Z gmin

„Młodzi dbają o bezpieczeństwo”

„Młodzi dbają o bezpieczeństwo”

Z gmin
W sobotę, 26 sierpnia w Witkowie odbyło się otwarte szkolenie dla mieszkańców gminy i miasta Witkowo z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. W spotkaniu uczestniczyło 35 osób z terenu gminy. Prowadzącym szkolenie był Daniel Kowalczyk, ratownik medyczny wspólnie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej Witkowo. Na wstępie organizatorzy opowiedzieli o funkcjonowaniu jednostki oraz przedstawili sposoby informowania służb ratunkowych o powstałym zagrożeniu oraz podawania współrzędnych i korzystania zsystemu GPS, który każdy posiada w smartfonie. Następnie ratownik medyczny na podstawie przygotowanej prezentacji omówił zasady udzielania pierwszej pomocy, w tym charakterystykę stanówzagrożenia życia, zaburzenia przytomności –
Radni ustalili taryfy za wodę i ścieki

Radni ustalili taryfy za wodę i ścieki

Z gmin
Radni miejscy gminy Kłecko większością głosów (przy jednym wstrzymującym się) zatwierdzili taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Jednogłośnie opowiedzieli się natomiast za określeniem górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Kłecko. Jak tłumaczył burmistrz gminy Kłecko Adam Serwatka, to regulacja odbioru nieczystości. - Te stawki nie ulegają znacznej zmianie, tak po stronie wody, jak i odbioru płynnych nieczystości komunalnych. One są na tym samym poziomie, na jakim dotychczas funkcjonowały - wyjaśniał podczas obrad, 30 sierpnia burmistrz Kłecka. Radni przy jednym głosie wstrzymującym zatwierdzili taryfy za z
Świętowali działkowcy

Świętowali działkowcy

Z gmin
Rodzinne Ogrody Działkowe im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie powstały 80 lat temu. W sobotę, 26 sierpnia z tej właśnie okazji połączonej z obchodami „Dnia Działkowca” i 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce odbyły się w Trzemesznie specjalne uroczystości. Świętowanie rozpoczęto od złożenia kwiatów przed pomnikiem Jana Kilińskiego. Następnie uczestnicy uroczystości spotkali się przed budynkiem świetlicy działkowej, gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą założycieli ogrodów:***Sylwestra Kamyszka i Leona Kierczyńskiego*. Aktu odsłonięcia dokonał Tadeusz Kamyszek wraz z *Krzysztofem Derezińskim, burmistrzem Trzemeszna. **Jubileusz poprowadził Waldemar Kwiatkowski, prezes ROD im. Jana Kilińskiego. Rozpoczęto od występu Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha”. Kolejną artystycz
Gmina Gniezno szacuje starty po nawałnicy na 2 mln zł

Gmina Gniezno szacuje starty po nawałnicy na 2 mln zł

Rotator, Z gmin
Nawałnica z 11 sierpnia w gminie Gniezno uszkodziła wiele budynków szkolnych, na których remonty gmina przeznaczy 350 tys. zł, powaliła dużo drzew, uszkodziła wiele domów mieszkalnych, a na wywóz odpadów komunalnych gmina dołoży 300 tys. zł oraz 43 tys. zł przeznaczono z budżetu na uporządkowanie terenów zielonych oraz zakup sadzonek drzew i krzewów.Na sesji we wtorek, 29 sierpnia wójt W. Leman przedstawił radnym informację na temat prac w gminie po nawałnicy i możliwościach wsparcia i pomocy poszkodowanym. *Gmina wypłaciła 900 tys. zł zasiłków celowych* - Nawałnica najwięcej szkód uczyniła na terenie zachodnim gminy. Najbardziej ucierpiały wioski: Goślinowo, Obora, Piekary, Skiereszewo, Obórka, Modliszewo i Modliszewko. Obiekty gminne, które najbardziej ucierpiały to m.in. w
Następna awantura w trzemeszeńskim szkolnictwie

Następna awantura w trzemeszeńskim szkolnictwie

Rotator, Z gmin
Niemal tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, w środę, 30 sierpnia rodzice uczniów i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie przyszli na obrady Komisji Społecznej RM, gdzie wyrazili swój sprzeciw wobec decyzji burmistrza w sprawie ich szkoły. Już pierwotna decyzja o połączeniu SP nr 2 z gimnazjum, a zwłaszcza przeniesienie starszych klas do budynku gimnazjum spotkała się z dużym sprzeciwem społeczności „dwójki”. Ostatecznie jednak taka właśnie decyzja burmistrza potwierdzona w uchwale o nowym ustroju szkolnym w gminie Trzemeszno została wprowadzona w życie. Wydawało się, że sytuacja została uspokojona, jednak kolejne decyzje burmistrza związane z szukaniem miejsc dla dzieci przedszkolnych także dotknęła Szkołę Podstawową nr 2. Szkoła ta posiada budynek główny oraz
Trwa rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego

