Shadow

Z gmin

Obwodnica Wrześni z przejezdnym II etapem inwestycji

Obwodnica Wrześni z przejezdnym II etapem inwestycji

Z gmin
Coraz bliżej oddania kierowcom całej nowej północno-wschodniej obwodnicy Wrześni. Ostatni etap będzie otwarty już „na dniach”. Mieszkańcy mogą żegnać się z tranzytem rozjeżdżającym ich miasto. Przejezdny już jest drugi z trzech odcinków budowanej obwodnicy. Prowadzi on od ronda Niepodległości przy drodze krajowej nr 92 do węzła Gutowo Małe. Oficjalnego otwarcia odcinka dla kierowców dokonał burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny wraz ze swoimi zastępcami. Zdjęcie z drogi bariery to też zapowiedź niedalekiego oddania do użytku trzeciego odcinka - od ronda w Gutowie Małym do ronda w Sokołowie przy drodze krajowej nr 15. Ma to nastąpić w najbliższych dniach. Tym samym, gdy cała obwodnica będzie przejezdna, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie nową drogę w swój zarząd, droga kra...
Stawka za śmieci w Trzemesznie może wzrosnąć o 35 procent

Stawka za śmieci w Trzemesznie może wzrosnąć o 35 procent

Rotator, Z gmin
Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna proponuje podwyżkę miesięcznej opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Planowana podwyżka o 35 procent oznacza wzrost obecnej stawki o 7 złotych. Teraz mieszkańcy płacą 20 zł od osoby na miesiąc, po podwyżce to by było 27 zł. Osoby niesegregujące śmieci by miały płacić aż 54 zł Na temat projektu uchwały dyskutowano na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Trzemeszna 20 stycznia. Obrady prowadzono w trybie zdalnym. Od 1 marca 2020 roku obowiązuje w Gminie Trzemeszno opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20 zł od osoby. Od wdrożenia systemu (lipiec 2013 roku) opłata była zaledwie trzykrotnie zmieniana, co powodowało dość skokowy jej wzrost, najbardziej dynamiczny w przypadku ostatniej podwyżki z 13 zł na 20 zł, która w...
Zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Z gmin
Gmina Trzemeszno od poniedziałku, 18 stycznia rozpoczęła zbiórkę odpadów pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych. W ramach tej akcji producenci rolni mogą bezpłatnie oddać: folię rolniczą, siatkę, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big-bag. Odpady dowożone są na dawne składowisko odpadów w miejscowości Święte, gdzie następuje ich bezpośredni przeładunek na samochód ciężarowy, transportujący je do recyklera. Zbiórka finansowana jest w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu priortetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalność rolniczych”. Producenci rolni, którzy nie złożyli wniosków, a deklarują chęć oddani...
Nowa inwestycja drogowa

Nowa inwestycja drogowa

Z gmin
Marek Wiatrowski, zastępca burmistrza gminy i miasta Witkowo w imieniu burmistrza Mariana Gadzińskiego 8 października podpisał umowę ze Sławomirem Begierem, właścicielem firmy drogowo - transportowej z Nekli na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Gaju”. Zadanie zostanie zrealizowane na długości 430 m, gdzie zostanie przebudowana droga, która finalnie uzyska nawierzchnię asfaltową. W zakres przedsięwzięcia wchodzi m.in. wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego za wykonanie prac otrzyma wynagrodzenie 197 tys. zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Województwa Wielkopolskiego. Koniec inwestycji zaplanowany jest na 20 listopada. (o-...
Burmistrz nie chce żyć w stresie, co z referendum?

Burmistrz nie chce żyć w stresie, co z referendum?

Rotator, Z gmin
Do nerwowej i chaotycznej dyskusji doszło 30 września na sesji Rady Miejskiej Trzemeszna, która była prowadzona zdalnie. Dyskusja nie dotyczyła uchwał, ale dość nieoczekiwanego wniosku Benedykta Nitki, przewodniczącego Rady Miejskiej, który pytał radnych, ilu z nich jest za podjęciem uchwały o referendum w sprawie odwołania burmistrza. Po wielu krytycznych słowach dyskutantów przewodniczący ostatecznie swój wniosek wycofał. Temat referendum o odwołaniu Krzysztofa Derezińskiego z funkcji burmistrza Trzemeszna to wynik braku wotum zaufania. Rada nie udzieliła mu go już dwukrotnie. W takiej sytuacji rada może, ale nie musi głosować w sprawie ogłoszenia referendum. O tym fakcie przypomniał radnym B. Nitka, składając zapytanie, ilu radnych jest za przygotowaniem uchwały o przeprowadzeniu refer...
Pamiętali o rozstrzelanych obrońcach Trzemeszna

