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W części sprawozdawczej wystąpili również przewodniczący poszczególnych komisji stałych RMiG, którzy złożyli krótkie relacje z działalności opiniujących organów w pierwszym półroczu 2017 roku. Dodatkowo przewodniczący Jan Kulpiński podsumował półroczną działalność całej rady. – Odbyliśmy sześć zwyczajnych sesji, jedną nadzwyczajną i jedną uroczystą. Uczestnictw
Chcą się spotykać

Chcą się spotykać

Z gmin
Projekt „Rodzina - zgrana drużyna” dobiegł końca. Rozpoczął się w czerwcu. Projekt ten został dofinansowany w kwocie 5000 złotych ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Realizowany był przez Fundacją Nasza Wieś z Trzemżala przy współpracy z Radą Sołecką w Niechanowie. To projekt integracyjny i jak zapewniła Teresa Bartz, sołtys Niechanowa, do tej cotygodniowej wymianie doświadczeń i zabawy dla najmłodszych nie brakowało chętnych. - Był to cykl spotkań, które rozpoczęliśmy w czerwcu, a zakończyliśmy 29 sierpnia, między innymi pokazem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu strażaka ochotnika i najmłodszych z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Projekt miał za zadanie integrować rodziny, pokazywać jak wspólnie - osoby dorosłe i dzieci, mogą spędzać ak
„Młodzi dbają o bezpieczeństwo”

„Młodzi dbają o bezpieczeństwo”

Z gmin
W sobotę, 26 sierpnia w Witkowie odbyło się otwarte szkolenie dla mieszkańców gminy i miasta Witkowo z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. W spotkaniu uczestniczyło 35 osób z terenu gminy. Prowadzącym szkolenie był Daniel Kowalczyk, ratownik medyczny wspólnie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej Witkowo. Na wstępie organizatorzy opowiedzieli o funkcjonowaniu jednostki oraz przedstawili sposoby informowania służb ratunkowych o powstałym zagrożeniu oraz podawania współrzędnych i korzystania zsystemu GPS, który każdy posiada w smartfonie. Następnie ratownik medyczny na podstawie przygotowanej prezentacji omówił zasady udzielania pierwszej pomocy, w tym charakterystykę stanówzagrożenia życia, zaburzenia przytomności –