Z gmin

Święto Ludowe w Dziekanowicach

Święto Ludowe w Dziekanowicach

Z gmin
Jerzy Berlik, prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gnieźnie i jednocześnie wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego zaprosił w imieniu ZP PSL na obchody Święta Ludowego Powiatu Gnieźnieńskiego do Dziekanowic. Poniedziałkowe spotkanie, 5 czerwca rozpoczęto od mszy świętej odprawionej przez księdza Sławomira Kozika w kościele pod wezwaniem świętej Anny i świętego Wawrzyńca w skansenie. Z kościoła po mszy świętej w intencji Ojczyzny i członków PSL poczty sztandarowe, ludowcy orazgoście przeszli do świetlicy wiejskiej w Dziekanowicach. To ważny i uroczysty dzień dla ludowców, by kultywować 120-letnią tradycję. To czas na refleksję, ale i ładowania akumulatorów do przyszłych obchodów Święta Ludowego. Mamy wyróżnienia dla zasłużonych działaczy i legitymacje dla now
Dłużnicy nie przeszkodzili w absolutorium

Dłużnicy nie przeszkodzili w absolutorium

Z gmin
W piątek, 2 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna w Gminie Mieleszyn. Skarbnik gminy zreferowała radnym stan finansowy budżetu gminy w 2016 roku. Natomiast Janusz Kamiński, wójt Mieleszyna mówił podczas swego sprawozdania w jaki sposób samorząd dysponował uzyskanymi środkami. Janusz Kamiński zwrócił uwagę na wysokość dochodów gminy w 2016 roku. Budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą ponad 16 mln 328 tys. zł, a po stronie wydatków kwotą ponad 15 mln 450 tys. zł. W ubiegłym roku dochody gminy udało się zrealizować w ponad 96 procentach dochodów zaplanowanych. Wójt bardzo szczegółowo omówił stan dochodów gminy w poszczególnych działach budżetu, podobnie jak i wydatków. Z inwestycji udało się zrealizować przede wszystkim przedsięwzięcia zaplanowane w funduszach sołeckich, po
Gdy sąsiad sąsiadowi przyjacielem

Gdy sąsiad sąsiadowi przyjacielem

Rotator, Z gmin
Wspólnota – to hasło nie zawsze znane w lokalnych środowiskach, tak szybko się dziś przeobrażających, jednak jego znaczenie ważne jest dla poczucia więzi i bezpieczeństwa. Sołectwo Jankowo Dolne z dużą łatwością, dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi, organizuje się wokół tej idei. Pomoc pogorzelcom, to jeden z kilku przykładów, jak może działać wspólnota. Gdy żywioł strawił część życiowego majątku mieszkańców wsi, na pomoc ruszyli sąsiedzi. Dziś akcja odbudowy domu jednego z członków wspólnoty jest na ukończeniu. Cementująca się społeczność wsi, to jej ostoja. Między innymi dla lepszego poznania się, pobawienia i rozmowy o wspólnej rzeczywistości, służy taka impreza, jaka miała miejsce 4 czerwca na plaży Ośrodka Wczasowego w Jankowie Dolnym, gdzie na festyn dla dzieci przyszło
Burmistrz Tadeusz Szymanek z absolutorium

Burmistrz Tadeusz Szymanek z absolutorium

Z gmin
Podobnie jak przed rokiem, również teraz jednogłośnie i bezdyskusyjnie radni z Rady Miasta i Gminy Czerniejewo zadecydowali o udzieleniu burmistrzowi Tadeuszowi Szymankowi absolutorium z tytułu realizacji zadań budżetowych w 2016 roku. Absolutoryjna sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się 31 maja. Sprawozdanie z wykonania gminnego budżetu w 2016 roku przedstawiła Julita Rybak, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, przypominając, że uchwała budżetowa na 2016 rok przyjęta została 30 grudnia 2015 roku i wstępnie zakładała dochody budżetu na poziomie 23 682 921 zł i wydatki w kwocie 23 137 714 zł. W ciągu całego roku uchwała budżetowa zmieniana była dziewiętnaście razy, w wyniku czego plan budżetowy na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się kwotą: po stronie docho
Szpital głównym tematem spotkania

Szpital głównym tematem spotkania

Z gmin
Wieczorne spotkanie, 30 maja z mieszkańcami gminy i miasta Witkowo, zorganizowane przez Andrzeja Kwapicha, radnego powiatu gnieźnieńskiego z PiS trwało prawie trzy godziny. Można zaliczyć je do spotkania na najwyższym szczeblu powiatowym, ponieważ zainteresowanych tematyką budowy gnieźnieńskiego szpitala odwiedziła Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński i Krzysztof Bestwina, dyrektor ZOZ w Gnieźnie. Na spotkaniu nie zabrakło także posła Zbigniewa Dolaty i Mariana Gadzińskiego, burmistrza gminy i miasta Witkowo oraz Marcina Makohońskiego, dyrektora wydziału Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Była to okazja, aby nie tylko pochwalić się największą i najbardziej kosztowną inwestycją w powiecie gnieźnieńskim, którego budowa rusza już w tym tygodniu – Nie b
Adrian Nowak nowym skarbnikiem

