Shadow

Ciepło z rekompensatą i pewność dostawy ciepła do mieszkań

Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła w od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. dla wybranych grup odbiorców cenę z rekompensatą za Ciepło systemowe.
Cena z rekompensatą pozwoli obniżyć koszty ciepła o około 12% w stosunku do aktualnie stosowanych, zgodnie z obowiązującą od 8 grudnia 2021 r. taryfą dla ciepła. Dzięki temu podwyżka cen Ciepła systemowego jest najniższą z podwyżek cen wszystkich źródeł energii w tym roku, m.in. gazu, energii elektrycznej, węgla. Co ważne, PEC w Gnieźnie zgromadził już całą ilość opału potrzebną na sezon grzewczy, czyli do końca kwietnia przyszłego roku. Użytkownicy Ciepła systemowego mogą być więc bezpieczni i pewni, że nie będą zagrożeni brakiem dostawy energii cieplnej.
W siedzibie PEC Gniezno 30 września odbył się briefing dotyczący cen z rekompensatą dla mieszkańców Gniezna, W konferencji wzięli udział: prezes PEC Gniezno Jarosław Grobelny, prezes GSM Zdzisław Kujawa oraz prezes URBIS Dariusz Zamiar. Omówiono ustawę z dnia 15.09.2022 r. dotyczącą cen ciepła z rekompensatą oraz poinformowano o możliwości skorzystania z ceny z rekompensatą. Prezes Jarosław Grobelny zwrócił uwagę, że dzięki obniżce VAT na Ciepło systemowe, obecnie wprowadzonej rekompensacie oraz zamrożeniu cen Ciepła systemowego jego użytkownicy do końca kwietnia nie zapłacą więcej niż 46%, a tzw. odbiorcy wrażliwi, czyli m.in. mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej zapłacą nie więcej niż 28% w stosunku do roku 2021. Podkreślił także, że PEC zgromadziło zapas węgla, który gwarantuje dostawy energii cieplnej przez cały sezon grzewczy. Cenę z rekompensatą gwarantuje wypełnienie odpowiedniego oświadczenia, które należało złożyć w siedzibie PEC lub wysłać drogą pocztową do 11 października. Nie składają oświadczeń: gospodarstwa domowe, mieszkańcy zasobów komunalnych, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych – obowiązek ten spoczywa na zarządcy. Zarówno prezes Zdzisław Kujawa, jak i prezes Dariusz Zamiar zachęcali do oszczędzania ciepła poprzez zmianę nawyków. Prezes GSM objaśnił także zasady opłacania zaliczek przez mieszkańców.
*Na początek 1 stopień mniej, a tyle korzyści!*
Obecni na konferencji prasowej zachęcali do racjonalnego korzystania z energii cieplnej m.in. przez montaż termostatów, czy obniżanie temperatury w pomieszczeniach. Jeden stopień mniej niż dotychczas, to około 5 – 8 % mniejsze zużycie ciepła, a także oszczędności na rachunkach za ciepło, a w skali kraju 450 tys. ton zużytego węgla mniej i 1 mln ton mniej wyemitowanego dwutlenku węgla. Żeby nie marnować, nie trzeba wiele. Wystarczy nieco zmienić nawyki i zastosować się do prostych wskazówek, które pomogą obniżyć zużycie ciepła i wysokość rachunków, a przede wszystkim zadbać o nasze wspólne dobro – środowisko!
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta w PEC Gniezno, nr telefonu: 61 428 45 62 lub mailowo: mkowalczyk@pec.gniezno.pl (inf. prasowa)