Z gmin

Następna awantura w trzemeszeńskim szkolnictwie

Następna awantura w trzemeszeńskim szkolnictwie

Rotator, Z gmin
Niemal tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, w środę, 30 sierpnia rodzice uczniów i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie przyszli na obrady Komisji Społecznej RM, gdzie wyrazili swój sprzeciw wobec decyzji burmistrza w sprawie ich szkoły. Już pierwotna decyzja o połączeniu SP nr 2 z gimnazjum, a zwłaszcza przeniesienie starszych klas do budynku gimnazjum spotkała się z dużym sprzeciwem społeczności „dwójki”. Ostatecznie jednak taka właśnie decyzja burmistrza potwierdzona w uchwale o nowym ustroju szkolnym w gminie Trzemeszno została wprowadzona w życie. Wydawało się, że sytuacja została uspokojona, jednak kolejne decyzje burmistrza związane z szukaniem miejsc dla dzieci przedszkolnych także dotknęła Szkołę Podstawową nr 2. Szkoła ta posiada budynek główny oraz
Trwa rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego

Trwa rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego

Z gmin
W Czerniejewie trwa rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego. Tym samym finalnie poszerzone zostanie ogólnodostępne miejsce, które ma za zadanie przede wszystkim służyć mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego ruszyła z początkiem sierpnia. W ramach prowadzonej inwestycji powstanie m.in. kort tenisowy o nawierzchni akrylowej i boisko do piłki plażowej (każdy obiekt budowany jest wraz z ogrodzeniem siatkowym i piłkochwytami), a także skatepark. Dodatkowo wykonane zostanie oświetlenie, ciągi pieszo-jezdne i droga wewnętrzna, łącząca wszystkie projektowane elementy terenu. – Ta nowatorska oferta rekreacyjna da możliwość korzystania z centrum w tym samym czasie różnym osobom, czy też różnym grupom, w różnym wieku i o różnych zainte
Gmina Łubowo: co w inwestycjach?

Gmina Łubowo: co w inwestycjach?

Z gmin
Na terenie gminy Łubowo, obok potężnego przedsięwzięcia utworzenia podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prowadzone są również inne zadania inwestycyjne, których celem jest przede wszystkim poprawa komfortu życia mieszkańców. **W gminie Łubowo samorząd w chwili obecnej prowadzi kilka poważnych zadań inwestycyjnych. Część z nich – podobnie jak w większości gmin - polega przede wszystkim na przystosowaniu placówek oświatowych do zbliżającego się nowego roku szkolnego. Tu najważniejszym zadaniem jest budowa przedszkola w Fałkowie. Chociaż trzeba przyznać, że początki tej koniecznej inwestycji nie były łatwe. – W zeszłym roku staraliśmy się o środki z funduszy unijnych na budowę przedszkola w Fałkowie. Niestety, popełniliśmy pewien błąd w poprawkach, chodziło o 400 zł na prawie
Podsumowano budżet na półmetku

Podsumowano budżet na półmetku

Z gmin
Podczas niedawnych obrad radni gminni zapoznali się z realizacją budżetu gminy Niechanowo za pierwsze półrocze. Na forum rady taką informację przekazała skarbnik Maria Graczyk. Po stronie dochodów za pierwsze sześć miesięcy 2017 roku znalazła się kwota ponad 13 600 000 złotych, po stronie wydatków - prawie 13 000 000 złotych. Dochody bieżące zrealizowano w 56,54 %, a dochody majątkowe - w 5,35 % w stosunku do planu. Wykonanie dochodu ogółem to około 13 700 000 złotych, czyli 55,91 %; z tego dochody własne - ponad 3 600 000 złotych, czyli 26,63 %. Subwencja wyrównawcza stanowiła 11,36 %, oświatowa - prawie 25 %. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom to 35,06 %, a dotacje celowe na zadania własne gminy - 1,92 %. W pierwszym półroczu otrzymaliśmy prawie 21 000 złotych - to środ
„Wielkopolskie Westerplatte” w Kłecku

„Wielkopolskie Westerplatte” w Kłecku

Rotator, Z gmin
Pierwszego września wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przyjedzie do Kłecka i upamiętni bohaterskich obrońców miasta, którzy we wrześniu 1939 roku przeciwstawili się hitlerowskiemu najeźdźcy. Uroczystości są elementem wojewódzkich obchodów 78. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Czujemy się, wyróżnieni, że na miejsce obchodów uroczystości upamiętniających wszystkich tych, którzy we wrześniu 1939 roku przeciwstawili się wojskom hitlerowskim, pan wojewoda wybrał Kłecko. Nasi przodkowie swoim bohaterstwem pokazali przywiązanie do ojczystej ziemi, której nie opuścili aż do końca. Ponad 300 osób oddało życie broniąc swojej Ojczyzny, swojego miasta, swoich domów. W tych dniach w całej Polsce wspominamy obronę Westerplatte, ale my mamy swoje Wielkopolskie Westerpla
Uwieńczenie ciężkiej pracy rolnika

