Z gmin

Dwie panie w Radzie Miejskiej Witkowa

Dwie panie w Radzie Miejskiej Witkowa

Z gmin
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Witkowa rozstrzygnięte, a Elżbieta Grabowska, od minionej sesji Rady Miejskiej Witkowa, 28 listopada jest oficjalnie radną Rady Miejskiej Witkowa. Jest drugą w witkowskiej radzie kobietą. Elżbieta Grabowska zastąpiła radnego Marka Wiatrowskiego, który został mianowany kilka miesięcy temu zastępcą burmistrza Mariana Gadzińskiego.Działać będzie w okręgu wyborczym obejmujący wsie; Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Kępe, Małachowo Szemborowice i Małachowo Złych Miejsc i Witkówko. Elżbieta Grabowska ma 54 lata, mieszka w Małachowie Złych Miejsc i nadal będzie pełniła funkcję sołtysa tej wsi, w której mieszka. (es)
Gotowały dla pary prezydenckiej

Gotowały dla pary prezydenckiej

Rotator, Z gmin
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Gorzykowa, które zwyciężyły w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”, znane już są w całej Polsce. Sławę paniom przyniosła nadziewana rolada z kaczki i gołąbki z modrej kapusty z kaszą perłową i kurkami. - Wśród wielu nagród, jakie udało nam się wywalczyć było i to, na które w najśmielszych snach nie mogliśmy liczyć. Było to zaproszenie do pałacu prezydenckiego, by tam przygotować dla pary prezydenckiej nasze konkursowe danie – powiedziała Krystyna Kierzek, przewodnicząca Koła. W pałacu czekało na nas wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie oraz pyszny obiad przygotowany przez kucharzy pary prezydenckiej. Niezapomnianym wydarzeniem była także rozmowa z parą prezydencką na wszystkie tematy, nie tylko kulinarn
Co sesję będę wnosił o podwyżkę cen za śmieci – zapowiada K. Dereziński

Co sesję będę wnosił o podwyżkę cen za śmieci – zapowiada K. Dereziński

Rotator, Z gmin
- Co dalej z tym fantem? Pytał trzemeszeński radny Grzegorz Koperski odnośnie zbilansowania budżetu w dziale zagospodarowania odpadów. Niedawno burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej z propozycją podwyżki opłaty z 13 do 19 złotych za osobę. Na taką podwyżkę radni się nie zgodzili. Tymczasem drastyczny wzrost opłaty za odbiór odpadów w zakładzie w Lulkowie przy pozostawieniu stawki 13 zł oznacza, że w przyszłym roku gmina do systemu z własnych środków będzie musiała dopłacić około 1 mln 700 tys. zł. We wtorek, 3 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej Trzemeszna poświęcone projektowi budżetu gminy na 2020 rok. Mimo że radni mieli za cel analizę dochodów w 2020 roku dyskusję zdominowały wydatki związane z systemem zagospodarowania odpadów oraz utrzymaniem
Umowa na żłobek w Gminie Gniezno podpisana

Umowa na żłobek w Gminie Gniezno podpisana

Rotator, Z gmin
We wtorek, 26 listopada w Urzędzie Gminy Gniezno wójt Maria Suplicka i wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak podpisali umowę dotyczącą realizacji przez Gminę Gniezno projektu pod nazwą „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców”. Całkowita wartość projektu to ponad 1 mln 700 tys. zł, a kwota dofinansowania to ponad 1 mln 600 tys. zł. W żłobku od 1 września 2020 roku znajdzie miejsce 30 dzieci. Nabór na realizację projektu odbył się w formule pozakonkursowej, a finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego - z funduszy unijnych będących w gestii Samorządu Województwa Wielkopolskiego -w ramach osi priorytetowej 6 - „Rynek pracy”, działania 6.4. - „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”
Radzili w Czerniejewie

Radzili w Czerniejewie

Z gmin
Niemal błyskawiczny przebieg miała listopadowa sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Radni spotkali się w środę, 27 listopada. Obrady trwały nieco ponad godzinę. **Kolejna sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo miała zwyczajowy przebieg. Najpierw wysłuchano sprawozdań przewodniczącego rady i burmistrza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Następnie pochylono się nad przygotowanymi na ten dzień czterema uchwałami, w tym: w sprawie Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, w sprawieprzeznaczenia do sprzedaży i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 7 w Żydo
Jubileusz koła emerytów, rencistów i inwalidów w Witkowie

