Z gmin

25-lecie koła PZERiI w Modliszewku

25-lecie koła PZERiI w Modliszewku

Z gmin
W czwartek, 24 stycznia Zarząd koła nr 5 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Modliszewku wraz z członkami i gośćmi obchodził jubileusz 25-lecia powstania koła. Uroczyste spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Modliszewku. **Uroczyste spotkanie rozpoczął przewodniczący koła Stanisław Stankowiak, który powitał gości i członków koła oraz przypomniał wszystkim działalność koła przez minione 25 lat. - Dwadzieścia pięć lat temu, 24 stycznia 1994 roku po raz pierwszy zjednoczyliśmy się, żeby wywalczyć należne nam odprawy emerytalne i rentowe. Takie wspólne działania przyniosły efekt i powinny towarzyszyć nam nadal. Wprawdzie niewielu nas z tego okresu założycielskiego zostało, bo tylko 3 osoby z 39 osób. Przez 25 lat przewinęły się przez nasze koło 93 osoby. Niestety, dziś
O systemie oceniania uczniów w czerniejewskich szkołach

O systemie oceniania uczniów w czerniejewskich szkołach

Z gmin
Omówieniem systemu oceniania według średniej ważonej w szkołach na terenie gminy Czerniejewo zajęli się radni – członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo – podczas pierwszego posiedzenia komisji w nowej kadencji (17 stycznia). Jak podkreśliła radna Małgorzata Janiszewska, przewodnicząca komisji, temat ten został wywołany na prośbę rodziców, których dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Czerniejewie, mających zastrzeżenia do obowiązującego w tej placówce systemu oceniania. W chwili obecnej system oceniania uczniów w każdej jednostce oświatowej ustalany jest indywidualnie. Oznacza to, że np. w gminie Czerniejewo według innego systemu oceniani są uczniowie Szkoły Podstawowej w Czerniejewie, inaczej uczniowie Szkoły Podstawowej w Żyd
Paroc gościł trzemeszeńskich radnych

Paroc gościł trzemeszeńskich radnych

Z gmin
Radni Rady Miejskiej Trzemeszna zostali zaproszeni 14 stycznia przez firmę Paroc do zwiedzania zakładu produkcyjnego w Trzemesznie oraz do zapoznania się z planami rozwoju tego przedsiębiorstwa. Paroc buduje obecnie nową linię produkcyjną, jest także zainteresowany kupnem od gminy kolejnych terenów. O planach inwestycyjnych i samej firmie opowiedział radnym Jar*osław Jankowski, dyrektor *zakładu izolacji budowlanych oraz pracownicy odpowiedzialni za ochronę środowiska, produkcję, czy też kontakty z mediami. Bezpośrednia przyczyną spotkania było wystąpienie firmy Paroc do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego terenów, jakie przedsiębiorstwo kupiło w swoim sąsiedztwie od osób prywatnych. Teren gminny, jakim w tym rejonie jest zainteresowany Paroc to 6,
Stowarzyszenie bez zarządu

Stowarzyszenie bez zarządu

Rotator, Z gmin
Kilka dni temu w Stowarzyszeniu Światowid i Spółdzielni Socjalnych w Małachowie Szemborowice odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia pięciu gmin; Witkowa, Trzemeszna, Czerniejewa, Niechanowa i Orchowa zwołane na prośbę byłego już zarządu tej organizacji (zarząd podał się do dymisji w połowie grudnia ubiegłego roku). Miało on wyjaśnić, po kilku miesiącach oczekiwania, obecną sytuację stowarzyszenia. Niestety, obecni na posiedzeniu Katarzyna Jórga, była już prezes stowarzyszenia oraz Zygmunt Kalinowski (zabrakło komisji rewizyjnej) nie mieli za dużo do powiedzenia. Obecnym na spotkaniu wójtom i burmistrzom oraz zainteresowanym członkom stowarzyszenia wyjaśnili właściwie tylko, że „wszystkie dokumenty i sprawozdania zabezpieczyła policja na wniosek prokuratury i to od nich żądajcie
Klub Seniora w Czerniejewie już funkcjonuje

Klub Seniora w Czerniejewie już funkcjonuje

Z gmin
Mimo że do oficjalnego otwarcia pozostało jeszcze trochę czasu, Klub „Senior+” w Czerniejewie już funkcjonuje i oferuje starszym mieszkańcom gminy bogatą ofertę zajęć, spotkań i warsztatów. W ubiegłym tygodniu placówkę zwiedzili radni – członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. **Przypomnijmy, nowa placówka przygotowywana w ramach projektu „Senior +”, ma być swoistym punktem spotkań dedykowanym czerniejewskim seniorom. Na realizację zadania, polegającego na utworzeniu placówki (remont i zakup wyposażenia) samorząd gminy pozyskał dotację w wysokości 150 tys. zł z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to ok. 400 tys. zł. W ramach dofinansowania przebudowano i wyposażono budyn
W 200. rocznicę śmierci Jana Kilińskiego

