Shadow

Z gmin

Przedszkole w Kołaczkowie zostaje

Przedszkole w Kołaczkowie zostaje

Rotator, Z gmin
Wracamy do tematu dotyczącego likwidacji oddziału przedszkolnego w Kołaczkowie. Przypomnijmy, zdaniem posła Zbigniewa Dolaty nie trzeba było likwidować tego oddziału, ponieważ nowe przepisy z marca tego roku, przedszkola nie dotyczą – co poparł pismem z Kuratorium Oświaty. Inaczej twierdził Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo, który dalsze funkcjonowanie placówki kwestionował w oparciu o decyzję z tego samego kuratorium w Poznaniu. Dzisiaj już wiemy, że oddział zamiejscowy będzie istniał. Taką decyzję wydała i podpisała Elżbieta Leszczyńska, wielkopolski kurator oświaty, chociaż do tej pory były dwie interpretacje przepisów tłumaczone przez to samo kuratorium. Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo kilkakrotnie podkreślał, że jeżeli będzie taka możliw...
Trochę Francji w Niechanowie

Trochę Francji w Niechanowie

Z gmin
W poniedziałek, 7 sierpnia ruszył kolejny projekt „Rodzinne kule bule”, który realizowany będzie do października przez Radę Sołecką w Niechanowie, przy współpracy z Fundacją Nasza Wieś z Trzemżala. Chętnych do gry w petanque (petanka) nie brakowało i na pierwsze spotkanie dotarła spora grupa mieszkańców Niechanowa. Do tej pory takiej gry w kule nie było w Niechanowie. Postanowiliśmy zapoznać mieszkańców z czymś nowym, a więc nie tylko piłka nożna. To alternatywa dla nudy i marazmu oraz trochę „Francji” w Niechanowie. Podglądałam tę grę w gminie Trzemeszno, gdzie Fundacja Nasza Wieś realizowała też taki projekt - powiedziała skarbnik Fundacji Nasza Wieś, Lidia Mądra-Makowska. Teresa Bartz, sołtys Niechanowa natomiast stwierdziła: - Sprawczynią jest pani Lidka, która napisała pro...
„Cześć i chwała bohaterom” w Trzemesznie

„Cześć i chwała bohaterom” w Trzemesznie

Z gmin
Stowarzyszenie Trzemeszeńscy Patrioci we współpracy z Gminą Trzemeszno i Domem Kultury zorganizowało trzecie trzemeszeńskie obchody 73. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. We wtorek, 1 sierpnia o g. 16.45 na placu Jana Kilińskiego w Trzemesznie zebrali się mieszkańcy Trzemeszna, aby oddać hołd powstańcom warszawskim. Uroczystość poprowadził radny Kacper Lipiński, przewodniczący Stowarzyszenia Trzemeszeńskich Patriotów. Głos zabrał m.in. Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna. – Pierwszego sierpnia 1944 roku to data, która na trwałe zapisała się w historii naszej Ojczyzny. To data wybuchu powstania warszawskiego, powstania bardzo krwawego, ale też bardzo bohaterskiego. O Godzinie W, o powstaniu warszawskim jeszcze nie tak dawno nie mówiono prawdy. Tak jak nie było mowy...
Wędkarze też pomagają charytatywnie!

Wędkarze też pomagają charytatywnie!

Z gmin
W niedzielę, 6 sierpnia Stowarzyszanie Wędkarskie „ZŁOTY LIN” z Trzemeszna organizowało charytatywne spławikowe zawody wędkarskie. Tym razem wpisowe do zawodów stowarzyszenie przeznaczyło na pomoc dla Natalii Wiśniewskiej, która potrzebuje podjazdu do wózka inwalidzkiego. Do akcji dołączyli się również koledzy wędkarze z klubu wędkarskiego „Spławik” Gniezno. Mimo iż nie mogli uczestniczyć w zawodach wędkarskich z różnych przyczyn, podjęli akcję zbiórki pieniędzy i po wędkowaniu przekazali 200 zł dla Natalii. Podziękowania również należą się koledze z Janowca Wielkopolskiego Piotrowi Frąszczakowi, który podwoił wysokość składki wpisowej – mówi Andrzej Lisiecki, prezes stowarzyszenia. Łączna kwota, jaką udało się zebrać to 1550 zł. Podczas zawodów wędkujących odwiedził Zenon Pi...
Gospodarze święta plonów wybrani

