Shadow

Cenne wsparcie dla ZSP nr 1


Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w zawodach technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych n 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie dofinansuje w znaczącej części (95 procent) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mowa tu o prawie 48 tys. złotych (pozostałe 5 procent da szkoła), które pozwoli na zakup zestawu automatycznego sterowania ciągnikiem oraz zestawu panelowego (sensoryka systemów pojazdowych).
W kwietniu złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dofinansowanie z puli dotacji dla szkół rolniczych na wyposażenie do kształcenia w praktycznej nauce zawodów rolniczych. W naszej sytuacji kwalifikowały się dwa zawody – technik rolnik oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. To wyposażenie pozwoli szkole przygotować we właściwy sposób stanowiska do ćwiczeń z mechatroniki. Dostaliśmy prawie 48 tysięcy złotych dotacji, a 5 procent pokryje szkoła ze środków własnych. Gdy otrzymamy pieniądze z ministerstwa, zakupimy wspomniane zestawy. Podjęliśmy rozmowy z wykonawcami. Mamy wycenę i zaangażowani jesteśmy w zamówienia. Nasz byt zależy od liczby kandydatów i jeżeli będziemy opierać się na starych urządzeniach, które posiadamy, nie będzie chętnych do kształcenia w tych kierunkach, dlatego ta nowoczesność i współpraca z firmami produkującymi sprzęt rolniczy. Młodzież stawia na kierunek mechanizacja i agrotronika. To alternatywna możliwość pracy i potrzeby firm serwisowych – powiedziała Iwona Ratajczak, dyrektor ZSP nr 1, która także wspomniała o sukcesach swoich wychowanków (między innymi Alberta Dębskiego) w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Beata Tarczyńska, starosta powiatu gnieźnieńskiego dodała: – Rolnictwo ma dla nas duże znaczenie, gdyż nasz powiat jest powiatem rolniczym. Możemy pochwalić się tą dotacją na zakup wspomnianych pomocy dydaktycznych. To duży sukces. – Wspierałem w ministerstwie rolnictwa, rozmawiałem między innymi z wiceministrem Rafałem Romanowskim, który odpowiada za tę część oświaty rolniczej. Wniosek od strony formalnej i merytorycznej został bardzo dobrze napisany i znalazł się wśród 6, które uzyskały dotacje. ZSP nr 1 znalazł się w elitarnym gronie, a sukcesy tej szkoły są tak duże, że warto tę placówkę wspierać i doposażyć. Dzięki temu wzrasta atrakcyjność kształcenia rolniczego – stwierdził poseł Zbigniew Dolata.
JAROSŁAW WALERCZAK