Z gmin

Wójt Włodzimierz Leman z absolutorium

Wójt Włodzimierz Leman z absolutorium

Z gmin
Jednogłośnie i niemal bezdyskusyjnie radni z Rady Gminy Gniezno zadecydowali o udzieleniu wójtowi Włodzimierzowi Lemanowi absolutorium z tytułu realizacji zadań budżetowych w 2016 roku. Absolutoryjna sesja Rady Gminy Gniezno odbyła się 21 czerwca. Obrady samorządu gminy Gniezno tradycyjnie rozpoczęto od wysłuchania informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W tym punkcie zapoznano się także ze stanem realizacji inwestycji, zaplanowanych na 2016 rok. Następnie pochylono się nad przygotowanym na ten dzień pakietem uchwał, w tym tych dwóch najważniejszych: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania gminnego budżetu za ubiegły rok oraz w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Okazuje się, że uchwała budżetowa na
Rozbudowa przedszkola staje się realna

Rozbudowa przedszkola staje się realna

Z gmin
Projekt Gminy Trzemeszno dotyczący rozbudowy Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie staje się coraz bardziej realny. Wniosek gminy o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przeszedł pozytywnie pierwszą weryfikację. Na terenie Trzemeszna działają dwa przedszkola, niestety, ilość miejsc w tych placówkach (maksymalnie 334) jest zbyt mała, aby mogły skorzystać z nich wszystkie dzieci. Rozbudowa przedszkola mieszczącego się na osiedlu Piastowskim będzie polegała na przebudowie głównego, dwukondygnacyjnego budynku oraz dobudowanie do niego przybudówki. Oba budynki mają stanowić całość połączoną klatką schodową wyposażoną w windę dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa istniejącej części ma objąć m.in. powiększenie niektórych
Umowy podpisane, ruszają inwestycje

Umowy podpisane, ruszają inwestycje

Z gmin
Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna podpisał niedawno dwie umowy na realizację dwóch znaczących inwestycji: budowę sali gimnastycznej w Trzemżalu i termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie. Pierwsza umowa została podpisana 19 czerwca. Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą, zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym przy Zespole Szkół w Trzemżalu będzie realizowana przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. Umowa opiewa na 3 898 516,66 zł. brutto z terminem realizacji do 3 maja 2018 roku. Projekt jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Planowane według umowy dofinansowanie wyniesie 3 082 784,59 zł. Natomiast 23 czerwca burm
Wrócili do szkoły po pięćdziesięciu latach

Wrócili do szkoły po pięćdziesięciu latach

Z gmin
Na początku czerwca w Liceum Ogólnokształcącym w Trzemesznie im. Michała Kosmowskiego odbyło się spotkanie maturzystów z 1967 roku. Pół wieku, to sporo czasu nic więc dziwnego, że dawni koledzy i koleżanki z trudem rozpoznawali się na szkolnym korytarzu. Na jubileuszowy zjazd przyjechało 18 osób. – Nasza klasa z różnymi wyjątkami liczyła 40 osób, niektóre niestety, już nie żyją, zaledwie do kilku nie udało mi się dotrzeć, natomiast pozostali stawili się w komplecie, co mnie bardzo cieszy – mówi Adam Morawski, organizator zjazdu. Podczas swojej czteroletniej nauki klasa ta miała aż trzech wychowawców, byli to kolejno*: **Stanisław Bubień, Teresa Ławicka – Walter***i***Stanisława Szymańska, która także odwiedziła swoich wychowanków. Na zjazd przybyli także nauczyciele:****Anna M
W Niechanowie pomyśleli o całych rodzinach

W Niechanowie pomyśleli o całych rodzinach

Z gmin
Projekt „Rodzina - zgrana drużyna” realizowany jest od pewnego czasu przez Radę Sołecką w Niechanowie, przy współpracy z Fundacją Nasza Wieś z Trzemżala. Nie brakuje chętnych do cotygodniowych spotkań. To cykl spotkań, między innymi ze strażakami, którzy nauczą udzielania pierwszej pomocy osoby dorosłe, jak dzieci. Było już spotkanie z dzielnicowym, który poruszył sprawy związane z bezpieczeństwem nie tylko w ruchu drogowym. Mieszkańcy zadawali różne pytania, byli aktywni. Projekt, który będzie realizowany do października ma za zadanie integrować rodziny. Już sama nazwa „Rodzina - zgrana drużyna” wskazuje na to. Rodzice na przykład muszą nauczyć się rozmawiać z dziećmi. W grafiku są między innymi z terapeutą i psychologiem. Do tego dochodzą formy wychowawcze, sprawy bezpieczeńs
W Kłecku absolutorium jednogłośnie

