Shadow

Z gmin

Rodzice uczniów SP nr 2 walczą z samorządem

Rodzice uczniów SP nr 2 walczą z samorządem

Rotator, Z gmin
Sprawa wprowadzenia nowego ustroju szkolnego w Gminie Trzemeszno wywołała niezadowolenie wśród rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, którzy nie chcą się pogodzić z włączeniem w ich strukturę szkolną Gimnazjum w Trzemesznie. Przedstawicielki rodziców: Małgorzata Walczak, Jadwiga Schillak, Joanna Zielińska i Magdalena Ciszak podpisały pismo, w którym wzywają do uchylenia wspomnianej uchwały oskarżając burmistrza, iż swoją decyzję podjął m.in. po to, aby zapewnić funkcję dyrektora SP nr 2 swojej żonie, która obecnie jest wicedyrektorem gimnazjum. Swoje pismo mamy uczniów SP nr 2 skierowały do Rady Miejskiejza pośrednictwem pełnomocnika. Napisano, że podjęcie uchwały 29 marca w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego nastąpiło wbrew prawu...
Młodzi znają historię

Młodzi znają historię

Z gmin
Już po raz kolejny młodzież z trzemeszeńskiego gimnazjum odniosła sukces w konkursie historycznym. W środę, 26 kwietnia w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu miała miejsce uroczystość wręczenia nagród na szczeblu wojewódzkim konkursu „Bóg, Honor i Ojczyzna - wartości polskiego ziemiaństwa”. Wśród laureatów znaleźli się także trzemeszeńscy uczniowie. W konkursie udział wzięły 2 zespoły uczniów z klasy II e Gimnazjum w Trzemesznie. Grupa składająca się z Adriana Cieślewicza, Jakuba Gadzińskiego, Michała Nowaka i Maksymiliana Witkowskiego zajęła drugie miejsce. Uczniowie przygotowali film pt. „Żyjąc dla Ojczyzny”, w którym przedstawili postać majora Kazimierza Habera, zasłużonego powstańca i ziemianina. Major Haber był związany z Trzemesznem poprzez swoją żonę Izabelę z Kozińskich,...
Jawor dla Jaworowa

Jawor dla Jaworowa

Z gmin
Niecodzienne święto obchodziło w ubiegłym tygodniu sołectwo Jaworowo, gmina Witkowo: piętnastolecie wsi oraz sprawowania przez Krzysztofa Bykowskiego sołtysowania. Była to wspaniała okazja, żeby powspominać i podsumować to, co przez te kilkanaście lat się w sołectwie zmieniło za sprawą sołtysa i rady sołeckiej. W uroczystości udział wzięli m.in. Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Łukasz Scheffs, zastępca burmistrza, Piotr Jóźwik, przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie z radnymi oraz mieszkańcy Jaworowa. Dla upamiętnienia tego ważnego dnia posadzono okolicznościowe drzewko - jawor. Pod korzeniami umieszczono akt jubileuszowy z podpisami wszystkich uczestników uroczystości. Oprócz wystąpień, życzeń i gratulacji dla sołtysa, rady sołeckiej oraz mieszkańców, sołt...
Agresja, wulgaryzmy i problemy wychowawcze

Agresja, wulgaryzmy i problemy wychowawcze

Z gmin
Niedawno obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej Witkowa. Radni tej komisji zaprosili na spotkanie m.in. pedagogów szkolnych trzech placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Mielżynie, Szkoły Podstawowej w Witkowie i Gimnazjum, aby omówić z nimi problemy wychowawcze z uczniami. Jak wynika z wypowiedzi pedagogów szkolnych problemy wychowawcze były zawsze. W Mielżynie do przeanalizowania skali problemu pedagog Patrycja Kokott i psycholog Anna Budnik posłużyły się ankietami, które przeprowadziły wśród nauczycieli. Okazuje się, że na 244 uczniów 166 przejawia różnego typu problemy. Są to m.in. agresja słowna i fizyczna, wagarowanie, brak motywacji do nauki, używki, głównie papierosy, alkohol, a w czterech przypadkach n...
Gdzie GDDKiA nie może, tam poradzą sobie samorządy?

Gdzie GDDKiA nie może, tam poradzą sobie samorządy?

