Z gmin

Ambitna koncepcja przebudowy trzemeszeńskich ulic

Ambitna koncepcja przebudowy trzemeszeńskich ulic

Z gmin
We wtorek, 17 stycznia w trzemeszeńskim ratuszu odbędzie się spotkanie w sprawie możliwości wdrożenia przygotowanej już koncepcji przebudowy miejskich ulic. Taka koncepcja została opracowana na zlecenia ratusza przez biuro projektowe SBD Projekt Krystian Orzeł z Poznania za 5 000 złotych w 2016 roku. W przygotowanym dokumencie szczegółowo opisano stan techniczny poszczególnych ulic i propozycje koniecznych zmian poprawiających standard, bezpieczeństwo i ich estetykę. Wśród zaleceń znalazła się m.in. wymiana kostki bazaltowej, z której zbudowany jest główny ciąg ulic Trzemeszna, jak i wprowadzenie trzech rond. Realizacja wszystkich zaleceń zawartych w koncepcji może gminę kosztować około 11 mln zł. Trzemeszeński samorząd chce w dużej mierze pozyskać na poszczególne projekty zaw
Park „Baba” wypięknieje

Park „Baba” wypięknieje

Z gmin
Rewitalizacja parku „Baba” w Trzemesznie to jedna z najbardziej społecznie oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców grodu Kilińskiego. W tegorocznym budżecie zapisano na ten cel 700 tys. złotych. Gmina będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na to przedsięwzięcie poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia Światowid. Park „Baba” to miejsce, w którym odpoczywało i bawiło się na zabawach i koncertach plenerowych kilka pokoleń trzemesznian. Niestety, obecnie park jest w opłakanym stanie, a brak podstawowej infrastruktury uniemożliwia organizowanie w tym urokliwym zakątku miasta jakiejkolwiek imprezy. O potrzebie rewitalizacji tego miejsca mówiono od kilku lat. Warto przypomnieć, że w 2011 roku Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno jako jeden z czterech samorządów województwa wielkopo
Odkrywanie własnych potrzeb i zainteresowań

Odkrywanie własnych potrzeb i zainteresowań

Z gmin
Pod koniecgrudnia w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbywały się zajęcia „Przerwa Świąteczna z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji”. Warsztaty artystyczne oraz zajęcia skierowane były do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Zaproponowana przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie propozycja spędzenia wolnego czasu miała na celu zapoznanie uczestników z różnymi dziedzinami sztuki, pomoc w odkryciu własnych potrzeb i zainteresowań, uczenie umiejętności współpracy w grupie i kontaktów interpersonalnych. Przez cztery dni uczestnicy zajmowali się malowaniem krajobrazu zimowego, lepieniem ozdobnych aniołów z masy solnej, malowaniem odlewach gipsowych i swojej torby EKO. Najmłodsi wykonywali m.in. minikarmniki dla ptaków. Dużą radość sprawiło d
Widownia na 307 widzów, sala fitness, winda – tak ma wyglądać hala sportowa w Zdziechowie

Widownia na 307 widzów, sala fitness, winda – tak ma wyglądać hala sportowa w Zdziechowie

Z gmin
To kolejny etap budowy dużego kompleksu edukacyjnego na skraju wsi przy drodze do Gniezna. Obecnie kończony jest I etap inwestycji, czyli budowa przedszkola. Niebawem ruszą prace budowlane II drugiego etapu kompleksu – hali sportowej. Zarządzany przez Gminę Gniezno Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zdziechowie funkcjonuje w zabytkowym pałacu rodziny Wendorffów w centrum wsi. Jednak jest to obiekt odbiegający standardami od współczesnych placówek edukacyjnych i już od wielu lat pojawiały się głosy napominające o potrzebie wyprowadzki do większych i bardziej przestronnych wnętrz. W pałacu znajduje się także gminne przedszkole posiadające 3 oddziały. Decyzją władz gminy w perspektywie następnych lat uczniowie i przedszkolaki mają opuścić pałac i sukcesywnie przenosić się do kolejno bu
Wspomnienia i podziękowania

Wspomnienia i podziękowania

Z gmin
Podczas ostatnich obrad w 2016 roku radni Rady Miejskiej Gminy Kłecko wypowiedzieli się jednogłośnie w sprawie budżetu na 2017 rok. Jednak nie zabrakło innych tematów podczas obrad. Najpierw władze kłeckiej gminy, burmistrz Adam Serwatka i przewodniczący rady Jan Borkowicz wręczyli Zbigniewowi Stajkowskiemu, członkowi Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej okolicznościowy grawerton z okazji 120 lat istnienia tego samorządu rolniczego i jubileuszu 20 lat od czasu reaktywacji WIR. Burmistrz Adam Serwatka podziękował za te lata współpracy z kłecką gminą. - Nie mogliśmy być na obchodach tego jubileuszu z powodu odbioru przez nas jednej z ważnych inwestycji. Ta współpraca między samorządem i Wielkopolską Izbą Rolniczą jest bardzo dobra i jeżeli możemy pomóc, zawsze to robimy. Sam ucz
Budżet zrównoważony i proinwestycyjny, z myślą o środkach zewnętrznych

