Z gmin

Agresja, wulgaryzmy i problemy wychowawcze

Agresja, wulgaryzmy i problemy wychowawcze

Z gmin
Niedawno obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Witkowa. Radni tej komisji zaprosili na spotkanie m.in. pedagogów szkolnych trzech placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Mielżynie, Szkoły Podstawowej w Witkowie i Gimnazjum, aby omówić z nimi problemy wychowawcze z uczniami. Jak wynika z wypowiedzi pedagogów szkolnych problemy wychowawcze były zawsze. W Mielżynie do przeanalizowania skali problemu pedagog Patrycja Kokott i psycholog Anna Budnik posłużyły się ankietami, które przeprowadziły wśród nauczycieli. Okazuje się, że na 244 uczniów 166 przejawia różnego typu problemy. Są to m.in. agresja słowna i fizyczna, wagarowanie, brak motywacji do nauki, używki, głównie papierosy, alkohol, a w czterech przypadkach n
Gdzie GDDKiA nie może, tam poradzą sobie samorządy?

Gdzie GDDKiA nie może, tam poradzą sobie samorządy?

Rotator, Z gmin
Rządowa agencja odpowiedzialna za budowę i utrzymanie dróg nie jest zainteresowana budową obwodnicy Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15. Apele samorządów lokalnych nie przynoszą skutków, stąd pomysł by brakujące odcinki odciążającej centrum miasta obwodnicy wybudować własnymi siłami trzech samorządów. Kierowcy nie tylko z samej Wrześni, ale także przejeżdżający przez miasto z północy na południe stoją najczęściej w gigantycznych korkach. Widoczne one są szczególnie na ulicy Gnieźnieńskiej w kierunku centrum miasta. Przyczyn jest kilka, jednak największe z nich to przebiegająca przez centrum miasta droga krajowa nr 15 oraz rozwój przemysłowy i urbanistyczny Wrześni, a co za tym idzie, zwiększony ruch samochodowy. Problem ma rozładować obwodnica miasta, która drogę krajową nr 15
Będą ścieżki pieszo-rowerowe

Będą ścieżki pieszo-rowerowe

Z gmin
Za ponad rok przybędzie ścieżek rowerowych w niechanowskiej gminie i samym Niechanowie. Wszystko w ramach budowy drogi rowerowej na terenie Niechanowa, Gurówka i Cielimowa w ramach projektu „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Niechanowo, przebudowa pasa drogowego”. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem koniec inwestycji powinien nastąpić w drugim półroczu przyszłego roku. Jesteśmy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Całkowita wartość projektu dla gminy Niechanowo opiewa na 5 134 000 złotych. Kwota dofinansowania to prawie 3 000 000 złotych. Reszta funduszy pochodzić będzie z budżetu Urzędu Gminy. W Niechanowie i gminie przybędzie ponad 8 kilometrów takich dróg pieszo-rowerowych. Zaplanowano, że będz
Spartakiada niepełnosprawnych

Spartakiada niepełnosprawnych

Z gmin
W piątek, 7 kwietnia w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie odbyła się po raz trzecispartakiada z okazji Światowego Dnia Inwalidy.W imprezie wzięło udział około 100 uczestników reprezentujących lokalne stowarzyszenia i instytucje zrzeszające osoby zmagające się z niepełnosprawnością. Głównym organizatorem imprezy było Stowarzyszenie TERAZ z Trzemeszna wspierane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna oraz Urząd Miejski i OSiR. Celem zawodów była m.in. integracja osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja środowisk i stowarzyszeń do systematycznego działania w zakresie kultury fizycznej oraz rekreacji. Podczas spartakiady przeprowadzono kilka konkurencji, takich jak rzuty do celu, układanie wieży z rolek papieru toaletowego. Trójkę finalistów z każdej rywalizac
Wielka inwestycja przygotuje kadry fachowców

Wielka inwestycja przygotuje kadry fachowców

Z gmin
To ma być inwestycja, która przygotuje kadry dla licznych zakładów przemysłowych we Wrześni i całym regionie. Powiat wrzesiński w Grzymysławicach wybuduje za 48 mln złotych najnowocześniejsze w Polsce centrum kształcenia technicznego - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. O takich środkach przeznaczonych na cele edukacyjne może pomarzyć nie jeden samorząd. Dzięki funduszom europejskim przyznanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Starostwo Powiatowe we Wrześni wybuduje w sercu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej nowoczesne obiekty, w których kształcić się będą przyszli i obecni pracownicy licznych zakładów przemysłowych ulokowanych w regionie. Niedawno, bowiem 24 marca starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podpisał listy intencyj
Zamknięcie przejazdu kolejowego

