Shadow

Z gmin

„Złoty Lin” zorganizował zawody wędkarskie

„Złoty Lin” zorganizował zawody wędkarskie

Z gmin
W niedzielę, 15 stycznia na jeziorze Malicz odbyły się pierwsze otwarte zawody wędkarskie w 2017 roku. Ich organizatorem było trzemeszeńskie Stowarzyszenie Wędkarskie „Złoty Lin”. Patronat nad zawodami objął Burmistrz Trzemeszna, który także ufundował główne trofeum wędkarskiego konkursu. Do rywalizacji o Puchar Burmistrza Trzemeszna stanęło 29 wędkarzy, których na zawodach powitał Andrzej Lisiecki, prezes stowarzyszenia, życząc wszystkim udanych łowów. Konkursowe wędkowanie trwało trzy godziny. Następnie jego uczestnicy przenieśli się do świetlicy wiejskiej w Niewolnie, gdzie po obiedzie odczytano wyniki konkursu. Pierwsze miejsce zajął Adam Rożek, przed Rafałem Pawlaczykiem i Rafałem Bocikiem. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy i upominki, a najlepsza trójka dodatkowo otrzy...
Odprawa roczna

Odprawa roczna

Z gmin
W Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca pracę wrzesińskich policjantów. W odprawie uczestniczył I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który podsumował dokonania miejscowych funkcjonariuszy w roku 2016 i przedstawił priorytety działań na rok bieżący. We wtorek, 17 stycznia w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa odbyła się odprawa roczna wrzesińskich policjantów. Na odprawie obecny był I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka. Z zaproszonych gości obecni byli także: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny oraz prokurator rejonowy we Wrześni Krzysztof Helik. Natomiast garnizon wrzesiński reprezentował komendant ...
O terroryzmie i języku niderlandzkim

O terroryzmie i języku niderlandzkim

Z gmin
Słowa Immanuela Kanta: „Tolerancja musi być nietolerowana wobec nietolerancji” towarzyszyły rozmowom na temat nietolerancji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie im. Dezyderego Chłapowskiego. Aby wyjść naprzeciw problemom jakie niesie za sobą brak tolerancji, przejawiający się w terroryzmie Monika Nowakowska - Szymczak oraz Sławomira Szymajda, nauczycielki języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie zorganizowały wyjazd do Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich przy Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czwartek, 12 grudnia uczniowie Liceum Mundurowego oraz Technikum Informatycznego wzięli udział w wykładzie „Why do so many terrorists come from Brussels?” („Dlaczego tak wielu terrorystów pochodzi z B...
Ambitna koncepcja przebudowy trzemeszeńskich ulic

Ambitna koncepcja przebudowy trzemeszeńskich ulic

Z gmin
We wtorek, 17 stycznia w trzemeszeńskim ratuszu odbędzie się spotkanie w sprawie możliwości wdrożenia przygotowanej już koncepcji przebudowy miejskich ulic. Taka koncepcja została opracowana na zlecenia ratusza przez biuro projektowe SBD Projekt Krystian Orzeł z Poznania za 5 000 złotych w 2016 roku. W przygotowanym dokumencie szczegółowo opisano stan techniczny poszczególnych ulic i propozycje koniecznych zmian poprawiających standard, bezpieczeństwo i ich estetykę. Wśród zaleceń znalazła się m.in. wymiana kostki bazaltowej, z której zbudowany jest główny ciąg ulic Trzemeszna, jak i wprowadzenie trzech rond. Realizacja wszystkich zaleceń zawartych w koncepcji może gminę kosztować około 11 mln zł. Trzemeszeński samorząd chce w dużej mierze pozyskać na poszczególne projekty zaw...
Park „Baba” wypięknieje

Park „Baba” wypięknieje

Z gmin
Rewitalizacja parku „Baba” w Trzemesznie to jedna z najbardziej społecznie oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców grodu Kilińskiego. W tegorocznym budżecie zapisano na ten cel 700 tys. złotych. Gmina będzie ubiegać się o środki zewnętrzne na to przedsięwzięcie poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia Światowid. Park „Baba” to miejsce, w którym odpoczywało i bawiło się na zabawach i koncertach plenerowych kilka pokoleń trzemesznian. Niestety, obecnie park jest w opłakanym stanie, a brak podstawowej infrastruktury uniemożliwia organizowanie w tym urokliwym zakątku miasta jakiejkolwiek imprezy. O potrzebie rewitalizacji tego miejsca mówiono od kilku lat. Warto przypomnieć, że w 2011 roku Urząd Miasta i Gminy Trzemeszno jako jeden z czterech samorządów województwa wielkopo...
Odkrywanie własnych potrzeb i zainteresowań