Jubileusz koła emerytów, rencistów i inwalidów w Witkowie

Z gmin
Uroczystości jubileuszowe 25 lat oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Witkowie już przeszły do historii. Byłą to niezwykła uroczystość wspomnień, wzruszeń i dumy członków, że należą do „rodziny”, gdzie są zawsze mile widziani. Podczas spotkania nie zabrakło Mariana Gadzińskiego, burmistrza gminy i miasta Witkowo i Jana Blaszyńskiego, jednego z pierwszych prezesów, PZERiI, który obecnie ma 87 lat. Nadal służy on radą i wsparciem podyktowanym doświadczeniem. Obecni byli także goście, którzy pamiętają pierwsze dni powstania koła.  Pragnę Wam wszystkim z całego serca podziękować za każdy drobny gest w naszą stronę, Wasza pomoc jest dla nas cenna, ponieważ pozwala nam w organizacji różnych przedsięwzięć, a te z kolei pomagają emerytom mile spędzać czas i cies
„Nie ma być syfu”, czyli oczekiwania radnych, a możliwości zablokowania inwestora

„Nie ma być syfu”, czyli oczekiwania radnych, a możliwości zablokowania inwestora

Rotator, Z gmin
Podczas obrad połączonych komisji Rady Miejskiej Trzemeszna 20 listopada radni opiniowali projekt uchwały dotyczący przystąpienia do zmiany zagospodarowania planu przestrzennego na działkach obejmujących około 20 ha, położonych przy drodze krajowej nr 15 w Trzemesznie. Na dwóch z nich działa obecnie firma G del Eko, co do której działań radni jak i mieszkańcy mają wiele uwag. – Nasze oczekiwania są jasne; chcemy, aby nie było tam syfu – mówił radny Grzegorz Koperski, któremu nie do końca spodobała się propozycja zmiany planu przygotowana przez trzemeszeński ratusz. – Dzisiaj głosujemy nad przystąpieniem do zmiany planu. Pan inspektor wie czego oczekujemy od tego dokumentu, byle czego nie przyjmiemy i mało tego, proponuję obciążyć pana inspektora kosztami sporządzenia nowego planu, jeśli on
Diabetycy świętowali w Trzemesznie

Diabetycy świętowali w Trzemesznie

Z gmin
Pod hasłem „Cukrzyca: Chroń swoją rodzinę” obchodzony był w tym roku Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Jak podaje portal internetowy „mojacukrzyca”, statystyki zachorowań na tę chorobę są przerażające. Szacuje się, iż w Polsce żyje ok. 2,5 miliona osób chorych a cukrzycę. Niestety, w większości przypadków diagnoza ta oznacza wiele zmian w życiu, dlatego bardzo ważne dla cukrzyków jest wsparcie. Takie wsparcie daje diabetykom zapewne Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Trzemeszeński oddział stowarzyszenia zorganizował 14 listopada z tej okazji specjalne uroczystości. Odbyły się one w restauracji Czeremcha. Spotkanie poprowadził Kazimierz Szymański, prezes koła, a okolicznościowy wykład wygłosił dr Tadeusz Dereziński. Podkreślił w nim jak ważne jest wsparcie rodziny w walce z cukrzycą. Pomoc
Przymiarki do podwyżek śmieci w Trzemesznie

Przymiarki do podwyżek śmieci w Trzemesznie

Z gmin
Zmiany przepisów dotyczące gospodarki odpadami wymagają od lokalnych samorządów dostosowania się do nich. Główna zmiana to obowiązek segregacji odpadów. Dotychczas każdy mógł wybrać, czy chce segregować odpady, czy mimo większej opłaty nie przejmować się ich dzieleniem. Teraz takiej możliwości nie ma. Trzemeszeński ratusz proponuje, aby od 1 stycznia 2020 roku stawką obowiązującą za odpady było 19 zł. Cena ta i tak nie zbilansuje w całości funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie. O zmianach ustawowych, ich konsekwencjach i prognozach kosztowych co do roku 2020 w dziedzinie odpadów mówiła inspektor Monika Krawczak z trzemeszeńskiego ratusza, 20 listopada podczas wspólnego posiedzenia komisji rady miejskiej. Szacowane koszty na 2020 rok za odbieranie odpadów przez firmę wyłonion
Pierwsze posiedzenie nowej komisji

Pierwsze posiedzenie nowej komisji

Z gmin
Na obradach 28 października radni Rady Gminy Gniezno powołali kilka nowych komisji. Jedna z nich, komisja oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej w środę, 13 listopada obradowała po raz pierwszy. Do tej komisji należą radni: Iwona Pajkert, Wioletta Nawrocka, Iwona Modrzejewska, Jakub Fryza i Marian Kaźmierczak, który jest jej przewodniczącym. Na pierwszym posiedzeniu tej komisji wybrano także zastępcę przewodniczącego i została nim radna Wioletta Nawrocka. Podczas krótkiego posiedzenia radni omówili m.in. wzrost podatków lokalnych od nowego roku oraz powstanie Klubu Seniora +. Radnym informacji udzielali: wójt Maria Suplicka, zastępca wójta Maciej Mądry, sekretarz Hanna Wrzaskowska i kierownik Andrzej Trzciński. (bk)