Shadow

Z gmin

Absolutorium jednogłośnie

Absolutorium jednogłośnie

Z gmin
Głównym tematem sesji Rady Miejskiej Witkowa, 25 czerwca było udzielenie absolutorium Marianowi Gadzińskiemu, burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo. Decydujący głos mieli radni, którzy w dużej mierze również mieli wpływ na wykonanie i realizację budżetu.Decyzją radnych Marian Gadziński otrzymał absolutorium w stu procentach. Zastrzeżeń nie miała również Regionalna Izba Obrachunkowa. Bardzo dziękuję za zaufanie. Chociaż zawsze podkreślam, że jest to nasze wspólne dzieło. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze możemy zrealizować w danym roku wszystkich zgłoszonych inwestycji, ale staramy się gospodarować tak budżetem, żeby wystarczyło na większość planów i zamierzeń. Pozyskujemy również środki zewnętrzne, a nie jest to proste zadnie – powiedział m.in. Marian Gadziński. Opinię z wykonania bu...
Nowa siedziba opieki społecznej

Nowa siedziba opieki społecznej

Z gmin
Kilka dni temu odbył się odbiór powykonawczy jednego z długo oczekiwanych obiektów gminy i miasta Witkowo. Wizytacji nowoczesnego budynku, gdzie będzie mieściła się siedziba Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonałMarian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wraz z radnymi Rady Miejskiej Witkowa, Wojciechem Mólem, kierownikiem MGOPS oraz przedstawicielami wykonawcy i inspektorami nadzoru inwestorskiego. Budowa dobiega końca, a zakres zadania obejmował adaptację pomieszczeń istniejącego budynku komunalnego oraz dobudowę nowego dwukondygnacyjnego skrzydła obiektu, części przeznaczonej na biura pracowników „mopsu” wraz z niezbędną infrastrukturą, celem zapewnienia właściwego funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. Obiekt wyposażony jest w kotłownię gazową oraz instalację...
Symboliczny koniec remontu. Zabytkowa altana oznakowana

Symboliczny koniec remontu. Zabytkowa altana oznakowana

Z gmin
A mogło już jej nie być. Altana z lat 20. XX wieku, znajduje się w dawnym Ogrodzie Bractwa Kurkowego we Wrześni, jednak przez lata popadała w zapomnienie, a jej stan był na tyle zły, że groził zawaleniem. Do ratowania zabytku wzywali społecznicy i w końcu udało się ją odrestaurować i zachować dla kolejnych pokoleń. Teraz oficjalnie jest już oznakowana tabliczką informującą, że mamy do czynienia z obiektem zabytkowym o dużych walorach historycznych. To zwieńczenie prawie pięcioletniej batalii społeczników z Projektu Września. W 2015 roku zaapelowali oni do miasta, by ratowało altanę – świadka wielu wydarzeń w Ogrodzie Bractwa Kurkowego przy ul. Słowackiego. Nie bez trudu, ale udało się. Grunt został przejęty przez gminę Września, a sam obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Pomoc w ra...
Panie górą w Niechanowie. Pierwsza sesja nowo wybranej rady

Panie górą w Niechanowie. Pierwsza sesja nowo wybranej rady

Rotator, Z gmin
Spokojnie minęła pierwsza po referendum sesja nowej Rady Gminy Niechanowo. Poniedziałkowe, 15 czerwca, popołudniowe obrady rozpoczął radny-senior Józef Fabiszak. Jeszcze przed sesją wójt niechanowskiej gminy Szymon Robaszkiewicz stwierdził, że ma nadzieję na dobrą współpracę. - To też kontynuacja wszystkich tych zadań i zamierzeń, które chcemy zrobić dla mieszkańców naszej gminy przez najbliższe trzy i pół roku. Dlatego wielkie pokłady nadziei na współpracę z obecną radą. Mam nadzieję, że to wszystko się dobrze poukłada i nabierzemy tego tempa, które powinno być od samego początku. To, co przez ostatnie miesiące przeżyłem i czego doświadczyłem na własnej skórze, nie spodziewałbym się po osobach, z którymi wcześniej współpracowałem. Teraz nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Będę prosił r...
Już po przesłuchaniach do wrzesińskiej Szkoły Muzycznej. Będzie nabór uzupełniający

Już po przesłuchaniach do wrzesińskiej Szkoły Muzycznej. Będzie nabór uzupełniający

Z gmin
Była wyczekiwana przez lokalne środowisko z powiatu wrzesińskiego od lat. We wrześniu udało się otworzyć Szkołę Muzyczną, którą prowadzi Starostwo Powiatowe. Dzięki efektom starań, dzieci nie muszą już dojeżdżać do podobnych placówek w Gnieźnie czy Słupcy. Właśnie zakończyły się przesłuchania kandydatów do placówki na rok szkolny 2020/2021. Jeszcze zanim podpisano stosowne dokumenty i uzyskano zgodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, siedziba szkoły była już wyremontowana, wyposażona i czekała na kadrę pedagogiczną i samych uczniów. Jednak początki nie były łatwe. O własnej szkole muzycznej wrześnianie marzyli od lat, cierpliwie dowożąc swoje dzieci do takich placówek w Gnieźnie i Słupcy. Mimo starań, ministerstwo odmawiało utworzenia szkoły, wbrew chęci lokalnego samorządu do...
Stop dzikim wysypiskom śmieci!

