Z gmin

Aktywne seniorki podsumowały projekt

Aktywne seniorki podsumowały projekt

Z gmin
W środę, 14 grudnia w hali trzemeszeńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się podsumowanie zajęć ruchowych dla seniorów zorganizowanych m.in. dzięki pomocy*Krystyny Łybackiej**,* posłanki do Parlamentu Europejskiego przy współpracy Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan.W zajęciach wzięło udział 45 pań. Instruktorką fitness była *Justyn Bąk. Dzięki przychylności Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna i Mariusza Kowalczyka, dyrektora OSiR sala treningowa była do dyspozycji seniorów dwa razy w tygodniu.* Zajęcia rozpoczęły się z początkiem września i trwały do 14 grudnia. Miały one charakter zdrowotny i profilaktyczny. Występowały na nich ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, usprawniające kręgosłup, oś biodrową, ćwiczenia ramion, nóg, poszczególnych stawów i mięśni w ry
Rada Miejska Trzemeszna naruszyła prawo?

Rada Miejska Trzemeszna naruszyła prawo?

Rotator, Z gmin
Takie zdanie ma przynajmniej Spółka Remondis Aqa Trzemeszno, która 13 grudnia wystosowała do Rady Miejskiej pismo wzywające ją do usunięcia naruszenia prawa. Sprawa dotyczy podjętych przez radę uchwał w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Warto przypomnieć, że batalia o ceny wody i ścieków pomiędzy spółką a władzami samorządowymi trwa od początku 2016 roku. W marcu firma zaproponowała podniesienie ceny wody o 10 groszy dla odbiorców indywidualnych, natomiast ceny ścieków miały wzrosnąć tylko dla przedsiębiorstw. Tej propozycji sprzeciwiła się Rada Miejska, która podjęła uchwałę o odmowie zatwierdzenia nowych taryf. Kolejny wniosek w sprawie podwyżki wpłynął w lipcu. W tej propozycji podwyżki były o wiele znaczniejsze.
Diabetycy mają swego kapelana

Diabetycy mają swego kapelana

Z gmin
W środę, 14 grudnia w restauracji „Czeremcha” spotkali się członkowie trzemeszeńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Spotkanie zostało zorganizowane w świątecznym nastroju. Na stole królowały wigilijne potrawy, a pod choinką czekały na wszystkich prezenty. Gościem specjalnym diabetyków był ksiądz Krzysztof Kubaszewski z trzemeszeńskiej parafii, który m.in. odczytał dekret prymasa Polski abp/Wojciecha Polaka/ dotyczący mianowania kapelanem koła PSD w Trzemesznie księdza*Mariusza Koronowskiego*– proboszcza parafii w Orchowie. Ksiądz Krzysztof Kubaszewski przekazał także w imieniu nowego kapelana oraz księdza Piotra Kotowskiego, proboszcza trzemeszeńskiej parafii najserdeczniejsze życzenia. Życzenia członkom koła złożyła także Maria Głowacka, przewodnicząca PSD w Trzem
Trzemeszno wyda prawie 11 milionów

Trzemeszno wyda prawie 11 milionów

Rotator, Z gmin
Pierwotny projekt budżetu Gminy Trzemeszno na 2017 rok przygotowany przez Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna przewidywał wydatki na inwestycje w wysokości 1,5 mln zł. Wobec niezadowolenia z takiego zapisu radnych Rady Miejskiej Trzemeszna, burmistrz przygotował dodatkowy katalog inwestycji na łączną kwotę ponad 9 mln 396 tys. Jeśli wszystkie te plany przejdą w autopoprawce do projektu budżetu, oznacza to dla gminy wydatek inwestycyjny w 2017 roku w wysokości niemal 11 mln zł. Realizacja tych zamierzeń będzie wiązała się z kredytami. W pierwotnym projekcie budżetu, największą inwestycją jest zapis o termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie - ponad 430 tys. zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej
Notebooki dla policjantów

Notebooki dla policjantów

Z gmin
Komisariat Policji w Czerniejewie wzbogacił się o nowy sprzęt komputerowy. We wtorek, 6 grudnia asp. sztab. Cezary Bednarek – komendant Komisariatu Policji w Czerniejewie odebrał od Tadeusza Szymanka – burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo dwa notebooki wraz z czytnikami kart. Zakup nowoczesnego sprzętu, którego łączna wartość wynosi 5 380 zł, w całości został sfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo. ** W spotkaniu, podczas którego nowy sprzęt trafił do czerniejewskiej jednostki, obok burmistrza Tadeusza Szymanka i asp. sztab. Cezarego Bednarka uczestniczyli również: Julita Rybak – skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo oraz mł. insp. Przemysław Kozanecki – komendant powiatowy policji w Gnieźnie. W trakcie spotkania komendant powiatowy
Trzy projekty z Gminy Kiszkowo nagrodzone