W Kłecku absolutorium jednogłośnie

Z gmin
Sesja Rady Miejskiej Gminy Kłecko 28 czerwca odbyła się w oparciu o ocenę wyników prac miejscowego samorządu i udzielenie absolutorium dla burmistrza Adama Serwatki z tytułu wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Budżet został oceniony i wydana została opinia Komisji Rewizyjnej, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla A. Serwatki. Również pozytywną opinię z realizacji budżetu przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. W roku 2016 budżet zmieniano zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków i wynosił na ostatni dzień ubiegłego roku po stronie dochodów - ponad 30 293 000 złotych (realizacja w 91,72%), a po stronie wydatków - prawie 35 000 000 (86,47%). Wolne środki to 3 038 000 złotych. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił na forum rady burmistrz A S
Działo się w Lubiniu

Działo się w Lubiniu

Z gmin
W sobotę, 24 czerwca w Lubiniu, gmina Trzemeszno odbył się festyn dla dzieci „Bezpieczne wakacje”. Zabawa rozpoczęła się od przygotowanej przez dorosłych mieszkańców Lubinia inscenizacjiwiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Barwne kostiumy i z humorem przedstawiona scenka wprawiła wszystkich uczestników festyny w doskonały nastrój. Gośćmi mieszkańców Lubinia byli także policjanci z komisariatu w Trzemesznie, którzy przeprowadzili pogadankę o bezpieczeństwie podczas wakacji. Dzieci jak się okazało świetnie znają przepisy ruchu drogowego oraz telefony alarmowe. Na festyn przybyli również motocykliści z grupy „Wolni Strzelcy”, którzy umożliwili przejażdżki swoimi wspaniałymi maszynami. Całej zabawie towarzyszył takżekonkurs ekologiczny. Wśród innych atrakcji znalazły się: kącik gastron
Rada Seniorów rozpoczęła kolejną kadencję

Rada Seniorów rozpoczęła kolejną kadencję

Z gmin
W piątek, 23 czerwca odbyła się inauguracyjna sesja Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo. Tym sposobem oficjalnie rozpoczęto drugą kadencję senioralnego organu. Skład nowej rady utworzyło piętnastu mieszkańców gminy Czerniejewo, którym rola osób starszych w życiu społecznym nie jest obojętna. W trakcie pierwszych obrad radni seniorzy zwyczajowo złożyli uroczyste ślubowanie, odebrali zaświadczenia potwierdzające ich wybór do Rady Seniorów, a także wybrali spośród siebie skład prezydium. Przypomnijmy, pomysł by w gminie Czerniejewo powstała Rada Seniorów, narodził się jeszcze w poprzedniej kadencji samorządowej, jednak to dopiero nowy burmistrz – Tadeusz Szymanek wraz z nową Radą Miasta i Gminy Czerniejewo słowo przełożyli w czyn uchwałą z 25 marca 2015 roku oficjalnie powołu
Noc Kupały w Pakszynie

Noc Kupały w Pakszynie

Z gmin
W niedzielę, 25 czerwca na łąkach w Pakszynie (Zdroje nad Wrześnicą) mieszkańcy gminy Czerniejewo oraz przybyli goście mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu – w Nocy Kupały. Wydarzenie zostało zorganizowane już po raz drugi i wszystko wskazuje na to, że na stałe wpisało się w kalendarz imprez gminy Czerniejewo. Podobnie jak przed rokiem, również i tym razem na przybyłych czekało moc atrakcji, m.in. rekonstrukcje historyczne, gry i zabawy „plebejskie”, warsztaty lepienia garnków z gliny i plecenia wianków, a także śpiewy i tańce przy ognisku. Ponadto pojawiły się także kupieckie kramy, oferujące rękodzieło i produkty lokalne oraz swojskie jadło i napitki. Oczywiście, już zwyczajowo można też było wziąć udział we wspólnym puszczaniu wianków i lampionów na Wrześnicy. Z
„My seniorzy zawsze młodzi”

„My seniorzy zawsze młodzi”

Z gmin
Pod takim hasłem 9 czerwca w Centrum Konferencyjno- Wypoczynkowym „Magnolia” w Bystrzycy, gmina Trzemeszno odbył się VIII Międzypowiatowy Konkurs Klubów Seniora. To już po raz ósmy Dom Kultury w Trzemesznie zorganizował taki przegląd twórczości osób starszych. Impreza od lat cieszy się dużym powodzeniem, o czym świadczy rosnąca liczba uczestników. W tym roku na scenie zaprezentowało się aż 16 zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych. Występy oceniało jury w składzie:*Krystyna Polachowska, Jadwiga Bosiacka, Włodzimierz Losik i Mirosław Świerkot*.**Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Krzysztof Dereziński,burmistrz Trzemeszna i Sławomir Peno, przewodniczący Rady Miejskiej, którzy życzyli seniorom dobrej zabawy i jak najwyższych laurów. Prezentacje zespołów trwały przez kil