Z gmin

Sprawozdanie i awanse w Hufcu ZHP Trzemeszno

Sprawozdanie i awanse w Hufcu ZHP Trzemeszno

Z gmin
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie 14 listopada odbył się zjazd sprawozdawczy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Trzemeszeński hufiec jest największą tego typu organizacją pozarządową w powiecie gnieźnieńskim i liczy około 240 członków. Ze sprawozdania przedstawionego przez hm Stanisławę Szymańską, komendantkę hufca, wynika, że w jego skład wchodzą gromady zuchowe, drużyny harcerskie i starszoharcerskie, patrol wędrowniczy, drużyna „Nieprzetartego szlaku”, Hufcowy Krąg Instruktorski oraz Harcerski Krąg Seniora. Gośćmi harcerzy byli: Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna i Sławomir Peno, przewodniczący Rady Miejskiej. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium za 2 lata działalności komendy hufca. Za dwa
Burmistrz straci swojego asystenta

Burmistrz straci swojego asystenta

Rotator, Z gmin
W związku z uchwaleniem przez Sejm nowelizacji ustawy likwidującej stanowiska doradców i asystentów w samorządach, Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna straci na początku grudnia swojego asystenta Michała Michalaka. Michał Michalak został zatrudniony przez burmistrza Trzemeszna na stanowiskuasystenta do spraw społeczno-gospodarczych na początku2013 roku. Gospodarz gminy zawsze w sposób bardzo pochlebny wypowiadał się o pracy asystenta, po minionych wyborach samorządowych mówiło się także głośno o jego awansie w strukturach urzędu. Do tego jednak nie doszło, a wprowadzenie nowych przepisów pozbawia M. Michalaka pracy w trzemeszeńskim ratuszu. Sam zainteresowany poproszony o komentarz do tej sytuacji stwierdził, że nie widzi powodu, aby to komentować. Udało się jednak poro
Dzieci chcą się bawić, nie pracować, czyli co zamiast Placówki Wsparcia Dziennego?

Dzieci chcą się bawić, nie pracować, czyli co zamiast Placówki Wsparcia Dziennego?

Rotator, Z gmin
W środę, 22 listopada podczas posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej Trzemeszna, radni dyskutowali nad wnioskiem 8 radnych dotyczącego likwidacji Placówki Wsparcia Dziennego wraz z końcem roku 2017 oraz powołania w to miejsce od 1 stycznia 2018 roku świetlicy socjoterapeutycznej. Wniosek został pozytywnie przyjęty, choć w dyskusji nie zabrakło różnych zdań. Do końca nie odpowiedziano także precyzyjnie na pytanie, jak ma wyglądać nowa placówka wspierająca dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i gdzie ma ona ostatecznie znaleźć swoją siedzibę. Temat funkcjonowania PWD w Trzemesznie i uwag pod jej adresem jest dyskutowany wtrzemeszeńskim samorządzie od kilku miesięcy. Niestety, na żadnym posiedzeniu komisji dotyczącej tej sprawy nie pojawiła się Agnieszka Bilewska, kierownik PWD
Życzenia dla pracowników socjalnych

Życzenia dla pracowników socjalnych

Z gmin
Dzień Pracownika Socjalnego przypada 21 listopada. Z tej okazji, właśnie we wtorek, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechanowie tradycyjnie spotkali się z wójtem gminy Eugeniuszem Zamiarem. Przypomnijmy, jest to święto nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników służb społecznych. Polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej ma wieloletnią tradycję i właśnie tego dnia nie brakowało życzeń dla wszystkich w niechanowskiej gminie, którzy zawodowo związani są ze służbą społeczną. - GOPS to jednostka organizacyjna, która realizuje politykę społeczną państwa, chodzi bowiem o zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców gminy. Oczywiście pomoc społeczna jest osadzona w przepisach, są bowiem wyznaczone kryteria, mi
Współpraca pomiędzy organizacjami

Współpraca pomiędzy organizacjami

Z gmin
W Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie konsultacyjne władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy i Miasta Witkowo. W czasie spotkania przedstawiono stan realizacji Programu Współpracy z podmiotami III sektora ze szczególnym uwzględnieniem udzielonego im wsparcia finansowego. Zebranych zapoznano także z projektem Programu Współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.Całość propozycji i przedsięwzięć deklarowanych przez organizacje pozarządowe zostanie przedstawiona radnym w czasie posiedzeń poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Następnie radni na sesji planowanej 30 listopada głosować będą nad uchwałą w tej sprawie.**W minionym roku takimi zadaniami były m.in. ochrona i promocja zdrowia mająca na celu pop
„Nie możemy mieć wątpliwości…”

„Nie możemy mieć wątpliwości…”

