Z gmin

Audytor przeprowadzi kontrolę w Placówce Wsparcia Dziennego

Audytor przeprowadzi kontrolę w Placówce Wsparcia Dziennego

Rotator, Z gmin
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Trzemeszna zakończyła czynności kontrolne, jakie przeprowadziła w celu zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za 2016 rok. Głównym wnioskiem komisji z przebiegu tych czynności jest konieczność przeprowadzenia kontroli w Placówce Wsparcia Dziennego przez audytora. Zdaniem komisji dokumentacja prowadzona przez PWD nie jest wypełniana prawidłowo. W poniedziałek, 12 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym podsumowano jej prace kontrolne, przegłosowano także wniosek absolutoryjny i zaopiniowano sprawozdanie z budżetu za 2016 rok. Jak poinformował Zbigniew Matelski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, komisja 7 czerwca odbyła kontrolę w Placówce Wsparcia Dziennego, na której finansowanie gmina wydatkowała w 2016 roku pona
Wójt Niechanowa z absolutorium

Wójt Niechanowa z absolutorium

Z gmin
Sesję Rady Gminy Niechanowo 7 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury zdominowały sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz wójta z jego działalności w 2016 roku, a także udzielenie absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za ubiegły rok. Budżet został oceniony i wydana została opinia Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała o udzielenie absolutorium dla włodarza gminy. Również pozytywną opinię z realizacji budżetu przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. W minionym roku budżet zmieniał się zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, i wynosił na ostatni dzień ubiegłego roku po stronie dochodów nieco ponad 24 036 000 złotych (realizacja w 99,01%), a po stronie wydatków ponad 23 276 000 złotych (98,72%). Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiła
Problem przedszkolaków nadal nie jest rozwiązany

Problem przedszkolaków nadal nie jest rozwiązany

Rotator, Z gmin
Coraz więcej emocji wywołuje w Gminie Trzemeszno temat braku miejsc w trzemeszeńskich przedszkolach oraz z przyjęciem dzieci do klas pierwszych w SP nr 1 i 2. Ponieważ wakacje coraz bliżej zapytaliśmy Krzysztofa Derezińskiego, czy udało już się te problemy rozwiązać. Jak się okazuje, problem nadal istnieje. Przypomnijmy, początkowo burmistrz Trzemeszna wydał decyzję o przeniesieniu oddziałów sześciolatków z przedszkoli do szkół podstawowych. Decyzja ta została wydana w formie obwieszczenia 26 kwietnia. Burmistrz podkreślał, że jest ona podyktowana koniecznością zapewnienia miejsc w przedszkolach dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Praca w tych oddziałach przyszkolnych miała zostać zorganizowana tak, jak w przedszkolu. Takie rozwiązanie spotkało się z protestem rodziców dzieci sześ
Dni Czerniejewa za nami

Dni Czerniejewa za nami

Z gmin
Od 2 do 4 czerwca odbywały się Dni Czerniejewa. Wzorem minionych lat, również i w tym roku organizatorzy postawili na rozmaitość i różnorodność. Program trzydniowego wydarzenia obfitował w mnóstwo atrakcji, z których każdy mógł wybrać coś dla siebie. Zwyczajowo Dni Czerniejewa zostały zainaugurowane „na sportowo”. Już w piątek, 2 czerwca w godzinach wieczornych z Czerniejewa wyruszył Nocny Rajd Rowerowy, który zakończył się po północy. Natomiast w sobotę, 3 czerwca w godzinach południowych w centrum miasteczka odbywała się ósma edycja Biegu Czerniejewskiego -wydarzenia, organizowanego przez Urząd Miasta i Gminy we współpracy z Rajmundem Gąsiorkiem - radnym powiatowym. W tym roku na starcie biegu głównego stanęło około 170 uczestników. Zwycięzcą został Tomasz Szymkowiak (Wrześni
O pięknie ojczystej mowy w Roku ks. Onufrego Kopczyńskiego

O pięknie ojczystej mowy w Roku ks. Onufrego Kopczyńskiego

Rotator, Z gmin
Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie każdego roku organizuje trzy konkursy: krasomówczy, ortograficzno – gramatyczny i plastyczny, które mają za zadanie przede wszystkim popularyzować zasady i piękno ojczystej mowy. Inicjatywa, od lat podejmowana przez czerniejewską placówkę jest jak najbardziej zasadna i zrozumiała - to z Czerniejewa pochodzi Onufry Kopczyński, twórca pierwszych zasad gramatyki języka polskiego. Co ważne, konkursy, organizowane w tym roku miały szczególną rangę i znaczenie, bowiem właśnie rok 2017 został ogłoszony w gminie Czerniejewo Rokiem Księdza Onufrego Kopczyńskiego. W pierwszej kolejności, 19 maja w dworku Bażantarnia przy Zespole Pałacowo – Parkowym w Czerniejewie odbył się VIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, do którego zgłosiło się 24 uczestnikó
Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