Zamknięcie przejazdu kolejowego

Rotator, Z gmin
Utrudnienia komunikacyjne czekają na uczestników ruchu na przejeździe kolejowym w Wydartowie, gmina Trzemeszno.**Firma **TRAKCJA PRKII SA zamierza zamknąć ten przejazd kolejowy od 18 kwietnia do 21 kwietnia.**Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu drogowego. Zamknięcie przejazdu to część trwającej modernizacji linii kolejowej nr 353 na odcinku Poznań Wschód – Mogilno, przebiegającym przez województwa kujawsko – pomorskie oraz wielkopolskie. Prace te wykonuje właśnie TRAKCJA PRKII SAza ponad 27 mln zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych, w wyniku których składy pasażerskie pojadą z prędkością 160 km/h, zaś pociągi towarowe przyspieszą do 100 km/h. Projekt przewiduje m.in. wymianę trakcji kolejowej oraz nawierzchni tor
„Ożyje” miejski monitoring w Trzemesznie

„Ożyje” miejski monitoring w Trzemesznie

Z gmin
Mimo że Gmina Trzemeszno zainwestowała w 12 kamer rozmieszczonych na terenie gminy ponad283 tys. zł, dotychczas system monitoringu był „martwy”. Nikt na bieżąco nie śledził tego, co rejestrują kamery. Ma to się zmienić już w maju. Sama koncepcja stworzenia systemu monitoringu w Trzemesznie powstała w 2012 roku, w kolejnych latach rozpoczęto jej realizację. W 2013 roku wyposażono Centrum Dozoru, które zlokalizowano w budynku Komisariatu Policji w Trzemesznie oraz zainstalowano dwie kamery.**Obecnie system składa się z 12 kamer, które znajdują się na: budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja, budynku przychodni lekarskiej na ul. Langiewicza, targowisku miejskim przy ul Mogileńskiej, słupie oświetleniowym na skrzyżowaniu ulic: Mogileńska, Piastowska i 22 Stycznia, na placach: Ko
Pożar domu jednorodzinnego

Pożar domu jednorodzinnego

Z gmin
Około godziny 4.40 nad ranem, 8 kwietnia dyspozytor SKKP we Wrześni przyjął zgłoszenie o palącym się garażu w miejscowości Barczyzna. Po zadysponowaniu sił i środków pierwszego rzutu otrzymał weryfikację zgłoszenia, z której wynikało, że garaż przylega do budynku jednorodzinnego, którego dach też jest już zajęty ogniem. W momencie przybycia na miejsce pierwszych zastępów pożar obejmował cały dach garażu oraz dach i poddasze domu jednorodzinnego. Mieszkańcy znajdowali się poza obiektem. Jak poinformował st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz z wrzesińskiej straży pożarnej, po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia odłączono instalację elektryczną w budynku, wyniesiono butlę z gazem propan-butan i podano pięć prądów gaśniczych, z czego jeden z kosza samochodu SHD-24. Podjęte działania doprow
Mieszkańcy gminy Czerniejewo pamiętają…

Mieszkańcy gminy Czerniejewo pamiętają…

Z gmin
Dwanaście lat temu, 2 kwietnia 2005 roku myśli i modlitwy skierowane były w jedną stronę – w stronę konającego Ojca Świętego. I stało się... o godzinie 21.37 nadeszła smutna informacja o śmierci Papieża Polaka. Od tamtego momentu, każdego roku 2 kwietnia postać św. Jana Pawła II wspominana jest w sposób szczególny. Tak jest m.in. w Gębarzewie, gdzie przed rokiem po raz pierwszy zorganizowano wydarzenie pn. „Spotkanie z poezją i piosenką Jana Pawła II”. Wszystko wskazuje na to, że to wydarzenie przybrało charakter cykliczny, bowiem w tym roku 2 kwietnia mieszkańcy gminy Czerniejewo spotkali się ponownie, by chwilą refleksji i zadumy uczcić postać Ojca Świętego. Patronat nad wydarzeniem objął Tadeusz Szymanek – burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo. Podczas spotkania, które – podo
Wielkopolski Rolnik Roku 2016: Igor Szamiłow

Wielkopolski Rolnik Roku 2016: Igor Szamiłow

Rotator, Z gmin
W niedzielę, 19 marca w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników XVI edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2016. Dziesięciu najlepszych wielkopolskich rolników otrzymało od Krzysztofa Grabowskiego - wicemarszałka województwa wielkopolskiego oraz Grzegorza Skrzypczaka - przewodniczącego kapituły konkursu statuetki Siewcy. Jeden z zaszczytnych tytułów trafił także do powiatu gnieźnieńskiego. Konkurs Wielkopolski Rolnik Roku organizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą. Dzięki tej inicjatywie każdego roku wyróżniani są przedstawiciele szeroko rozumianej przedsiębiorczości rolniczej, którą realizują na terenie województwa wielkopolskiego. - Kapitu