Shadow

Z gmin

Kultura – pierwsza ofiara epidemii

Kultura – pierwsza ofiara epidemii

Rotator, Z gmin
Na trudne pytanie, jak epidemia wpłynie na finanse gminy Trzemeszno, próbowali uzyskać odpowiedź trzemeszeńscy radni na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 20 maja. Sesja odbyła się zdalnie i dotyczyła zmian budżetowych. Zdecydowano się na obcięcie wydatków Domu Kultury, wparto natomiast Policję i zwiększono pulę środków na dofinansowanie do wymiany pieców. Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna zaproponowałprzeznaczyć 20 tysięcy złotych na sfinansowanie pieszych patrolipolicyjnych na terenie gminy Trzemeszno. Taka praktyka była już stosowana w trzemeszeńskim samorządzie. Burmistrz motywował swój wniosek tym,że w związku z obecną sytuację epidemiologiczną i wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju, na Policję nałożono dodatkowe obowiązki. Związane one są między innymi z cod...
Propozycja przyjęta

Propozycja przyjęta

Z gmin
W połowie lutego tego roku Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Witkowo: dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego im. „Bajka” w Witkowie. Jeszcze przez ponad dwa miesiące (do 31 lipca) przedszkolem „Bajka” kieruje Ewa Skrzypska, a Urszula Potaś, placówką w Mielżynie (stanowisko zajmuje do 31 sierpnia). Niestety, konkurs nie został przeprowadzony z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią koronawirusa (brak możliwości spotkania się komisji konkursowej). Na stanowisko dyrektora przedszkola w Mielżynie wpłynęła jedna oferta - Urszuli Potaś i to najprawdopodobniej jej zostanie powierzone dalsze kierowanie pr...
Ponowne problemy z drogą do browaru

Ponowne problemy z drogą do browaru

Rotator, Z gmin
Rozpoczęcie budowy drogi do browaru w Trzemesznie to jedna z bardzo niewielu inwestycji, jaką lokalny samorząd zdecydował się wpisać do budżetu gminy na 2020 rok. Miało to być ukoronowaniem wieloletnich wysiłków utworzenia alternatywnej drogi do kompleksu dwóch budynków zabytkowego browaru, w którym Browar Fortuna chce otworzyć produkcję piwa. *W budżecie zabezpieczono na ten etap realizacji drogi 500 tys. *Gmina w grudniu 2019 roku dysponowała analizą kosztów budowy drogi, która ma także spełniać dodatkowe zadanie. W pobliżu miejsca, gdzie droga będzie stykała się z droga krajowa Spółka Remondis Aqua Trzemeszno chce wybudować kolektor sanitarny, z którego będą korzystać wozy asenizacyjne. To rozwiązałoby wieloletni problem uciążliwości tych samochodów dla mieszkańców tej części miasta, g...
Wielka konstrukcja na budowie obwodnicy Wrześni

Wielka konstrukcja na budowie obwodnicy Wrześni

Z gmin
Nie ma żadnych opóźnień na budowie północno-wschodniej obwodnicy miasta, która wyeliminuje z centrum Wrześni ruch tranzytowy drogi krajowej nr 15. Nad torami kolejowymi spoczęły już wielkie, stalowe belki. W minionych dniach na budowie drogi przebywali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To ta instytucja po wybudowaniu drogi przejmie nad nią zarząd od inwestora, czyli Miasta i Gminy Września. W zamian miasto otrzyma dawną krajową „piętnastkę”, która biegnie ulicami miasta. - W oparciu o ww. porozumienie przedstawiciele GDDKiA mają nieograniczony wstęp na teren budowy obwodnicy i tereny wytwórni poszczególnych materiałów budowlanych oraz biorą udział w naradach technicznych dotyczących prowadzonej przez gminę inwestycji. Ponadto laboratorium GDDKiA weryfikuje re...
Przedszkola już otwarte, żłobek 1 czerwca

Przedszkola już otwarte, żłobek 1 czerwca

Z gmin
Planowane otwarcie żłobka w Gminie Kłecko zaplanowano 1 czerwca. Od 25 maja uruchomiły natomiast swoją działalność przedszkola na terenie Gminy Kłecko. Pracownicy Żłobka Gminnego w Kłecku zakończyli prace związane z szyciem maseczek dla mieszkańców Gminy Kłecko. Jak poinformował burmistrz Adam Serwatka, kolejny tydzień będzie czasem na przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń żłobka i przygotowaniu go do wznowienia swojej działalności. Planowane otwarcie żłobka przewidziane jest 1 czerwca. Mając na uwadze nadal obowiązujące obostrzenia dotyczące funkcjonowania żłobków pierwszeństwo w możliwości skorzystania z tej formy opieki będą miały dzieci, których rodzice są aktywni zawodowo. Rodzice, którzy będą chcieli skorzystać z tej formy opieki proszeni są o kontakt z dyrektorem żłobka, który za...
Przyłapani na podrzucaniu śmieci

