Shadow

Co dalej z lokatorami dworca PKP?

Polskie Koleje Państwowe SA są inwestorem przebudowy dworca PKP Trzemesznie, który wraz zinnymi dworcami w całej Polce znalazł się na liście budynków dworcowych przeznaczonych do kapitalnego remontu. Wojewoda wielkopolski wydał już decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę tego dworca kolejowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu. Obecnie w budynku dworca mieszkają dwie rodziny, które są zaniepokojone brakiem konkretnych rozwiązań, jakie PKP ma im do zaoferowania w tej sytuacji.
Planowany remont wyklucza funkcjonowanie w budynku dworca mieszkań, ponadto remont dotyczy także wyburzenia budynków gospodarczych oraz przebudowę towarzyszącej dworcowi infrastruktury technicznej. Do naszej redakcji zwrócili się mieszkańcy dworca PKP w Trzemesznie, którym po kilku nietrafionych propozycjach przeprowadzki związanej m.in. z wyprowadzką z Trzemeszna do Poznania lub Wrześni, zaoferowano puste lokale w budynkach należących do PKP w Trzemesznie. Problem w tym, iż te mieszkania i same budynki nadają się do kapitalnego remontu. Obie rodziny narzekają na brak kontaktu PKP z nimi, podkreślając, żejakiekolwiek informacje uzyskują tylko wtedy, gdy sami się o to dopominają. Lokatorzy wprawdzie otrzymali wstępny wykaz prac, jakie PKP chce przeprowadzić we wskazanym im do przeprowadzki lokalu, jednak owa lista prac nie do końca ich satysfakcjonuje, na przykład nie zawiera ona wymiany cieknącego dachu oraz udrożnienia komina. Obie rodziny oczekują od PKP konkretnych rozmów i wyznaczenia konkretnych terminów. Są zaniepokojeni, że we wskazanych lokalach nic się nie dzieje. Mieszkańcy dworca PKP oczekują zatem konkretnych działań i rozmów. Pytania w tej sprawie wysłaliśmy do rzecznika  PKP, odpowiedź na nie zajęła rzecznikowi miesiąc, a w odpowiedzi nadal brak konkretów. Czytamy w niej „Dworzec kolejowy w Trzemesznie znajduje się na liście dworców objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, a także na liście obiektów przewidzianych do modernizacji w latach 2018-2019, jako pierwszych w kolejności do realizacji.” Rzecznik dalej informuje, że aby przeprowadzić kompleksową modernizację dworca, konieczne jest przekwaterowanie mieszkańców budynku do innych lokalizacji. „Koszty remontu lokali zastępczych dla rodzin w Trzemesznie kształtują się na poziomie powyżej 100 tys. zł. Obecnie na przekwaterowanie oczekują lokatorzy z dwóch mieszkań. PKP SA przedstawiały już mieszkańcom propozycje; sporządzono także kosztorysy inwestorskie. Zainicjowane zostały też spotkania z mieszkańcami w sprawie przekwaterowań i zakresu prac remontowych. Ze względu na duże koszty związane z przygotowaniem mieszkań zastępczych koniecznie jest uruchomienie rezerwy budżetowej spółki, co z kolei wymaga zakończenia wewnętrznych procedur i uzyskania odpowiednich zgód. PKP SA jest w kontakcie z mieszkańcami budynku dworca. Kontaktował się z nimi m.in. dyrektor oddziału PKP SA w Poznaniu. Gdy uzyskamy nowe informacje, przedstawiciele PKP SA powiadomią o nich lokatorów” napisał rzecznik. (kar)