Shadow

Co z Budżetem Obywatelskim 2021?

W ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa nie odbyła się edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna (BOMG), w ramach którego to sami mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły na zmiany w mieście i walczą o głosy innych mieszkańców, by to właśnie ich projekt był zrealizowany. Dzięki BOMG powstał m.in. cieszący się ogromnym powodzeniem park kieszonkowy z hamakami nad „Wenecją”. Czy w tym roku akcja ma szansę na realizację?
Niepewny czas pandemii korona wirusa, z którym musiały się zmierzyć polskie samorządy w II kwartale ubiegłego roku wymusił na nich wiele cięć w organizowanych przez siebie akcjach i wydarzeniach. Padła ofiarą tych cięć przede wszystkim kultura i otwarte wydarzenia na wolnej przestrzeni, ale także w części samorządów realizacje budżetów obywatelskich. BO zwany także budżetem partycypacyjnym, jest formą aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, by samo miało wpływ na zmiany w przestrzeni miejskiej. Miasto w swym „dużym” budżecie rezerwuje środki na „mały” budżet. W Gnieźnie to 800 tys. złotych. O środki z tej puli „biją” się mieszkańcy. Warunek – pomysł musi być zrealizowany na gruncie miejskim. Może to być park kieszonkowy, nowe ławki na ulicy, dodatkowa zieleń, plac zabaw czy program społeczny, np. integrujący seniorów z danej dzielnicy. Dowolność jest tu duża. Po weryfikacji nadesłanych pomysłów to sami gnieźnianie głosują na najbardziej przyjaznym im projekt. Zwycięzcy mieszczący się w przygotowanej puli środków doczekają się po roku realizacji swojego pomysłu. Zeszłoroczna edycja miała być inna niż dotychczasowe. Po latach Budżet Obywatelski Miasta Gniezna (BOMG) cieszył się słabnącym zainteresowaniem, kiedy zainteresowanie tą formą społecznej partycypacji w innych miastach rośnie. Powodem były odbijające się echem w Gnieźnie nadużycia, które wynikały wprost z niedoskonałego regulaminu „obywatelskiej zabawy” oraz samej mało intensywnej promocji wydarzenia. W lutym ubiegłego roku odbyły się konsultacje społeczne mające wypracować nowy regulamin. – To było spotkanie dobre, w trakcie którego padło wiele konkretów. Dobrych, ale momentami cierpkich słów – powiedział podczas posiedzenia Komisji Promocji, Kultury i Turystyki Rady Miasta Gniezna, Łukasz Scheffs, dyrektor wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu w magistracie. Jak zauważył, proponowane zmiany miały wyeliminować „wypaczenia, które się w międzyczasie pojawiły”. Przyznał, że wcześniejsze uchwały o BOMG nie były precyzyjne, co sprzyjało nadużyciom. Projekt nowej uchwały i regulaminu został już przygotowany i był gotowy do podjęcia przez radnych. Niestety. Wtedy właśnie uwaga wszystkich skupiła się na obostrzeniach sanitarnych. Padła decyzja o zawieszeniu realizacji inwestycji z poprzednich edycji BOMG (jeszcze niezrealizowanych) oraz nieprzeprowadzeniu edycji roku 2020.
W tym roku przygotowane wcześniej dokumenty są już gotowe. Będą niebawem przedstawione do opinii radnym i trafią w końcu pod obrady samorządu. To szansa, że BOMG będzie mógł być realizowany już w zmienionej formie, według nowego regulaminu. W tym roku BOMG ma mieć też wyższą kwotę do rozdysponowania na projekty – milion złotych. Będzie też wnioskowany przez mieszkańców podział na projekty duże i małe. Wcześniej mniejsze pomysły mieszkańców nie miały szans wygrania ilością głosów z dużym i drogimi pomysłami, które przyciągały głosy większości mieszkańców. Teraz takie projekty będą walczyć w „swoich ligach”. Kiedy zatem będzie szansa wzięcia udziału w całym przedsięwzięciu? Jak mówi Ł. Scheffs, nie w czerwcu jak miało to miejsce dotychczas, ale we wrześniu odbędzie się kolejna edycja BOMG. – W czerwcu ludzie nie mają często zbytnio czasu myśleć o głosowaniu, stąd propozycja głosowania w drugim tygodniu września – stwierdza. Głosowanie nad nową formułą budżetu obywatelskiego ma odbyć się podczas lutowej sesji Rady Miasta Gniezna. ALEKSANDER KARWOWSKI