Rotator, Z gmin
Rządowa agencja odpowiedzialna za budowę i utrzymanie dróg nie jest zainteresowana budową obwodnicy Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15. Apele samorządów lokalnych nie przynoszą skutków, stąd pomysł by brakujące odcinki odciążającej centrum miasta obwodnicy wybudować własnymi siłami trzech samorządów. Kierowcy nie tylko z samej Wrześni, ale także przejeżdżający przez miasto z północy na południe stoją najczęściej w gigantycznych korkach. Widoczne one są szczególnie na ulicy Gnieźnieńskiej w kierunku centrum miasta. Przyczyn jest kilka, jednak największe z nich to przebiegająca przez centrum miasta droga krajowa nr 15 oraz rozwój przemysłowy i urbanistyczny Wrześni, a co za tym idzie, zwiększony ruch samochodowy. Problem ma rozładować obwodnica miasta, która drogę krajową nr 15...
Będą ścieżki pieszo-rowerowe

Będą ścieżki pieszo-rowerowe

Z gmin
Za ponad rok przybędzie ścieżek rowerowych w niechanowskiej gminie i samym Niechanowie. Wszystko w ramach budowy drogi rowerowej na terenie Niechanowa, Gurówka i Cielimowa w ramach projektu „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Niechanowo, przebudowa pasa drogowego”. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem koniec inwestycji powinien nastąpić w drugim półroczu przyszłego roku. Jesteśmy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Całkowita wartość projektu dla gminy Niechanowo opiewa na 5 134 000 złotych. Kwota dofinansowania to prawie 3 000 000 złotych. Reszta funduszy pochodzić będzie z budżetu Urzędu Gminy. W Niechanowie i gminie przybędzie ponad 8 kilometrów takich dróg pieszo-rowerowych. Zaplanowano, że będz...
Spartakiada niepełnosprawnych

Spartakiada niepełnosprawnych

Z gmin
W piątek, 7 kwietnia w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie odbyła się po raz trzecispartakiada z okazji Światowego Dnia Inwalidy.W imprezie wzięło udział około 100 uczestników reprezentujących lokalne stowarzyszenia i instytucje zrzeszające osoby zmagające się z niepełnosprawnością. Głównym organizatorem imprezy było Stowarzyszenie TERAZ z Trzemeszna wspierane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna oraz Urząd Miejski i OSiR. Celem zawodów była m.in. integracja osób niepełnosprawnych oraz aktywizacja środowisk i stowarzyszeń do systematycznego działania w zakresie kultury fizycznej oraz rekreacji. Podczas spartakiady przeprowadzono kilka konkurencji, takich jak rzuty do celu, układanie wieży z rolek papieru toaletowego. Trójkę finalistów z każdej rywalizac...
Wielka inwestycja przygotuje kadry fachowców

Wielka inwestycja przygotuje kadry fachowców

Z gmin
To ma być inwestycja, która przygotuje kadry dla licznych zakładów przemysłowych we Wrześni i całym regionie. Powiat wrzesiński w Grzymysławicach wybuduje za 48 mln złotych najnowocześniejsze w Polsce centrum kształcenia technicznego - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. O takich środkach przeznaczonych na cele edukacyjne może pomarzyć nie jeden samorząd. Dzięki funduszom europejskim przyznanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Starostwo Powiatowe we Wrześni wybuduje w sercu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej nowoczesne obiekty, w których kształcić się będą przyszli i obecni pracownicy licznych zakładów przemysłowych ulokowanych w regionie. Niedawno, bowiem 24 marca starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz podpisał listy intencyj...
Zamknięcie przejazdu kolejowego

Zamknięcie przejazdu kolejowego

Rotator, Z gmin
Utrudnienia komunikacyjne czekają na uczestników ruchu na przejeździe kolejowym w Wydartowie, gmina Trzemeszno.**Firma **TRAKCJA PRKII SA zamierza zamknąć ten przejazd kolejowy od 18 kwietnia do 21 kwietnia.**Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu drogowego. Zamknięcie przejazdu to część trwającej modernizacji linii kolejowej nr 353 na odcinku Poznań Wschód – Mogilno, przebiegającym przez województwa kujawsko – pomorskie oraz wielkopolskie. Prace te wykonuje właśnie TRAKCJA PRKII SAza ponad 27 mln zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych, w wyniku których składy pasażerskie pojadą z prędkością 160 km/h, zaś pociągi towarowe przyspieszą do 100 km/h. Projekt przewiduje m.in. wymianę trakcji kolejowej oraz nawierzchni tor...
„Ożyje” miejski monitoring w Trzemesznie

„Ożyje” miejski monitoring w Trzemesznie

Z gmin
Mimo że Gmina Trzemeszno zainwestowała w 12 kamer rozmieszczonych na terenie gminy ponad283 tys. zł, dotychczas system monitoringu był „martwy”. Nikt na bieżąco nie śledził tego, co rejestrują kamery. Ma to się zmienić już w maju. Sama koncepcja stworzenia systemu monitoringu w Trzemesznie powstała w 2012 roku, w kolejnych latach rozpoczęto jej realizację. W 2013 roku wyposażono Centrum Dozoru, które zlokalizowano w budynku Komisariatu Policji w Trzemesznie oraz zainstalowano dwie kamery.**Obecnie system składa się z 12 kamer, które znajdują się na: budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja, budynku przychodni lekarskiej na ul. Langiewicza, targowisku miejskim przy ul Mogileńskiej, słupie oświetleniowym na skrzyżowaniu ulic: Mogileńska, Piastowska i 22 Stycznia, na placach: Ko...