Adrian Nowak nowym skarbnikiem

Z gmin
Od pierwszego czerwca Adrian Nowak został powołany na stanowisko skarbnika Gminy Trzemeszno. W środę, 31 maja Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna tak rekomendował swego kandydata na sesji Rady Miejskiej: - Konkurs na stanowisko skarbnika zdecydowałem się zorganizować po raz pierwszy.Uważałem, że jest to dobre rozwiązanie, tym bardziej, że było dużo kontrowersji wobec tej funkcji. Zaprosiłem państwa radnych do komisji konkursowej, ja rozumiem, że państwo nie skorzystaliście z tego zaproszenia. Powołałem taką komisję z pracowników urzędów, że nie było tam Chin Ludowych, było tam naprawdę różne myślenie - mówił m.in. K. Dereziński. Krzysztof Dereziński ogłosił nabór na wolne stanowisko skarbnika 27 kwietnia, powołując równocześnie komisję rekrutacyjną w składzie: Dariusz J
Słoneczny festyn w Niechanowie

Słoneczny festyn w Niechanowie

Z gmin
Za nami już Dni Niechanowa, które w tym roku zaplanowano od 19 do 28 maja. Właśnie niedzielnym festynem na niechanowskich plantach zakończono obfitujące w liczne atrakcje i niespodzianki „imieniny” miejscowości z różą w herbie, a trzynastka (po raz 13. gmina Niechanowo obchodziła swoje święto) nie okazała się pechowa. Dni Niechanowa to wydarzenia sportowe, rekreacyjne i kulturalne. Były one adresowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Dziś spotykamy się na części festynowej przy wspaniałej pogodzie, chociaż tradycją było, że podczas tego święta w latach ubieglych lubił padać deszcz - powiedział wójt niechanowskiej gminy, Eugeniusz Zamiar, który powitał gości przybyłych na niedzielny festyn, 28 maja. Jak dodała prowadząca oficjalną część Teresa Jastrzębska, dyrektor Gm
Kompromis w sprawie opłat za odpady

Kompromis w sprawie opłat za odpady

Z gmin
Radni w Kłecku podczas sesji 31 maja powrócili do dwóch projektów uchwał w sprawach: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (w tym projekcie uchwały zmieniła się metoda pobierania opłat za gospodarowanie odpadami - z naliczania opłat od gospodarstwa domowego, na naliczanie od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) i zmiany w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłecko. Tym razem radni doszli do kompromisu i zdecydowaną większością głosów (przy dwóch wstrzymujących się) przyjęto wspomniane uchwały. Burmistrz Adam Serwatka już na wstępie przyznał, że trzeba mieć świadomość, iż segregacja będzie nieunikniona:
Mistrz Ortografii 2017 wyłoniony!

Mistrz Ortografii 2017 wyłoniony!

Z gmin
„Ha! Rozumiem… Będę grał”. Wsłuchiwanie się w ciszę swego serca – słuchanie drugiego człowieka - tak brzmiało hasło tegorocznej edycji dyktanda Mistrz Ortografii Gminy Czerniejewo, które odbyło się 23 maja w sali sesyjnej miejscowego urzędu. *W tym roku mieszkańcy gminy Czerniejewo już po raz trzeci mogli sprawdzić swoją znajomość zasad pisowni. - *Celem konkursu jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców naszej gminy, sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz umiejętności pisania ze słuchu, motywowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu polskiej ortografii i interpunkcji, kształcenie nawyku prawidłowego pisania, rozwijanie zainteresowań polonistycznych, a także pobudzanie aktywności samokontroli ortograficznej – powiedziała Dorota
Polska biega w Mieleszynie

Polska biega w Mieleszynie

Z gmin
W sobotę, 20 maja na obiektach sportowych Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Mieleszynie, już po raz trzynasty odbyła siępopularna impreza sportowa w ramach ogólnopolskiej akcji „POLSKA BIEGA”. Ponad 200 uczestników w różnym wieku spróbowało swoich sił na odpowiednich dystansach: młodzież i dorośli – 3450 m, a dzieci 200 – 660 m. Trasa biegu głównego wiodła wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mieleszynie, wśród malowniczych, wiosennych pól. Zawodnicy klasyfikowani byli w pięciu kategoriach: dzieci 11-13 lat, młodzież gimnazjalna, kategoria 17-25 lat i 26-40 lat oraz kategoria 40+. W kategorii open pierwszy na mecie zjawił się Jakub Lewandowski z Gniezna, a wśród kobiet Arleta Ludwiczak również z Gniezna. W trakcie oczekiwania na dekoracje, na bieżni odbyły się biegi dla dzieci