Shadow

„Co katolik powinien wiedzieć o judaizmie”


Taką nazwę ma nowe wydawnictwo, którego premiera miała miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Publikacja przygotowana przez ks. Pawła Podeszwę i ks. Waldemara Szczerbińskiego to zawarte na 230 stronach podstawy wiedzy, jakie o judaizmie powinien wiedzieć katolik, w myśl zasady wypływającej z Soboru Watykańskiego II, że własną tożsamość religijną można zgłębić tylko przez poznanie religii żydowskiej.
Takiego wydawnictwa, które w sposób kompleksowy, usystematyzowany i przystępny objętościowo przedstawia judaizm katolikom, dotychczas trudno było znaleźć z pominięciem opasłych dzieł naukowych. Tę bibliograficzną lukę wypełnia książka przygotowana przez dwóch autorów związanych z Gnieznem – ks. dr hab. Waldemara Szczerbińskiego, kierownika Zakładu Kultury Judaizmu Europejskiego w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie oraz ks. prof. Pawła Podeszwę, profesora w Zakładzie Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego UAM oraz wykładowcę w gnieźnieńskim seminarium duchownym. Sama idea książki ma przybliżyć świat religii judaistycznej skupiając się tylko na niej, nie zwracając się do kultury żydowskiej. Jak mówi ks. Szczerbiński powołując się na słowa Jana Pawła II „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka Judaizm”, warto poznać wiarę, z którą katolicy mają wiele wspólnego, a właśnie ta lektura może uświadomić, jak dużo tego jest. – Powinność katolika opiera się na tym, że Sobór Watykański II stwierdził ważną rzecz, której nie było przez dziewiętnaście wieków w kościele, że samoświadomość katolika i kościoła jako wspólnoty opiera się na judaizmie. Mówimy często, że strona żydowska się nami niespecjalnie interesuje i to jest prawda, że jest ten brak asymetryczności, ale prawda jest też taka, że oni nie uznają Jezusa Chrystusa i nie uwzględniają w zgłębianiu swojej tożsamości Nowego Testamentu. Odwrotnie jest z chrześcijanami. My chcąc zrozumieć swoje początki musimy do korzeni sięgać – mówi współautor pracy i zwraca uwagę, że właśnie w Wielkim Poście może katolik odnaleźć tę cząstkę z judaistycznego fundamentu wiary: – By zrozumieć chrześcijańską Wielkanoc musimy sięgnąć do Paschy żydowskiej, jak przebiegała i dlaczego – mówi ksiądz.
Jak podkreślają obaj autorzy wydawnictwa, jego powstanie nie powinno być utożsamiane z żadną modą na judaizm, tylko z potrzebą zwrócenia uwagi katolikom na więzi międzyreligijne. Stąd cenne połączenie doświadczeń biblisty ks. Podeszwy i judaisty ks. Szczerbińskiego. – W tej książce nie przedstawiamy optyki żydowskiej na pewne sprawy, tylko wyraźnie mówimy, że nam chodzi o pokazanie judaizmu jako religii, a nie kultury, polityki. Nie zgłębiamy tutaj także dialogu polsko-żydowskiego, ciekawego, ale to nie jest przedmiotem naszych rozważań. Nasza religia wyłoniła się z judaizmu, a początki były judeochrześcijańskie – przypomina ks. Szczerbiński. Książa w zamyśle autorów ma uzmysłowić, jak i dlaczego drogi obu religii się rozchodziły i jakie z tego wyniknęły konsekwencje. Książka kończy się rozprawą o dialogu, który: – Jest nie po to, by się wzajemnie nawrócić czy przekonać, ale by się wzajemnie poznać – podkreśla ks. Waldemar Szczerbiński i temu służyć ma to wydawnictwo.
ALEKSANDER KARWOWSKI