Przyłapani na podrzucaniu śmieci

Z gmin
Odpady budowlane, meble, części samochodów, piece – to tylko niektóre rzeczy, jakie można zobaczyć pod pojemnikami selektywnej zbiórki odpadów w Trzemesznie. Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z faktu, że wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami jest karalne. Notoryczny problem podrzucania śmieci dotyczy przede wszystkim punktów selektywnej zbiórki odpadów przy ulicy Foluskiej i Langiewicza. Dzięki kamerom monitoringu miejskiego osoby te zostały przyłapane i otrzymały mandaty. Urząd Miejski przypomina, że ogólnodostępne punkty segregacji, tak zwane „dzwony” nie są miejscem do dowolnego podrzucania odpadów, a posegregowane śmieci należy wrzucić do pojemników. - Ludzie, którzy porzucają śmieci w różnych miejscach, często myślą, że pozostaną anonimowi. Przypominamy, miasto ...
Strażacy w Marzeninie będą mieli ciężki wóz bojowy. Pożegnają leciwego Stara

Strażacy w Marzeninie będą mieli ciężki wóz bojowy. Pożegnają leciwego Stara

Z gmin
Udało się rozstrzygnąć przetarg na zakup pojazdu dla strażaków ochotników z Marzenina. Nowy wóz jest współfinansowany przez szereg instytucji publicznych oraz firm ubezpieczeniowych. Będzie kosztował 1 099 620 złotych, a dostarczy go jedyny oferent w postępowaniu przetargowym - Szczęśniak Pojazdy Specjalne z Bielska-Białej. Dla strażaków ochotników z Marzenina będzie to prawdziwa rewolucja sprzętowa, bowiem trafi do nich ciężki wóz ratowniczo – gaśniczy. Dziś strażacy dysponują dwoma pojazdami: średnim Starem z 1979 r. oraz lekkim Renault z 2005 r. Ten pierwszy jest już mocno wyeksploatowany i od lat nie jest w stanie brać udziału w niektórych zdarzeniach. Zakup nowego wozu jest możliwy dzięki współpracy Gminy i Miasta Września, które zabezpieczyło 450 000 złotych oraz wspólnych funduszy ...
Trzeba reagować na objawy wandalizmu i zaśmiecania środowiska

Trzeba reagować na objawy wandalizmu i zaśmiecania środowiska

Rotator, Z gmin
Sterty śmieci odsłonił pożar traw w Trzemesznie, jaki odnotowano pod koniec kwietnia. Sterty butelek, puszek i innych odpadów to oczywiście działalność człowieka. W tej sprawie interweniowała radna Renata Buzała. Pod koniec kwietnia radna Renata Buzała zgłosiła interpelację do burmistrza Trzemeszna w sprawie uporządkowania terenu po pożarze traw nieopodal Fosy Trzemeszeńskiej, w pobliży ogrodów działkowych i oczyszczalni ścieków. - Pożar odsłonił jeszcze jeden niekorzystny obraz działalności człowieka wobec natury. Dziesiątki nagromadzonych butelek rzucanych latami w zarośla. Proszę o skierowanie sprawy uporządkowania tego miejsca oraz całego brzegu i koryta rowu dopływającego do oczyszczalni ścieków. Proszę o pilne potraktowanie sprawy - napisała R. Buzała. W odpowiedzi na tę interpelacj...
Edukacyjne narzędzia dla trzemeszeńskich policjantów

Edukacyjne narzędzia dla trzemeszeńskich policjantów

Z gmin
W czwartek, 7 maja Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna przekazał Krzysztofowi Kaczmarkowi, komendantowi Komisariatu Policji w Trzemesznie sprzęt edukacyjny do zajęć profilaktycznych. Gmina kupiła Walizkę Edukacyjną oraz Alkogogle ze środków przeznaczonych na Profilaktykę oraz Rozwiązywanie Problemów Uzależnień. Walizka edukacyjna posłuży do zajęć profilaktycznych z rodzicami i nauczycielami. Zawiera atrapy narkotyków, a także przedmioty poglądowe mogące służyć do ich zażywania. Wszystkie przedmioty opakowane są w woreczku strunowym z metryczką zawierającą opis oraz zdjęcie. Dodatkowo do walizki dołączono pendrive z prezentacją Power Point przedstawiającą inne narkotyki oraz przedmioty służące do przechowywania, zażywania, dystrybucji i wykrywania narkotyków. W zestawie znalazły si...
Kłecko: kolportaż maseczek zakończony

Kłecko: kolportaż maseczek zakończony

Z gmin
Siedemnastego kwietnia Gmina Kłecko rozpoczęła kolportaż materiałów ochronnych na terenie gminy. W pierwszej kolejności ponad 700 pakietów ochronnych zostało dostarczonych do seniorów 70+. Następnie rozpoczęła się dystrybucja maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy. Ponad 6 500 maseczek wielokrotnego użytku trafiło do mieszkańców gminy Kłecko wg złożonych deklaracji odbioru odpadów komunalnych. Maseczki szyte były w trzech punktach: Gminny Żłobek, Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Odkrywcy, Salon Sukien Ślubnych w Bojanicach. W akcję pakowania i roznoszenia maseczek włączyli się druhny i druhowie z gminnych OSP, sołtysi, harcerze, radni oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Kłecku, za co władze gminne serdecznie dziękują. Koordynację kolportażu maseczek prowadził dyrektor MGOK Rob...