Odkrywanie własnych potrzeb i zainteresowań

Z gmin
Pod koniecgrudnia w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbywały się zajęcia „Przerwa Świąteczna z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji”. Warsztaty artystyczne oraz zajęcia skierowane były do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Zaproponowana przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie propozycja spędzenia wolnego czasu miała na celu zapoznanie uczestników z różnymi dziedzinami sztuki, pomoc w odkryciu własnych potrzeb i zainteresowań, uczenie umiejętności współpracy w grupie i kontaktów interpersonalnych. Przez cztery dni uczestnicy zajmowali się malowaniem krajobrazu zimowego, lepieniem ozdobnych aniołów z masy solnej, malowaniem odlewach gipsowych i swojej torby EKO. Najmłodsi wykonywali m.in. minikarmniki dla ptaków. Dużą radość sprawiło d...
Widownia na 307 widzów, sala fitness, winda – tak ma wyglądać hala sportowa w Zdziechowie

Widownia na 307 widzów, sala fitness, winda – tak ma wyglądać hala sportowa w Zdziechowie

Z gmin
To kolejny etap budowy dużego kompleksu edukacyjnego na skraju wsi przy drodze do Gniezna. Obecnie kończony jest I etap inwestycji, czyli budowa przedszkola. Niebawem ruszą prace budowlane II drugiego etapu kompleksu – hali sportowej. Zarządzany przez Gminę Gniezno Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zdziechowie funkcjonuje w zabytkowym pałacu rodziny Wendorffów w centrum wsi. Jednak jest to obiekt odbiegający standardami od współczesnych placówek edukacyjnych i już od wielu lat pojawiały się głosy napominające o potrzebie wyprowadzki do większych i bardziej przestronnych wnętrz. W pałacu znajduje się także gminne przedszkole posiadające 3 oddziały. Decyzją władz gminy w perspektywie następnych lat uczniowie i przedszkolaki mają opuścić pałac i sukcesywnie przenosić się do kolejno bu...
Wspomnienia i podziękowania

Wspomnienia i podziękowania

Z gmin
Podczas ostatnich obrad w 2016 roku radni Rady Miejskiej Gminy Kłecko wypowiedzieli się jednogłośnie w sprawie budżetu na 2017 rok. Jednak nie zabrakło innych tematów podczas obrad. Najpierw władze kłeckiej gminy, burmistrz Adam Serwatka i przewodniczący rady Jan Borkowicz wręczyli Zbigniewowi Stajkowskiemu, członkowi Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej okolicznościowy grawerton z okazji 120 lat istnienia tego samorządu rolniczego i jubileuszu 20 lat od czasu reaktywacji WIR. Burmistrz Adam Serwatka podziękował za te lata współpracy z kłecką gminą. - Nie mogliśmy być na obchodach tego jubileuszu z powodu odbioru przez nas jednej z ważnych inwestycji. Ta współpraca między samorządem i Wielkopolską Izbą Rolniczą jest bardzo dobra i jeżeli możemy pomóc, zawsze to robimy. Sam ucz...
Budżet zrównoważony i proinwestycyjny, z myślą o środkach zewnętrznych

Budżet zrównoważony i proinwestycyjny, z myślą o środkach zewnętrznych

Z gmin
W czwartek, 29 grudnia podczas sesji Rady Gminy Łubowo jednogłośnie i bezdyskusyjnie radni przyjęli projekt budżetu na 2017 rok. - Jest to budżet zrównoważony i proinwestycyjny – podkreślał Andrzej Łozowski, wójt gminy Łubowo. - Mamy zaplanowanych sporo inwestycji, które w tej chwili już są po przetargach, sporo również jest przygotowywanych, myślę tutaj głównie o projektach unijnych, o które aplikowaliśmy i o które jeszcze będziemy aplikować – zapowiedział włodarz gminy. Uchwalenie budżetu gminy Łubowo na 2017 rok bezpośrednio zostało poprzedzone głosowaniem nad przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024, którą radni również przegłosowali pozytywnie. Dochody gminy w 2017 roku zaplanowano w kwocie 27 603 046 zł, przy wydatkach wynoszących prawie 29 799 346 ...
Świątecznie i urodzinowo

Świątecznie i urodzinowo

Z gmin
Wyjątkowy charakter miała zbiórka Hufca ZHP Trzemeszno 16 grudnia. Trzemeszeńskich druhów odwiedził hm. Tomasz Kujaczyński, komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, który oprócz świątecznych i noworocznych życzeń mówił o wyzwaniach w kolejnych latach jakie czekają trzemeszeński hufiec i całą wielkopolską chorągiew. Zbiórkę poprowadziła komendant Stanisława Szymańska, która podziękowała wszystkim obecnym za ponoszony trud pracy harcerskiej. Przypomniała także o minionych przedsięwzięciach zuchów i harcerzy. W wigilijny nastrój wprowadziły także specjalnie przygotowane na tę okazję odczyty oraz światełko betlejemskie, jakie hufiec Trzemeszno co roku otrzymuje od sąsiedniego hufca ZHP Mogilno. Światełko betlejemskie zostaje przekazane mieszkańcom Trzemeszna zgodnie z tradycją podcza...