Z gmin

Jednogłośnie w Gminie Gniezno

Jednogłośnie w Gminie Gniezno

Z gmin
W czwartek, 15 grudnia radni Gminy Gniezno jednogłośnie podjęli pięć uchwał, w tym w sprawie zmian budżetowych na 2016 rok i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. ** Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniezno na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, 2 listopada tego roku zwrócił się do Wójta Gminy Gniezno o przekazanie na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego działki o powierzchni 0,0132 ha, ponieważ jest ona niezbędna do przebudowy skrzyżowania ul. Konikowo z al. Reymonta w Gnieźnie, urządzenia zjazdu na pozostałe działki oraz poszerzenia drogi powiatowej przy al. Reymonta. Rada Gminy pozytywnie ustosunkowała się do przekazania darowizny dla Powiatu Gnieźnieńskiego, poni
Pamiętajcie, wszystko zależy od was!

Pamiętajcie, wszystko zależy od was!

Wydarzenia, Z gmin
Takie m.in. przesłanie przekazał dzieciom z Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje. Do tej niecodziennej wizyty doszło 17 grudnia. Nie obyło się oczywiście bez prezentów, wspólnych zdjęć i rozdawania autografów. Michał Wiśniewski odwiedził w tym roku już prawie 20 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Robi to systematycznie od wielu lat.*Nie jest tajemnicą, lider Ich Troje sam od czwartego roku życia wychowywał się w domu dziecka. Teraz swoje doświadczenia chce wykorzystać, aby pomóc innym dzieciom i chętnie angażuje się w pomoc obecnym wychowankom domów dziecka. Podczas wizyty w Trzemesznie M. Wiśniewski w bardzo przyjazny i otwarty sposób mówił o swoich prywatnych przeżyciach i spostrzeżeniach. Powtarzał, że przyszłość każdego
Rodzinne kolędowanie u „Uszatka”

Rodzinne kolędowanie u „Uszatka”

Z gmin
W Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie 14 grudnia wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami brały udział w II Rodzinnym Kolędowaniu. Podczas spotkania został rozstrzygnięty II Rodzinny Konkurs Plastyczny „Kartka bożonarodzeniowa”, świętowano również X jubileusz Przeglądu Recytatorskiego „Zaczarowany bajek świat”. Tematyka tegorocznego przeglądu dotyczyła Bożego Narodzenia. Imprezę otworzyła Lucyna Korzycka, dyrektor przedszkola, która życzyła wszystkim kolędowania w miłej i rodzinnej atmosferze. Dalszy ciąg spotkania prowadziły Grażyna Durska i Małgorzata Winiarska. W świąteczny nastrój wprowadziły wszystkich „Uszatki” śpiewając kolędę „Do Betlejem”.Następnie jury w składzie: Krzysztof Dereziński – burmistrz Trzemeszna, Michał Stochliński – nauczyciel muzyki, Jacek C
Aktywne seniorki podsumowały projekt

Aktywne seniorki podsumowały projekt

Z gmin
W środę, 14 grudnia w hali trzemeszeńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się podsumowanie zajęć ruchowych dla seniorów zorganizowanych m.in. dzięki pomocy*Krystyny Łybackiej**,* posłanki do Parlamentu Europejskiego przy współpracy Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan.W zajęciach wzięło udział 45 pań. Instruktorką fitness była *Justyn Bąk. Dzięki przychylności Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna i Mariusza Kowalczyka, dyrektora OSiR sala treningowa była do dyspozycji seniorów dwa razy w tygodniu.* Zajęcia rozpoczęły się z początkiem września i trwały do 14 grudnia. Miały one charakter zdrowotny i profilaktyczny. Występowały na nich ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, usprawniające kręgosłup, oś biodrową, ćwiczenia ramion, nóg, poszczególnych stawów i mięśni w ry
Rada Miejska Trzemeszna naruszyła prawo?

Rada Miejska Trzemeszna naruszyła prawo?

Rotator, Z gmin
Takie zdanie ma przynajmniej Spółka Remondis Aqa Trzemeszno, która 13 grudnia wystosowała do Rady Miejskiej pismo wzywające ją do usunięcia naruszenia prawa. Sprawa dotyczy podjętych przez radę uchwał w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Warto przypomnieć, że batalia o ceny wody i ścieków pomiędzy spółką a władzami samorządowymi trwa od początku 2016 roku. W marcu firma zaproponowała podniesienie ceny wody o 10 groszy dla odbiorców indywidualnych, natomiast ceny ścieków miały wzrosnąć tylko dla przedsiębiorstw. Tej propozycji sprzeciwiła się Rada Miejska, która podjęła uchwałę o odmowie zatwierdzenia nowych taryf. Kolejny wniosek w sprawie podwyżki wpłynął w lipcu. W tej propozycji podwyżki były o wiele znaczniejsze.
Diabetycy mają swego kapelana

