Z gmin

Milion złotych kary za nielegalną wycinkę drzew? Sprawa ponownie rozpatrywana

Milion złotych kary za nielegalną wycinkę drzew? Sprawa ponownie rozpatrywana

Z gmin
Mija 2,5 roku od zawiadomienia, które stowarzyszenie Projekt Września złożyło w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. Dotyczyło ono wycinki drzew w zabytkowym parku w Stanisławowie, gdzie piła miała powalić 119 drzew, w tym pomnik przyrody. Urzędnicy wszczęli postępowanie i nałożyli ponad milion złotych kary na właściciela terenu – firmę Rajmunda Gąsiorka. W listopadzie 2015 roku przedstawiciel Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Gąsiorek Spójka Jawna złożył we wrzesińskim magistracie zgłoszenie, że w zabytkowym parku w Stanisławowie, należącym do spółki znajdują się złomy i wywroty drzew, które właściciel chce usunąć. Po oględzinach urzędników wydano postanowienie zezwalające na usunięcie drzew wskazanych jako złomy i wywroty. Jednak w lutym 2016 roku społecznicy ze stowarzyszenia Pr
W budowaną halę wmurowano akt erekcyjny

W budowaną halę wmurowano akt erekcyjny

Z gmin
We wtorek, 17 października – niemal pół roku od wjazdu pierwszej koparki na plac budowy - odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w budowaną halę widowiskowo – sportową wraz z łącznikiem w Czerniejewie. Dla mieszkańców Czerniejewa był to szczególny moment, który symbolicznie otworzył budowę inwestycji i w realny sposób przybliżył do momentu, w którym z budowanego obiektu będzie można korzystać. O tym, że gmina Czerniejewo buduje halę widowiskowo – sportową, pisaliśmy już kilkakrotnie. Przypomnijmy, przy Szkole Podstawowej w Czerniejewie powstaje obiekt stworzony na bazie indywidualnego projektu, nastawiony na nowoczesność, funkcjonalność i energooszczędność. W myśl projektu obiekt będący przedmiotem inwestycji to budynek hali widowiskowo - sportowej połączony z istni
Dzień Niepodległości – książka, skwer i bal

Dzień Niepodległości – książka, skwer i bal

Z gmin
To będzie już szósty Charytatywny Bal Niepodległości w Niechanowie, jednak po raz pierwszy nie odbędzie się on w niechanowskim pałacu. Jego celem, oprócz wymiaru patriotycznego, będzie jak zawsze pomoc charytatywna, tym razem dla Daniela Miętkiewicza, który podczas likwidowania skutków sierpniowej nawałnicy uległ porażeniu prądem z linii wysokiego napięcia. O wszystkich przedsięwzięciach zaplanowanych 11 listopada poinformowali pomysłodawcy balu - przewodnicząca Stowarzyszenia Ziemi Niechanowskiej, Grażyna Kozanecka, wójt niechanowskiej gminy, Eugeniusz Zamiar oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Niechanowie, Elżbieta Rzepecka-Roszak. To już po raz szósty spotykamy się na balu, ale tym razem nie w niechanowskim pałacu, a w Gminnym Ośrodku Kultury. Będzie wiele atrakcji tego dnia
SLD Niechanowo wspólnie z wójtem o inwestycjach

SLD Niechanowo wspólnie z wójtem o inwestycjach

Z gmin
W czasie niedawnego zebrania gminnego koła SLD w Niechanowie rozmawiano wspólnie z wójtem Gminy Niechanowo Eugeniuszem Zamiar o inwestycjach realizowanych przez gminę w 2017 roku i planach na rok 2018. W tym roku Gmina Niechanowo wykonała modernizacje i naprawy w placówkach oświatowych w Jarząbkowie i Niechanowie związane z dostosowaniem do zmian wynikających z reformy oświaty oraz poprawiające bezpieczeństwo komunikacyjne na parkingu przy Szkole Podstawowej w Niechanowie. Wspólnie z Powiatem Gnieźnieńskim władze gminy partycypują w budowie chodnika w Czechowie oraz poszerzeniu drogi z Żelazkowa do Goczałkowa wraz z zatoką autobusową w Goczałkowie. Zmodernizowano sieć wodociągową w części Niechanowa. Z udziałem środków unijnych realizowany będzie projekt „Słoneczne Dachy” oraz b
Paroc rusza z inwestycja w Trzemesznie

Paroc rusza z inwestycja w Trzemesznie

Rotator, Z gmin
Mimo odmowy trzemeszeńskiego samorządu w sprawie włączenia terenu planowanej inwestycji firmy Paroc do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nowa linia produkcyjna powstanie. Informację w tej sprawie w imieniu firmy Paroc przekazała *Marzena Kozłowska, *menadżer ds marketingu Grupy Paroc. Grupa Paroc, w myśl długofalowej strategii rozwoju, rozpoczyna ekspansję polskiego zakładu produkcyjnego w Trzemesznie. W obliczu pozytywnych prognoz dla rynku budowlanego oraz trendów związanych z efektywnością energetyczną i bezpieczeństwem ogniowym, firma spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na wyroby izolacyjne. Ze względu na swoje właściwości, materiałem doskonale spełniającym obie powyższe potrzeby jest wełna kamienna. W ramach inwestycji powstanie nowa, supernowoczes
Wzrosły ceny usług budowlanych

