Z gmin

Nowy dach na świątyni

Nowy dach na świątyni

Z gmin
Naprawiony dach na drewnianej części kościoła w Niechanowie jest już w całej krasie. Mimo iż aura nie była przychylna do takich prac, jednak jak twierdzi ksiądz kanonik Andrzej Ziółkowski, proboszcz niechanowskiej parafii, szczęściem było to, że nawałnica 11 sierpnia nie poczyniła szkód na otwartej wówczas przestrzeni dachu. Naprawa dachu to przede wszystkim wymiana całego gontu nad drewnianą, zabytkową częścią świątyni. Do tego doszła wymiana krokwi, położenie łat, zamontowanie nowych rynien oraz odnowienie krzyży i pozłacanej kuli. Dokument o tym remoncie złożony zostanie w skrzynce w kościelnej wieży. Remontem zajęła się jedna z poznańskich firm, która generalnie zajmuje się remontami związanymi z pracami konserwatorskimi. - Nasze prace dotyczą głównie kościołów. Nie było kł
Rozwodu nie będzie. Na razie…

Rozwodu nie będzie. Na razie…

Rotator, Z gmin
Wynikiem głosowania 18 do 7 mieszkańcy Sołectwa Gębarzewo zadecydowali, aby nie rozłączać Gębarzewa i Gębarzewka na dwa osobne sołectwa. Zebranie wiejskie poświęcone między innymi tej właśnie sprawie, odbyło się 25 września i jak można się było spodziewać dyskusja w tym temacie toczyła się w emocjonującej atmosferze, której chwilami towarzyszyły mocne słowa, słowne przepychanki i wzajemne oskarżenia. Czy jednak finalnie udało się osiągnąć kompromis? **Przypomnijmy, w okresie wakacyjnym do Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo wpłynął wniosek sygnowany przez Sołtysa i Radę Sołecką Gębarzewa z prośbą o rozpatrzenie możliwości rozłączenia Gębarzewa i Gębarzewka na dwa osobne sołectwa. *Na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej* Miejscowości te tworzą jedno sołectwo, jednak współpraca m
Niezadowoleni z dożynek

Niezadowoleni z dożynek

Rotator, Z gmin
Łukasz Zalewski, sołtys Niewolna w gminie Trzemeszno, sołectwa w którym w tym roku odbyły się gminne dożynki, skrytykowałMariusza Zielińskiego, dyrektora Domu Kultury za ich organizację. W środę, 27 września podczas sesji rady Miejskiej stwierdził, że jego sołectwo jako gospodarz dożynek nie miało w tej sprawie nic do powiedzenia. Łukasz Zalewski w pierwszej wypowiedzi na sesji podziękował wszystkim za przybycie na dożynki; stwierdził, że cieszyły go tłumy ludzi, które w tym dniu odwiedziły jego sołectwo. - Wszyscy zauważyliśmy ogromne korki, które utworzyły się z powodu dużej ilości osób, które chciały dostać się w tym dniu do naszego sołectwa. To bardzo radosna wiadomość. O samych dożynkach i przygotowaniach wolę przemilczeć, z tego względu, że nie chcę sobie podwyższać ciśni
Rewizyta w partnerskiej gminie

Rewizyta w partnerskiej gminie

Z gmin
Otterndorf to miasto uzdrowiskowe położone w Niemczech, w Dolnej Saksonii. Jest to jednocześnie siedziba gminy zbiorowej Land Hadeln, której częścią od 1 listopada 2016 roku jest partnerska gminy Witkowa - Am Dobrock. Współpraca samorządów trwaw już kilka lat. Tym razem przedstawiciele gminy Witkowo udali się z trzydniową wizytą do Otterndorfu, siedziby nowej gminy zbiorowej, a jednocześnie niezwykle urokliwej miejscowości położonej na wybrzeżu Morza Północnego. Program wizyty zawierał kilka zasadniczych punktów, wśród których warto zwrócić uwagę już choćby na zwiedzanie samego miasteczka, którego początki datuje się na wiek XI. Jeszcze tego samego dnia witkowska delegacja miała okazję przyglądać się również pracy przedstawicieli Rady Miejskiej gminy zbiorowej Land Hadeln. Pier
Kościół wycenił alumnat na 1,2 mln zł

Kościół wycenił alumnat na 1,2 mln zł

Rotator, Z gmin
O ewentualnym kupnie przez Gminę Trzemeszno zabytkowego budynku alumnatu znajdującego się przy placu Kosmowskiego w Trzemesznie, a będącego własnością miejscowej parafii rzymskokatolickiej w trzemeszeńskim samorządzie dyskutowano od dawna. Wciąż jednak nie było pisemnej deklaracji gnieźnieńskiej kurii, co do kwoty za jaką ten budynek wraz z działką kościół skłonny byłby gminie sprzedać. We wrześniu taka oferta wpłynęła, widnieje w niej kwota 1 200 000 złotych przy jednorazowej wpłacie. Jeśli gmina chciałaby zapłacić w ratach, kościół proponuje 1 500 000 zł w trzech rocznych ratach.Budynek alumnatu to jeden z najcenniejszych zabytków Trzemeszna i jego niezaprzeczalny symbol. Powstał dzięki staraniom opata miejscowego klasztoru kanoników regularnych, Michała Kościeszy - Kosmowski
8- Co upamiętnia ulica 22 Stycznia w Trzemesznie?

