Z gmin

„Tak” dla obligacji i podwyżek dla sołtysów

„Tak” dla obligacji i podwyżek dla sołtysów

Z gmin
Podczas sesji Rady Miejskiej Trzemeszna, 30 maja radni pozytywnie przegłosowali uchwały dotyczące wydania przez gminę obligacji jak i zwiększające diety sołtysom. Temat obligacji został już wielokrotnie omawiany, zatem na sesji radni nie poświecili mu dużo czasu. Odwrotnie stało się w sprawie zwiększenia diet dla sołtysów, przewodniczących osiedli i przewodniczących rad sołeckich. Uchwała o obligacjach, która ponownie pojawiła się na obradach tym razem została przez radnych przegłosowana pozytywnie. Za zagłosowali radni: T. Pawlak, M. Dziel, M. Chojecki, L. Macioł, G. Koperski, P. Woźny i M. Behnke. Przeciw zagłosowało 3 radnych: D. Bisikiewicz, M. Dalewski i R. Wiśniewska. Od głosu wstrzymali się S. Peno i M. Sobieszak. Dużo dyskusji na sesji, która w związku z rolniczą tematyką obrad o
Komu szkolenie, komu?

Komu szkolenie, komu?

Rotator, Z gmin
Szkolenia z kasy Urzędu Gminy dla wąskiego grona radnych i urzędników? Czy w radzie stworzyła się „grupa wycieczkowa”? Takie wątpliwości wysunęła część radnych Rady Gminy Gniezno, którzy usłyszeli, że niedawno odbył się wyjazd szkoleniowy do Sopotu, o którym nic nie wiedzieli. W tle pojawiają się pytania o zasadność dalekich i kosztownych wyjazdów szkoleniowych do popularnych kurortów. Podczas niedawnego posiedzenia Rady Gminy Gniezno, tuż po odczytaniu informacji Piotra Łykowskiego, przewodniczącego Rady Gminy, o działaniach podejmowanych przez niego w okresie międzysesyjnym, o głos poprosił radny Mariusz Nawrocki. Jego pytanie pod adresem przewodniczącego Rady Gminy wywołało szmer i dyskusje w sali. - Doszły nas słuchy, że ostatnio miało miejsce szkolenie i część rady ponownie w nim uc
O manipulacji, odpowiedzialności, czyli rozbudowy przedszkola nie będzie

O manipulacji, odpowiedzialności, czyli rozbudowy przedszkola nie będzie

Rotator, Z gmin
Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna wykreślił z budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowejplanowaną rozbudowę Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie.Wielokrotnie ogłaszany przetarg w tej sprawie wskazał, że koszt tego przedsięwzięcia to ponad 6 mln złotych. Gmina uzyskała dofinansowanie tego projektu w wysokościok. 1 mln zł. Oczywiście, że możemy to realizować, ale to niech radni podniosą za tym rękę, że dokładamy te pięć milionów. Podnieście rękę i weźcie odpowiedzialność jako rada miejska za to i później dyskutujcie dlaczego jest takie, a nie inne zadłużenie; albo państwo dokładacie do tego interesu albo nie i tyle mogę powiedzieć – mówił burmistrz podczas wspólnego posiedzenia komisji rady 23 maja. Podczas omawiania zmian budżetowych Daniel Bisikiewicz, wiceprze
Szesnaste absolutorium wójta niechanowskiej gminy

Szesnaste absolutorium wójta niechanowskiej gminy

Z gmin
Sesja Rady Gminy Niechanowo odbyła się 28 maja w oparciu o ocenę wyników prac samorządu lokalnego i udzielenie absolutorium dla wójta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Budżet został oceniony i wydana została opinia Komisji Rewizyjnej, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium. Również pozytywną opinię z realizacji budżetu przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Jak powiedziała skarbnik gminy Emilia Błaszkowska, w ciągu roku budżet zmieniano, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków i wynosił na ostatni dzień ubiegłego roku po stronie dochodów - prawie 27 000 000 złotych (realizacja w 98,53%), a po stronie wydatków - prawie 26 000 000 złotych (96,63%). Omawiając opinię Komisji Rewizyjnej, jej przewodniczący Jacek Trzaskawka wskazał, że komisja na podstawie
Obchody trwają cały rok

Obchody trwają cały rok

Z gmin
Niedawno w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się trzecie spotkanie komitetu honorowego do spraw organizacji obchodów setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 655. rocznicy istnienia Witkowa. W trakcie posiedzenia omówiono kalendarz imprez organizowanych przez różnego rodzaju placówki szkolne i organizacje pozarządowe z terenu witkowskiej gminy; te które już miały miejsce jak i te, które jeszcze się odbędą. Dyskutowano nad propozycjami zgłaszanymi w trakcie poprzednich spotkań. Na zakończenie była również możliwość wymiany poglądów i opinii w sprawie obchodzonych rocznic i planowanych wydarzeń. (es)
Będzie nowy punkt zlewny ścieków w Trzemesznie?

