Z gmin

Kacper Guzik wygrał plebiscyt

Kacper Guzik wygrał plebiscyt

Z gmin
Zakończony został V Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca -Juniora Gminy Trzemeszno organizowany przez Gimnazjum w Trzemesznie wspólnie z Międzyszkolnym Klubem Sportowym. W plebiscycie rywalizują młodzi sportowcy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. W tegorocznej edycji zgłoszonych zostało do plebiscytu przez swoich trenerów aż 26 zawodników. Głosowanie trwało od 28 listopada do 10 stycznia, a podsumowanie plebiscytu nastąpiło 20 stycznia podczas Balu Sportowca. Bal odbył się w Gościńcu „Liliowy Staw” w Małachowie koło Witkowa. W tym roku zmianie uległ nieco regulamin plebiscytu. Głosować mogli tylko i wyłącznie uczniowie szkół z terenu gminy Trzemeszno. Podczas balu nagrodzono pięć osób, które zajęły czołowe lokaty w plebiscycie. Najpopularniejszym Sportowcem - J
Niedosyt WOŚP, mimo rekordu

Niedosyt WOŚP, mimo rekordu

Rotator, Z gmin
Radna Magdalena Krzyżaniak - Świątek podczas sesji Rady Miejskiej Trzemeszna 25 stycznia poruszyła temat finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczną organizację finału na terenie Trzemeszna oceniła jako najgorszą z dotychczasowych. Miała za złe takim placówkom gminnym, jak OSiR i Dom Kultury, że nie zaangażowały się w przebieg orkiestry tak, jak to miało miejsce w pierwszych edycjach WOŚP. W tej imprezie uczestniczę praktycznie co roku. W tej edycji, gdyby nie działalność pani Stanisławy Szymańskiej, Włodzimierza Losika i grupy harcerzy z wolontariuszami to myślę, że tutaj nie działoby się praktycznie nic. Zastanawiam się tak naprawdę, po co mamy w Trzemesznie OSiR i po co mamy Dom Kultury – pytała radna. Jako przykład podała gminę Witkowo, gdzie jej zdaniem ta org
Sto lat to za mało…

Sto lat to za mało…

Z gmin
W poniedziałek, 23 stycznia Eleonora Kujawa obchodziła 102 urodziny. Tak wyjątkowa uroczystość zgromadziła licznych gości. Na pewno można zaryzykować stwierdzenie, że sędziwy wiek stanowi skarbnicę doświadczeń, wspomnień i trudnych do opisania przeżyć. Pani Eleonora urodziła się 23 stycznia 1915 r. w Jaworowie, jako córka Rozalii Posadnej. W kwietniu 1945 r. zawarła związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Witkowie z Wojciechem Kujawą. Wspólnie z mężem dochowali się dwóch córek: Doroty i Teresy, 5 wnuków i 9 prawnuków. Pani Eleonora pracowała jako kucharka. Obecnie mieszka z córka Teresą i jej rodziną w Witkowie. Ten wyjątkowy dzień jubilatka spędziła w gronie najbliższych oraz licznie przybyłych gości. Z życzeniami do jubilatki pospieszył również Marian Gadziński, burmis
Ubiegłoroczny rok w krwiodawstwie podsumowany

Ubiegłoroczny rok w krwiodawstwie podsumowany

Z gmin
Karol Staszak, prezes Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo podsumował poprzedni rok. W spotkaniu uczestniczyli witkowscy krwiodawcy oraz goście z powiatu - Włodzimierz Pilarczyk, prezes Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie i Krystyna Król, sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie. Z krwiodawcami podczas spotkania nie zabrakło także Mariana Gadzińskiego, burmistrza gminy i miasta Witkowo, który wspiera klub krwiodawców. Tak jak co roku zarządOddziału Rejonowego w Gnieźnie w dowód uznania za najpiękniejszy dar życia nagradza krwiodawców odznakami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W tym roku najwyższą, pierwszego stopnia otrzymał Zdzisław Markiewicz, drugiego stopnia Marcin Franczak i Jacek Woźniak natomiast od
Opłatkowe i noworoczne spotkanie strażackiej braci