8- Co upamiętnia ulica 22 Stycznia w Trzemesznie?

Z gmin
Ulica 22 Stycznia w Trzemesznie być może będzie musiała zmienić swą nazwę. Do 2 września samorządy miały czas na zrealizowanie zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. W Trzemesznie w związku z tą ustawą zmieniono nazwę ulicy XX-lecia PRL na Parkową. Teraz wojewoda wielkopolski dopytuje się o genezę uchwały nadającej nazwę ul. 22 Stycznia. Data ta budzi wątpliwości, ponieważ może być związana z wejściem do Trzemeszna Armii Czerwonej w 1945 roku. Jednak jak się okazuje żaden dokument o tym nie świadczy, dlatego Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna chce przekonać wojewodę, że ul. 22 Stycznia upamiętnia wybuch powstania styczniowego w 1863 roku. – Tej tezy zamierzamy si
Radni seniorzy z planem pracy na całą kadencję

Radni seniorzy z planem pracy na całą kadencję

Z gmin
W czwartek, 21 września w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się sesja Rady Seniorów. Była to pierwsza robocza sesja rajców „seniorów”, wybranych w czerwcu tego roku na kadencję 2017 – 2019. Podczas posiedzenia radni seniorzy podjęli szereg uchwał, których głównym celem ma być przede wszystkim usprawnienie pracy senioralnego organu. Po jednogłośnym przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji i wysłuchaniu informacji Janusza Grzyba, przewodniczącego Rady Seniorów z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym, radni jednogłośnie, czternastoma głosami „za”, przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo na okres 2017 - 2019. Przyjęty plan pracy obejmuje pięć podstawowych obszarów. Pierwszy z nich to dążenie d
Budżet obywatelski do podziału

Budżet obywatelski do podziału

Z gmin
W Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się niedawno spotkanie z wnioskodawcami zgłoszonych propozycji do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na rok 2018. Spotkanie miało na celu ustalenie kolejności zadań, które przeszły pozytywną weryfikację formalno-merytoryczną. Specjalnie powołany zespół zakwalifikował dziesięć projektów, w kolejności: „Zagospodarowanie terenu wokół stawku gminnego w Sołectwie Malenin”, „Zagospodarowanie działki gminnej poprzez utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sołectwie „Dla każdego cos fajnego, dla dużego i małego”, „Urządzenie miejsc postojowych na terenie przy cmentarzu w Mielżynie”, Oświetlone przejścia dla pieszych! Z korzyścią dla wszystkich mieszkańców!, „Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Ch
Trwa przebudowa trzemeszeńskich ulic

Trwa przebudowa trzemeszeńskich ulic

Z gmin
W tym roku w Trzemesznie samorząd zdecydował o budowie wielu ciągów pieszych. Obecnie trwają prace przy budowie nowych chodników i ścieżek rowerowych w okolicy dworca kolejowego. Mowa tutaj o Alei Kazimierza Szymańskiego oraz ulicy Dworcowej. Na odcinku Alei K. Szymańskiego, od drogi krajowej do ul Dworcowej, zostanie położona nowa nawierzchnia. Powstanie tam ciąg pieszo – rowerowy. Jego dalsza część o szerokości 3,5 metra zostanie wybudowana na ulicy Dworcowej w kierunku Alei Odzyskania Niepodległości. Natomiast w przeciwnym kierunku, do końca ulicy Dworcowej zbudowany zostanie chodnik o szerokości 1,5 m. Zmodernizowany zostanie też mały odcinek chodnika na Al. Odzyskania Niepodległości, od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego. W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe schody
Henryk Wrzeszczyński patronem Izby Pamięci w Niewolnie

Henryk Wrzeszczyński patronem Izby Pamięci w Niewolnie

Z gmin
W piątek, 8 września w Niewolnie, gmina Trzemeszno, odbyły się uroczystości związane z 78. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Głównym punktem obchodów było nadanie imienia i odsłonięcie tablicy upamiętniającej *Henryka Wrzeszczyńskiego* – założyciela Izby Pamięci Narodowej w Niewolnie, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych. Uroczystości rozpoczęto od złożenie wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy przed pomnikiem poległych w obronie Trzemeszna oraz przy obelisku upamiętniającym pomordowanych mieszkańców Niewolna. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli przed budynek dawnej szkoły podstawowej, gdzie obecnie mieści się izba pamięci oraz świetlica wiejska. Tutaj Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna odczytał zarządzenie burmistrza Trzemeszna w sprawie nadania imienia