Z gmin

Gmina Łubowo z ogromnym dofinansowaniem na podstrefę!

Gmina Łubowo z ogromnym dofinansowaniem na podstrefę!

Rotator, Z gmin
To kolejny – i chyba ten najważniejszy – krok gminy Łubowo w stronę utworzenia na swoich terenach podstrefy /Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. /Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji, oficjalnie podejmując decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi pt. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” – Podstrefa Łubowo”. O tym, że w podgnieźnieńskiej gminie szykowana jest inwestycja, która ma przyczynić się do dalszego, sukcesywnego rozwoju gospodarczego nie tylko Łubowa, ale i całego powiatu gnieźnieńskiego, pisaliśmy już niejednokrotnie. /Przypomnijmy, w okolicach Fa
Reforma edukacji w gminie Czerniejewo

Reforma edukacji w gminie Czerniejewo

Z gmin
Od 1 września rozpocznie się wprowadzanie nowego systemu edukacji. Zmiany będą duże i w pewnym stopniu dotkną wszystkich: uczniów w każdym wieku, rodziców i oczywiście nauczycieli. Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie nowego – „starego” ustroju szkolnego, czyli rezygnacja ze szkół gimnazjalnych, powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej i m.in. czteroletniego liceum. Organizacja i wdrażanie zmiany spoczywa na barkach samorządowców, którzy dzisiaj zastanawiają się jak wprowadzić reformę, by nie była negatywnie odczuwalna tak dla uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie zastanawiają się, do której szkoły od 1 września będą uczęszczać, a nauczyciele drżą na myśl możliwości utraty pracy. Na terenie gminy Czerniejewo póki co nastroje są wyważone. W gminie Czerniejewo funkcjonują wy
Rodzice wywalczyli klasę IV w Modliszewku

Rodzice wywalczyli klasę IV w Modliszewku

Rotator, Z gmin
Rada Gminy Gniezno pod koniec stycznia jednogłośnie przyjęła projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Praktycznie wszystkie szkoły podstawowe w gminie otrzymały strukturę organizacyjną ośmioklasową, oprócz szkoły w Modliszewku, która miała stać się placówką uczącą dzieci w klasach I-III, a obecnie jest to szkoła I-VI. ** Na reakcję rodziców w tej sprawie nie trzeba było długo czekać. Przybyli oni na sesję z wnioskiem i petycją podpisaną przez 500 osób, aby szkoła w Modliszewku dla dobra ich dzieci mogła funkcjonować jako I-IV, a nie jak zaproponowano w projekcie uchwały jako I-III. W petycji rodzice zaapelowali do samorządowców o rozwagę w podejmowaniu decyzji i poprosili o przegłosowanie szkoły I-IV. „Planowane jest obniżenie poz
Kacper Guzik wygrał plebiscyt

Kacper Guzik wygrał plebiscyt

Z gmin
Zakończony został V Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca -Juniora Gminy Trzemeszno organizowany przez Gimnazjum w Trzemesznie wspólnie z Międzyszkolnym Klubem Sportowym. W plebiscycie rywalizują młodzi sportowcy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. W tegorocznej edycji zgłoszonych zostało do plebiscytu przez swoich trenerów aż 26 zawodników. Głosowanie trwało od 28 listopada do 10 stycznia, a podsumowanie plebiscytu nastąpiło 20 stycznia podczas Balu Sportowca. Bal odbył się w Gościńcu „Liliowy Staw” w Małachowie koło Witkowa. W tym roku zmianie uległ nieco regulamin plebiscytu. Głosować mogli tylko i wyłącznie uczniowie szkół z terenu gminy Trzemeszno. Podczas balu nagrodzono pięć osób, które zajęły czołowe lokaty w plebiscycie. Najpopularniejszym Sportowcem - J
Niedosyt WOŚP, mimo rekordu

Niedosyt WOŚP, mimo rekordu

Rotator, Z gmin
Radna Magdalena Krzyżaniak - Świątek podczas sesji Rady Miejskiej Trzemeszna 25 stycznia poruszyła temat finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczną organizację finału na terenie Trzemeszna oceniła jako najgorszą z dotychczasowych. Miała za złe takim placówkom gminnym, jak OSiR i Dom Kultury, że nie zaangażowały się w przebieg orkiestry tak, jak to miało miejsce w pierwszych edycjach WOŚP. W tej imprezie uczestniczę praktycznie co roku. W tej edycji, gdyby nie działalność pani Stanisławy Szymańskiej, Włodzimierza Losika i grupy harcerzy z wolontariuszami to myślę, że tutaj nie działoby się praktycznie nic. Zastanawiam się tak naprawdę, po co mamy w Trzemesznie OSiR i po co mamy Dom Kultury – pytała radna. Jako przykład podała gminę Witkowo, gdzie jej zdaniem ta org
Sto lat to za mało…