Z gmin
W Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo zostało zawarte porozumienie pomiędzy gminą Czerniejewo i Gnieźnieńską Szkołą Wyższą Milenium, którego celem jest rozwój dwustronnej współpracy, a także dbałość o podniesienie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego praktycznego wymiaru. W imieniu gminy Czerniejewo porozumienie podpisali: burmistrz Tadeusz Szymanek oraz Julita Rybak - skarbnik w UMiG Czerniejewo, natomiast w imieniu GSW Milenium: rektor dr Hubert Paluch. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Rady Seniorów MiG Czerniejewo: przewodniczący Janusz Grzyb, wiceprzewodniczący Andrzej Kryszak oraz członek Aleksander Stamm, a także z ramienia uczelni dr Radosław Skrobacki. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem w ramach zawartego porozumienia będzie realizacja projektu rozwoj
„Nikt nie pytał nas o zdanie”

„Nikt nie pytał nas o zdanie”

Rotator, Z gmin
Podczas nadzwyczajnej sesji rady miejskiej Witkowa zwołanej przez Mariana Gadzińskiego, burmistrza gminy i miasta Witkowo, 5 czerwca poruszono temat likwidacji oddziału zamiejscowego przedszkola w Kołaczkowie. Decyzja Anny Zalewskiej, minister edukacji narodowej spowoduje, że 18 dzieci przedszkolnych trzeba będzie umieścić w witkowskich przedszkolach lub zamiejscowym oddziale w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie. Nikt nas nie pytał o zdanie, czy będziemy mieli miejsce dla tych dzieci, nikogo nie interesuje, że zamknięcie oddziału zamiejscowego spowoduje utrudnienia między innymi dla rodziców, bo będą musieli dowozić swoje pociechy kilka kilometrów dalej. Nie dano nam też czasu na spokojne załatwienie tej sytuacji. Na ten czas wiemy, że zabraknie już około 50 miejsc dla
Święto Ludowe w Dziekanowicach

Święto Ludowe w Dziekanowicach

Z gmin
Jerzy Berlik, prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gnieźnie i jednocześnie wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego zaprosił w imieniu ZP PSL na obchody Święta Ludowego Powiatu Gnieźnieńskiego do Dziekanowic. Poniedziałkowe spotkanie, 5 czerwca rozpoczęto od mszy świętej odprawionej przez księdza Sławomira Kozika w kościele pod wezwaniem świętej Anny i świętego Wawrzyńca w skansenie. Z kościoła po mszy świętej w intencji Ojczyzny i członków PSL poczty sztandarowe, ludowcy orazgoście przeszli do świetlicy wiejskiej w Dziekanowicach. To ważny i uroczysty dzień dla ludowców, by kultywować 120-letnią tradycję. To czas na refleksję, ale i ładowania akumulatorów do przyszłych obchodów Święta Ludowego. Mamy wyróżnienia dla zasłużonych działaczy i legitymacje dla now
Dłużnicy nie przeszkodzili w absolutorium

Dłużnicy nie przeszkodzili w absolutorium

Z gmin
W piątek, 2 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna w Gminie Mieleszyn. Skarbnik gminy zreferowała radnym stan finansowy budżetu gminy w 2016 roku. Natomiast Janusz Kamiński, wójt Mieleszyna mówił podczas swego sprawozdania w jaki sposób samorząd dysponował uzyskanymi środkami. Janusz Kamiński zwrócił uwagę na wysokość dochodów gminy w 2016 roku. Budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą ponad 16 mln 328 tys. zł, a po stronie wydatków kwotą ponad 15 mln 450 tys. zł. W ubiegłym roku dochody gminy udało się zrealizować w ponad 96 procentach dochodów zaplanowanych. Wójt bardzo szczegółowo omówił stan dochodów gminy w poszczególnych działach budżetu, podobnie jak i wydatków. Z inwestycji udało się zrealizować przede wszystkim przedsięwzięcia zaplanowane w funduszach sołeckich, po
Gdy sąsiad sąsiadowi przyjacielem

Gdy sąsiad sąsiadowi przyjacielem

Rotator, Z gmin
Wspólnota – to hasło nie zawsze znane w lokalnych środowiskach, tak szybko się dziś przeobrażających, jednak jego znaczenie ważne jest dla poczucia więzi i bezpieczeństwa. Sołectwo Jankowo Dolne z dużą łatwością, dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi, organizuje się wokół tej idei. Pomoc pogorzelcom, to jeden z kilku przykładów, jak może działać wspólnota. Gdy żywioł strawił część życiowego majątku mieszkańców wsi, na pomoc ruszyli sąsiedzi. Dziś akcja odbudowy domu jednego z członków wspólnoty jest na ukończeniu. Cementująca się społeczność wsi, to jej ostoja. Między innymi dla lepszego poznania się, pobawienia i rozmowy o wspólnej rzeczywistości, służy taka impreza, jaka miała miejsce 4 czerwca na plaży Ośrodka Wczasowego w Jankowie Dolnym, gdzie na festyn dla dzieci przyszło