Opłatkowe i noworoczne spotkanie strażackiej braci

Z gmin
Po kilkunastu latach spotkań opłatkowo–noworocznych Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie na terenie miasta, nadszedł czas na organizowanie tego corocznego wydarzenia w gminach. W sobotę, 14 stycznia tradycyjne spotkanie opłatkowe i noworoczne strażaków ochotników i przyjaciół pożarnictwa z terenu powiatu gnieźnieńskiego po raz pierwszy odbyło się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie. Warto zaznaczyć, że dla samych strażaków z terenu gminy Czerniejewo wydarzenie przybrało szczególny charakter, bowiem tym roku przypada wyjątkowy jubileusz: 120 – lecie powstania miejscowej OSP. ** Na samym wstępie spotkania wszystkich przybyłych powitali dh Jacek Kowalski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie i dh Jan Kulpiński - prezes Zarządu Oddzi
Temat zwiększenia bonifikat mieszkaniowych powraca

Temat zwiększenia bonifikat mieszkaniowych powraca

Rotator, Z gmin
We wrześniu 2016 roku Zbigniew Matelski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzemeszna złożył projekt uchwały w sprawie obniżenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych do 95 procent ich wartości. Wniosek wywołał wówczas wiele wątpliwości i ostatecznie nie został przegłosowany. W środę, 18 stycznia na połączonym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Trzemeszna, Z. Matelski dopytywał, czy burmistrz Trzemeszna wziął pod uwagę jego wniosek kreując politykę mieszkaniową na dalsze lata. Okazją do dyskusji na temat sprzedaży komunalnych lokali mieszkaniowych był sporządzony przez trzemeszeński ratusz dokument zwierający ocenę kierunków lokalnej polityki w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym za rok 2016. Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna
Dwie strony sieci

Dwie strony sieci

Z gmin
Wrzesińscy policjanci rozmawiali z młodzieżą gimnazjalną na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. W prelekcjach zostały poruszone także kwestie odpowiedzialności prawnej za tzw. cyberprzestępczość. Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii od początku roku rozpoczął cykl spotkań z młodzieżą dotyczący zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, a w szczególności kwestii cyberprzestępczości. Zajęcia zostały przeprowadzone w Gimnazjum nr 1 we Wrześni. W prelekcjach uczestniczyło ponad 300 uczniów. „Dwie strony sieci” jest to program profilaktyczny stworzony przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Sądem Okręgowym w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Prze
„Złoty Lin” zorganizował zawody wędkarskie

„Złoty Lin” zorganizował zawody wędkarskie

Z gmin
W niedzielę, 15 stycznia na jeziorze Malicz odbyły się pierwsze otwarte zawody wędkarskie w 2017 roku. Ich organizatorem było trzemeszeńskie Stowarzyszenie Wędkarskie „Złoty Lin”. Patronat nad zawodami objął Burmistrz Trzemeszna, który także ufundował główne trofeum wędkarskiego konkursu. Do rywalizacji o Puchar Burmistrza Trzemeszna stanęło 29 wędkarzy, których na zawodach powitał Andrzej Lisiecki, prezes stowarzyszenia, życząc wszystkim udanych łowów. Konkursowe wędkowanie trwało trzy godziny. Następnie jego uczestnicy przenieśli się do świetlicy wiejskiej w Niewolnie, gdzie po obiedzie odczytano wyniki konkursu. Pierwsze miejsce zajął Adam Rożek, przed Rafałem Pawlaczykiem i Rafałem Bocikiem. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy i upominki, a najlepsza trójka dodatkowo otrzy
Odprawa roczna

Odprawa roczna

Z gmin
W Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca pracę wrzesińskich policjantów. W odprawie uczestniczył I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który podsumował dokonania miejscowych funkcjonariuszy w roku 2016 i przedstawił priorytety działań na rok bieżący. We wtorek, 17 stycznia w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa odbyła się odprawa roczna wrzesińskich policjantów. Na odprawie obecny był I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka. Z zaproszonych gości obecni byli także: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny oraz prokurator rejonowy we Wrześni Krzysztof Helik. Natomiast garnizon wrzesiński reprezentował komendant
O terroryzmie i języku niderlandzkim

O terroryzmie i języku niderlandzkim

Z gmin
Słowa Immanuela Kanta: „Tolerancja musi być nietolerowana wobec nietolerancji” towarzyszyły rozmowom na temat nietolerancji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie im. Dezyderego Chłapowskiego. Aby wyjść naprzeciw problemom jakie niesie za sobą brak tolerancji, przejawiający się w terroryzmie Monika Nowakowska - Szymczak oraz Sławomira Szymajda, nauczycielki języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie zorganizowały wyjazd do Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich przy Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czwartek, 12 grudnia uczniowie Liceum Mundurowego oraz Technikum Informatycznego wzięli udział w wykładzie „Why do so many terrorists come from Brussels?” („Dlaczego tak wielu terrorystów pochodzi z B