Pamiętali o rozstrzelanych obrońcach Trzemeszna

Z gmin
Piątego października mieszkańcy Trzemeszna obchodzili 81. rocznicę rozstrzelania 27 członków Straży Obywatelskiej w 1939 roku przez żołnierzy niemieckich. Z tej okazji przed pamiątkowym obeliskiem w Kociniu zebrała się delegacja samorządowców, mieszkańców, harcerzy oraz dzieci i młodzieży z lokalnych szkół, aby oddać hołd poległym. W sierpniu 1939 roku Starosta Powiatowy w Mogilnie powołał tzw. Straż Obywatelską, która miała bronić miast i wsi powiatu mogileńskiego przed wojskami hitlerowskimi. Po wejściu wojsk niemieckich do Trzemeszna, uczestników Straży aresztowano i rozstrzelano w wąwozie w miejscowości Kocin. Zwłoki staraniem rodzin, za zgodą władz okupacyjnych zostały odkopane i pochowane na cmentarzu w Trzemesznie i Kruchowie. O tych tragicznych wydarzeniach podczas uroczystości ju...
Czy w gminie Gniezno powstanie tunel drogowy pod linią kolejową?

Czy w gminie Gniezno powstanie tunel drogowy pod linią kolejową?

Z gmin
We wtorek, 22 września na wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno, Jan Dębiec, prezes Stowarzyszenia „Gniezno Bliżej" przedstawił radnym koncepcję powstania tunelu drogowego pod linią kolejową na terenie Gminy Gniezno, a konkretnie na obszarze Dalek. Jan Dębiec przypomniał najpierw radnym, że rozmowy nad powstaniem alternatywnego rozwiązania do przejazdu kolejowego na Dalkach trwają już od kilku lat, a on jako prezes stowarzyszenia od 5 lat próbuje nagłośnić ten temat i spowodować konkretne działania. - W 2016 roku odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie, w którym goście z trzech samorządów i Polskich Linii Kolejowych omawiali ten problem i rozpoczęły si...
OSP Niechanowo wzbogaciła się o nowy sprzęt

OSP Niechanowo wzbogaciła się o nowy sprzęt

Z gmin
Zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu Łukasz Grabowski przekazał naczelnikowi OSP Niechanowo Sławomirowi Bartzowi zestaw przedmedyczny - PSP R1. Wręczenie tego daru odbyło się w Urzędzie Gminy w Niechanowie w obecności posła  Zbigniewa Dolaty, wójta Szymona Robaszkiewicza, strażaków z OSP i samorządowców różnych szczebli.  Każdego roku fundujemy kilkanaście takich zestawów dla OSP. Tych wniosków jest zawsze więcej niż możliwości zakupu wspomnianych toreb. Wybieramy najlepsze jednostki i najlepsze wnioski. To realizujemy w ramach porozumienia pomiędzy prezesem KRUS a Zarządem Głównym OSP. To niezbędny sprzęt do udzielania pomocy przedmedycznej, a korzystać z niego będą strażacy mający odpowiednie przeszkolenie. Niektóre elementy tego zestawu mają okres p...
Będzie nowe przedszkole w Jankowie Dolnym

Będzie nowe przedszkole w Jankowie Dolnym

Z gmin
Od kilku już lat zarówno dyrekcja Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym, jak i Rada Rodziców tej szkoły zabiegała o wybudowanie nowego przedszkola, co pozwoli na odciążenie szkoły i zwiększenie miejsc w przedszkolu. Projekt został przygotowany jeszcze za poprzedniego wójta, ale obecna wójt Maria Suplicka zdecydowała o wybudowaniu budynku szkolno-przedszkolnego metodą „Zaprojektuj i wybuduj", co wpłynie na zmniejszenie kosztów budowy. Szacunkowy koszt inwestycji to 4 mln 600 tys. zł. W poniedziałek, 28 września na posiedzeniu komisji oświaty radni w obecności wójt Gminy Gniezno Marii Suplickiej, zastępcy wójta Macieja Mądrego wysłuchali szczegółów dotyczących projektu budynku szkolno-przedszkolnego, które przedstawił im projektant Karol Wegner z Pracowni Architektonicznej Wegner. Budynek ...
Wielka radość w małym Marzeninie. OSP z nowym wozem

Wielka radość w małym Marzeninie. OSP z nowym wozem

Z gmin
Gorące przywitanie czekało na strażaków ochotników z Marzenina, którzy przyjechali wprost od producenta z nowym wozem bojowym dla ich jednostki. Był już wieczór 16 września, gdy do Marzenina wjechał w asyście odpalonych rac oraz donośnych syren alarmowych nowy wóz strażacki marki Scania P450 GCBA 7,7/50, zabudowany przez firmę Szczęśniak z Bielska-Białej. To wręcz święto dla całej lokalnej społeczności, a dla gminy i powiatu wrzesińskiego mocny argument dla zwiększenia poprawy bezpieczeństwa oraz ratowania zdrowia i mienia obywateli. Nowy pojazd cieszy tym bardziej, bowiem zastąpi wysłużonego Stara; 41-letni wóz jest już mocno wyeksploatowany. Teraz w garażu OSP obok lekkiego Renault z 2005 r., stanie zatem zupełnie nowa Scania. Do trudnej pracy w północnych rejonach gminy i powiatu przyd...