Trwa rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego

Z gmin
W Czerniejewie trwa rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego. Tym samym finalnie poszerzone zostanie ogólnodostępne miejsce, które ma za zadanie przede wszystkim służyć mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego ruszyła z początkiem sierpnia. W ramach prowadzonej inwestycji powstanie m.in. kort tenisowy o nawierzchni akrylowej i boisko do piłki plażowej (każdy obiekt budowany jest wraz z ogrodzeniem siatkowym i piłkochwytami), a także skatepark. Dodatkowo wykonane zostanie oświetlenie, ciągi pieszo-jezdne i droga wewnętrzna, łącząca wszystkie projektowane elementy terenu. – Ta nowatorska oferta rekreacyjna da możliwość korzystania z centrum w tym samym czasie różnym osobom, czy też różnym grupom, w różnym wieku i o różnych zainte
Gmina Łubowo: co w inwestycjach?

Gmina Łubowo: co w inwestycjach?

Z gmin
Na terenie gminy Łubowo, obok potężnego przedsięwzięcia utworzenia podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prowadzone są również inne zadania inwestycyjne, których celem jest przede wszystkim poprawa komfortu życia mieszkańców. **W gminie Łubowo samorząd w chwili obecnej prowadzi kilka poważnych zadań inwestycyjnych. Część z nich – podobnie jak w większości gmin - polega przede wszystkim na przystosowaniu placówek oświatowych do zbliżającego się nowego roku szkolnego. Tu najważniejszym zadaniem jest budowa przedszkola w Fałkowie. Chociaż trzeba przyznać, że początki tej koniecznej inwestycji nie były łatwe. – W zeszłym roku staraliśmy się o środki z funduszy unijnych na budowę przedszkola w Fałkowie. Niestety, popełniliśmy pewien błąd w poprawkach, chodziło o 400 zł na prawie
Podsumowano budżet na półmetku

Podsumowano budżet na półmetku

Z gmin
Podczas niedawnych obrad radni gminni zapoznali się z realizacją budżetu gminy Niechanowo za pierwsze półrocze. Na forum rady taką informację przekazała skarbnik Maria Graczyk. Po stronie dochodów za pierwsze sześć miesięcy 2017 roku znalazła się kwota ponad 13 600 000 złotych, po stronie wydatków - prawie 13 000 000 złotych. Dochody bieżące zrealizowano w 56,54 %, a dochody majątkowe - w 5,35 % w stosunku do planu. Wykonanie dochodu ogółem to około 13 700 000 złotych, czyli 55,91 %; z tego dochody własne - ponad 3 600 000 złotych, czyli 26,63 %. Subwencja wyrównawcza stanowiła 11,36 %, oświatowa - prawie 25 %. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom to 35,06 %, a dotacje celowe na zadania własne gminy - 1,92 %. W pierwszym półroczu otrzymaliśmy prawie 21 000 złotych - to środ
„Wielkopolskie Westerplatte” w Kłecku

„Wielkopolskie Westerplatte” w Kłecku

Rotator, Z gmin
Pierwszego września wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przyjedzie do Kłecka i upamiętni bohaterskich obrońców miasta, którzy we wrześniu 1939 roku przeciwstawili się hitlerowskiemu najeźdźcy. Uroczystości są elementem wojewódzkich obchodów 78. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Czujemy się, wyróżnieni, że na miejsce obchodów uroczystości upamiętniających wszystkich tych, którzy we wrześniu 1939 roku przeciwstawili się wojskom hitlerowskim, pan wojewoda wybrał Kłecko. Nasi przodkowie swoim bohaterstwem pokazali przywiązanie do ojczystej ziemi, której nie opuścili aż do końca. Ponad 300 osób oddało życie broniąc swojej Ojczyzny, swojego miasta, swoich domów. W tych dniach w całej Polsce wspominamy obronę Westerplatte, ale my mamy swoje Wielkopolskie Westerpla
Uwieńczenie ciężkiej pracy rolnika

Uwieńczenie ciężkiej pracy rolnika

Z gmin
- Dożynki to okazja, by podziękować rolnikom za ich pracę, poświęcić i podzielić chleb z zebranego ziarna i pochwalić się okazałymi wieńcami z tegorocznych zbiorów. Praca rolnika jest specyficznym zawodem, którego sprzymierzeńcem jest pogoda. Warunki atmosferyczne rzutują na rezultat ich pracy – powiedział m.in. Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo podczas święta plonów w niedzielę, 20 sierpnia. Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił także, że w gminie zbiory płodów rolnych były zadowalające, a rolnicy plony zebrali już z pól w 98 procentach. Przekazał również życzenia rolnikom w imieniu wszystkich mieszkańców gminy dziękując im za bardzo trudną pracę. Tegorocznymi gospodarzami Gminnych Obchodów Święta Plonów w Witkowie byli: Paulina Bednarek oraz Grzegorz Cieśl