Rotator, Z gmin
Radni gminy Kłecko większością głosów postanowili, że uchwała w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności zmierzających do przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością została zdjęta z porządku obrad podczas minionej sesji. O wycofaniu tego punktu zawnioskowała Elżbieta Janiak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Kłecko. Jak stwierdziła, radnym została przedstawiona podczas wcześniejszego spotkania tylko hipotetyczna działalność spółek. Chciałabym jako radna wiedzieć, jaki kształt będzie miała nasza spółka? Proszę o kolejne spotkanie z kierownikiem ZGK w Kłecku, byśmy przedyskutowali kwestie dotyczące tej spółki. Wówczas podejmę decyzję, a obecnie mam zbyt małą wiedzę, by podjąć decyzję, czy jestem za, czy przeciw - dodał
Uroczystości patriotyczne w gminie Czerniejewo

Uroczystości patriotyczne w gminie Czerniejewo

Z gmin
Również na terenie gminy Czerniejewo odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. I trwały nie jeden, a dwa dni... Już w przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada w Szkole Podstawowej w Czerniejewie odbył się uroczysty apel, popołudniu natomiast w Szkole Podstawowej w Żydowie odbyły się warsztaty kulinarne pieczenia rogali dla dorosłych i warsztaty tworzenia róż z krepy dla dzieci. Pieczenie rogali koordynował Tomasz Ryszczuk, sołtys sołectwa Gębarzewo, a w ich tworzeniu brali udział m.in. seniorzy z gminy Czerniejewo, mieszkańcy sołectwa Żydowo i Gębarzewo, a także panie z Czerniejewskiego Koła Kobiet Aktywnych. Wspólnie upieczono 1300 rogali, a skosztować mogli ich mieszkańcy, którzy wzięli udział w uroczystościach o
Niechanowska lekcja patriotyzmu

Niechanowska lekcja patriotyzmu

Rotator, Z gmin
Nie tylko kolejny Charytatywny Bal Niepodległościowy w Gminnym Ośrodku Kultury, ale również książka autorstwa Bożeny Szymanowskiej o bohaterach niechanowskiej gminy walczących o niepodległość, msza święta w intencji Ojczyzny i wspomnianych bohaterów oraz odsłonięcie tablicy i poświęcenie nowego skweru - tak świętowano 11 listopada w samym Niechanowie. W czasie balu, oprócz jego wymiaru patriotycznego nie zabrakło pomocy charytatywnej dla 24-letniego Daniela Miętkiewicza, mieszkańca Malczewa, który podczas likwidowania skutków sierpniowej nawałnicy uległ porażeniu prądem z linii wysokiego napięcia. Bal otworzyli: przewodnicząca Stowarzyszenia Rodziców Ziemi Niechanowskiej Grażyna Kozanecka, wójt Eugeniusz Zamiar oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Niechanowie Elżbieta Rzepecka -R
Narodowe święto w Kiszkowie

Narodowe święto w Kiszkowie

Z gmin
Po 99 latach od odzyskania niepodległości w całym kraju organizowane były uroczystości, marsze i msze w intencji Ojczyzny. Jedenastego listopada obchodzono uroczyście również w Kiszkowie. Świętowanie w gminie Kiszkowo rozpoczęło się o godzinie 10 mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kiszkowie. W wygłoszonej homilii ksiądz dziekan Romuald Szczepaniak nawiązał do minionych wydarzeń: - W Dniu Niepodległości przyszliśmy do kościoła, aby śpiewać pieśń Te deum laudamus Ciebie Boże wysławiamy, za dar niepodległości, która przyszła w tamte listopadowe dni 1918 roku. W kościele był zawsze skrawek polskiej mowy, skrawek niepodległości. Aby zabić polskość, tłumiono dążenia do niepodległości. Prymas Tysiąclecia mówił: „Naród bez prze
Diamentowy jubileusz „Łosia”

Diamentowy jubileusz „Łosia”

Z gmin
Początek listopada zapisze się w historii Koła Łowieckiego nr 90 „Łoś” w Witkowie jako jeden z najważniejszych i na zawsze pozostanie w pamięci jego członków, bowiem w tym dniu świętowali kilka okazji. Celebrowali 60. rocznicę powstania koła, poświęcenie sztandaru, które jest uhonorowaniem działań wielu pokoleń myśliwych w utrwalaniu tradycji łowieckich i pracy na rzecz ochrony ojczystej przyrody oraz poświęcenie tablicy pamiątkowej, która zostanie zamontowana przy dawnej leśniczówcew Radolinie, miejscu spotkań myśliwych. Dodatkowej świetności nadał fakt uhonorowania koła najwyższym medalem łowieckim „Złomem”. Nie zabrakło gości na uroczystości, którymi byli m.in. senator Robert Gaweł oraz przedstawiciel posła Pawła Arndta oraz byłego posła Tadeusza Tomaszewskiego, przedstawici