Trzy projekty z Gminy Kiszkowo nagrodzone

Rotator, Z gmin
Podczas uroczystej gali w hotelu IBB Andersia w Poznaniu, odbyło się 7 grudnia podsumowanie XVII edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Konkurs organizowany jest corocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Biorą w nim udział jednostki samorządu terytorialnego, podległe im instytucje oraz organizacje i podmioty gospodarcze z terenu województwa Wielkopolskiego. W ramach tego konkursu trzy projekty z Gminy Kiszkowo zdobyły najwyższe nagrody pieniężne! Celem konkursu było pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, które mogą powodować wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów na terenie Wielk
Mikołaj przyszedł do przedszkolaków

Mikołaj przyszedł do przedszkolaków

Z gmin
Po raz kolejny w hali widowiskowo-sportowej w Witkowie odbył się Mikołajkowy Turniej Przedszkoli, którego organizatorem był Urząd Gminy i Miasta Witkowo a współorganizatorem Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie. W turnieju udział wzięły grupy przedszkolaków: Przedszkola OCHRONKI im. Dzieciątka Jezus w Witkowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, Przedszkola Miejskiego „BAJKA" w Witkowie i Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie. Po zaprezentowaniu wszystkich uczestników turnieju gości przywitał Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo, który nie tylko życzył wszystkim udanej zabawy oraz jak najlepszych wyników, ale również przekazał przedszkolakom, nauczycielom i ich rodzicomżyczenia bożonarodzeniowe. Dzieci brały udział w wielu konkurencjach sporto
Pamięć o bohaterze

Pamięć o bohaterze

Z gmin
Piętnaście lat temu w listopadzie gimnazjum w Witkowie otrzymało zaszczytne imię Adama Borysa. Każdego roku uroczyste świętowanie Dnia Patrona szkoły w szczególny sposób wpisuje się w kalendarz wydarzeń . Również w tym roku, 30 listopada, społeczność szkoły wraz z gośćmi wspólne uczciła pamięć patrona. Uroczystość rozpoczął dyrektor witając gości, m.in. Mariana Gadzińskiego, burmistrza gminy i miasta Witkowo, zastępcę burmistrza Łukasza Scheffsa, przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Jóźwika, prof. Bronisława Borysa, syna patrona oraz dyrektorów miejscowych placówek oświatowych. W swoim wystąpieniu Marian Łukowski, dyrektor placówki przybliżył sylwetkę patrona, a także wiele uwagi poświęcił działalności szkoły; sukcesom, przedsięwzięciom, akcjom , które służą realizacji wartoś
Wymysłowo nadal walczy o spokój

Wymysłowo nadal walczy o spokój

Rotator, Z gmin
O problemach mieszkańców Wymysłowa w gminie Trzemeszno z transportem żwiru z lokalnych żwirowni pisaliśmy już wielokrotnie. W czwartek, 8 grudnia reprezentanci Wymysłowa: Roman Staniszewski i Roman Nowacki spotkali się ze Stanisławem Nowaczykiem, jednym z właścicieli żwirowni na terenie tego sołectwa oraz z Dariuszem Jankowskim, wiceburmistrzem Trzemeszna i Norbertem Dombkiem, kierownikiem referatu inwestycyjnego trzemeszeńskiego ratusza. Od lat mieszkańcy Wymysłowa walczą z osobami, które nie stosują się do zawartych w koncesjach na wydobycie żwiru uregulowań, m.in. co do trasy przewozu wydobytego kruszcu. Wielokrotnie w tej sprawie apelowała Katarzyna Julkowska, sołtys Wymysłowa. Apele te spowodowały kilka spotkań zainteresowanych stron. Podczas czwartkowego spotkania Dariusz
Uroczysty odbiór dróg w Gołąbkach

Uroczysty odbiór dróg w Gołąbkach

Z gmin
Na styku granic powiatu gnieźnieńskiego ze żnińskim, a zarazem gminy Trzemeszno z gminąRogowo odbył się 5 grudnia uroczysty odbiór zmodernizowanych dróg Gołąbki – Ławki i Grabowo - Gołąbki. Było to możliwe dzięki wielostronnemu porozumieniu tych czterech samorządów oraz Nadleśnictwa Gołąbki. Zgoda w tej sprawie aż tylu podmiotów była konieczna, ponieważ wspomniane drogi kilkakrotnie na swych odcinkach zmieniają przynależność. W związku z tym, że to gminie Trzemeszno i mieszkańcom Gołąbek najbardziej zależało na wyremontowaniu dróg, zabiegi o takie przedsięwzięcie czyniono już wielokrotnie. Jednak bezskutecznie. Wiesław Pokorski, sołtys Gołąbek oraz w minionych kadencjach wieloletni radny Rady Miejskiej Trzemeszna wyszedł w 2009 roku z inicjatywą zmiany granic jego sołectwa, a