Stop dzikim wysypiskom śmieci!

Z gmin
Po raz kolejny na terenie Gminy Trzemeszno pojawił się problem dzikich wysypisk śmieci. Tym razem do trzemeszeńskiego ratusza trafiło zgłoszenie o porzuconych odpadach budowlanych w miejscowości Szydłowo. Miejscy urzędnicy przypominają, że takie odpady powinny znaleźć się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Święte, gdzie można je oddać bezpłatnie. Ponieważ niestety, porzucanie śmieci w lasach jest nagminne KrzysztofDereziński, burmistrz Trzemeszna apeluje o zgłaszanie przypadków podrzucania odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych oraz zapisywanie numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do nielegalnego wywozu śmieci, co pozwoli na wskazanie sprawców (telefon kontaktowy 667 747 253). Zdaniem burmistrza problem dzikich wysypisk można rozwi...
Kłopoty z budową w cieniu elektrowni wiatrowej

Kłopoty z budową w cieniu elektrowni wiatrowej

Rotator, Z gmin
Na terenie gminy Trzemeszno funkcjonuje sześć turbin wiatrowych. Nowe przepisy ustawy z 20 maja 2016 roku „O inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych” nie tylko uniemożliwiły firmom stawianie nowych wiatraków, ale także prywatnym inwestorom budowy domów w ich pobliżu. Urząd Miejski Trzemeszna chce temu przeciwdziałać i zaproponował sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla tak zwanych „stref 10H”. Nowe przepisy z 20 maja 2016 roku ustanowiły minimalne odległości turbin wiatrowych od zabudowań. Przepis działa też w drugą stronę. Ustawa określa bowiem w jakiej odległości od elektrowni mogą być budowane budynki mieszkalne. Dokładnie mówi o odległości, która jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższe...
Radni walczą o budowę ronda przy ul. Gdańskiej

Radni walczą o budowę ronda przy ul. Gdańskiej

Z gmin
We wtorek, 19 maja odbyło się zdalne posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Gniezno, na którym omówiono petycję z 6 maja dotyczącą działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie, a także skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową nr 2213P w Goślinowie. Członkowie komisji przyjęli jednogłośnie pozytywną opinię dotyczącą budowy ronda w tym miejscu. Przypomnijmy, radna Rady Gminy Gniezno Wioletta Nawrocka i radny miejski Tomasz Dzionek napisali petycję do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczącą działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie, a także skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową nr 2213P w Goślinowie. Mies...
Trzemeszeńska oświata w epidemii. Co dalej z dojazdami dzieci do szkół?

Trzemeszeńska oświata w epidemii. Co dalej z dojazdami dzieci do szkół?

Rotator, Z gmin
O problemach związanych z oświatą w czasie epidemii dyskutowali trzemeszeńscy samorządowcy na sesji Rady Miejskiej 20 maja. Radny Grzegorz Koperski pytał między innymi, jak będzie wyglądał dowóz dzieci do szkół po decyzji o otwarciu klas I-III i oddziałów przedszkolnych. – Może być tak, że autobus będzie jeździł po jedno dziecko – mówił radny. Radny powoływał się na rozmowę z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kruchowie; twierdził, że jest tam bardzo małe zainteresowanie rodziców powrotem dzieci do szkoły. Jest to niemal jedno dziecko na oddział. – Jaki to ma sens otwieranie takich oddziałów? Ta sytuacja epidemiologiczna sprawia, że rodzice boją się posyłać dzieci do szkół i przedszkoli. Tym bardziej, że ma to być tylko świetlica. Na oddział jedno lub dwoje dzieci, łącznie 10 dzieci na całą ...
Kultura – pierwsza ofiara epidemii

Kultura – pierwsza ofiara epidemii

Rotator, Z gmin
Na trudne pytanie, jak epidemia wpłynie na finanse gminy Trzemeszno, próbowali uzyskać odpowiedź trzemeszeńscy radni na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 20 maja. Sesja odbyła się zdalnie i dotyczyła zmian budżetowych. Zdecydowano się na obcięcie wydatków Domu Kultury, wparto natomiast Policję i zwiększono pulę środków na dofinansowanie do wymiany pieców. Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna zaproponowałprzeznaczyć 20 tysięcy złotych na sfinansowanie pieszych patrolipolicyjnych na terenie gminy Trzemeszno. Taka praktyka była już stosowana w trzemeszeńskim samorządzie. Burmistrz motywował swój wniosek tym,że w związku z obecną sytuację epidemiologiczną i wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju, na Policję nałożono dodatkowe obowiązki. Związane one są między innymi z cod...