Sto lat to za mało…

Z gmin
W poniedziałek, 23 stycznia Eleonora Kujawa obchodziła 102 urodziny. Tak wyjątkowa uroczystość zgromadziła licznych gości. Na pewno można zaryzykować stwierdzenie, że sędziwy wiek stanowi skarbnicę doświadczeń, wspomnień i trudnych do opisania przeżyć. Pani Eleonora urodziła się 23 stycznia 1915 r. w Jaworowie, jako córka Rozalii Posadnej. W kwietniu 1945 r. zawarła związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Witkowie z Wojciechem Kujawą. Wspólnie z mężem dochowali się dwóch córek: Doroty i Teresy, 5 wnuków i 9 prawnuków. Pani Eleonora pracowała jako kucharka. Obecnie mieszka z córka Teresą i jej rodziną w Witkowie. Ten wyjątkowy dzień jubilatka spędziła w gronie najbliższych oraz licznie przybyłych gości. Z życzeniami do jubilatki pospieszył również Marian Gadziński, burmis
Ubiegłoroczny rok w krwiodawstwie podsumowany

Ubiegłoroczny rok w krwiodawstwie podsumowany

Z gmin
Karol Staszak, prezes Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo podsumował poprzedni rok. W spotkaniu uczestniczyli witkowscy krwiodawcy oraz goście z powiatu - Włodzimierz Pilarczyk, prezes Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie i Krystyna Król, sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie. Z krwiodawcami podczas spotkania nie zabrakło także Mariana Gadzińskiego, burmistrza gminy i miasta Witkowo, który wspiera klub krwiodawców. Tak jak co roku zarządOddziału Rejonowego w Gnieźnie w dowód uznania za najpiękniejszy dar życia nagradza krwiodawców odznakami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W tym roku najwyższą, pierwszego stopnia otrzymał Zdzisław Markiewicz, drugiego stopnia Marcin Franczak i Jacek Woźniak natomiast od
Opłatkowe i noworoczne spotkanie strażackiej braci

Opłatkowe i noworoczne spotkanie strażackiej braci

Z gmin
Po kilkunastu latach spotkań opłatkowo–noworocznych Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie na terenie miasta, nadszedł czas na organizowanie tego corocznego wydarzenia w gminach. W sobotę, 14 stycznia tradycyjne spotkanie opłatkowe i noworoczne strażaków ochotników i przyjaciół pożarnictwa z terenu powiatu gnieźnieńskiego po raz pierwszy odbyło się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie. Warto zaznaczyć, że dla samych strażaków z terenu gminy Czerniejewo wydarzenie przybrało szczególny charakter, bowiem tym roku przypada wyjątkowy jubileusz: 120 – lecie powstania miejscowej OSP. ** Na samym wstępie spotkania wszystkich przybyłych powitali dh Jacek Kowalski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie i dh Jan Kulpiński - prezes Zarządu Oddzi
Temat zwiększenia bonifikat mieszkaniowych powraca

Temat zwiększenia bonifikat mieszkaniowych powraca

Rotator, Z gmin
We wrześniu 2016 roku Zbigniew Matelski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzemeszna złożył projekt uchwały w sprawie obniżenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych do 95 procent ich wartości. Wniosek wywołał wówczas wiele wątpliwości i ostatecznie nie został przegłosowany. W środę, 18 stycznia na połączonym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Trzemeszna, Z. Matelski dopytywał, czy burmistrz Trzemeszna wziął pod uwagę jego wniosek kreując politykę mieszkaniową na dalsze lata. Okazją do dyskusji na temat sprzedaży komunalnych lokali mieszkaniowych był sporządzony przez trzemeszeński ratusz dokument zwierający ocenę kierunków lokalnej polityki w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym za rok 2016. Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna
Dwie strony sieci

Dwie strony sieci

Z gmin
Wrzesińscy policjanci rozmawiali z młodzieżą gimnazjalną na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. W prelekcjach zostały poruszone także kwestie odpowiedzialności prawnej za tzw. cyberprzestępczość. Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii od początku roku rozpoczął cykl spotkań z młodzieżą dotyczący zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, a w szczególności kwestii cyberprzestępczości. Zajęcia zostały przeprowadzone w Gimnazjum nr 1 we Wrześni. W prelekcjach uczestniczyło ponad 300 uczniów. „Dwie strony sieci” jest to program profilaktyczny stworzony przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Sądem Okręgowym w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Prze