Wzrosły ceny usług budowlanych

Z gmin
Na terenie gminy Witkowo odbyły niedawno się odbiory inwestycji drogowych, zaplanowanych w tegorocznym budżecie. Zmodernizowane zostały drogi gminne w miejscowości: Małachowo -Wierzbiczany, Ćwierdzin, Gaj oraz Witkówko. Oddano także do użytku elewację budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek. Natomiast po minionej sesji Rady Miejskiej okazało się, że „znalazły” się dodatkowe pieniądze na przebudowę ulicy Osiedlowej w Witkowie i budowę drogi dla rowerów z Witkowa do Skorzęcina. Ta ostatnio wymieniona inwestycja współfinansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu operacyjnego na lata 2014 -2020. Obecnie trwa wybór ofert przetargowych. - Wykonanie tych dwóch inwestycji wymagało przeszacowania budżetu, jednak stały on
Burmistrz docenił nauczycieli

Burmistrz docenił nauczycieli

Z gmin
Dzień Edukacji Narodowej, zwyczajowo nazywany Dniem Nauczyciela, to wyjątkowe święto, któremu towarzyszy specjalna oprawa i liczne akademie i spotkania. Celebruje je społeczność szkolna, ale także dostrzegają codzienny trud nauczycieli i pracowników administracji i obsługi samorządowcy. W Witkowie nie jest inaczej. Wszystkich, którzy codzienną pracą, zaangażowaniem i wysiłkiem wychowują i edukują kolejne pokolenia stara się uhonorować dostrzega Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo. Z tej też okazji w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie, w trakcie którego Marian Gadziński wręczył nagrody dla wyróżnionych nauczycieli. Nagrody otrzymali: Justyna Gromadzińska, nauczyciel Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie i Ewa Skrzypska, dyrektorka tej placówk
Nowe przedszkole w Fałkowie już otwarte

Nowe przedszkole w Fałkowie już otwarte

Rotator, Z gmin
Wychowankowie Przedszkola nr 1 w Fałkowie (gmina Łubowo) mają powód do radości. Dwunastego października oficjalnie i uroczyście do użytku oddany został nowy obiekt przedszkolny. Jak podkreśla Andrzej Łozowski, wójt Gminy Łubowo, inwestycja była potrzebna. – Budynek przedszkola w Fałkowie do tej pory był tematem wstydliwym, bo mieścił się w takich warunkach, a nie innych. W związku z tym decyzja mogła być tylko jedna: budujemy – informuje włodarz Łubowa i przyznaje, że początki tej koniecznej inwestycji były trudne. – W ubiegłym roku staraliśmy się o środki z funduszy unijnych na budowę tego przedszkola. Niestety, popełniliśmy mały błąd i nasz wniosek w pewnym sensie został odrzucony, ale nie do końca: na zadanie dostaliśmy środki w wysokości około 250 tys. zł na realizację tzw.
Dożynki „na bogato” pozostawiły niesmak

Dożynki „na bogato” pozostawiły niesmak

Rotator, Z gmin
Mimo że uczestnicy dyskusji, do jakiej doszło 18 października na połączonym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Trzemeszna byli zgodni, że tegoroczne dożynki, które odbyły się w sołectwie Niewolno były najlepszymi od lat i cieszyły się ogromnym powodzeniem, to jednak sprawy wewnętrzne pomiędzy współorganizatorami - Domem Kultury w Trzemesznie i Sołectwem Niewolno doprowadziły do publicznego sporu i wywołały pewnie niesmak całej sytuacji. Po raz pierwszy do dyskusji na temat organizacji tegorocznych dożynek, jakie odbyły się 19 sierpnia doszło na wrześniowej sesji Rady Miejskiej. Wówczas Łukasz Zalewski, sołtys Niewolna ocenił imprezę jako bardzo udaną, ale miał wiele zastrzeżeń do jej organizacji, a szczególnie do współpracy z Domem Kultury. Jak stwierdził, sołectwo nie miało ni
Sesja „robocza” w gminie Łubowo

Sesja „robocza” w gminie Łubowo

Z gmin
W poniedziałek, 9 października odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Łubowo. W trakcie obrad radni zwyczajowo wysłuchali sprawozdania wójta z działań podjętych w okresie międzysesyjnym i przyjęli przygotowany na ten dzień pakiet uchwał roboczych, głównie z zakresu finansów i oświaty. W trakcie obrad radni najpierw wysłuchali informacji Andrzeja Łozowskiego, wójta Gminy Łubowo o pracy w okresie międzysesyjnym, a następnie zajęli się przygotowanym na ten dzień pakietem uchwał. Radni przyjęli następujące uchwały: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji dla parafii rzymskokatolickiej z terenu gminy Łubowo z przeznaczeniem na prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Dziekanowicach (dotacja w wysokości 64 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac ko