Shadow

Co dalej z rozbudową Centrum Kultury „Scena To Dziwna”?

W efekcie podjętych przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego negocjacji z generalnym wykonawcą i podwykonawcą, termin zakończenia rozbudowy Centrum Kultury „eSTeDe” określono na 30 marca 2019 r.
//Od wielu miesięcy rzeczywiście słyszę o problemach związanych z rozbudową „eSTeDe”. Początkowo informacje te docierały do mnie z różnych środowisk, również od zaniepokojonych widocznym stanem prac mieszkańców naszego powiatu. Z chwilą objęcia stanowiska wicestarosty gnieźnieńskiego zaczęłam więc dogłębniej analizować całą sytuację. Prawdopodobnie, głównym problemem realizacji projektu jest brak dialogu pomiędzy generalnym wykonawcą, kierownikiem generalnego wykonawcy oraz podwykonawcą. Taki obraz wyłania się również ze sprawozdania z realizacji projektu rozbudowy „eSTeDe”, przedstawionego podczas minionej sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Zarząd Powiatu podjął się mediacji pomiędzy generalnym wykonawcą, a podwykonawcami. Przeprowadzono również negocjacje nad przesunięciem terminu zakończenia prac, który określono jednak dość optymistycznie na 30 marca tego roku – informuje Anna Jung, wicestarosta gnieźnieński. W ubiegłym tygodniu wicestarosta zleciła Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kontrolę rozbudowy i przebudowy Centrum Kultury „Scena To Dziwna” w Gnieźnie. – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, iż kontrola wykazała znaczne odstępstwa od projektu, a tym samym konieczność wykonania poprawek, które dotyczą między innymi elewacji, przewiązania ścian gipsowo-kartonowych z sufitem, czy poprawy konstrukcji dachowej i umieszczenia w niej świetlików. Zapewne wpłynie to negatywnie na czas zakończenia inwestycji, jednak najważniejsza jest informacja, że budowa nie zostanie wstrzymana. Moja decyzja o zleceniu kontroli podyktowana była przede wszystkim względami bezpieczeństwa osób, które w przyszłości będą pracowały w Centrum Kultury „eSTeDe” i korzystały z jego oferty. Zdawałam sobie sprawę z faktu, iż rozbudowa może zostać wstrzymana – mówi Anna Jung. Co dalej zatem z Centrum Kultury „Scena To Dziwna” w Gnieźnie? –
Przed nami ponowne negocjacje terminu zakończenia inwestycji. Odbyliśmy rozmowy z prokurentem oraz generalnym wykonawcą. Rozważany jest wariant zatrudnienia nowego podwykonawcy, który podejmie się dokończenia całości prac. Prawdą jest także, iż opóźnienia wynikają po części z zachwianej płynności finansowej, bowiem Centrum Kultury „eSTeDe”, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim, nie może wypłacić części dotacji, gdyż ta zapłata ma nastąpić po odebraniu inwestycji. Dotychczasowe rozmowy nie rozwiązały tych problemów. Uważam również, że błędem było ponadto prowadzenie budowy przez Dyrektora „eSTeDe”, stąd, na dalszym etapie prac, może on liczyć na pełne wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego – podsumowała wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego.(jw)