Gospodarze święta plonów wybrani

Z gmin
Tegorocznymi gospodarzami Gminnych Obchodów Święta Plonów w Witkowie będą: Paulina Bednarek oraz Grzegorz Cieślicki. Stało się już tradycją, że zaproszenia starostom i ich rodzinom na to wyjątkowe święto rolników wręcza osobiście u rolników w domu Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo. Paulina Bednarek wraz z mężem Pawłem od 2009 roku prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Folwark. Gospodarstwo przejęli w ramach programu PROW 2007-2013, działanie Premie dla młodych rolników i renty strukturalne od swoich teściów. Za tę premię został zakupiony sprzęt rolniczy. Gospodarują na 27 hektarach, uprawiają pszenżyto, mieszanki zbożowe, kukurydzę na zielonkę, ziemniaki przemysłowe i trwałe użytki zielone. Jedynym produktem towarowym produkowanym w gospodarstwie są ziemn...
Starostowie wybrani, gwiazdy już znane

Starostowie wybrani, gwiazdy już znane

Z gmin
Dożynki Gminy Trzemeszno odbędą się 20 sierpnia w Niewolnie. Uroczystości rozpocznie o g. 13 msza święta na placu dożynkowym, następnie uczestnicy przejdą przez Niewolno w barwnym korowodzie – ok g. 14. Część oficjalna święta plonów odbędzie się po g. 14.45, a rozpocznie ją obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha”. Nastąpi tradycyjne obtańcowanie wieńca gospodarza dożynek oraz odbędzie się obrzęd chleba, czyli wręczenie przez starostów dożynek chleba z tegorocznych plonów gospodarzowi gminy – burmistrzowi Trzemeszna. W tym roku starostą dożynek zostałMichał Meller z Miławy, a starościną Angelika Rosińska z Folusza. Kolejnym punktem części oficjalnej będzie wręczenie wyróżnień i nagród zasłużonym rolnikom. Od g. 16 zaplanowano część artystyczną i rekreacyjn...
W hołdzie powstańcom

W hołdzie powstańcom

Z gmin
Pierwszego sierpnia w całym kraju o godzinie 17 zawyły syreny – tak też było w gminie Czerniejewo. W hołdzie Powstańcom Warszawskim Tadeusz Szymanek - burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z Grażyną Kulpińską – zastępcą burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Janem Kulpińskim - przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Czerniejewo złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem w miejscowości Żydowo. Podczas spotkania obecni byli radni oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy. W hołdzie powstańcom odśpiewano hymn i Rotę, a ks. Krzysztof Prus - proboszcz parafii w Żydowie odmówił okolicznościową modlitwę.
Czasowe utrudnienia

Czasowe utrudnienia

Z gmin
Na utrudnienia w okolicach dojazdu do kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła oraz rond w Niechanowie mogą natrafć nie tylko kierowcy. Ruszyły w tym miejscu bowiem prace przy sieci wodociągowej, mające na celu polepszenie ciśnienia wody między innymi w pobliskich blokach. Jak poinformował przedstawiciel niechanowskiego Urzędu Gminy, problemy komunikacyjne i te, dotyczące dostaw wody w tym rejonie Niechanowa mogą występować przez jakiś czas.
Sławomir Peno zarzuca kłamstwo asystentowi burmistrza

Sławomir Peno zarzuca kłamstwo asystentowi burmistrza

Z gmin
Sporo emocji towarzyszyło obradom połączonych komisji Rady Miejskiej Trzemeszna w czwartek, 3 sierpnia. Głównym powodem ich zwołania było omówienie projektu zmian uchwały budżetowej orazwyrażenie zgody na wzięcie kredytu przez Gminę Trzemeszno w wysokości ponad 6 mln 800 tys. zł na realizację inwestycji. Jak przyznał Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna, ilość zmian była bardzo duża. Jednak największą dyskusję wywołała rezygnacja z modernizacji budynku po byłej szkole zawodowej w związku z nieotrzymaniem na ten cel dofinansowania. Gmina opracowała projekt adaptacji „zawodówki” na cele kulturalne i złożyła wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt tej adaptacji i remontu budynku oszacowano na ponad 3 ml 430 ...
Prowokacja Marka Walczaka, czyli marzenia o sądzie

Prowokacja Marka Walczaka, czyli marzenia o sądzie

Rotator, Z gmin
- Panie burmistrzu, ja nie zaprzeczam, że dokonałem obsiewu drogi gminnej śródpolnej. Przyznaję się z całym sumieniem i odpowiedzialnością, że to była prowokacja. Panie burmistrzu, ja się zwracam do pana, aby pan założył proces sądowy wobec mojej osoby za zaoranie drogi – mówił Marek Walczak, mieszkaniec Ostrowitego do Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna. - My tym się różnimy, że pan lubi pozwy sądowe, pan lubi pozywać ludzi. Mam inny charakter – odpowiadał M. Walczakowi burmistrz Trzemeszna. Do tej wymiany zdań doszło w czwartek, 3 sierpnia na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej. Wprawdzie została ona zwołana na potrzeby zaopiniowania materiałów sesyjnych, jednak Daniel Bisikiewicz, przewodniczący Komisji Społecznej postanowił wprowadzić jako ostatni pu...