Shadow

Z gmin

Ubiegłoroczny rok w krwiodawstwie podsumowany

Ubiegłoroczny rok w krwiodawstwie podsumowany

Z gmin
Karol Staszak, prezes Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo podsumował poprzedni rok. W spotkaniu uczestniczyli witkowscy krwiodawcy oraz goście z powiatu - Włodzimierz Pilarczyk, prezes Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie i Krystyna Król, sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie. Z krwiodawcami podczas spotkania nie zabrakło także Mariana Gadzińskiego, burmistrza gminy i miasta Witkowo, który wspiera klub krwiodawców. Tak jak co roku zarządOddziału Rejonowego w Gnieźnie w dowód uznania za najpiękniejszy dar życia nagradza krwiodawców odznakami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. W tym roku najwyższą, pierwszego stopnia otrzymał Zdzisław Markiewicz, drugiego stopnia Marcin Franczak i Jacek Woźniak natomiast od...
Opłatkowe i noworoczne spotkanie strażackiej braci

Opłatkowe i noworoczne spotkanie strażackiej braci

Z gmin
Po kilkunastu latach spotkań opłatkowo–noworocznych Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie na terenie miasta, nadszedł czas na organizowanie tego corocznego wydarzenia w gminach. W sobotę, 14 stycznia tradycyjne spotkanie opłatkowe i noworoczne strażaków ochotników i przyjaciół pożarnictwa z terenu powiatu gnieźnieńskiego po raz pierwszy odbyło się w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie. Warto zaznaczyć, że dla samych strażaków z terenu gminy Czerniejewo wydarzenie przybrało szczególny charakter, bowiem tym roku przypada wyjątkowy jubileusz: 120 – lecie powstania miejscowej OSP. ** Na samym wstępie spotkania wszystkich przybyłych powitali dh Jacek Kowalski – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie i dh Jan Kulpiński - prezes Zarządu Oddzi...
Temat zwiększenia bonifikat mieszkaniowych powraca

Temat zwiększenia bonifikat mieszkaniowych powraca

Rotator, Z gmin
We wrześniu 2016 roku Zbigniew Matelski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzemeszna złożył projekt uchwały w sprawie obniżenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych do 95 procent ich wartości. Wniosek wywołał wówczas wiele wątpliwości i ostatecznie nie został przegłosowany. W środę, 18 stycznia na połączonym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Trzemeszna, Z. Matelski dopytywał, czy burmistrz Trzemeszna wziął pod uwagę jego wniosek kreując politykę mieszkaniową na dalsze lata. Okazją do dyskusji na temat sprzedaży komunalnych lokali mieszkaniowych był sporządzony przez trzemeszeński ratusz dokument zwierający ocenę kierunków lokalnej polityki w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym za rok 2016. Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna ...
Dwie strony sieci

Dwie strony sieci

Z gmin
Wrzesińscy policjanci rozmawiali z młodzieżą gimnazjalną na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. W prelekcjach zostały poruszone także kwestie odpowiedzialności prawnej za tzw. cyberprzestępczość. Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii od początku roku rozpoczął cykl spotkań z młodzieżą dotyczący zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, a w szczególności kwestii cyberprzestępczości. Zajęcia zostały przeprowadzone w Gimnazjum nr 1 we Wrześni. W prelekcjach uczestniczyło ponad 300 uczniów. „Dwie strony sieci” jest to program profilaktyczny stworzony przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Sądem Okręgowym w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Prze...
„Złoty Lin” zorganizował zawody wędkarskie

„Złoty Lin” zorganizował zawody wędkarskie

Z gmin
W niedzielę, 15 stycznia na jeziorze Malicz odbyły się pierwsze otwarte zawody wędkarskie w 2017 roku. Ich organizatorem było trzemeszeńskie Stowarzyszenie Wędkarskie „Złoty Lin”. Patronat nad zawodami objął Burmistrz Trzemeszna, który także ufundował główne trofeum wędkarskiego konkursu. Do rywalizacji o Puchar Burmistrza Trzemeszna stanęło 29 wędkarzy, których na zawodach powitał Andrzej Lisiecki, prezes stowarzyszenia, życząc wszystkim udanych łowów. Konkursowe wędkowanie trwało trzy godziny. Następnie jego uczestnicy przenieśli się do świetlicy wiejskiej w Niewolnie, gdzie po obiedzie odczytano wyniki konkursu. Pierwsze miejsce zajął Adam Rożek, przed Rafałem Pawlaczykiem i Rafałem Bocikiem. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy i upominki, a najlepsza trójka dodatkowo otrzy...
Odprawa roczna

