Shadow

Co na drogach?


Pod koniec marca radni z Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zapoznali się z planami modernizacyjnymi względem dróg wojewódzkich i krajowych, przebiegających przez teren powiatu gnieźnieńskiego. Czy w 2017 roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planują w naszym regionie większe inwestycyjne przedsięwzięcia?
**
W trakcie posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jako pierwszy głos zabrał Michał Podsada zRejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.
**
*Remonty, wykonywanie sygnalizacji i przygotowywanie dokumentacji*
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, rejon w Gnieźnie na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017 planuje wykonać: dokumentację techniczną i remont drogi wojewódzkiej nr 197 na odcinku Sławno – Waliszewo za prawie 2 milionów złotych; dokumentację techniczną i remont chodnika na drodze wojewódzkiej nr 190 w Kłecku, przy ul. Gnieźnieńskiej; dokumentację techniczną na budowę ciągu pieszo – rowerowego na drodze wojewódzkiej nr 190 w miejscowości Kłecko Kolonia, za 54 tysiące złotych; dokumentację na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 197 w Komorowie, za prawie 80 tysięcy złotych – poinformował Michał Podsada. – Wykonaliśmy już remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze wojewódzkiej nr 260 w Żelazkowie za 77 tysięcy 300 złotych. W tej chwili wykonywana jest dokumentacja na remont wiaduktu nad torami przy ul. Warszawskiej w Gnieźnie za prawie 150 tysięcy złotych. Będzie to mniej więcej polegało na tym, że ten stary wiadukt zostanie zdjęty, przesunięty, wyremontowany, będą nowe podpory i będzie nasunięty z powrotem. Na ten czas będzie musiała być położona kładka i zostanie wprowadzony ruch zastępczy, bo niestety, autobusy nie będą mogły tam jeździć. Oprócz tego w tym roku planujemy wykonanie trzech sygnalizacji ostrzegawczych: na ul. Witkowskiej przy posesji 23, na ul. Witkowskiej przy ul. Wierzbowej i na ul. Sobieskiego przy ul. Jana Pawła II. Również planujemy wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na ul. Witkowskiej przy ul. Klonowej. Koszt tychzadań wyniesie około 130 tysięcy złotych. Warunek jest jeden: miasto doprowadza prąd i miasto płaci za prąd – mówił kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie dodając, że istnieje również szansa, iż w 2017 roku zostanie wykonany remont chodnika przy ul. Lecha w Gnieźnie. Kwota kosztorysowa tej inwestycji oszacowana została na 986 tysięcy złotych, jednak warunkiem jego realizacji byłaby partycypacja Miasta Gniezna w kosztach przedsięwzięcia i znalezienie „wolnych środków” w budżecie gnieźnieńskiego Rejonu Dróg Wojewódzkich (to mogłoby się stać najprędzej dopiero w połowie roku). W planach Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie znalazła się także przebudowa chodnika i dwóch zatok w Działyniu. Koszt tej inwestycji też oszacowany został na ok. milion złotych. Jednak i to przedsięwzięcie również jest uzależnione od możliwości finansowych. – Sądzę, że część z tych zadań, które są uzależnione od możliwości finansowych, nam wyjdą – stwierdził Michał Podsada mówiąc następnie już o nieco dalszej perspektywie. – W tej chwili wykonywana jest dokumentacja na remont wiaduktu nad torami PKP, wykonanie planowaliśmy na lata 2019-2020; ten remont szacowany jest na około 14 milionów złotych. Następną rzeczą, która również jest w rezerwie, jest nowa droga łącząca drogę na Wrześnię z drogą na Witkowo; tutaj są trzy warianty z miasta i do dzisiaj nie wiadomo, który wariant wybrać; to jest drogie zadanie, bo kwota szacowana jest na ponad 20 milionów złotych – informował kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie; dodał także, że poza planowanymi inwestycjami Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie planuje również systematycznie wykonywać „zadania bieżące”, m.in. wykonywanie oznakowań poziomych, łatanie, koszenie, zbieranie śmieci itp.
Droga ekspresowa Gniezno – Żnin: 99%
Wojciech Dams z gnieźnieńskiego oddziału rejonowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia, że w roku 2016 GDDKiA kontynuowała budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku Gniezno – Mielno (Gniezno – Żnin), która jest kontynuowana do chwili obecnej. – Dodatkowo w roku ubiegłym udało nam się zrobić nowe nawierzchnie łącznie na długości ponad 6 kilometrów na ulicach: Poznańskiej w Gnieźnie oraz na odcinku drogi krajowej nr 5 Gniezno-Łabiszynek; razem na wymianę tych nawierzchni wraz z posadowieniem dwóch sygnalizacji przy ul. Poznańskiej wydaliśmy ponad 5 milionów złotych – poinformował Wojciech Dams. Okazuje się, że prognozy na 2017 roku są mniej optymistyczne, na razie. – Dzisiaj niestety, nie mamy jeszcze zatwierdzonych planów. Zawsze wychodzę z założenia, że lepiej podawać dużo mniej informacji i później sprawiać radość, niż obiecywać, a później rozczarowywać. Dlatego na daną chwilę ostrożnie się wypowiem, że na terenie powiatu gnieźnieńskiego kończymy zadanie związane z drogą ekspresową S5 Gniezno-Żnin; planujemy oddać tę inwestycję w połowie tego roku. Tak naprawdę mamy już wykonane w stosunku do planu początkowego 99%. W połowie roku na pewno już będziemy jeździć tym odcinkiem – stwierdził Wojciech Dams.
Kiedy przebudowa odcinka „15”?
Podczas posiedzenia pojawił się również temat planów GDDKiA względem przebudowy drogi krajowej nr 15 (Gniezno – Września), odcinka na terenie powiatu gnieźnieńskiego. – Tak naprawdę dokumentację na tę inwestycję mamy opracowaną od wielu lat, w tej chwili nie jest ona już aktualna. Trzeba ją zaktualizować. Cały czas umieszczamy ten odcinek drogi w planie, wysyłamy do centrali, jednak na dzisiaj nie mamy przyznanych środków. Był taki moment, że pojawił się cień nadziei, iż może w 2017 roku zostanie to zrealizowane, ale patrząc na plany, które idą do Warszawy i patrząc na doświadczenie, bo już prawie 20 lat się tym zajmuję, odnoszę wrażenie, że jednak w tym roku tego zadania nie będzie. My jesteśmy gotowi i to prędzej czy później musi nastąpić – mówił przedstawiciel gnieźnieńskiego oddziału rejonowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przypomnijmy, przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 15 został ujęty w Programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych jako jedno z planowanych do realizacji zadań, ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.) i cały czas oczekuje na uzyskanie finansowania; koszt przebudowy tego odcinka szacuje się na 40 mln zł.
KINGA STRZELEC