Będzie nowy punkt zlewny ścieków w Trzemesznie?

Rotator, Z gmin
O sprzeciwie mieszkańców oraz trzemeszeńskiego samorządu wobec transportu ścieków spoza terenu gminy Trzemeszno pisaliśmy już wielokrotnie. Problem transportu tych ścieków do miejskiej oczyszczalni spowodował także konflikt mieszkańców tej części miasta w sprawie planów zagospodarowania pobliskich terenów. Jest jednak szansa, że problem ten zostanie rozwiązany poprzez budowę stacji zlewnej ścieków przy drodze krajowej, na przeciwko firmy Paroc i Cembrit. Ma tam też powstać droga do browaru. W czwartek, 24 maja Zbigniew Matelski, przewodniczący Osiedla nr 2 w Trzemesznie zorganizował spotkanie mieszkańców w związku z petycją, jaka wpłynęła do burmistrza w sprawie sprzeciwu wobec nowej drogi dla „szambiarek”. Petycję podpisało pond dwudziestu mieszkańców ulicy Śniadeckich i Marchlewicza. N
Piknik Myśliwski w Kiszkowie

Piknik Myśliwski w Kiszkowie

Z gmin
Tegoroczna edycja Pikniku Myśliwskiego połączona była z obchodami 70-lecia Koła Łowieckiego w Kiszkowie. Impreza rozpoczęła się mszą świętą w intencji członków koła w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie. Tradycyjne organizatorami czwartej już edycji było Koło Łowieckie nr 60 „Sokół” w Kiszkowie, Gmina Kiszkowo, Szkoły Podstawowe w Łagiewnikach Kościelnych i Sławnie oraz po raz pierwszy Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. Ponieważ był to piknik myśliwski, sygnałem rozpoczęcia był utwór myśliwski „Powitanie” w wykonaniu zespołu „Babrzysko”. Po nim wszystkichzgromadzonych gości powitali prezes koła Benedykt Marcinkowski, wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski oraz prezes LGR „7 Ryb” Dorota Knopczyńska. Pierwszą atrakcją na scenie był koncert w wykonaniu zespołu muzyki myśliw
Zdecyduje ilość głosów

Zdecyduje ilość głosów

Rotator, Z gmin
W Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie z wnioskodawcami zgłoszonych propozycji do kolejnego budżetu obywatelskiego na następny rok. Spotkanie miało na celu ustalenie kolejności zadań na karcie do głosowania, po zakończonej ocenie formalno-merytorycznej. Do dalszego etapu zakwalifikowały się wszystkie złożone propozycje przez mieszkańców, które w wyniku losowania zostały oznaczone numerami. Projekt „Zielony plac zabaw – zagospodarowanie terenów zielonych oraz doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie” oznaczony został jako 1. Projekt dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw poprzez posadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz zakupu trzech nowych urządzeń zabawowych dla dzieci. „Rekultywacja oraz zagospodarowanie terenu wokół bois
Sztandar dla strażaków

Sztandar dla strażaków

Z gmin
Ochotnicza Straż Pożarna w Mielżynie ma nowy sztandar, który 12 maja był uroczyście poświęcony i przekazany miejscowej jednostce. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Mielżynie, której przewodniczył ks. Sławomir Zadłużny, proboszcz parafii. Następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej z OSP Sługocin wszyscy przemaszerowali do remizy strażackiej, gdzie miała miejsce dalsza część spotkania. Obecnych powitał druh Artur Dobrychłop, prezes mielżyńskiej straży. Wśród gości był m.in. poseł Zbigniew Dolata, druh Eugeniusz Grzeszczak, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP, druh Jacek Kowalski, prezes Zarządu Powiatowego OSP RP, Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Piotr Jóźwik, przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie z radnymi, Andrzej Kwapich, radny
Rewizyta partnerskiej gminy

Rewizyta partnerskiej gminy

Z gmin
W ubiegłym tygodniu na terenie Gminy i Miasta Witkowo przebywała delegacja z zaprzyjaźnionej gminy zbiorczej Land Hadeln; „wchłonęła” ona gminę Am Dobrock, z którą dwanaście lat temu samorządowcy witkowscy podpisali porozumienie o współpracy. Podczas kolejnego spotkania, z rewizytą do Witkowa przyjechali: Harald Zahrte , burmistrz gminy zbiorczej, Eugen Böhm, prezydent miasta Otterndorf, przewodniczący rady gminy zbiorczej oraz burmistrz Gminy Nordleda, Hans-Peter Weber, rzecznik frakcji CDU. Jednocześnie trwała także polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Z tej okazji 15 maja uczniowie Schule Am Dobrock oraz klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie spotkali się w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka. Tam też miało miejsce oficjalne powitanie biorących udz