Uwieńczenie ciężkiej pracy rolnika

Z gmin
- Dożynki to okazja, by podziękować rolnikom za ich pracę, poświęcić i podzielić chleb z zebranego ziarna i pochwalić się okazałymi wieńcami z tegorocznych zbiorów. Praca rolnika jest specyficznym zawodem, którego sprzymierzeńcem jest pogoda. Warunki atmosferyczne rzutują na rezultat ich pracy – powiedział m.in. Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo podczas święta plonów w niedzielę, 20 sierpnia. Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił także, że w gminie zbiory płodów rolnych były zadowalające, a rolnicy plony zebrali już z pól w 98 procentach. Przekazał również życzenia rolnikom w imieniu wszystkich mieszkańców gminy dziękując im za bardzo trudną pracę. Tegorocznymi gospodarzami Gminnych Obchodów Święta Plonów w Witkowie byli: Paulina Bednarek oraz Grzegorz Cieśl
W Niewolnie podziękowano za tegoroczne plony

W Niewolnie podziękowano za tegoroczne plony

Z gmin
W niedzielę, 20 sierpnia w Niewolnie odbyły się dożynki Gminy Trzemeszno. Jak co roku uroczystości rozpoczęła msza święta, celebrowana przez księdza Piotra Kotowskiego, proboszcza trzemeszeńskiej parafii. Zgodnie z tradycją odbył się obrzęd chleba, były podziękowania dla rolników oraz osób związanych z rolnictwem. Wręczono też wyróżnienia. Nie zabrakło występów artystycznych i dobrej zabawy. Wszystkich gości na dożynkach powitał Łukasz Zalewski, sołtys Niewolna. Starostami dożynek byli w tym roku: Angelika Rosińska i Michał Meller. Starostowie dożynek zgodnie z tradycją przekazali Krzysztofowi Derezińskiemu, burmistrzowi Trzemeszna chleb z tegorocznych plonów z życzeniami, aby go mądrze i sprawiedliwie dzielił. Obrzęd chleba wykonał Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” z Trzemeszna
Powiało grozą, ale…

Powiało grozą, ale…

Z gmin
Takiej nawałnicy, jak w nocy z piątku (11 sierpnia) na sobotę nie pamięta wielu mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. Przez dłuższy czas wicher, ulewa i burza dawały się we znaki nie tylko mieszkańcom powiatu, ale także strażakom, leśnikom, służbom energetycznym i drogowcom. Bardzo silny wiatr łamał i wywracał drzewa, zrywał linie energetyczne, zrywał dachy, niszczył domy, między innymi tak było w Kłecku. Bardzo ulewny deszcz spowodował, że woda wlewała się do mieszkań i piwnic, zalewała pola. Silny, porywisty wiatr niszczył wiaty przystankowe, zrywał dachy, uszkadzał budynki. - Kłecka gmina również ucierpiała w nawałnicy. Można to zauważyć na poboczach dróg, w gospodarstwach, na polach. Całe szczęście nie są to tak wielkie straty, jak w miastach i gminach: Gniezno, Niechanowo,
Mieleszyn nadal walczy ze skutkami nawałnicy. Odwołane dożynki

Mieleszyn nadal walczy ze skutkami nawałnicy. Odwołane dożynki

Rotator, Z gmin
Ponad osiemdziesiąt uszkodzonych dachów, brak prądu na terenie niemal połowy gminy Mieleszyn oraz ogromne zniszczenia drzewostanu, to tylko część skutków nawałnicy jaka przeszła 11 sierpnia w tym rejonie. Wprawdzie sytuacja dochodzi do normy, jednak Janusz Kamiński, wójt Gminy Mieleszyn zdecydował się odwołać dożynki gminne zaplanowane 20 sierpnia. – Trudno w takiej sytuacji świętować, po za tym część zbiorów jest jeszcze na polach, a prognozy pogody nie są dobre – mówi wójt. Gmina Mieleszyn jest jedną z dwóch gmin powiatu gnieźnieńskiego, która najbardziej ucierpiała 11 sierpnia. Jak wygląda sytuacja po sześciu dniach po nawałnicy zapytaliśmy wójta Janusza Kamińskiego. – Starty w naszej gminie są niepowetowane, cały czas są one szacowane. Mamy ponad osiemdziesiąt uszkodzonych
Sesja na telefon, czyli kłopoty z quorum

Sesja na telefon, czyli kłopoty z quorum

Rotator, Z gmin
Z przyczyn błędów proceduralnych trzemeszeńscy radni musieli jeszcze raz podjąć uchwałę dotyczącą zmian budżetowych. Sesję w trybie nadzwyczajnym zwołano na wniosek Dariusza Jankowskiego, wiceburmistrza Trzemeszna 14 sierpnia; jednak mało brakowało, by sesja się nie odbyła z powodu braku quorum. Ponowne głosowanie było konieczne w związku z poprawką do uchwały budżetowej autorstwa Sławomira Peno, przewodniczącego Rady Miejskiej. Poprawka ta polegała na wprowadzeniu dodatkowo ponad 200 000 złotych na budowę świetlicy w Cytrynowie bez zaciągania dodatkowego kredytu. Przewodniczący rady wskazał jako źródło finansowania tej inwestycji budżet gminy, a dokładnie paragraf z działu – zakup usług pozostałych. Jak się okazało wskazanie tylko paragrafu było błędem, ponieważ zmiana ta wym