Diabetycy mają swego kapelana

Z gmin
W środę, 14 grudnia w restauracji „Czeremcha” spotkali się członkowie trzemeszeńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Spotkanie zostało zorganizowane w świątecznym nastroju. Na stole królowały wigilijne potrawy, a pod choinką czekały na wszystkich prezenty. Gościem specjalnym diabetyków był ksiądz Krzysztof Kubaszewski z trzemeszeńskiej parafii, który m.in. odczytał dekret prymasa Polski abp/Wojciecha Polaka/ dotyczący mianowania kapelanem koła PSD w Trzemesznie księdza*Mariusza Koronowskiego*– proboszcza parafii w Orchowie. Ksiądz Krzysztof Kubaszewski przekazał także w imieniu nowego kapelana oraz księdza Piotra Kotowskiego, proboszcza trzemeszeńskiej parafii najserdeczniejsze życzenia. Życzenia członkom koła złożyła także Maria Głowacka, przewodnicząca PSD w Trzem
Trzemeszno wyda prawie 11 milionów

Trzemeszno wyda prawie 11 milionów

Rotator, Z gmin
Pierwotny projekt budżetu Gminy Trzemeszno na 2017 rok przygotowany przez Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna przewidywał wydatki na inwestycje w wysokości 1,5 mln zł. Wobec niezadowolenia z takiego zapisu radnych Rady Miejskiej Trzemeszna, burmistrz przygotował dodatkowy katalog inwestycji na łączną kwotę ponad 9 mln 396 tys. Jeśli wszystkie te plany przejdą w autopoprawce do projektu budżetu, oznacza to dla gminy wydatek inwestycyjny w 2017 roku w wysokości niemal 11 mln zł. Realizacja tych zamierzeń będzie wiązała się z kredytami. W pierwotnym projekcie budżetu, największą inwestycją jest zapis o termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie - ponad 430 tys. zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej
Notebooki dla policjantów

Notebooki dla policjantów

Z gmin
Komisariat Policji w Czerniejewie wzbogacił się o nowy sprzęt komputerowy. We wtorek, 6 grudnia asp. sztab. Cezary Bednarek – komendant Komisariatu Policji w Czerniejewie odebrał od Tadeusza Szymanka – burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo dwa notebooki wraz z czytnikami kart. Zakup nowoczesnego sprzętu, którego łączna wartość wynosi 5 380 zł, w całości został sfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo. ** W spotkaniu, podczas którego nowy sprzęt trafił do czerniejewskiej jednostki, obok burmistrza Tadeusza Szymanka i asp. sztab. Cezarego Bednarka uczestniczyli również: Julita Rybak – skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo oraz mł. insp. Przemysław Kozanecki – komendant powiatowy policji w Gnieźnie. W trakcie spotkania komendant powiatowy
Trzy projekty z Gminy Kiszkowo nagrodzone

Trzy projekty z Gminy Kiszkowo nagrodzone

Rotator, Z gmin
Podczas uroczystej gali w hotelu IBB Andersia w Poznaniu, odbyło się 7 grudnia podsumowanie XVII edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Konkurs organizowany jest corocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Biorą w nim udział jednostki samorządu terytorialnego, podległe im instytucje oraz organizacje i podmioty gospodarcze z terenu województwa Wielkopolskiego. W ramach tego konkursu trzy projekty z Gminy Kiszkowo zdobyły najwyższe nagrody pieniężne! Celem konkursu było pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, które mogą powodować wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów na terenie Wielk
Mikołaj przyszedł do przedszkolaków

Mikołaj przyszedł do przedszkolaków

Z gmin
Po raz kolejny w hali widowiskowo-sportowej w Witkowie odbył się Mikołajkowy Turniej Przedszkoli, którego organizatorem był Urząd Gminy i Miasta Witkowo a współorganizatorem Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie. W turnieju udział wzięły grupy przedszkolaków: Przedszkola OCHRONKI im. Dzieciątka Jezus w Witkowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie, Przedszkola Miejskiego „BAJKA" w Witkowie i Niepublicznego Przedszkola w Gorzykowie. Po zaprezentowaniu wszystkich uczestników turnieju gości przywitał Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo, który nie tylko życzył wszystkim udanej zabawy oraz jak najlepszych wyników, ale również przekazał przedszkolakom, nauczycielom i ich rodzicomżyczenia bożonarodzeniowe. Dzieci brały udział w wielu konkurencjach sporto