Odprawa roczna

Z gmin
W Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca pracę wrzesińskich policjantów. W odprawie uczestniczył I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który podsumował dokonania miejscowych funkcjonariuszy w roku 2016 i przedstawił priorytety działań na rok bieżący. We wtorek, 17 stycznia w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa odbyła się odprawa roczna wrzesińskich policjantów. Na odprawie obecny był I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka. Z zaproszonych gości obecni byli także: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny oraz prokurator rejonowy we Wrześni Krzysztof Helik. Natomiast garnizon wrzesiński reprezentował komendant ...
O terroryzmie i języku niderlandzkim

O terroryzmie i języku niderlandzkim

Z gmin
Słowa Immanuela Kanta: „Tolerancja musi być nietolerowana wobec nietolerancji” towarzyszyły rozmowom na temat nietolerancji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie im. Dezyderego Chłapowskiego. Aby wyjść naprzeciw problemom jakie niesie za sobą brak tolerancji, przejawiający się w terroryzmie Monika Nowakowska - Szymczak oraz Sławomira Szymajda, nauczycielki języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie zorganizowały wyjazd do Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich przy Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czwartek, 12 grudnia uczniowie Liceum Mundurowego oraz Technikum Informatycznego wzięli udział w wykładzie „Why do so many terrorists come from Brussels?” („Dlaczego tak wielu terrorystów pochodzi z B...
Ambitna koncepcja przebudowy trzemeszeńskich ulic

Ambitna koncepcja przebudowy trzemeszeńskich ulic

Z gmin
We wtorek, 17 stycznia w trzemeszeńskim ratuszu odbędzie się spotkanie w sprawie możliwości wdrożenia przygotowanej już koncepcji przebudowy miejskich ulic. Taka koncepcja została opracowana na zlecenia ratusza przez biuro projektowe SBD Projekt Krystian Orzeł z Poznania za 5 000 złotych w 2016 roku. W przygotowanym dokumencie szczegółowo opisano stan techniczny poszczególnych ulic i propozycje koniecznych zmian poprawiających standard, bezpieczeństwo i ich estetykę. Wśród zaleceń znalazła się m.in. wymiana kostki bazaltowej, z której zbudowany jest główny ciąg ulic Trzemeszna, jak i wprowadzenie trzech rond. Realizacja wszystkich zaleceń zawartych w koncepcji może gminę kosztować około 11 mln zł. Trzemeszeński samorząd chce w dużej mierze pozyskać na poszczególne projekty zaw...
Park „Baba” wypięknieje

Park „Baba” wypięknieje

Z gmin
Rewitalizacja parku „Baba” w Trzemesznie to jedna z najbardziej społecznie oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców grodu Kilińskiego. W tegorocznym budżecie zapisano na ten cel 700 tys. złotych. Gmina będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na to przedsięwzięcie poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia Światowid. Park „Baba” to miejsce, w którym odpoczywało i bawiło się na zabawach i koncertach plenerowych kilka pokoleń trzemesznian. Niestety, obecnie park jest w opłakanym stanie, a brak podstawowej infrastruktury uniemożliwia organizowanie w tym urokliwym zakątku miasta jakiejkolwiek imprezy. O potrzebie rewitalizacji tego miejsca mówiono od kilku lat. Warto przypomnieć, że w 2011 roku Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno jako jeden z czterech samorządów województwa wielkopo...
Odkrywanie własnych potrzeb i zainteresowań

Odkrywanie własnych potrzeb i zainteresowań

Z gmin
Pod koniecgrudnia w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbywały się zajęcia „Przerwa Świąteczna z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji”. Warsztaty artystyczne oraz zajęcia skierowane były do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Zaproponowana przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie propozycja spędzenia wolnego czasu miała na celu zapoznanie uczestników z różnymi dziedzinami sztuki, pomoc w odkryciu własnych potrzeb i zainteresowań, uczenie umiejętności współpracy w grupie i kontaktów interpersonalnych. Przez cztery dni uczestnicy zajmowali się malowaniem krajobrazu zimowego, lepieniem ozdobnych aniołów z masy solnej, malowaniem odlewach gipsowych i swojej torby EKO. Najmłodsi wykonywali m.in. minikarmniki dla ptaków. Dużą radość sprawiło d...