Shadow

Co dalej z budynkiem po byłej przychodni?


Już kilka lat budynek dawnej przychodni przy ulicy Wyszyńskiego w Gnieźnie stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Co planuje z nim zrobić Starostwo Powiatowe? Charakterystyczna willa przy ulicy Wyszyńskiego 4 już od lat 50. XX wieku służyła gnieźnieńskiej służbie zdrowia jako siedziba pogotowia, a później przychodnie lekarskie. Jednak od 2013 roku budynek stoi pusty. Najemcy dostali wypowiedzenia od Starostwa Powiatowego, a sam budynek miał być albo wystawiony na sprzedaż, albo zagospodarowany dla jednej z jednostek administracji powiatowej. Oficjalnym powodem, dla którego obiekt miał zostać opuszczony m.in. przez przychodnię, był pomysł na jego gruntowną renowację, pod warunkiem znalezienia środków zewnętrznych. Tych nie udało się znaleźć i jeszcze poprzedni Zarząd Powiatu ze starostą Dariuszem Pilakiem na czele postanowił obiekt wystawić na sprzedaż. Wyceniany przez rzeczoznawcę na 2 miliony 574 tysiące złotych obiekt nie cieszył się jednak zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Mogła na to wpłynąć nie tylko cena, ale przede wszystkim zabytkowy charakter budynku, co wymaga w przypadku remontu konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Dodatkowo działka, na której posadowiony jest obiekt jest mała i obciążona służebnością przejścia i przejazdu do obiektów Pogotowia Ratunkowego. Od dłuższego czasu wokół sprawy budynku nic się nie działo, a sam obiekt popada w dalszą ruinę i zapomnienie. O jego los zapytał niedawno radny Rafał Spachacz. – Obiekt ten jest nieużytkowany, niszczeje i traci na wartości. Skoro nieruchomość nie jest dotąd sprzedana, to dlaczego nie udostępniono lokali na potrzeby organizacji pozarządowych, czy stowarzyszeń działających non-profit na rzecz mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego – pyta radny. Jak informuje starosta Beata Tarczyńska – obiekt jest w złym stanie technicznym, co wyklucza jego zagospodarowanie. – W miarę posiadanych środków finansowych Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości prowadzi prace w celu utrzymania budynku w stanie niepogorszonym – informuje. Z dalszej odpowiedzi starosty wynika, że budynek ma być ponownie wystawiony na sprzedaż dopiero w roku 2018.