Budżet zrównoważony i proinwestycyjny, z myślą o środkach zewnętrznych

Z gmin
W czwartek, 29 grudnia podczas sesji Rady Gminy Łubowo jednogłośnie i bezdyskusyjnie radni przyjęli projekt budżetu na 2017 rok. - Jest to budżet zrównoważony i proinwestycyjny – podkreślał Andrzej Łozowski, wójt gminy Łubowo. - Mamy zaplanowanych sporo inwestycji, które w tej chwili już są po przetargach, sporo również jest przygotowywanych, myślę tutaj głównie o projektach unijnych, o które aplikowaliśmy i o które jeszcze będziemy aplikować – zapowiedział włodarz gminy. Uchwalenie budżetu gminy Łubowo na 2017 rok bezpośrednio zostało poprzedzone głosowaniem nad przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024, którą radni również przegłosowali pozytywnie. Dochody gminy w 2017 roku zaplanowano w kwocie 27 603 046 zł, przy wydatkach wynoszących prawie 29 799 346
Świątecznie i urodzinowo

Świątecznie i urodzinowo

Z gmin
Wyjątkowy charakter miała zbiórka Hufca ZHP Trzemeszno 16 grudnia. Trzemeszeńskich druhów odwiedził hm. Tomasz Kujaczyński, komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, który oprócz świątecznych i noworocznych życzeń mówił o wyzwaniach w kolejnych latach jakie czekają trzemeszeński hufiec i całą wielkopolską chorągiew. Zbiórkę poprowadziła komendant Stanisława Szymańska, która podziękowała wszystkim obecnym za ponoszony trud pracy harcerskiej. Przypomniała także o minionych przedsięwzięciach zuchów i harcerzy. W wigilijny nastrój wprowadziły także specjalnie przygotowane na tę okazję odczyty oraz światełko betlejemskie, jakie hufiec Trzemeszno co roku otrzymuje od sąsiedniego hufca ZHP Mogilno. Światełko betlejemskie zostaje przekazane mieszkańcom Trzemeszna zgodnie z tradycją podcza
Historyczna projekcja w LO Trzemeszno

Historyczna projekcja w LO Trzemeszno

Z gmin
W czwartek, 15 grudnia Wielkopolskie Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie zorganizowało otwartą projekcje filmu dokumentalnego „Dywizjon 303”oraz spotkanie z jego reżyserem Tomaszem Magierskim. Dokumentalny film w reżyserii Tomasza Magierskiego opowiada historię trzech pilotów: Witolda Urbanowicza, który obok Stanisława Skalskiego był jednym z najskuteczniejszych polskich pilotów w historii, Mirosława Feriča – kronikarza jednostki oraz Johna Kenta. Dywizjon Kościuszkowski 303 stał się legendą już w czasie wojny. Podczas bitwy o Wielką Brytanię zestrzelił on najwięcej niemieckich samolotów spośród dywizjonów myśliwskich biorących udział w walkach. Możliwość obejrzenia tego wyjątkowego filmu i spotkanie z reżyserem sprawiło, że dla wszystkich chętnych zabr
Ambitny budżet, czyli gmina jak plac budowy

Ambitny budżet, czyli gmina jak plac budowy

Z gmin
Gmina Kłecko od czwartkowego popołudnia, 29 grudnia ma uchwalony budżet na 2017 rok. Radni miejscy gminy Kłecko jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025. Po stronie dochodów jest kwota prawie 38 500 000, a po stronie wydatków - nieco ponad 43 000 000 złotych. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany kredytem inwestycyjnym długoterminowym (limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to 6 700 000 złotych). Jest to budżet rekordowy, jeśli chodzi o planowane dochody i wydatki, ale przede wszystkim ze względu na planowany procentowy udział w inwestycjach na terenie kłeckiej gminy. W 2017 roku inwestycje stanowić będą ponad 32 procent gminnego budżetu. I rzeczywiście w 2017 roku gmina Kłec
Zwycięstwo sołectwa Rakowo, czyli „Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego”

Zwycięstwo sołectwa Rakowo, czyli „Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego”

Z gmin
Wystarczyła głowa pełna pomysłów, dobre chęci i umiejętność współpracy – wszystkie te trzy aspekty połączyły mieszkańców sołectwa Rakowo (gmina Czerniejewo), którzy wspólnymi siłami zrealizowali projekt pn. „Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego” - kompleksowy program rozbudowy infrastruktury sportowej, kulturalnej oraz edukacyjnej na obszarze Sołectwa Rakowo. Zaangażowanie mieszkańców zostało docenione – projekt został nagrodzony w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” – XVII edycja 2016 roku. Projekt „Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego” - kompleksowy program rozbudowy infrastruktury sportowej, kulturalnej oraz edukacyjnej na obszarze Sołectwa Rakowo składał się z trzech etapów. - Pierwszym element