W 200. rocznicę śmierci Jana Kilińskiego

Rotator, Z gmin
Fundacja „Kierunek Kultura”, Dom Kultury w Trzemesznie oraz Izba Pamięci im. Jana Kilińskiego zapraszają na obchody 200. rocznicy śmierci Jana Kilińskiego; to jedna z najsłynniejszych postaci związanych z Trzemesznem, której pomnik stoi w centrum miasta. Rocznica przypada 28 stycznia. Jan Kiliński to jeden z największych polskich bohaterów narodowych, przywódca ludu warszawskiego podczas Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r. Uroczystość odbędzie się 28 stycznia i będzie podzielona na dwie części. Pierwsza z nich odbędzie się w Domu Kultury w Trzemesznie, o g.17. W jej trakcie wykład wygłosi dr. Andrzej Leśniewski, pt. „Trzemeszno – Gród Kilińskiego”. Podczas wystąpienia będzie można usłyszeć o związkach Jana Kilińskiego z rodzinnym miastem oraz o jego upamiętnieniu. Uczestnicy będą mieli ok
Witkowianie uczcili pamięć powstańców

Witkowianie uczcili pamięć powstańców

Z gmin
W ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, w piątek, 4 stycznia delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie oraz młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego (klasy II i III liceum ogólnokształcącego mundurowego) ze sztandarami na inowrocławskim dworcu kolejowym wzięli udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy Kompanii Witkowskiej i Powstańców Gnieźnieńskich. Uroczystość rozpoczęła obchody setnej rocznicy walk o oswobodzenieInowrocławia. Ponieważ szczególnie krwawo i zaciekle walczono o dworzec, dlatego tablica z napisem: „Szli tam też Witkowiacy” znalazł się na stacyjnym murze. W kolejnych dniach stycznia 1919 roku powstańcy pod dowództwem ppor. Pawła Cymsa w słynnym rajdzie na Kujawy, stoczyli z wielokrotnie silniejszą obsadą n
„Każda kropla oddanej krwi pozwala przedłużyć życie”

„Każda kropla oddanej krwi pozwala przedłużyć życie”

Z gmin
W piątek, 4 stycznia Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo zorganizował uroczystość noworoczną z okazji Dni Krwiodawstwa. Zasłużonym krwiodawcom wręczono medale i wyróżnienia. W tej wyjątkowej chwili nie zabrakło zaproszonych gości m.in. Łukasza Scheffsa, zastępcy burmistrza gminy i miasta Witkowo oraz Stanisława Króla, wiceprezesa Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie i Krystyny Król, działających od ponad czterdziestu lat w gnieźnieńskim HDK PCK oraz licznie zgromadzonych członków witkowskiego klubu. „Oddając krew - darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 61 lat; od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i
Są potrzeby i pomysły, brakuje pieniędzy

Są potrzeby i pomysły, brakuje pieniędzy

Z gmin
Początek nowego roku daję okazję do przedstawiania najważniejszych zadań. Włodarz niechanowskiej gminy Szymon Robaszkiewicz nie kryje, że priorytetowymi zdaniami będą między innymi te, na które zwracał uwagę podczas spotkań przed wyborami. Moimi priorytetami na ten rok są sprawy związane z przejęciem wodociągów przez gminę, a więc funkcjonowanie techniczne wodociągów, dostarczanie wody dla mieszkańców bez większych przerw i rozlicznie tego, a więc stworzenie bazy danych wszystkich odbiorców oraz samofinansowanie wodociągów. Nie może być sytuacji, że ktoś latami będzie czekał na wodę. Otrzymaliśmy refundację 700 000 złotych, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe. Mamy aneks do przygotowanego projektu i pozostanie miesiąc na rozliczenie. To będzie w lutym. Zaplanowano 350 000 złotych na termomode
Podsumowanie obchodów 100 – lecia wolności w gminie Czerniejewo

Podsumowanie obchodów 100 – lecia wolności w gminie Czerniejewo

Rotator, Z gmin
W niedzielę, 6 stycznia w Pawłowie odbyła się wyjątkowa uroczystość: dokonano odsłonięcia „niepodległościowego” muralu, który w ostatnim czasie powstał na Wiejskim Domu Kultury. Tym wydarzeniem oficjalnie zwieńczono obchody setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które w gminie Czerniejewo trwały cały rok. W gminie Czerniejewo uroczystości związane z setną rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości trwały cały rok. Tutaj w przygotowanie obchodów włączyli się niemal wszyscy, począwszy od władz samorządowych, poprzez placówki oświatowe i kulturalne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje, kończąc na indywidualnych osobach – mieszkańcach, którzy również zapragnęli uc