Z gmin

Burmistrz Tadeusz Szymanek z absolutorium

Burmistrz Tadeusz Szymanek z absolutorium

Z gmin
Podobnie jak przed rokiem, również teraz jednogłośnie i bezdyskusyjnie radni z Rady Miasta i Gminy Czerniejewo zadecydowali o udzieleniu burmistrzowi Tadeuszowi Szymankowi absolutorium z tytułu realizacji zadań budżetowych w 2016 roku. Absolutoryjna sesja Rady Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się 31 maja. Sprawozdanie z wykonania gminnego budżetu w 2016 roku przedstawiła Julita Rybak, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo, przypominając, że uchwała budżetowa na 2016 rok przyjęta została 30 grudnia 2015 roku i wstępnie zakładała dochody budżetu na poziomie 23 682 921 zł i wydatki w kwocie 23 137 714 zł. W ciągu całego roku uchwała budżetowa zmieniana była dziewiętnaście razy, w wyniku czego plan budżetowy na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się kwotą: po stronie docho
Szpital głównym tematem spotkania

Szpital głównym tematem spotkania

Z gmin
Wieczorne spotkanie, 30 maja z mieszkańcami gminy i miasta Witkowo, zorganizowane przez Andrzeja Kwapicha, radnego powiatu gnieźnieńskiego z PiS trwało prawie trzy godziny. Można zaliczyć je do spotkania na najwyższym szczeblu powiatowym, ponieważ zainteresowanych tematyką budowy gnieźnieńskiego szpitala odwiedziła Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński i Krzysztof Bestwina, dyrektor ZOZ w Gnieźnie. Na spotkaniu nie zabrakło także posła Zbigniewa Dolaty i Mariana Gadzińskiego, burmistrza gminy i miasta Witkowo oraz Marcina Makohońskiego, dyrektora wydziału Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Była to okazja, aby nie tylko pochwalić się największą i najbardziej kosztowną inwestycją w powiecie gnieźnieńskim, którego budowa rusza już w tym tygodniu – Nie b
Adrian Nowak nowym skarbnikiem

Adrian Nowak nowym skarbnikiem

Z gmin
Od pierwszego czerwca Adrian Nowak został powołany na stanowisko skarbnika Gminy Trzemeszno. W środę, 31 maja Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna tak rekomendował swego kandydata na sesji Rady Miejskiej: - Konkurs na stanowisko skarbnika zdecydowałem się zorganizować po raz pierwszy.Uważałem, że jest to dobre rozwiązanie, tym bardziej, że było dużo kontrowersji wobec tej funkcji. Zaprosiłem państwa radnych do komisji konkursowej, ja rozumiem, że państwo nie skorzystaliście z tego zaproszenia. Powołałem taką komisję z pracowników urzędów, że nie było tam Chin Ludowych, było tam naprawdę różne myślenie - mówił m.in. K. Dereziński. Krzysztof Dereziński ogłosił nabór na wolne stanowisko skarbnika 27 kwietnia, powołując równocześnie komisję rekrutacyjną w składzie: Dariusz J
Słoneczny festyn w Niechanowie

Słoneczny festyn w Niechanowie

Z gmin
Za nami już Dni Niechanowa, które w tym roku zaplanowano od 19 do 28 maja. Właśnie niedzielnym festynem na niechanowskich plantach zakończono obfitujące w liczne atrakcje i niespodzianki „imieniny” miejscowości z różą w herbie, a trzynastka (po raz 13. gmina Niechanowo obchodziła swoje święto) nie okazała się pechowa. Dni Niechanowa to wydarzenia sportowe, rekreacyjne i kulturalne. Były one adresowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Dziś spotykamy się na części festynowej przy wspaniałej pogodzie, chociaż tradycją było, że podczas tego święta w latach ubieglych lubił padać deszcz - powiedział wójt niechanowskiej gminy, Eugeniusz Zamiar, który powitał gości przybyłych na niedzielny festyn, 28 maja. Jak dodała prowadząca oficjalną część Teresa Jastrzębska, dyrektor Gm
Kompromis w sprawie opłat za odpady

Kompromis w sprawie opłat za odpady

Z gmin
Radni w Kłecku podczas sesji 31 maja powrócili do dwóch projektów uchwał w sprawach: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (w tym projekcie uchwały zmieniła się metoda pobierania opłat za gospodarowanie odpadami - z naliczania opłat od gospodarstwa domowego, na naliczanie od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) i zmiany w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłecko. Tym razem radni doszli do kompromisu i zdecydowaną większością głosów (przy dwóch wstrzymujących się) przyjęto wspomniane uchwały. Burmistrz Adam Serwatka już na wstępie przyznał, że trzeba mieć świadomość, iż segregacja będzie nieunikniona:
Mistrz Ortografii 2017 wyłoniony!

Mistrz Ortografii 2017 wyłoniony!

