Shadow

Centrum Wrześni w końcu bez TIR-ów. Dzięki budowie obwodnicy tylko w tym roku do centrum nie wjechały 1734 ciężarówki

O obwodnicę miasta w ciągu drogi krajowej nr 15 społeczeństwo i samorząd Wrześni walczyły od prawie dwóch dekad. W końcu to sama gmina postanowiła wybudować potrzebny fragment drogi, by wyprowadzić z centrum miasta ruch tranzytowy. Oficjalnie droga krajowa zmieniła przebieg 1 stycznia. Wiemy już jaka jest skala decyzji władz miasta o tej kosztownej inwestycji.
 Od 1 stycznia do centrum Wrześni, bez uzyskania zgody Urzędu Miasta, nie mogą wjeżdżać pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton. To efekt „przełożenia” drogi krajowej nr 15 z ulic prowadzących przez środek miasta, na nowo wybudowaną środkami gminy i dotacji rządowych obwodnicę. Wyczekiwana od co najmniej 20 lat inwestycja w końcu została wybudowana i oddana do użytku w marcu 2021 roku. Główne przyczyny stojące za taką decyzją samorządu są oczywiste – zminimalizowanie uciążliwości wolno poruszającego się ciężkiego tranzytu ulicami śródmieścia (hałas, zanieczyszczenie powietrza), zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i innych użytkowników drogi, zwiększenie i upłynnienie przejezdności ulicami dla ruchu lokalnego. Jak pokazują dane zbierane przez wrzesiński magistrat – ulga dla mieszkańców Wrześni dzięki budowie obwodnicy jest wyczuwalna.
Choć ciągle zdarzają się kierowcy ciężarówek, którzy w kierunku autostrady A2 lub fabryk we Wrzesińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, kierują się przez centrum miasta, to jednak są to już tylko wypadki incydentalne. Od początku roku na ulicy Gnieźnieńskiej patrole Policji i Straży Miejskiej skutecznie „wyłapywały” takich kierowców, którzy zapędzali się ponad 10-tonowymi pojazdami do centrum miasta bez zezwolenia, i karali ich wysokimi mandatami. W efekcie drastycznie spadła ilość takich zdarzeń. Od 1 stycznia po nowej obwodnicy miasta TIR-ów, które nie wjechały do centrum miasta, naliczono 1734 (pomiarów dokonywano w godzinach 10-16). Gdyby nie zapadła decyzja o budowie drogi, to właśnie te wielkogabarytowe pojazdy w dalszym ciągu mknęłyby przez centrum miasta. O ile w styczniu ilość TIR-ów, które wjechały mimo zakazu do Wrześni wynosiła 32, to już w czerwcu było ich tylko 5. „Uciążliwości związane z ruchem tranzytowym w centrum miasta zostały w największym stopniu zminimalizowane, co potwierdza zasadność i słuszność budowy wschodniej obwodnicy Wrześni. Pojedyncze pojazdy ciężarowe wjeżdżające do miasta od ronda Garbsen posiadają specjalne zezwolenia, co wiąże się głównie z koniecznością zaopatrzenia lokalnych przedsiębiorstw, centrów handlowych czy inwestycji budowlanych” – komentuje dane wrzesiński ratusz. Tylko w samym czerwcu na obwodnicy Wrześni w ciągu doby odnotowano łącznie 3092 pojazdy, w tym 757 TIR-ów. ALEKSANDER KARWOWSKI