Z gmin
„Ha! Rozumiem… Będę grał”. Wsłuchiwanie się w ciszę swego serca – słuchanie drugiego człowieka - tak brzmiało hasło tegorocznej edycji dyktanda Mistrz Ortografii Gminy Czerniejewo, które odbyło się 23 maja w sali sesyjnej miejscowego urzędu. *W tym roku mieszkańcy gminy Czerniejewo już po raz trzeci mogli sprawdzić swoją znajomość zasad pisowni. - *Celem konkursu jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców naszej gminy, sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz umiejętności pisania ze słuchu, motywowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu polskiej ortografii i interpunkcji, kształcenie nawyku prawidłowego pisania, rozwijanie zainteresowań polonistycznych, a także pobudzanie aktywności samokontroli ortograficznej – powiedziała Dorota
Polska biega w Mieleszynie

Polska biega w Mieleszynie

Z gmin
W sobotę, 20 maja na obiektach sportowych Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Mieleszynie, już po raz trzynasty odbyła siępopularna impreza sportowa w ramach ogólnopolskiej akcji „POLSKA BIEGA”. Ponad 200 uczestników w różnym wieku spróbowało swoich sił na odpowiednich dystansach: młodzież i dorośli – 3450 m, a dzieci 200 – 660 m. Trasa biegu głównego wiodła wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mieleszynie, wśród malowniczych, wiosennych pól. Zawodnicy klasyfikowani byli w pięciu kategoriach: dzieci 11-13 lat, młodzież gimnazjalna, kategoria 17-25 lat i 26-40 lat oraz kategoria 40+. W kategorii open pierwszy na mecie zjawił się Jakub Lewandowski z Gniezna, a wśród kobiet Arleta Ludwiczak również z Gniezna. W trakcie oczekiwania na dekoracje, na bieżni odbyły się biegi dla dzieci
Humor i muzyka dla seniorów

Humor i muzyka dla seniorów

Z gmin
We wtorek, 23 maja, po godzinie 17 rozpoczęło się w sali niechanowskiego Gminnego Ośrodka Kultury uroczyste (czwarte już) Gminne Spotkanie z Seniorami. Wszystkich przywitała przewodnicząca Stowarzyszenia Rodziców Ziemi Niechanowskiej, Grażyna Kozanecka wspólnie z wójtem Eugeniuszem Zamiarem. W części artystycznej zaprezentowała się grupa teatralna z podpoznańskiego Dopiewa, która bawiła spektaklem „Kafejka Absurd”, a pieśni w wykonaniu niechanowskiego zespołu „Róża” dopełniły w sposób szczególny atmosferę tej uroczystości. Jak na początku spotkania przyznała przewodnicząca stowarzyszenia G. Kozanecka, to już czwarte spotkanie z seniorami z terenu gminy. - Cieszę się, że ten pomysł, z którym wyszło niechanowskie stowarzyszenie został zaakceptowany przez wójta i Radę Gminy. To ś
Remondis otworzył „drzwi” oczyszczalni

Remondis otworzył „drzwi” oczyszczalni

Z gmin
Spółka Remondis Aqua Trzemeszno zorganizowała 25 maja Dzień Otwarty na terenie oczyszczalni ścieków. Z tej oferty mógł skorzystać każdy od g.12 do 18.Najchętniej oczyszczalnię odwiedzały dzieci i młodzież trzemeszeńskich przedszkoli i szkół. Każdą grupę po terenie zakładu oprowadzali jego pracownicy, którzy szczegółowo opowiadali o pracy oczyszczalni. Trzemeszeńska oczyszczalnia jest oczyszczalnią mechaniczno -biologiczno-chemiczną. W części mechanicznej usuwane są ciała stałe i zawiesina ziarnista. Pozbawiony pisaku i śmieci ściek poddawany jest następnie działaniu mikroorganizmów żywiących się związkami węgla, azotu i fosforu. Oczyszczone ścieki trafiają do osadników końcowych, gdzie następuje oddzielenie osadu od ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Fosy trzemeszeń
Wyjazdowa sesja

Wyjazdowa sesja

Z gmin
W środę, 24 maja radni Gminy Gniezno wzięli udział w wyjazdowych obradach, które odbyły się w rozbudowanej i nowo wyremontowanej świetlicy we wsi Wierzbiczany, która została oficjalnie otwarta po remoncie. Wyjazdowa sesja rozpoczęła się od zwiedzenia inwestycji, w tym kompleksu oświatowego w Zdziechowie. Obecnie kończone jest tam nowe przedszkole dla 150 dzieci, którego budowa zostanie zakończona w czerwcu tego roku, a od września uczęszczać będą do niego najmłodsi mieszkańcy gminy. Obok przedszkola trwa budowa hali sportowej, która zakończy się w czerwcu przyszłego roku. W tym kompleksie znajdzie się także m.in. plac zabaw, boisko sportowe i budynek szkoły podstawowej. Całość inwestycji ma kosztować około 50 mln zł. Radni obejrzeli także niedawno oddany nowy odcinek drogi eksp